af Harry Edwards, oversat af Klaus Seiersen og Willy Wegner.


Ifølge "the Encyclopedia of Occultism and Psychology (2. udgave)" betyder radioni målinger af vitale energimønstre og dertil hørende diagnose og terapi. Ifølge radionisk teori vil alle levende ting udstråle et elektromagnetisk felt, der har forskellige karakteristikker, som afhænger af den helbreds-mæssige tilstand. Energimønstrene tildeles en numerisk værdi eller "rate", der som regel er kalibreret på skalaen på et diagnoseapparat kaldet en Sort Boks.

Den originale Sorte Boks, som ofte kaldes ERA eller Ocilloclast, blev opfundet af Dr. Albert Abrams, AM, dr. med., dr. juris., FRMS, en læge fra San Francisco. Abrams tog sine medicinske eksamen på Heidelbergs Universitet i 1882, og efter videregående studier i London, Berlin, Wien og Paris begyndte han på det, der skulle blive til en udmærket karriere. Han var professor i patologi ved Cooper Medical College, blev præsident for the Emanuel Polyclinic i San Francisco, konsulterende læge i brystkassens sygdomme, Mt Zion og franske hospitaler, San Francisco, og han kom med betydningsfulde medicinske bidrag, som gjorde ham kendte landet over.

I årene kort efter århundredeskiftet blev Abrams mere og mere excentrisk, og han brugte sin tid på Electronic Reactions of Abrams (Abrams’ elektroniske reaktioner – ERA), ændringer i elektroniske vibrationer som kunne måles på overfladen af huden, og som han påstod, at han kunne bruge til at diagnosticere og kurere sygdomme. Han udviklede og solgte dyre apparater til at måle ERA, deriblandt "Ocilloclasten", "Elektrobioskopet" og "Biodynamometeret", samtidig med at han rejste meget for – mod en betydelig sum penge – at give kliniske kurser om hans teori.

Blandt påstandene fremsat af Abrams var, at han instrumenter kunne foretage langdistance diagnoser, som kun udføres på en dråbe blod, lidt væv eller endog patientens håndskrift. Nogle var tydeligvis absurde – som for eksempel bestemmelsen af patientens køn, race, religion og økonomiske situation.

Dr. Abrams’ Sorte Bokse blev underkastet talrige undersøgelser af skeptikerne. Professor R. A. Millikan, Nobelprisvinder i fysik og leder af California Institute of Technology, undersøgte Abrams’ apparat og udsendte en meddelelse om, at apparatet ikke alene ikke hviler på noget videnskabeligt grundlag, men at det fra en fysisk betragtning var direkte absurd. Professor Millikan pointerede, at Abrams tilhængere indsætter elektrisk resistans i et kredsløb, der overhovedet ikke kan svinge og dermed ikke har en vibrationel frekvens.

Andre fysikere og ingeniører åbnede og undersøgte apparaterne og fandt, at de i bund og grund bestod af et virvar af elektriske ledninger, som brød med alle almindelige regler inden for elektronisk konstruktion.

Desuagtet det ovenstående var der i 1923 mere end 3.500 udøvere i USA alene som havde fundet at trykknapsterapi var ren, hurtig og smertefri – og fri fra fordomme og utilstrækkelig viden fra kød og blod lægerne. Tusinder af Abrams patienter blev diagnosticeret og helbredt for "bovine syphilis". Ifølge ætiologien [årsagslæren] blev det aldrig tilfredsstillende demonsteret for medicinerne som konkluderede, at såvel sygdommen som kuren var et produkt af Abrams fantasi.

En blodprøve fra et raskt forsøgsdyr blev diagnostiseret som almindelig kræft og tuberkulose i urinvejene, en anden diagnose af en dråbe fåreblod kom tilbage med diagnosen arvelig syfilis og med et tilbud om en kur for 250 dollers!

Det samme år udgav både the Journal of the American Medical Association (AMA) og Scientific American rapporter om Abrams, som leverede overbevisende dokumentation for charlataneri. Da Abrams døde i 1924 bemærkede AMA at han "med lethed rangerede som den førende charlatan af alle det tyvende århundredes charlataner".

Så meget af den tidlige historie om radioni, som nu er død og begravet? Er den ikke? Nej da, ikke ved den sødeste grød. Som så mange andre pseudovidenskabelige opfindelser genopostår disse indretninger, så glem alt hvad du har lært om fysik og biokemi, brænd dine videnskabelige bøger, nedlæg læreanstalterne, og send dine akademikere på græs, for vi befinder os nemlig på grænsen til en revolution indenfor såvel landbrug som medicin.

