Benytter rumvæsener balloner?

I den seneste tid har nyheden om balloner svævende over USAs luftrum medført spekulationer om spionage og, mere kuriøst, rumvæsener. Det sidste er dog næppe tilfældet. Heldigvis kan man se humoristisk på fænomenet, som Seth Meyers gør.

Er Putin et rumvæsen?

I forbindelse med den russiske invasion af Ukraine kan astronomer ved Kyivs astronomiske observatorium berette om uidentificerede objekter, der ikke skulle være militære krigsfly. As a result of the observations made in the village of Vinarivka, located in the south...

Jordens undergang – nok en gang…

Denne artikel omhandler mediehysteri, fejlcitering af videnskabelige data, mediehungrende astrologer, og letbenet journalistik, hvorfor artiklen er evigt aktuel.af Claus Larsen, Mogens Winther, Dann Simonsen Vi har før på Skeptica omtalt asteroider og kometer, disse...

En UFO-observation

Skeptica har modtaget en beskrivelse af en UFO-observation, og kigger den nærmere efter i sømmene. Findes en naturlig forklaring – eller er der magter på besøg fra fremmede planeter?

Send ufo-myten på efterløn

Kim Møller Hansen fra Skandinavisk UFO Information (SUFOI) har skrevet en omfangsrig gennemillustreret bog med titlen ”Projekt UFO”. På over 450 sider gennemgår forfatteren ufo-mytens udvikling gennem årene, vel at mærke set i et kritisk lys. Det er derfor en sund bog, en bog som perspektiverer dette virvar af ufo-mytologiens iboende myter. Bogens undertitel er ”- tro, løgne og kold krig”.

Odense – et vindue til universet?

En tidlig morgen i februar 1971 mødte han en lysende skikkelse i nærheden af Odense. Vedkommende præsenterede sig som Gabriel, og siden modtog Helge Davidsen adskillige budskaber fra rummet, som han pligtskyldigt videreformidlede til FN, dronningen og mange andre.

Bortført i drømme

For en del år siden viste en undersøgelse, at næsten 4 millioner amerikanere mener, at de om natten har været bortført af fremmede væsner. Nu har psykologen Susan Clancy rokket gevaldigt ved det amerikanske hysteri omkring disse bortførelser.

George Adamski var en løgner

Adamski påstod mange usædvanlige ting som selv flere af hans tilhængere havde vanskeligt ved at kapere: for eksempel påstod han at have besøgt planeterne Saturn og Venus (hvor han mødte sin afdøde men reinkarnerede kone).

Kontaktpersoner og godtroenhed

I løbet af 1950’erne var ufoer stadig et relativt nyt fænomen som mange mennesker mente burde udforskes uvildigt og videnskabeligt. Hvor nogle så videnskabelige muligheder så andre imidlertid en hidtil urørt guldmine.

Den såkaldte "belgiske ufo-bølge"

I oktober 1991 udgav SOBEPS den første bog om den påståede belgiske ufo-bølge. Bogen havde titlen “Vague OVNI sur la Belgique” (UFO bølgen over Belgien).

Derfor brød jeg med George Adamski

af Carol Honey Jeg antager at alle kender til at George Adamski og jeg ikke længere samarbejder og at det var mig der gjorde en ende på vort samarbejde. Det skete officielt den 17. september 1963 i en notits i S.P. Newsletter, oktobernummeret 1963. Jeg er ikke den...

En sludder med George Adamski

af Ron A. McIntosh Da jeg blev inviteret til at være den ene af en række journalister, der skulle interviewe George Adamski om hans oplevelser i rumskibe og hans møder med mænd fra andre planeter, indså jeg, at jeg var stillet over for et vanskeligt hverv. Dette...

Adamskis oprustningsplan

af Nordisk UFO Organisation (1960) Bladet "UFO-Nyt" bragte i sit august-nummer et opråb fra Adamski, gående ud på at samle alle nationer mod en fælles fjende i rummet. Vi vil anbefale alle at læse denne artikel samt Adamskis bog: "Ombord på rumskibene", der lige er...

Hvorfor jeg tror på Adamski

af Leon Davidson Videnskabelige og objektive tallerken forskere har været tilbøjelige til helt og holdent at se bort fra "kontaktberetningerne", som de betragter som opspind eller selvbedrag. I denne artikel skal jeg give mine grunde for min tro på, at i det mindste...

