New-Age for begyndere

av Bill Malcolm I tiden som har gått etter 1960-årenes “meg-generasjon” har en lurvete fylking av irasjonell tro, sjargonger og ritualer grodd opp. Dette er blitt kalt for New age. De trosforestillingene som new agerne aksepterer er tilstrekkelig...

Magt og overtro

af Willy Wegner Mange magtfulde statsmænd har gennem tiderne haft et mere eller mindre hemmeligt tusmørkeministerium: Ministeriet for Overtro. Noget lignende gælder også for mange multinationale koncerner, og det smitter af og til af selv til små firmaer, som i deres...