af Willy WegnerSet, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 1997:4

Især om Heaven’s Gate-kulten

Endnu et "besætningsmedlem" 
I en fjerntliggende kløft tæt ved den lille flække Marysville i Californien opdagede en lokal politibetjent, at en mand lå død i en campingvogn. Liget blev identificeret som Robert Nichols. Han blev 58 år. Nichols havde tidligere arbejdet som roadie for rockbandet Grateful Death. Oversat svarer navnet forunderligt nok til: Taknemmelig Død!

På en efterladt seddel, dateret 28. marts 1997, gjorde han rede for, at han agtede at møde sine venner i Heaven’s Gate-rumskibet. En plasticpose over hovedet og så forbindelse til campingvognens gastank var hans metode. Nichols havde også dækket sin overkrop med et lilla klæde.

Våben fundet 
I nogle udhuse som et medlem af kulten havde lejet i Escondido, Californien, er der blevet fundet to halvautomatiske rifler med kikkertsigte samt to revolvere. Dertil en del bøger og ammunition. Nu befinder det sig hos den lokale sheriff, skriver Miami Herald 2. april 1997.

Konspirationsteorier i vente? 
Det engelske ufo-blad Magonia forventer, ifølge deres hjemmeside, at rygter og teorier om sammensværgelser og så fremdeles snart vil svirre i kølvandet på Heaven’s Gate-rumskibet. At Applewhite er et offer med programmeret sind, manipuleret af CIA og så videre. Men på den anden side spørger Magonia-skribenten sig selv: hvad i alverden kunne de amerikanske myndigheder havde skulle bruge den flok "nørder" til. Han forudsiger at rygterne vil fortsætte indtil Applwhite og hans "besætning" atter "beamer" sig ned på Jorden ved Dommedagstid, og fortæller den sandfærdige historie. Ja, ja da – vi venter!

Bog om Himmelfarten er skrevet! 
Der er fart på når det gælder om at score kassen, mens sagen er varm. Allerede nu annonceres den første bog om Heaven’s Gate-kulten til salg fra Harper Paperbacks. Den er skrevet af journalister fra New York Post og indeholder alt aktuelt om den tragiske hændelse. Der bringes billeder inde fra huset i Rancho Santa Fe, og der skrives om Applewhite og kultmedlemmernes liv. ISBN 0-06-101272-6.

Ufologer er misfornøjede 
Ifølge en pressemeddelelse sendt ud via UPI den 8. april 1997, så er Michael Luckman fra New York Center for Ufo Research ikke glad for sagen omkring dødskulten. Han frygter at mange års seriøst arbejde med ufo-forskning kan undermineres af Heaven’s Gate-hændelsen.

David Watanabe fra ledelsen af den amerikanske ufo-organisation AUFORA udsendte denne kommentar den 31. marts 1997:

Watanebe konstaterer korrekt, at de fleste af os allerede må have hørt det, takket være mediernes omfattende dækning. Man aner lidt bitterhed, når han fortsætter:

"Hvad du imidlertid ikke vil høre om i medierne er den rationelle ufo-troende. Medierne vil uvtivlsomt placere ufo troende og forskere i samme kategori som denne kults forstyrrede medlemmer. Fordi ingen tv-station eller avis vil nogensinde foretage denne adskillelse, vil ufologien afgjort blive skadet af denne hændelse. Det vil medvirke til at cementere folks forestilling om, at ufologi ikke er gyldig videnskab."

Derfor lyder der fra Watanabe en opfordring til alle ufologer om, at forkaste det ekstreme og fokusere på det rationelle og videnskabelige. Og så "vaskes der ellers hænder":

"Kultisternes påstand om at et ufo skjulte sig bag Hale-Bopp afspejler den strid der opstod tidligere, da amatørastronomen Chuck Shramek hævdede, at et objekt kredsede om kometen. Man bør huske at AUFORA og andre selv hurtigt tog afstand fra disse ekstreme påstande. Havde der været nogen tvivl i menneskets sind, burde denne være fjernet da Hale-Bopp kom så tæt på Jorden, hvor det klart kunne ses at der ikke var noget objekt. Så det var med stor overraskelse at AUFORA erfarede at nogle større ufo sites [på Internettet] stadig støtter denne idé (sideløbende med vilde påstande om sammensværgelser). Dette kombineret med kultmedlemmernes død synes at indikere et alvorligt problem for ufologien. Hvis vi end ikke kan få dette ind i vores hoveder, hvordan kan vi da gøre fremskridt?"

