lys2015
Af Dann Simonsen

Hos Dansk Skeptica har vi et par gange skrevet om den besynderlige new age-kult, der hævder, at mennesker kan ‘leve af lys’: Fotonguf (2007), Slanker lysernæring forstanden? (2008)

Anledningen i 2007 var Bjarne Møller Nielsen, jysk gymnasielærer i biologi, som holdt foredrag om at leve af lys og dermed demonstrerede, at han ikke kunne have fulgt alt for godt med hverken i skolen eller på universitetet, og i 2008 Rolf Dorset, en journalist, hvis styrke tilsvarende ikke kan have været kritisk opsøgende journalistik, idet hans metode forbindelse med bogen Lever af lys nok mest virkede som en parodi på gonzo.

I kraft af vores internationale kontakter kendte vi allerede for 10-15 år siden til Barbie-parodien, den tidligere forretningskvinde Ellen Greves/Jasmuheen og hendes uhyrlige påstande, så da DR1-programmet Dagens Danmark, en slags forløber for det nuværende Aftenshowet, allerede d. 11. september 2006 år siden lavede mikrofonholderi i forbindelse med en midaldrende dansk kvinde, Margurithes, påstand om at kunne leve af lys og luft, kontaktede vi prompte og allerede under udsendelsen programmets redaktion, som i Aftenshowet næste dag beklagede indslaget og understregede, at absolut ingen repræsentant for lægevidenskaben kunne bekræfte ’fænomenet’.

Det var ligeledes Skeptica, der fik gjort Jeppesen på Ekstra Bladet opmærksom på den vildfarne biologilærers horrible foredrag på Frederiksberg.

I første omgang så det ud til i det mindste at have forsinket Leve af lys-kultens indtog i Danmark, men som man kan se i TV-programmet for denne torsdag aften d. d. 24 september, så er den nu tilsyneladende ganske veletableret, og det er al ære værd, at DR1 denne gang advarer mod fænomenet i det ugentlige forbrugerprogram Kontant.

 

 

 

 


lys2015-kellogg
Fra “Glimt af Naturen”, J. H. Kellogg, 1896

 

 

 

Om det er sundt (eller blot muligt!) at leve af lys og luft er en no brainer: Fysiologisk er mennesker og andre pattedyr udviklet på en måde, så vi for at opretholde den livsnødvendige kropstemperatur – for slet ikke at snakke om de øvrige kropsfunktioner – er nødt til at indtage ‘brændstof’ i form af føde og drikke. Man kan leve en begrænset tid uden kalorieindtag afhængigt af udgangspunktet – tilsyneladende max 1 til 2 måneder, hvis man samtidig indtager vand. Uden vand kan man under normale omstændigheder ikke leve mere end et par dage. Hvornår varige skader indtræder, er et helt andet spørgsmål, og det er grunden til, at skeptikerorganisationen James Randi Educational Foundation (JREF), der ellers tilbyder én million US-dollars til enhver, der kan gøre noget paranormalt, ikke accepterer ansøgere, der gør krav på at kunne leve uden mad og drikke gennem længere tid: Det dør man af. Hvis nogen skulle være i tvivl, kan vi tilføje, at mennesker heller ikke kan flyve ved at baske med armene …

 

Spørgsmålet kan derfor heller aldrig være, hvordan de gør, for de gør det slet ikke! Spørgsmålet er kun, hvorfor nogle hævder, at de kan leve uden at spise og drikke, selv om bevægelsens guruer har det med enten at blive afsløret på vej ud af grillbarer som i amerikaneren Wiley Brooks tilfælde, eller med et køleskab fuld af mad som i australieren Ellen Greves tilfælde (Hun hævdede, at maden var beregnet til hendes, i øvrigt bedrageridømte, ægtefælle!):

reporters visiting her Brisbane home found it crammed with food – which she insisted belonged to her second husband, Jess Ferguson, a convicted fraudster.