Hvorfor lander de flyvende tallerkener ikke?

Man er klar over, at vi til stadighed er under observation af rumvæsener, og at deres skibe gennemfarer vor atmosfære. Man er ligeledes klar over, at der er en dybere mening med deres tilstedeværelse, og derfor er spørgsmålet jo ganske naturligt, thi hvis det drejer sig om væsener, der i udviklingen er langt forud for os, ville de jo sikkert kunne vejlede os og ordne vore problemer således, at vor klode blev et attråværdigt sted at leve på.

Er vi alene i solsystemet?

Kan man nu stole på videnskabens udsagn om, at det er usandsynligt, der findes liv og intelligente væsener på Månen eller planeterne i solsystemet? Videnskabens fremgangsmåder er temmelig grundige, og 2 ens logiske slutninger er egnede til at virke imponerende og overbevisende. Og dog kan disse følgeslutninger angribes.

En kosmisk vision

Orfeo Angelucci er en italiensk amerikaner, som på grund af en særlig psykisk følsomhed er kommet i forbindelse med overfysiske væsener, som han hævder er de virkelige intelligenser bag de flyvende tallerkener. Hans erfaringer stemmer nøje overens med, hvad visse okkulte kilder beretter om kosmiske forhold.

Bender-mysteriets opklaring

De tre mænd, der besøgte Albert K. Bender, har været stående samtaleemne indenfor de grupper overalt i verden, som beskæftigede sig med en nærmere udforskning af tallerkenernes mysterier, og der blev fremsat mange hypoteser. Men det var altså ikke udsendinge fra regeringen, ej heller fra en fremmed jordisk magt. Det var: Men in Black!

Faldt et rumskib fra Venus ned – i Sibirien i 1908?

Mange mennesker har hørt tale om det store meteorfald, der fandt sted i Sibirien i 1908, (1) og der er fremkommet mange beretninger om det voldsomme nedslag. Hidtil har man blot betragtet det som et naturfænomen i lighed med det, som gav årsag til det kæmpemæssige krater i Arizona, som efter de lærdes mening skulle være opstået i forhistorisk tid på grund af et kæmpemeteor.

De flyvende tallerkener og okkultismen

For den interesserede og videbegærlige er det ikke altid nok kun at høre beretninger om mærkelige og gådefulde ting der sker på himlen. Fra ansvarsbevidst side hører man stadig tale om disse underlige mennesker der fabler om flyvende tallerkener og disse væsener fra andre planeter – de stakkels ofre for hallucinationer.

De flyvende tallerkener – flyver stadigt!

Trods alle ihærdige dementier angående de flyvende tallerkener viser det sig dog, at de stadigt eksisterer i bedste velgående. Man må dog beundre den opfindsomhed, som de videnskabelige autoriteter ofte udviser, når det drejer sig om en eller anden bortforklaring, – en opfindsomhed, som utvivlsomt var en bedre sag værdig.

Efter Adamski-mødet

Reflektioner efter George Adamski havde været til SUFOI-kongres: Mødet bragte ikke noget decideret nyt, hvilket muligvis heller ikke var ventet, men alene dette at være i selskab med en internationalt berømt personlighed med et så kvikt og charmerende væsen er jo altid en begivenhed.

Det kommende år – og vor situation

Verden, vi lever i, er såmænd forvirret nok til, at det kan undskyldes, hvis enkelte taber hovedet og får “nerver”, men situationen bliver absolut ikke bedre, når det religiøse også begynder at spille ind i forventningen om en kommende dommedag. Vi ser det indenfor forskellige sekter, og vi ser det såmænd også indenfor “tallerken-sagen”, som der også er gået religion i.

De flyvende tallerkener

De flyvende tallerkener er en af vor tids store gåder, – en gåde som man i grunden ikke rigtig véd, hvad man skal stille op med. Det almindelige menneskes kendskab til disse fænomener indskrænker sig som regel til, hvad der nu og da berettes om i avisen. Dette er oftest ledsaget af en beroligende erklæring fra en eller anden autoritet med en forklaring om, at det enten er jet-jagere, meteorer, luftspejlinger, luftballoner, synsbedrag, hallucinationer samt hele det øvrige arsenal af bortforklaringer

Budskaberne fra rummet – fra en kritisk synsvinkel

Nogle eksempler: Truman Bethurum omtaler, at de rummennesker, han kom i forbindelse med, skulle stamme fra planeten Clarion, der således hævdes at befinde sig på den anden side af månen. Carl Anderson, har gengivet et budskab fra et rumvæsen ved navn Kumar, og ifølge denne skulle budskabet komme fra en rumstation Share, der omkredser Jorden.

