Vi er alle mere eller mindre medier

af “jd” Ny Horisont Samtale med Agda Ipsen Pedersen — om betingelserne for mediets arbejde Under den psykiske forskning har det ofte givet anledning til gnidninger mellem videnskabsmænd og »de troende«, at de førstnævnte har haft svært ved at affinde sig...