Det følgende er et uddrag af en artikel om radioni fra Australian Organic News (April 1992), som ser bredt på aspekterne og det koncept radioni er baseret på. Hvis du har problemer med at begribe den pseudovidenskabelige snak så fortvivl ikke – du er ikke alene!

"Først og fremmest synes der at være en uendelig kilde af intelligent energi som forsyner os og alt andet i universet med livskraft…. For at forstå radioni, har vi brug for at studere det under den præmis at sådan en intelligent energi er den fællesnævner som former og holder alle former sammen og giver os et medium til at kommunikere med vores tanker, følelser og følsomhed, og at enhver af os og alt andet har et individuelt energimønster og energiudstrømning, som er et udtryk for denne energi i alle dens varierede former. (Stil ikke spørgsmål, tro!) For eksempel tankeoverførsel, der også kaldes telepati, er et billede af muligheden for at overføre tanker omgående ( roll over Einstein!) og over store afstande, og vise at vi virkelig er ved at stille ind på et eksisterende netværk der er overalt, også på denne Jord og i det uendelige rum og som ikke behøver noget signal der tager tid for at rejse, idet det simpelthen bare eksisterer. Når først vi har stillet os ind på det, så er vi der. (Aktionærer i teleselskaber rådes til at søge yderligere bekræftelse med hensyn til ovenstående, før de sælger deres aktier!)

Radioni er baseret på dette princip og at enhver og alting har sit eget særskilte energiudstråling og bruger følsomt elektronisk udstyr i forbindelse med operatørens sensitivitet, for at måle tilstedeværelsen og intensitetet af sådan udstråling og, i behandlingen, at transmittere særlige udstråling, dirkete til emnet, over store afstande". (Enhver som taler med deres kælesten og får et svar vil blive rådet til at gå til psykiater uden tøven, men læs videre, du har ikke hørt noget endnu!)

Vi taler af og til om personer der har gode eller dårlige vibrationer, disse såkaldte vibes er noget som vi "føler". Dette aspekt er et praktisk eksempel på hvad vi gør når vi bruger radioniudstyr til analyse. Vi måler ikke noget som kan måles med elektrostatisk eller elektromagnetisk udstyr, vi måler gennem "følelse" det tilstedeværende og intensiteten. (Der er bundlinjen, et "vibe"-måleudstyr der kører på forestillingsevne og, som artiklen senere vil afsløre, med tilsyneladende ubegrænset anvendelse).

Med dette korte indblik i hvad vi har med at gøre, lad os da se på de praktiske aspekter og hvordan de kan være til nytte for os. (Klar folkes, her komme den helt store!) I USA, Storbritanien og Europa bruges radioniudstyr til omfattende analyser og behandling af sygdomme i mennesker og dyr; og indenfor landbrug til at afbalancere og revitalisere jorden i forhold til sygdomme, insekter, dyre og ukrudtsbekæmpelse. (Det kan man kalde alsidigt, men operationes enkelthed kan tage vejret fra én). Analysen og behandlingen udføres af en analytiker/sender, to indstillingsknapper kontrollerer "styrken" for at find og/eller afgøre behandlingen af organer, elementer, jordstykket, sygdom, følelser, m.m. (det hele for blot 2793 dollars).

Forskellige modeller af udstyret markedsføres i Australien af Biogan (Aust.) i Tweed Heads, NSW, de førende involverede er forsker og præsident for the Agriculture Energizers Association, Mr. T.C. Asbill og Mr. Frank Ireland, omtalt i selskabets brochure som "de bedste antenne designere i verden!"

Den medfølgende 38 siders How to Manual (100 dollar ekstra) opregner de følgende ting der kan måles og behandles af denne vidundermaskine:

AIDS, Blodtryk, Knoglekræft, Kolesterol, Sukkersyge, Øre og øjen problemer, Frugtbarhed, Fibroide svulster, Hårtab, Hovedpine, Højt blodtryk (som adskilt fra almindeligt blodtryk?), Ledsmerter, Blodkræft, Muskler, Parasitter, Parkinsons syge, Strålesår, Rygproblemer, og Vægt- og Vane-kontrol.

Betjeningsinstruktionerne for dette bemærkelsesværdige og sofistikerede udstyr er ekstremt overfladisk. Ikke noget med flere års intensivt studium, ingen kandidatstid, ingen uddannelse kræves, faktisk behøver man ingen øvelse i det hele taget. Alt hvad du har brug for at vide om måling og behandling står på blot 12 sider. Femten sider er dog helliget til aura, æteriske og astrale legemer, chakras og auraer, astral projection, psykiske dræberkræfter og dowsing.