Flyvende tallerkener, fri energi og ætherisk kraft

Otis T. Carr er navnet på en opfinder, som hævder at have fundet hemmeligheden ved drivkraften for de flyvende tallerkener. På nærværende tidspunkt vil det vanskeligt at udtale sig om, hvorvidt det drejer sig om alvor, eller det blot er et af de mange forsøg på at skabe sensationer omkring dette stærkt omdiskuterede emne.

Flyvende tallerkener og “englehår”

Blandt de mange rapporter, der findes om iagttagelser af flyvende tallerkener, beskæftiger en del sig med et ejendommeligt affald, der af og til udstødes fra disse objekter. En typisk rapport vedrørende dette fænomen kan f.eks. være: Man iagttager en UFO, som synes at svæve i ringe højde, idet den udfører vippende bevægelser og giver ofte indtryk af at være i vanskeligheder, hvorefter den pludselig udstøder en del “affald” som svæver nedad mod jorden.

Hvor mange slags flyvende tallerkener findes der?

Interessen for de flyvende tallerkener er ikke svindende, men af og til måske nok lidt svingende, med hensyn til den store offentlighed. I perioder, hvor der ikke er så stor aktivitet på himmelen, mister folk let interessen – og troen på deres realitet, men hvis der så har været et par kraftige iagttagelser, helst med lidt sensationel avisomtale, blusser interessen (eller skal vi ikke hellere sige nysgerrigheden) op igen.

Flyvende tallerkener og tilstundende begivenheder

Det er karakteristisk, at de fleste tallerkenbøger eller budskaber beskæftiger sig med vor øjeblikkelige situation og de vanskeligheder, som menneskeheden åbenbart styrer henimod. George Adamski lader en af sine personer i “Inside the space ships” antyde, at jorden kan tippe når som helst, hvilket kunne forårsage store oversvømmelser, og at nyt land i så tilfælde ville komme tilsyne.

De flyvende tallerkener – et fysisk eller psykisk anliggende?

Iagttagelsen af flyvende tallerkener har nu stået på i en årrække, og der er efterhånden indsamlet så mange tusind autentiske rapporter angående disse fænomener, at man med fuld ret kan sige, at de flyvende tallerkeners realitet er en kendsgerning, som vedblivende kun kan benægtes af dem, der ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i det foreliggende materiale.

Hvad er sandheden om de flyvende tallerkener?

Det er ikke her hensigten at drage eksistensen af de flyvende tallerkener i tvivl. Det må anses for bevist gennem utallige iagttagelser, at de eksisterer og at der står intelligens bagved. Men så er spørgsmålet: Hvad er de, hvorfra kommer de, og hvad vil de?

Tallerkener og fup

For nogen tid siden følte to unge studerende, Strandgård og Ekwall, en uhjælpelig trang til at demonstrere en “bedreviden”, og for os andre en sørgelig mangel på forståelse af problemets natur, ved et gigantisk svindelnummer, hvorved radio, fjernsyn og dagbladet B.T. blev holdt for nar.

Tallerkenerne taler!

George Hunt Williamsons gruppe forsøgte først kontakt ad psykisk vej ved automatskrift, og han siger selv, at det, der først begyndte halvvejs som en selskabsleg efterhånden viste sig at være højst interessant alene i kraft af de meddelelser og budskaber man modtog.

Indledning til Kastrup-filerne

Dette er ikke dagsaktuelle artikler om de flyvende tallerkener! Det er heller ikke en gennemgang af de nyeste landevindinger indenfor det man kalder ufologi – faktisk siger Poul Kastrups artikler ikke ét nyt ord i ufo-debatten! Poul Kastrups betragtninger, hvoraf nogle nu har rigtig mange år på bagen, et tidsbillede af de anskuelser man havde om ufoer i de første år. Men Poul Kastrups synsvinkel, den kombinerede psykisk/fysiske, blev undertrykt af samtidens “mainstream” ufologer.

