Trumps Magneter

Trumps Magneter

af Claus Larsen Lige siden Donald J. Trump besluttede sig for at gå ind i politik, har det diplomatisk udtrykt været et springende punkt, hvordan han har kunnet tiltrække vælgere fra befolkningsgrupper, der intet har til fælles med hans priviligerede liv på den...

Lille mand, hvad nu?

Lille mand, hvad nu?

af Skeptica Debatten i de trykte medier har ellers været ganske klar i den forløbne sommer, således blev Juli 2023 den varmeste globale måned nogensinde målt - NOAA rapporten for Juli1,2. Carsten Jensen gav denne bidende kommentar til den generelle udvikling, med...

Ingen afsløring af Pfizer

I videoen udlægger den hollandske politiker og medlem af Europa-Parlamentet Rob Roos angiveligt den store afsløring af Pfizer, men både Pfizer og forskere understreger, at der slet ikke er tale nogen stor afsløring. Det har nemlig hele tiden været kendt, at vaccinerne...

Charles III, kongen af fortyndet vand

Den nyslåede konge, Charles III (hans to kongelige navnefæller led kranke skæbner), er mest kendt for at promovere homøopati og udtrykke en glæde ved at være oplysningstidens fjende. Læs en uddybende artikel her, The Unscientific King: Charles III’s History Promoting...

I disse for vort land så tørre tider

I disse for vort land så tørre tider, dukker der altid historier op om kvistgængeri, altså en metode til at finde vand ved at holde en kvist i hænderne, hvor kvisten så “slår ud”, hvis der findes vand i jorden – eller hvis der ikke gør.

To rapporter om Havana-syndromet: Hvilken rapport skal vi tro på?

I 2016 rapporterede ansatte ved den amerikanske ambassade i Havana, Cuba, om forskellige medicinske symptomer, som inkluderede ringen for ørerne, træthed og svimmelhed. Tilstanden, som disse embedsfolk led af, kaldes nu for Havana-syndromet. Den ene af de to regeringsrapporter er lavet af en gruppe elite-forskere, JASON [1], den anden af det National Academy of Sciences, Engineering and MedicineVidenskaber (NAS) [2] havde forskellige konklusioner om, hvad der var den mest sandsynlige årsag til Havana-syndromet. Så hvilken rapport skal vi tro på?

Mens vi venter på istiden

På det seneste har Henrik Svensmarks omstridte teori om at den globale opvamning skyldes solpletter igen fået en vis medie omtale. Det er helt fint, et af naturvidenskabens styrke er netop den frie diskussion. Vi giver derfor ordet til en af Henrik Svensmarks...

Er Martin Hejlesen en farlig mand?

Martin Hejlesen er af profession leder i COOP og fængselsbetjent, men har i det sidste årti arbejdet sig op som en af Danmarks største og mest populære alternative behandlere. På sin hjemmeside tilbyder han mirakelkure, kurser, foredrag og uddannelse, hans bog, ”Kroppens celler husker alt”, kan fås for 299 DKK, og kapaciteter som Ninka-Bernadette Mauritson (forfatter til “Kernesund familie”-bøgerne), Lene Hansson (kostvejleder, bestsellerforfatter), og Mie Skov (bedste danske kvindelige bordtennisspiller nogensinde) roser ham i høje toner. Martin Hejlesen har ikke skyggen af en læge- eller sundhedsfaglig uddannelse. Spørgsmålet er derfor, om Martin Hejlesen udgør en fare for sine patienter.

RAB-ordningen er rablende vanvittig

Det er velkendt for de fleste, at folketinget rummer magtfulde sundhedspolitikere, som er stærke tilhængere af alternativ behandling.

Men de fleste er også med på, at det alternative marked er noget broget, og at det bestemt ikke er alt, som er lige anbefalelsesværdigt.

Kvakademisk forskning – Nej tak!

En artikel i Ugeskrift for Læger beskæftiger sig med holdninger til folketingets bevilling af 5 millioner kroner til forskning i effekt af alternativ behandling. Forskning som skal sigte mod at bygge bro mellem det konventionelle og det alternative. Midler kunne kun søges af patientforeninger. Og kun til projekter, hvor såvel alternative som konventionelle var repræsenteret.

Om broer og flyvende tæpper

Folketinget har afsat 4 millioner til brobygning mellem alternativ og konventionel behandling. Og de er i færd med at behandle et beslutningsforslag om oprettelse af en uafhængig institution, der skal sikre forskning i alternativ behandling og naturmedicin.

