Graham Bishop optræden

af Michael Leslie Ahlstrand Kort referat fra mediet Graham Bishops “seance” på Park Café i København mandag d. 30. april 2001. Uden at ville lyde for skadefro kan jeg oplyse, at Graham Bishop formentlig ikke havde en af sine bedste aftener og efter...