Danske amatørforskere har jaget ufo'er i 20 år

En af de mere særprægede organisationer i Danmark fejrer i næste måned 20 års jubilæum med en udstilling på Københavns ærværdige rådhus. Det er Skandinavisk UFO Information, der med en passende cocktail af saglighed og humor vil markere, at organisationen har overlevet 20 års – foreløbig forgæves – jagt på “flyvende tallerkener”.

Ufo'er i historisk perspektiv

Først troede jeg, at der holdt en bil, men der var ingen lygter at se, og da slet ingen røde baglygter. Lyset, der mindede om meget kraftigt måneskin (det var ligesom lidt blåligt, en mellemting mellem månelys og elektrisk lys), faldt ned på jorden/vejen i en kreds med en diameter på 2.25-2.50 meter.

Condon-rapporten, trick eller sammensvergelse?

Alle der følger lidt med i ufo-debatten har hørt om Condon-rapporten. Da rapportens konklusion blev negativ for ufologerne,rejste der sig en storm af protester fra ufo-tilhængere rundt om i verden, der hævdede at undersøgelsen ikke var objektiv.

Bortført af ufonauter

Man har hørt om besynderlige fartøjer fra andre verdener, oplevet dramatiske rekonstruktioner af UFO-observationer og hørt om overnaturlige eller rædselsvækkende begivenheder i tilknytning hertil. F.eks. at folk nu om stunder bliver kidnappet af rumvæsener.

Flyvende tallerkener

Siden 1947 har de flyvende tallekener (eller UFO’erne, dvs. “uidentificerede flyvende objekter”) været på dagsordenen. Tusindvis af mennesker hævder at have set besynderlige fartøjer fare gennem luftrummet og andre tusinder hævder at have bevidnet UFO-landinger.

Ufo-naivisme

UFO-organisasjonene har dessverre en tendens til å trekke til seg fantaster og naive sjeler, som av ulike årsaker har et sterkt behov for å dyrke de tvilsomme sidene ved saken.

MJ 12 – et bevis på ufo-sløring?

En ofte gjentatt påstand i ufo-mytologien er at USAs regjering holder tilbake viktige opplysninger om “ufo-problemet”. Det hevdes at ufo-farkoster har havarert på jorden og at myndighetene har fått tak i både ufo-vrak og besetningsmedlemmer.

Gulf Breeze

– Denne muligheten ble av ufologene raskt tatt opp til alvorlig vurdering. Ed kunne fortelle at han hadde hatt merkelige opplevelser allerede som 16-åring. Han mente bl.a. å ha sett en skallet mann med store øyne ved siden av sengen, og en stor svart hund fulgte etter ham.

Trinidade-historien

En av de mange “key-cases” (nøkkel-saker) er Trinidade, som til og med den tyske forbundsregjering har kreditert som en offisiell fotoserie fra den brasilianske marine.

Ufoer er ikke dus med dyrene

I begyndelsen af november 1992 dukkede der en mærkelig historie op i dagspressen. Angiveligt fik et ufo skyld for at have dræbt en ko nær Rude Strand ved Odder.

Pohers falske korrelasjoner

I 1974 publiserte FSR (Flying Saucer Review) en artikkel hvor dr. Claude Poher fra det franske Centre National d’Etudes Spatiales påsto at han hadde funnet en tidskorrelasjon mellom geomagnetiske forstyrrelser og øyenvitners beretninger om UFO.

Ufolore: Hypnotiske fantasier

Historier om UFO-møter fortalt under hypnose produserer stadig nytt og det er viktig å vite hvilken tiltro en bør ha til den hypnotiske teknikk. Arbeider fra USA viser at både fantasi og oppdiktning sterkt influerer på vitnets historie og at ikke en gang eksperter kan skille fakta fra fantasi.

Ufoer i Østeuropa

Denne bog, der oprindelig er skrevet i 1972 på hollandsk, blev oversat til engelsk i USA i 1974 [UFO’s from behind the Iron Curtain] og nu først til fransk i 1976.

Ufolore: Solide saker

Foredraget som fant sted den 28. august 1987 ved Colorado-universitetet, var arrangert og sponset av den regionale skeptikerorgamsasjonen CO-RAP (Colorado Organisation for a Rational Alternative to Pseudoscience.)