Eller også indrømmer de godt nok, at de spiser, men bilder sig selv og andre ind, at det er så lidt, at de egentlig slet ikke gør. Det gælder fx den førende europæiske lysnæringsguru Michael Werner:

Occasionally, I’ll bite into some chocolate or a slice of pizza – just to annoy my three children. But the enjoyment of eating stops as it hits the back of my throat.

Det svarer vist sådan circa til den forhenværende amerikanske præsident Bill Clintons påstand om, at han ganske vist havde røget hash, men uden at inhalere! 🙂

Under de påståede rigorose tests badede og gurglede den indiske lysernæringsguru Prahlad Jani i vand (helt sikkert også uden at inhalere!), og når man følger de lidt mere beskedne forsøg i genren, må man også konstatere, at der er tale om voldsomme overdrivelser af betydeligt mere ydmyge realiteter. Ufrivilligt komisk bliver de mange eksempler på forplejningen under ‘lysernæringsmøder’, hvor fx Visionspartiet oplyser at: “Der kan købes en vegetarisk suppe med boller til.”

Således beretter også den overbeviste lysspiser Robert Södergren d. 17. december 2014 på siden Vegetarkontakt om sit grandiose projekt:

Jeg har nu selv taget skridtet og er blevet initeret i Aarhus, så processen er igang og ingen tvivl om, at vi alle kan leve af universiel energi, slet slet ingen. Slet ikke efter at have oplevet den klarhed og mæthedsoplevelse det skaber, og hvor lidt du egentligt har brug for, for at opleve at kroppen er mæt og tilfreds.

Nu starter vandfasten så i januar, hvor vand er det eneste jeg skal indtage indtil transformationen har fundet sted, og kroppen har erkendt, at den faktisk godt kan leve selv, uden vi er slave af den. 🙂

Efterfølgende handler det så om at møde og slippe alle de mønstre fra fortiden og tidligere liv, hvor mad og afhængighed af Mad kommer i spil. 🙂

Så skal jeg nok vende tilbage igen med NYT

Man kan forestille sig, at vegetarerne har ventet spændt på udfaldet, og d. 26. august 2015 spørger Serenity ham så:

Hvornår har du sidst spist eller drukket?

Hvortil Robert d. 1. september 2015 svarer – yderst vagt og undvigende:

Kære Serenity, det er faktisk ikke så vigtigt, og det skifter meget.

Længst er der gået 12 dage, og en enkelte gang en uge, ellers ligger det mellem 1-3 dage, dog oplever jeg, at ændre sig hele tiden, og det er bare at overgive sig, give sig hen og følge med.

Du kan dog ikke kalde det at spise noget, det er mere at indtage, for det er så lidt, at det ofte mere svare til at snacke, for at få en smagsoplevelse eller mættet et behov der ikke er dækket.

Og det er der jo sikkert “slet slet ingen” tvivl om!

Det svarer også meget godt til den beskrivelse, som ernæringseksperten Sonja Schwinger har af de mennesker, der tror, at de lever af lys. Hun ser nemlig ”snarere fænomenet som en forskel i subjektiv opfattelse. Efter hendes mening er det muligt, at en del ”lysspisere” lever i den tro, at de ikke spiser noget, men efter vores opfattelse alligevel gør.”

Min egen opfattelse er i hvert fald korrekt gengivet!

Og på dette punkt minder de indbildte lysspisere om de medlemmer af kulten Transcendental Meditation, der i deres forvrængede verden formår at bilde sig ind, at de svæver, når de i den virkelige bare hopper rundt på en springmadras med benene over kors!

Det er derfor også svært at afgøre, om den aktuelt førende danske lysspiserguru, tidligere slagter og bilhandler Kay Hougaard, bare er fantast eller kynisk udnytter andre folks fantasterier, når det forlyder:

Den lokale bager og grillbar, siger, at de har Kay Hougaard som kunde, og han indrømmer også, at han til tider nupper en hotdog i svøb og noget mousserende vin.