Logik – selv for kultister 
Hvad er det dog der drager kultister i Californien, spørger man ved CNN den 1. april 1997[!]. Nu var det Heaven’s Gate – tidligere var jordskælvsstaten basis for Charles Manson og Jim Jones (inden førstnævnte blev anbragt i "skyggen" og sidstnævnte flyttede til Guyana). Imidlertid trøster man sig med, at Canada, Japan og Schweiz også har haft sin del af ekstreme kulter. En psykiater ved navn John Hochman har en rimelig forklaring: "Hvis du vil stifte en kult, kan du lige så godt gøre det et sted, hvor vejret er godt"!

På udkig efter rumskibet? 
Indehaveren af forretningen Oceanside Photo and Telescope i San Diego kunne fortælle, at Applewhite og et kultmedlem havde været inde for at købe en stor astronomisk kikkert til over 15.000 kroner. Det var først på året, skriver Miami Herald 2. april 1997. Men som snakken gik om brugen af teleskopet, måtte indehaveren Mike Fowler konstatere, at de ikke vidste ret meget om astronomi. Men de havde nok set et par hundrede afsnit af Star Trek for meget, mente han. Efter en ugestid kom de tilbage, og afleverede teleskopet med en bemærkning om, at de ikke havde kunnet se noget rumskib i den. De fik refunderet beløbet af den flinke Mike Fowler.

I spekulationernes Paradis
Når det drejer sig om de sidste tider eller selveste Dommedag, så har vel nok Jehovas Vidner den største erfaring på dette område. De har gennem de sidste hundrede år forudsagt begivenheden op mod ti-tolv gange. Lige meget har det hjulpet.

I Orange County Register den 31. marts 1997 skrives der om dette tema, selvfølgelig med udgangspunkt i den aktuelle sag med Applewhite og hans himmelstormere:

Med år 2000 blot tre år væk er der for et stadig større antal af religioner, hovedsagelig konservative kristne, mening i at dommedag venter. De ser afslørende advarsler i konflikten i Mellemøsten, i narkovold, i AIDS og i Ebola virus, i storbyernes had og vold, i devalueringen af familieværdierne og nedgangen i antallet af kirkegængere, skrives der.

Det konstateres, at bøger såsom John Hagee’s Beginning of the End og Peter Lalond’s Left behind er på bestsellerlisten. Selv i fjernsynet fokuseres der på emnet i serier såsom The X-files og Millennium . Dertil er der udkommet bøger som Horoscope for the new millennium af Alan Meece. Noel Tyl har beriget bogmarkedet med Predictions for a new millennium , og endelig spørger forfatteren Stefan Paulus: Hvem vil overleve? i sin bog Nostradamus 1999 . Skal man nå at læse alle disse bøger, og flere til om mellinarisme, så overskrider vi hurtigt tærskelen.

Nogle teologer taler om premillenarismen, det vi sige at Jesus dukker op umiddelbart før det sker. Andre om postmillenarisme, det vil så sige, at Jesus først dukker op efter de rettroende har etableret sig i den nye tidsalder. Er du forvirret og står af, så er der for eksempel amillinarismen tilbage.

At år 2000 skulle spille så stor rolle er mestendels et flip baseret på en menneskeskabt kalender. Det har ingen kosmisk betydning, men er dog et muligt problem for "tidsregningen" i vores computere. I øvrigt regner jeg med, at Mayland nok skal vide at føre mig hen over tærskelen til det næste årtusinde.

Astronaut udtaler: Ufoer eksisterer!
Det amerikanske sensationsblad National Enquirer bragte 14. januar 1997 et interview med astronauten Gordon Cooper, der nu er 69 år gammel. Han fik sin "rumdåb" i 1963 og endnu en tur i 1965.