Pascagoula bortførelsen – hendelsen og senere kontakt

Stumme av forbauselse iakttok de at et tallerken-liknende objekt stillte seg over en del bilskrot – kun et titalls meter fra dem. Den blågrå, eggformede farkosten ga fra seg en jevn, summende lyd og holdt seg hele tiden svevende ca. 30cm over bakken.

Sagnet om de flyvende tallerkener

Mange tog det vist nærmest som en spøg, da de for nu over 10 år siden første gang læste i aviserne om de “flyvende tallerkener”. Men siden hen har de jo haft en irriterende tilbøjelighed til stadig med mellemrum at vise sig, når man var lige på nippet til at have glemt dem.

Om romskipsteorin og andre mulige forklaringer på ufo-fenomenet

Den mest kjente og populære hypotesen til en forklaring på ufo begrepet har lenge vært ven såkalte romskipshypotesen. Denne går ut på at ufo er teknologiske farkoster som kommer hit fra andre planeter i universet med ukjente motiver overvåker de jorden og dens beboere.

Whitley Striebers kontakt

En av de mest populære begivenhetene i “grenselandet” for tiden er forfatteren Whitley Striebers problemer med noen høyst eksotiske vesener, og som av en eller annen grunn er blitt særdeles opptatt av hans person-, et forhold som Strieber har vært så vennlig a skrive bøker om.

FN-debat om de flyvende tallerkener

Højtflyvende emner plejer der at være nok af på FN’s generalforsamlinger, men rekorden blev alligevel slået i december, da verdensorganisation for alvor gav sig til at drøfte ufo’er.

Secrets or lies? – investigating the Nazi UFO legends

by Kevin McClure This is a request for help with research a report on research so far a note of caution to those who have concluded that there is a continuous line of development from a world war II German technology involving the flight of high performance circular...

Boganmeldelse: UFO-dommen

Anmeldelse af: The ufo verdict : examining the evidence / Robert Sheaffer ; foreword by James Oberg. – Buffalo, NY : Prometheus Books, 1981

Det er ganske vist!

Nu har jeg i så mange år interesseret mig for og beskæftiget mig med dette emne – og hvad er der sket? Ikke en pind ud over at jeg år for år er blevet stadig mere skeptisk. Jeg har aldrig set et rumskib fra Venus, jeg har aldrig mødt et væsen fra en anden planet.

Filmanmeldelse: Men in Black II

TJECKs filmredaktør har gravet i historiebøgerne og fundet frem til myten bag MEN IN BLACK. Det er en broget samling teorier om hemmelige agenter, dødstrusler, rumskibe og mørke jakkesæt – med andre ord virkelighedens X-FILES. Bringes her med forfatterens venlige tilladelse.

J. Allen Hyneks omvendelse

Hynek gjorde sin entre indenfor ufologien i slutningen af 40’erne, efter det amerikanske luftvåben havde oprettet et kontor ved Wright-Patterson luftbasen i Dayton, Ohio, til undersøgelse af ufo-rapporter. Da flyvevåbnet fandt at mange af rapporterne skyldtes at folk havde set planeten Venus og andre strækt lysende himmellegemer, besluttede man at ansætte en astronom som konsulent.

Ufolore: Væsen og uvæsen

Nogle af dem ligner os mennesker så meget, at vi ikke ville kunne få øje på dem i det daglige. Åh ja, så er der jo osse de mere reptilagtige, robotterne, kykloperne, insekterne og omkringkrybende blævrende hjerneklumper. Sådan kunne jeg blive ved, så lad mig for overskuelighedens skyld blot kalde hele sværten for aliens der betyder fremmede, og her altså meget fremmede.

Ufolore: Nytårsbølgen 1972

I anledning af artiklen Mystik over Albæk. “Pludselig så vi en vældig oplyst genstand komme svævende nordfra. Den var faretruende langt nede, og da den passerede vejen mindre end 200 meter foran os, tabte den yderligere højde og gled ned over engene i mindre end trætopshøjde.

Mystik over Albæk

Det er nu 30 år siden jeg sammen med mine forældre var vidne til en fantastisk oplevelse over vores by, Albæk ved Randers.