Det er al ære værd, at Kontant og dets medarbejdere advarer mod denne type kvaksalvere, men vi har lidt svært ved at forstå, at man får netop “Clairvoyant, healer og åndelig vejleder Marina Munk” – eller med andre ord: en af Kay Hougaards konkurrenter! – til at agere ekspert i ordentlig og solid ‘åndelig vejledning’ som modsætning til Kay Hougaard. De står for ca. de samme new age-idéer om en særlig spirituel energi hinsides den virkelige verden (prana o.l.), som i det ene tilfælde skulle muliggøre et liv uden mad og drikke og i det andet tilfælde samtaler med de afdøde. Der er ikke meget sund fornuft at hente dér, og det er samme alternativt religiøse forestillinger, som får mennesker til at tro på Kay Hougaards plattenslageri.

Et tilbud til dem, der hævder at leve af lys!

Nu er det jo hyppigt sådan, at folk i de/n alternative branche/r klager over, at videnskaben negligerer deres mere eller mindre epokegørende opdagelser, men da Operation X efter sine to udsendelser om De falske åndemagere tilbød samtlige danske clairvoyante at få deres angivelige evner testet, modtog de ikke en eneste henvendelse.

Men hvis man mener at sidde inde med løsningen på enhver hungersnød i denne verden, kan man vel næppe sidde muligheden for at bevise det overhørigt, og i forbindelse med Leve af lys-bevægelsen har vi et tilbud fra en af landets førende eksperter i menneskelig ernæring til Kay Hougaard, Rolf Dorset, Robert Södergren eller andre danskere, der mener at kunne leve uden mad og drikke – selv om vi her hos Skeptica mest hælder til at mene, at helten ikke dur uden:

Ja, jeg tilbyder en gratis test i vores kalorimetre, hvor man får mulighed for at vise at man ikke er i en negativ energi- og fedtbalance, alt i vores 3-stjernede faciliteter på NEXS på Frederiksberg:

Arne Astrup,

Institutleder, professor, dr.med.

Institut for Idræt og Ernæring,

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Det er da et tilbud, man ikke kan sige nej til!

– – – – –

Efterspil I

Jeg havde indtil nu (1. oktober 2017) overset, at Kay Hougaard havde klaget over DR’s udsendelse til Pressenævnet. Det fik han ikke det ønskede resultat ud af. Kay Hougaard havde adskillige klagepunkter, men kun på et enkelt punkt gav Pressenævnet i sin afgørelse d. 28. juni 2016, sagsnummer: 16-70-00935, med overskriften: Misvisende sammenklipning, klageren ret:

– Klippet på YouTube

I Kontant-udsendelsens gengivelse af et engelsk interview på YouTube har DR byttet rundt på to klip og sat dem i forlængelse af hinanden. Udsagnet ”I have had breakfast one time since 2013, January. And it was for my kid’s birthday” er i Kontant-udsendelsen indsat direkte efter ”I cannot just say to people: ”Yeah, I don’t eat”. ”Yeah, when do you eat? ”, they say. “I don’t eat”. “Yeah, but when do you eat? ” They could not hear what I was saying”.

I YouTube falder de to udtalelser ikke i forlængelse af hinanden og i omvendt rækkefølge. Udtalelsen omkring morgenmaden er i YouTube-videoen anvendt til at illustrere, at [Klager] spiser om aftenen – hvis han spiser.

På den måde udsagnet er anvendt i Kontant-udsendelsen, giver DR indtryk af, at [Klager] udtaler, at han alene har spist én gang siden 2013 – og det var morgenmad. Det er ikke dokumenteret, at [Klager] giver dette indtryk. Pressenævnet finder, at DR har tilsidesat god presseskik ved – uden at det var oplyst i Kontant – at bringe udtalelserne i en sammenhæng, der ikke nødvendigvis afspejler [Klager]s synspunkt. Hertil kommer, at der over for seeren gives indtryk af, at udtalelserne er bragt i kronologisk rækkefølge, hvilket heller ikke er tilfældet. Nævnet udtaler kritik af den forvanskende sammenklipning af YouTube-interviewet.

