Nazca-figurene igjen

av Joe Nickell Nazca-figurene igjen: kunst i full størrelse – gjenskapning av en 130 meter stor Nazca-figur på et Kentucky-jorde viser hvordan tegningene mest sannsynlig ble laget … “Gåten i sanden” (Discover 1982) som de er blitt kalt de...