Astronauten tager ifølge avisen låget af en hemmeligholdelse, der er 50 år gammel. Når Cooper siger, at ufoer eksisterer, så er han og/eller avisen håbløst uddateret i virkelighedens verden. Der har jo altid eksisteret ufoer – uidentificerede flyvende objekter -, i hvert tilfælde så længe der har været øjne til at se. Og Cooper har da også set ufoer.

Spørgsmål er blot hvordan man associerer når nogen siger eller skriver ufo. Hører man til dem der siger: aha, rumskibe! – ja, så er det blot endnu en velsignet bekræftelse på ens tro.

Homo antecessor 
I Gran Dolina hulen nær Burgos i Spanien har man fundet rester af en af vore forfædre med cirka 800.000 år på bagen. Ikke en grum neandertaler, men en forløber for os, sådan som vi ser ud i dag. I Berlingske Tidendes ugentlige tillæg, Univers, kan man den 3. juni 1997 læse om Homo antecessor.

Jens J. Kjærgaard skriver: "Han var umiskendeligt et menneske. Fik han tøj på, kunne han sikkert køre i S-toget uden at skræmme gamle damer med sit udseende." Nå, men man har også fundet ud af, at disse første europærere var kannibaler, og selv med tøj på vil sulten kunne indfinde sig, og da ville det sikkert ikke være de gamle damer, der var i farezonen.

Fundet betyder sandsynligvis, at menneskehedens historie må revideres endnu en gang, samt mere bøvl med skabelsesdoktrinisterne, der slet ikke kan kalkulere med så mange år.

Uforudsigelige jordskælv
I mere end et kvart århundrede har japanske videnskabsmænd arbejdet på at finde ud af Moder Jords luner, og især om der er nogle lovmæssigheder i hendes pre-seismologiske cyklus. Med andre ord, prøvet at forudsige hvornår hun skælver. Ved at kunne forudsige jordskælv, vil der kunne spares menneskeliv og jordisk gods. Ifølge Jyllands-Posten 9. april 1997 har videnskabsfolkene opgivet og stort set overflødiggjort sig selv.

Tomat-healing
I Peter Wivels spalte Sandt at sige i Weekendavisen kunne man den 7. marts 1997 læse, at en canadier, med et levende publikum i et tv-studie, har kunnet heale en bakke tomater delvist for mug!

Hvis det kan udvides i større målestok, så vil der fremtidigt kunne være arbejde til healere i de store fødevarekæders grønne afdelinger. Læs iøvrigt Wivels spalte hver uge.

Jomfru Maria himlede igen! 
Vestsamoa, beliggende i Stillehavet, har haft besøg af Jomfru Maria. Det skriver Det fri Aktuelt den 3. juni 1997. Ikke mindre end et hundrede vidner så, med deres egne øjne, at hun dukkede op på himlen. Besøget varede fem minutter før hun atter forsvandt mellem skyerne. Ifølge avisen skulle nogle af vidnerne være begyndt at "græde og hoppe af glæde, fordi de troede, at verdens ende var kommet". Men ak, verden består stadig.

Plumbudding 
For og imod. I Berlingske Tidende 14.6.97 ses et interessant dobbelt opslag om okkultur. På venstre side en artikel af professor Preben Plum, som mere eller mindre afslutter diskussionen mellem ateister og religiøse mennesker. Den psykiske forskning har bevist, at ikke-fysiske fænomener eksisterer, og dermed kan ateisterne godt pakke sammen. Der er virkelig mere mellem himmel og jord. Når skeptiske videnskabsfolk som Francis Crick og Carl Sagan påstår, at de ikke-fysiske fænomener ikke kan undersøges videnskabeligt eller bevises, "må man dertil sige, at deres standpunkt ganske enkelt skyldes uvidenhed". Men Plum har styr på tingene og fastslår, at clairvoyance og telekinese "utallige gange er blevet konstateret ved eksperimentel undersøgelse". Plum runder af med nogle af sine yndlingsanekdoter fra seancernes verden.

