Behövs UFO-rörelsen?

af Håkan Blomqvist Sedan november 1997 har övertecknad lämnat det aktiva engagemanget i Riksorganisationen UFO-Sverige. Det huvudsakliga skälet är att få mera tid över för eget frilansskrivande. Men bakom mitt ställningstagande...