Centrale spørgsmål – vi tager pulsen på ViFAB

af Jens Laigaard Man kan undre sig over, så lidt offentligheden har hørt til ViFAB . Ja, ikke sandt: hvad er ViFAB? Forkortelsen står for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Det er en selvejende institution under Sundhedsministeriet med hjemsted i...