Et andet apparat er "Det kosmiske rør", et rør stukket i jorden i hvilket lidt gødning placeres og som "læser" vibrationerne og transmitterer dem over det foreskrevne område og på den måde gør det unødvendigt at sprede det fysisk. (Homeopatisk landbrug?!)

En yderligere egenskab ved det kosmiske rør burde få pesticidefabrikanter til at ryste i bukserne og er vække særlig interesse hos travle husmødre – disse uindbudte, natlige og grådige insekter af arten blatteria.

"Læg et sygt eller døende insekt ind i det kosmiske rør, og røret vil transmittere det døende insekts vibrationer og alle øvrige insekter af denne art og indenfor en vis rækkevidde vil artsfællerne blive syge".

Det ville muligvis være tilstrækkeligt at afvise denne artikel og dens påstande som barnagtigt vrøvl, og konkludere at enhver tåbelig nok til til at anskaffe hvad der kun kan betegnes som noget dyrt møg på grundlag af dette "bevis" ikke fortjener andet end at blive taget ved næsen. Imidlertid er et af de Australske Skeptikeres mål at informere, alarmere og advare de der er påvirkelige overfor ukritisk accept af pseudovidenskabelige påstande. Det gør imødekommer jeg hermed.

Radioni som defineret af Abrams synes nu at favne konceptet "intelligent energi" også kendt som Mesmers Dyriske magnetisme, Elan Vital, Odic Force, Bioplasma og Biokosmisk- eller Orgon-energi, betegnelser der gennem tiden har været brugt verden over til at udpege den fundamentale livskraft eller energi der levendegør alle levende organismer.

Mellem pionererne var afdøde Wilhelm Reich og Rudolph Steiner. Reich postulerede at orgon-energi er kosmisk livsenergi, den grundlæggende skabende livskraft kendt af mennesker i pagt med naturen. Det oplades og udstråler fra alle levende og livløse former for stof og findes i en fri form i atmosfæren. USA’s Food and Drug Administration var imidlertid ikke enige og søgte og fik i 1954 et forbud gennem District Court, Portland, Maine, som fastslog at orgon-energi "eksisterer ikke". Bøger og tidsskrifter indeholdende ordet "orgon" blev beordret tilintetgjort ligesom de apparater der blev påstået at bruge energien. Reich som døde i Forbundsfængslet Lewisburg i 1957, er sandsynligvis bedst husket for sin Orgon-energy accumulator.

Radioni i relation til organisk landbrug kan spores til Rudolf Steiner, stofteren af Antroposofisk Selskab der, som teosofferne, troede at der fandtes et andet plan af bevidshed et lager af oplysning for enhver handling, tanke og hændelse i menneskets historie. Ifølge til de der tror på denne astrale databank, kendt som de Akashic optegnelser, kan tappes af psykiske, medier og clairvoyanter. I skrivende stund er en bog ved at blive skrevet om det af den britiske videnskabsmand Percey Seymour fra Plymouth University, argumenterer for at eksistensen af spøgelser er baseret på denne teori, at alt stof i universet efterlade uudslettelige spor og muligvis kan passe ind i dette billede. (Homeopatiske åbenbaringer?)

Steiner, der også var en ivrig troende på en tidligere eksistens af et Atlantis, etablerede biodynamisk landbrug ved hans skole for åndelig videnskab i Dornach, Scweitz, tidligt i dette århundrede. Essentielt er antroposoffernes tilgang til Moder Jord den samme som deres tilgang til det menneskelige legeme – en variation af homeopati, hvor sammensætningen er så fortyndet at intet er ladt tilbage.

For videnskabsfolk indenfor en lang række discipliner betyder ordet "energi" en lang række af fysiske fænomener, der er kun fire fundamentale kræfter i naturen, den stærke og svage atomare, elektromagnetisme og gravitation, hvor alle kan spores og er målbare. Pseudovidenskaben antager en femte energi som udover ikke at kunne spores eller måles udfra nogen kendt videnskabelig metode også er uholdbar. Da lægfolk ikke kan forventes at have mere end en basal forståelse for ordet, henter pseudoforskere en aura af akademisk respektabilitet ved at bruge ordet og andre ord lånt fra den fysiske verden.

Biogan (Aust.) forhandler også " THE SUPER EARTH ANTENNA" designed af d’herrer Asbill og Ireland som det påstås: "passer ind i det bredeste spektrum af harmoniske kosmiske og subtile energier som fremmer optimalt helbred".