Pseudovidenskabeligt funderet sundhedspolitik

Der kan være mange forklaringer på, at politikerne tillægger pseudovidenskab/tro samme værdi som videnskab. Men det er ikke et nyt fænomen. Det kan være lærerigt at se tilbage på et par historiske eksempler, hvor politikere havde ladet sig forføre af pseudovidenskab. Historien giver også stof til eftertanke i forhold til, hvorfor vi som skeptikere skal reagere klart og tydeligt på politikernes udmeldinger uden frygt for at blive stemplet som arrogante.

Der er sølvstænk i dit hår

På trods af den dokumenterede skadelige virkning, markedsføres kolloidt sølv i Danmark flere steder som et alternativt vidundermiddel mod en svada af stygge genvordigheder,

IQ-debat 1

Morten V. Christiansen Û Dann Simonsen I anledning af artiklen: Hvor intelligent er den gennemsnitlige intelligensteoretiker? Redaktørens kommentar: U r g ! Debatten foregår ved at de to debattører indsætter kommentarer og svar i respektives mails. Det er en...

IQ-debat 2

IQ-DEBAT  IQ-debat 2 Morten V. Christiansen Û Dann Simonsen Svar pr. 20. december fra Dann Simonsen Lagt på nettet 2002 Sidst opdateret 08. October 2004 Hej Morten. I anden sammenhæng - nemlig om en diskussion med astrologifans - skrev en anden for nylig...

IQ-debat 3

IQ-DEBAT IQ-debat 3 Et udvalg af e-post modtaget i Skepticas brevkasse vedrørende IQ-temaet Lagt på nettet 2002 Sidst opdateret 08. October 2004 INDHOLD: Morten V. Christiansen 10.11.02 Bjarke Roune 04.11.02 Modtaget 10. november 2002 Kommentar Jeg havde egentlig...

Projektiv testning

Skulle det virkelig være tilfældet, at et tusindtal af akademisk uddannede psykologer verden over i nu 85 år har udgivet et utal af bøger om, praktisk benyttet og ved universiteter forelæst over og forsket sig til doktorgrad i noget, som er humbug?

Boganmeldelse: The Conscious Universe af Dean Radin

Bogen handler om psi-forskning, dvs. forskning i telepati (tankeoverførsel), clairvoyance (at se ting som ikke kan findes af de almindelige sanser), prekognition (at se ud i fremtiden) og psychokinese (mental påvirkning af fysiske objekter). Radin påstår, at disse fænomener er virkelige, og i bogen præsenteres bevismaterialet, som han mener, beviser dette.

IQ – den demokratisk lutrede racisme

Efter at teserne i bogen “The Bell Curve” for et par år siden blev manet grundigt i jorden af de fleste kommentatorer, er alle mere eller mindre enige om, at selv hvis negere som gruppe betragtet muligvis er mere ubegavede end andre mennesker, så er det i hvert fald ikke genernes skyld!

Rupert Sheldrakes utrolige ideer

Sheldrake, Ph.D., er tidligere forsker ved The Royal Society og har undervist på Clare College, Cambridge og studeret ved Harvard universitetet. Han har siden udgivelsen af sin første bog A New Science of Life [En ny livsvidenskab, ikke udg. på dansk], skabt høj bølgegang i New Age verdenen. Hvad videnskabens verden siger han har skabt, er en anden sag.

Omvendt bevisførelse?

”Er der nogensinde nogle der, seriøst og på almindelige naturvidenskablige præmisser, har forsøgt at bevise at det paranormale/overnaturlige IKKE eksisterer?”

Hvorfor er pseudovidenskab så populær?

På et tidspunkt deltog jeg i et TV show hvor emnet alternativ helbredelse blev debatteret. Det store flertal af publikum anså denne form for terapi for fuldt ud effektiv, eller mente i det mindste at den kunne være det. Kun fire personer gav udtryk for tvivl. En af de medvirkende sagde endog, at han havde adskillige videobånd, som han selv havde optaget, hvor brasilianske ”psykiske kirurger” udførte operationer.

Astrologi: hvorfor er det pseudovidenskab?

Hvis astrologer kan benytte visse af videnskabens aspekter til at højne opfattelsen af astrologiens gyldighed, synes det intet mindre end ret og rimeligt, at videnskaben får lov til at benytte dens egne metoder til at bestemme, hvorvidt denne positive vurdering af astrologien kan retfærdiggøres eller ej. Som det vil fremgå, har mange videnskabsfolk og forskere gjort netop dette, og dommen har ikke været god for astrologien.