Er Martin Hejlesen en farlig mand?

Martin Hejlesen er af profession leder i COOP og fængselsbetjent, men har i det sidste årti arbejdet sig op som en af Danmarks største og mest populære alternative behandlere. På sin hjemmeside tilbyder han mirakelkure, kurser, foredrag og uddannelse, hans bog, ”Kroppens celler husker alt”, kan fås for 299 DKK, og kapaciteter som Ninka-Bernadette Mauritson (forfatter til “Kernesund familie”-bøgerne), Lene Hansson (kostvejleder, bestsellerforfatter), og Mie Skov (bedste danske kvindelige bordtennisspiller nogensinde) roser ham i høje toner. Martin Hejlesen har ikke skyggen af en læge- eller sundhedsfaglig uddannelse. Spørgsmålet er derfor, om Martin Hejlesen udgør en fare for sine patienter.

RAB-ordningen er rablende vanvittig

Det er velkendt for de fleste, at folketinget rummer magtfulde sundhedspolitikere, som er stærke tilhængere af alternativ behandling.

Men de fleste er også med på, at det alternative marked er noget broget, og at det bestemt ikke er alt, som er lige anbefalelsesværdigt.

Kvakademisk forskning – Nej tak!

En artikel i Ugeskrift for Læger beskæftiger sig med holdninger til folketingets bevilling af 5 millioner kroner til forskning i effekt af alternativ behandling. Forskning som skal sigte mod at bygge bro mellem det konventionelle og det alternative. Midler kunne kun søges af patientforeninger. Og kun til projekter, hvor såvel alternative som konventionelle var repræsenteret.

Om broer og flyvende tæpper

Folketinget har afsat 4 millioner til brobygning mellem alternativ og konventionel behandling. Og de er i færd med at behandle et beslutningsforslag om oprettelse af en uafhængig institution, der skal sikre forskning i alternativ behandling og naturmedicin.

Pseudovidenskabeligt funderet sundhedspolitik

Der kan være mange forklaringer på, at politikerne tillægger pseudovidenskab/tro samme værdi som videnskab. Men det er ikke et nyt fænomen. Det kan være lærerigt at se tilbage på et par historiske eksempler, hvor politikere havde ladet sig forføre af pseudovidenskab. Historien giver også stof til eftertanke i forhold til, hvorfor vi som skeptikere skal reagere klart og tydeligt på politikernes udmeldinger uden frygt for at blive stemplet som arrogante.

Der er sølvstænk i dit hår

På trods af den dokumenterede skadelige virkning, markedsføres kolloidt sølv i Danmark flere steder som et alternativt vidundermiddel mod en svada af stygge genvordigheder,

Projektiv testning

Skulle det virkelig være tilfældet, at et tusindtal af akademisk uddannede psykologer verden over i nu 85 år har udgivet et utal af bøger om, praktisk benyttet og ved universiteter forelæst over og forsket sig til doktorgrad i noget, som er humbug?

Boganmeldelse: The Conscious Universe af Dean Radin

Bogen handler om psi-forskning, dvs. forskning i telepati (tankeoverførsel), clairvoyance (at se ting som ikke kan findes af de almindelige sanser), prekognition (at se ud i fremtiden) og psychokinese (mental påvirkning af fysiske objekter). Radin påstår, at disse fænomener er virkelige, og i bogen præsenteres bevismaterialet, som han mener, beviser dette.

Rupert Sheldrakes utrolige ideer

Sheldrake, Ph.D., er tidligere forsker ved The Royal Society og har undervist på Clare College, Cambridge og studeret ved Harvard universitetet. Han har siden udgivelsen af sin første bog A New Science of Life [En ny livsvidenskab, ikke udg. på dansk], skabt høj bølgegang i New Age verdenen. Hvad videnskabens verden siger han har skabt, er en anden sag.

Omvendt bevisførelse?

”Er der nogensinde nogle der, seriøst og på almindelige naturvidenskablige præmisser, har forsøgt at bevise at det paranormale/overnaturlige IKKE eksisterer?”

Hvorfor er pseudovidenskab så populær?

På et tidspunkt deltog jeg i et TV show hvor emnet alternativ helbredelse blev debatteret. Det store flertal af publikum anså denne form for terapi for fuldt ud effektiv, eller mente i det mindste at den kunne være det. Kun fire personer gav udtryk for tvivl. En af de medvirkende sagde endog, at han havde adskillige videobånd, som han selv havde optaget, hvor brasilianske ”psykiske kirurger” udførte operationer.

Astrologi: hvorfor er det pseudovidenskab?

Hvis astrologer kan benytte visse af videnskabens aspekter til at højne opfattelsen af astrologiens gyldighed, synes det intet mindre end ret og rimeligt, at videnskaben får lov til at benytte dens egne metoder til at bestemme, hvorvidt denne positive vurdering af astrologien kan retfærdiggøres eller ej. Som det vil fremgå, har mange videnskabsfolk og forskere gjort netop dette, og dommen har ikke været god for astrologien.

Tema

Find alle artikler om Alternativ behandling

Privatlivspolitik


Læs om vores privatlivspolitik.