For mig at se ligner det en simpel tv-antenne men fabrikanterne påstår at den er designet til at reducere eller eliminere behovet for medicin og syntetiske kemikaler og til at opnå spændende resultater indenfor mejeri, fjerkræopdræt og svinestier, udklægningssteder, drivhuse og fiskedamme.

Videre kan omtales en "SUPER ENERGY UNIT" som den "nyeste teknologi indenfor subtil energi", teksten fortæller: "det patentsøgte system bruger en ekstern antenne som kan sende og modtage de naturlige kosmiske energier til en hovedenhed".

Dette indebærer en detektebar, målelig og arbejdsduelig tilførsel af energi og rejser et spørgsmål. Andre annoncerede instrumenter er en "A.E. GREEN MACHINE ANALYSER" og en "A.E. AUXILLIARY BROADCASTER", som dog bruger konventionel energitilførsel. Medmindre det eneste formål med 12 volts batteriet er at oplyse en pære der indikerer at energien er slået til, hvorfor skulle du har brug for det?

Så har vi et paradoks, en "PEN ARMOUR", en multibølge modtager der vil modtage skadelige radio- og magnetiske bølger og dirigere dem væk fra din krop".

Selv om den fungerer som en transciever – en kombineret modtager og sender – uden at være beskrevet som sådan, har vi nu at gøre med en kendt energi der både kan modtages og videresendes uden at være drevet af hverken konventionelle eller metafysiske kræfter (hvad det så end måtte være)! Ward Penwarn synes at være hjernen bag apparatet. Hans egen tiltro til indretningen burde afprøves ved at han skulle stikke hovedet ind i en mikrobølgeovn mens han bar apparatet på sig. At benytte en af disse tingester for at beskytte sig selv mod enhver form for stråling vil være at spille terning med døden.

Et brev til Mr. Penwarn om hvorvidt nogle af Biogans produkter har været videnskabeligt afprøvet, er forblevet ubesvaret, selv om en tredje part har fortalt mig at de radioniske udstyr har en fejlsikker mekanisme der gør det umuligt at teste det objektivt. De negative vibes fra en kritisk analyse er nok til at påvirke eksperimentet! Så er alt sagt!

Konklusion
Det hævdes at en femte energiform ukendt for videnskaben eksisterer i naturen og at det kan tøjles og omdirigeres til brug for noget så forskelligt som medicinske diagnoser og behandling samt til nytte for landbruget. I mangel på nogen information om det modsatte, eller forslaget om at udstyret indeholder en magisk ingrediens, må det antages at de indeholder konventionel elektrisk og/eller mekaniske komponenter og derfor er der ingen grund til, hvis en metafysisk energi eksisterer, kan det ikke vises at eksistere. At foreslå at "negavive vibes" ville afholde enhver form for analyse er fjollet og udenfor al logik. Desuden foreligger der ingen beviser for at kontrollerede forsøg har været udført for at underbygge påstandene gjort på vegne af radioni er blevet præsenteret.

Instrumenterne er prissat fra $468 til $2793 med deres mange drejeknapper, knapper og kontakter er en reminicens af et amatørradioudstyr der var populært i 1930erne. Hvad der ligger bag det "pæne grønne og hvide" panel kan man kun gætte på.

Den formodede værdi af dette udstyr er opsumeret (paradoksalt) af sælgerens egen garanti og varedeklaration.

…udstyret er garanteret i et år mod defekter i materialer og håndværk men ikke teori. Alle instrumenterne er eksperimentelle og er ikke ment brugt i stedet for andre beviste modaliteter!

Caveat emptor!

Referencer :

  • Abrams, Albert: New Concepts in Diagnosis and Treatment Physico-Clinical . Co, 1924
  • American Medical Association: Nostrums & Quackery . Vol III, 1936
  • AMA Dept of Investigation, Albert Abrams AM, MD, Ll D, F R MS.
  • AMA reprint of JAMA material on Abrams of various dates
  • Bailey, David M: The Rise and Fall of Albert Abrams AM, MD, Ll D, FRMS, Oklahoma St. J. Med . 71, No.1 (Jan 1978).
  • Encyclopedia of Occultism & Parapsychology (2nd Ed)
  • Page, E W: Portrait of a Quack. Hygia 17 (Jan 1939)
  • Penwarn, Ward: Radionics and how we use it. Australian Organic News . April 1992
  • Biogan (Aust) Information brochures
  • Pollack, Charles V: Dictionary of American Medical Biography . Dept. of History, Emory University, Atlanta

Relevante links:

Kilde: Para-nyt 1999 nr. 7 fra Skeptic Vol 13, No 1 (Australian Skeptics).

[*]