Under hensyn til, at [Klager] i udsendelsen får lejlighed til at udtale sig vedrørende sit fødevareindtag, finder Pressenævnet ikke tilstrækkelig grundlag for at pålægge offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49. [Klager] siger blandt andet i programmet, at han spiser, men at han ”spiser meget, meget lidt”, og at han har reduceret sit madforbrug med 98 % og sit væskeforbrug med 99,8 %.

Pressenævnet finder således ikke grund til, at DR skal offentliggøre Kay Hougaards indvendinger, eftersom hans påstand om, at have reduceret sit mad- og væskeforbrug med henholdsvis 98% og 99,8 %, hvilket er uforfalsket nonsens, faktisk er medtaget i udsendelsen.

Hele afgørelsen med udførlige citater fra udsendelsen kan læses online. Det er en meget lang tekst, men hvis man interesserer sig for emnet, kan det anbefales at gøre sig den ulejlighed.

 

Efterspil II

Den 6. oktober 2019 fik Skeptica en mail fra Robert Sødergren, omtalt i artiklen. I mailen beder Robert Sødergren Skeptica om at fjerne alt, der vedrører og indblander ham i denne artikel, og resten af Skepticas hjemmeside, under henvisning til persondataloven fra Datatilsynet.

Robert Sødergren mener, at Skeptica uretmæssigt har lagt de pågældende oplysninger om ham på Internettet.

Vi henviser til Datatilsynets “Ofte Stillede Spørgsmål”:

Er der oplysninger om andre, som jeg ikke må offentliggøre på internettet?

Ja. Visse oplysninger anses som følsomme oplysninger. Det kan fx være at en anden person lider af en bestemt sygdom, eller at en anden person har en bestemt politisk overbevisning.

Du må normalt kun offentliggøre den slags oplysninger, hvis du har et klart og tydeligt samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører, eller hvis oplysningerne tidligere er blevet offentliggjort af personen selv.
Kilde (hentet den 14. oktober 2019)

Da oplysningerne om Robert Sødergreen udelukkende er offentliggjort af Robert Sødergreen selv, falder oplysningerne ikke ind under persondataloven, hvorfor oplysningerne ikke vil blive fjernet.

 

Efterspil III

Den 9. juli 2020 blev Skeptica gjort opmærksom på, at Robert Sødergrens indlæg ikke længere var tilgængelig på Vegetarkontakts forum. Skeptica har derfor valgt at dokumentere disse med de følgende skærmdumps af Rober Sødergrens indlæg:

Links til andre artikler eller udtalelser om emnet

Kontant-udsendelsen om Kay Hougaard genudsendes mandag d. 28. september kl. 11:00 på DR2 og kan desuden ses online på DR’s hjemmeside det næste stykke tid.

Tre aktuelle artikler fra DR’s Kontant:

Kay Hougaards livsfarlige kursus: Drop mad og lev af lys

Børn sendt på kursus: Lærer at leve af lys i stedet for mad

Kvinde levede af lys og døde

Fra Stinus Lindgreens science-blog:

At leve af lys – om kvaksalveren Kay Hougaard

Om at true sig til tavshed

Fra Århus Stiftstidende:

»Jeg lever af lys«-healer afsløret: Flittig gæst i den lokale grillbar

Efter DR-afsløring: »Lys-healer« trækplaster på helsemesse i Aarhus

Jeg-lever-af-lys-healer: Jeg spiser som andre – bare mindre

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS):

LMS slår alarm: Alternativ behandling, hvor børn lærer at leve af lys i stedet for mad

Den skræmmende beskrivelse fra en deltager i Leve af lys-kulten:

Lev af lys-processen

Debat

Deltag i debatten om dette emne på Facebook.

 

 

 

 


Deltag her.