Radioni – velegnet til alt

af Harry Edwards, oversat af Klaus Seiersen og Willy Wegner. Ifølge "the Encyclopedia of Occultism and Psychology (2. udgave)" betyder radioni målinger af vitale energimønstre og dertil hørende diagnose og terapi. Ifølge radionisk teori vil alle levende ting...

De nyeste resultater fra de la Warr-Laboratorierne i Oxford

af Poul Goos I alt videnskabeligt arbejde er det nødvendigt at søge beviser for rigtigheden af de erkendelser, man når frem til, eller rigtigheden i de arbejdshypoteser, man benytter. Det er ikke nok eventuelt selv at føle sig overbevist om rigtigheden. Dette kan...

Mysteriet "Dr. Abrams Boks"

af Poul Goos Gang på gang stilles man overfor fænomener, der på forunderlig måde belyser »Den Kosmiske Fornuft«s urokkelige og lovmæssige virke! Da menneskene omkring århundredskiftet følte sig så uendelig kloge, at der næsten ikke var mere for videnskaben at...

Dr. Abrams diagosticeringsapparat

af Poul Goos Når jeg i det følgende skal give en fremstilling af de ret ejendommelige forhold, der gjorde sig gældende ved dr. Abrams opdagelse af det diagnosticerings-apparat, der kendes som »Dr. Abram’s Box« — en fremstilling, der bygger på et foredrag af dr....