Læserbrev: Mystik over Albæk for 30 år siden

Læserbrev: … jeg vil da også gerne have et svar eller kommentar ang. og meget gerne fra Willy Wegner, for som jeg skriver i artiklen, mener jeg at Wegner udtaler sig om noget han ikke har belæg for, og hvis man skal tage ham alvorlig, må fremføre sig mere objektiv i sine udtalelser.

Øjenvidners pålidelighed

Når der indtræffer en usædvanlig begivenhed er det ofte vidnets opgave at kaste lys over, nøjagtig hvad der skete. Desværre bygger vidneudsagn på, hvad mennesker har været i stand til at opfatte og genkalde sig. I modsætning til et tv- eller videokamera er folk ikke præcise, når de skal gengive noget.

Aliens i Ridehuset? – anmeldelse af en udstilling

Farvestrålende bannere omkranser Ridehuset, og den rørformede indgang ligger i blåt lys; af og til blæser en røgmaskine sit tågeslør ud over indgangen. Og så er der en kø af mennesker, der vil ind. Glimt fra en udstilling i Ridehuset, Århus den 2. juni 2001.

Ufoerne har intet år 2000-problem

“Man skal høre meget før ørerne falder af!” Jeg holder dagligt et vågent øje med mine ører. Det er fordi jeg er skeptiker og har fulgt ufo-fænomenet gennem 35 år. Rent faktisk har jeg i tidens løb både hørt og læst meget! Skulle ørerne falde af, så er det selvforskyldt, jeg kunne have ladet være med at lægge øre til alle ufo-historierne.

Ufolore: Når en fjer bliver til…

Nytårsaften havde ejeren af diskotek “Josephine” i Rødding opstillet en laserprojektør. Den skulle være en særlig markering af nytåret og samtidig reklamere for diskoteket. Lyset fik stor opmærksomhed ikke mindst takket være en aktiv repræsentant fra foreningen IGAP og en massiv omtale i avisen JyskeVestkysten.

Skygning af ufo meme på Internettet

Ufo subkulturen eller – for nogle – ufo religionen på Internettet er et stort supermarked af billeder og ord. Alt muligt er til salg – historier og billeder, medlemskab af foreninger, hele trossystemer. Men hvad er det vi køber? Måltidet? Eller menuen?

Behövs UFO-rörelsen?

Sedan november 1997 har övertecknad lämnat det aktiva engagemanget i Riksorganisationen UFO-Sverige. Det huvudsakliga skälet är att få mera tid över för eget frilansskrivande. Men bakom mitt ställningstagande ligger också en omvärdering av UFO-rörelsen. Låt mig presentera problematiken genom en kortfattad exposé över cirka trettio års UFO-studium.

Boganmeldelse: Mysteriet om ufo'er

I slutningen af januar 1998 udkom bogen Mysteriet om ufo’er. Den er skrevet af Kim Møller Hansen (foto) og er den 33’te titel i serien “Mysteriet om…”, som forfatteren selv redigerer for Gyldendal Undervisning. Målgruppen er de 9-15 årige mysteriehungrende børn.

Hvad var det egentlig der skete i Roswell, New Mexico?

For at nå frem til hvad der virkelig skete i Roswell i 1947 sendte vi Peter Huston, forfatter til bogen Scams for the great beyond, afsted for at interviewe David Quinne, officiel psykisk begavelse ved Inquiring Skeptics of Upper New York. Quinne har en grad i kvantemetafysik fra Maharishi universitetet og en en mester udi “retro-cognition”.

To nye bøger om livet i rummet

På mit bord ligger to publikationer. Begge handler om liv i rummet. Den ene beskæftiger sig primært med mulighederne for liv i form af mikroskopiske organismer, den anden bl.a. om aspekter og troværdigheden af besøg på vor klode af eksotiske fremmede rumvæsener.

Ufo-piloten var en aprilsnar!

I år – 1997 – har Bogans forlag genudgivet bogen Ufo’et der styrtede fra 1981. Bogen er skrevet af Charles Berlitz og William L. Moore. Ny titel på bogen er: Ufo styrtet ved Roswell. I den anledning har Para-nyts redaktion hentet Klaus Webners artikel om netop denne bog frem fra arkivet.

Arkiv for ufo-forskning

AFU ser det som sit formål at indsamle og dokumentere alt hvad der rører sig i kølvandet på ufo-fænomenerne. Det vil sige lige fra de mest vilde spekulationer til videnskablige afhandlinger.