Fornemmelse for mord – eller blot Fornemmelse for snyd?

“Når en uopklaret drabssag eller en eftersøgning rumsterer i medierne sker det ofte at politiet bliver kimet ned af påståede clairvoyante, der i syner har set den eftersøgte – i live – et sted, i udkanten af byen, i et krat i skoven eller i et aflåst rum et sted i byen.”

Anvendelse af klarsynede i politiets tjeneste

Anvendelse af klarsynede i politiets tjeneste går helt tilbage til de bibelske tider. I Samuel I, 9 læser vi, at Saul på sin tjeners råd opsøgte seeren Samuel og af denne erfarede, hvor de bortløbne æsler befandt sig.

Nær døden opplevelser

Hvordan er det at dø? Selv om de fleste af os frygter døden i større eller mindre grad, er der stadig flere mennesker som er “kommet tilbage” fra en tilstand nær døden og har fortalt historier som almindeligvis går på både hyggelige og endog morsomme oplevelser ved dødens dør.

Kan spøgeri fremkaldes gennem hypnose?

Det er med sit arbejde gennem hypnose, Björkhem har gjort sin mest særprægede indsats i den psykiske forskning. Ikke blot går der vilde rygter om hypnotisering af mennesker »tilbage« til tidligere tilværelser, men også spontane psykiske fænomener er fremkommet i forbindelse med hypnose i hans arbejdsværelse.

Min konklusion efter 40 års psykisk forskning i Danmark

Psykiske fænomener kender man så langt tilbage som skreven historie rækker, de kendes i alle lande, i alle kulturer og i alle tidsperioder. Vi hører om dem i den græske historie, hvor oraklet i Delphi søgtes af oldtidens største og mest intelligente mænd.

Et "spiritistisk" eksperiment

Fra en ophævet spiritistisk interesseret Forening har Universitetets psykologiske Laboratorium engang faaet foræret et rundt Bord med en Glasplade. Under Glasset er anbragt en Papskive, paa hvilken Alfabetets Bogstaver, Tallene samt Ordene: “Ja” og “Nej” og “Ved det ikke” er malet.

Den Kloge Hans

”Det er et Øjenvidnes Beretning. Jeg har set det med mine egne Øjne,” saadanne Udtryk er det, der benyttes for at slaa noget mærkværdigt fast overfor dem, der ikke vil tro. Læs om Hesten man troede tænkte som et Menneske.

En psykisk detektiv

Croiset har især har gjort sig bemærket som psykisk detektiv. Det vil sige, at han ad paranormal vej kunne spore bortkomne ting og finde forsvundne personer.

Den alternative medicin og dens udfordrere

Dette manuskript er et sammendrag af fire artikler skrevet af Michel Rouzé i numrene 226-227-229 og 230 af Science et Pseudo-sciences (SPS), som er indeholdt i Rouzés nu udsolgte bog “la Parapsychologie en question” (Hachette 1979)

Charles Richet og spøgelseshusene

Richet var overbevist om realiteten af paranormale fænomener og han afviste åndelige forklaringer. For ham talte kun de tørre facts og han erklærede, at ville studere dem på samme måde som andre fænomener med relation til det menneskelige legeme.

En aften med Radin

En af de sidste aftener i september 2002 var jeg til et foredrag med Dean Radin, forfatteren til The Conscious Universe, på Upper East Side, Manhattan. Radin fortalte om Global Consciousness Project (GCP).

Jeg blev fyret af ånderne

Sonja Sabinsky er journalist på Den Liberale Presse i København – 13 provinsdagblades fælles redaktion. Artiklen bringes her med forfatterens venlige tilladelse.

Rupert Sheldrakes utrolige ideer

Sheldrake, Ph.D., er tidligere forsker ved The Royal Society og har undervist på Clare College, Cambridge og studeret ved Harvard universitetet. Han har siden udgivelsen af sin første bog A New Science of Life [En ny livsvidenskab, ikke udg. på dansk], skabt høj bølgegang i New Age verdenen. Hvad videnskabens verden siger han har skabt, er en anden sag.

Psykiske detektiver på sporet

Hvorfor blev Inger Margrethe og Vilhelm Jacobsen, der levede et begivenhedsløst og forudsigeligt middelklasseliv, myrdet på en usædvanlig brutal vis? Hvorfor udskrev hr. Jacobsen på selve morddagen en check på 8.500 kr., som aldrig blev indløst? Hvorfor fik ægteparret viklet et vådt viskestykke og en gardinsnor om halsen, efter at de var blevet banket og skåret til døde? Og hvorfor blev der anbragt en spadserestok oven på hver af de døde kroppe?

James Van Praaghs mørke side

James Van Praagh blev et kendt navn, ikke mindst på bestseller-listerne, efter at han havde udgivet bogen “Budskaber fra himlen”. Han fulgte den op med “Reaching to heaven” og senest “Healing grief”. Han forstår at holde sig til.

Det tredje selskabs storhed og fald

Verdens ældste parapsykologiske selskab er det engelske Society for Psychical Research, som blev stiftet i 1882. På andenpladsen kommer American Society for Psychical Research, som blev dannet nogle år senere. Det tredjeældste selskab er dansk.

Rædslen i Amityville

Mange okkulte temaer, som er populære i USA, slår af en eller anden grund ikke igennem her i landet. Her har vi nu for eksempel en ny bog, hvis titel straks vil kalde mange associationer frem hos den almindelige amerikaner. En gennemsnits-dansker vil derimod næppe ane, hvad der menes med Amityville og conspiracy.