På højresiden får læseren en spand koldt vand. Her er et grundigt referat af amerikaneren Stuart Vyses nyligt udkomne bog "Believing in magic". Vyses udgangspunkt er, at New Age, psykisk forskning og hele pivtøjet er overtro, og at overtro er så udbredt, at det er til fare for samfundet. Vyse prøver i bogen at udrede de psykologiske mekanismer, som sporer folk ind på overtroisk tankegang. Og han opfordrer til, at undervisningen i naturvidenskab og kritisk tænkning forstærkes, for "det nuværende sociale klima er så gennemsyret af ukritisk accept af overnaturlige og pseudovidenskabelige ideer, at vi er i fare for at køre fast i ufornuft". Vyse er med andre ord en rigtig kedelig fyr. Endnu en i rækken af forskere, hvis standpunkt ganske enkelt skyldes uvidenhed. (af jelai)

Vendetta!
På vej hjem fra ferie i år, med the White Cliffs of Dover om bagbord, skulle der lige fyres et par pund af. I færgens kiosk købte jeg bladet UneXplained Magazine , issue 8. Et meget illustreret blad med artikler om grædende madonnaer, Adolf Hitlers sorte magi, mænd i sort, spøgelser, korncirkler, ufoer og – yes! Name it!

Forgæves søgte jeg efter redaktøren af dette hovedløse blad, forgæves ledte jeg efter forfatterne til disse åndeløst begavede artikler. Forgæves fortrød jeg at have smidt £1.99 ud på dette bras. På den anden side set, så havde jeg jo ikke kunnet skrive disse klagende linjer uden. Dersom det ikke allerede er feset ind – jeg kan ikke anbefale bladet.

50 år med flyvende tallerkener 
I Jyllands-Posten fra den 23. juni 1997 finder man en artikel der lige ridser op i hovedtræk, hvad der er sket i den forløbne tid. Efter disse mange år står vi tilbage med et sted mellem 5 og 10 procent ufo-iagttagelser, som ikke kan forklares.

Turistmagneten i Roswell 
Omkring 100.000 mennesker forventes at stimle sammen i den lille amerikanske by Roswell, hvor et rumskib angiveligt styrtede ned for 50 år siden i 1947. Lig af rumvæsener skulle være blevet fundet. Det må fejres!

Med sans for det aktuelle har det amerikanske luftvåben udsendt en rapport, der konkluderer, at det aldrig er sket! Bortforklaring, hemmeligholdelse, konspiration og hånlig latter er de ufo-troendes svar på dette. Læs iøvrigt Århus Stiftstidende 25. juni 1997.

Korncirkler fundet i Holland 
Avisen Het Nieuwsblad den 11. juli 1997 skrev, at man nær Hooghalen havde fundet femten korncirkler. De var omkring 7 til 8 meter i diameter og i en af dem var der noget hvidt pulver på planterne. På behørig vis blev sagen undersøgt af en ufolog ved navn Hilda Musch.

Konklusion: Cirklerne ligner de engelske. Hilda Musch udtalte desuden: "Dette kan være et fupnummer, men der blev ikke fundet fodspor på marken. Det er helt sikkert, at disse cirkler er lavet af en intelligent livsform"!

Parakatten foreslår venligt: Hvad med hollændere?

Dér burde den ikke have været!
Ifølge Pawtucket Times (Rhode Island, USA) den 23. juli 1997 blev der set en alligator midt i byen. Den lå og slappede af i skyggen af en bil. Da den snappede efter nogle børn, blev der ringet til politiet. Det lysegrønne bæst, med gule øjne, tillod sig desuden at hvæse af en politimand. Det skulle den ikke have gjort, den indfanget og sendt videre til en dyrepark.

Kongres om fortidens astronauter 
I dagene 3.-8. august 1997 annoncerede Ancient Astronaut Society sin 24. kongres i Orlando i Florida. Det er her hvor de nyeste indicier for, at vor klode har haft besøg fra rummet i fortiden, præsenteres af Erich von Däniken og dennes kollegaer.

Emnerne dette år er blandt andet "Den store pyramide taler til dig", "Baalbek", "Flyvende shamaner i det gamle Sibirien – de fløj faktisk!" og dertil foredrag om rumvæseners indflydelse på vor klodes og menneskehedens udvikling. Däniken selv, ja hans foredrag hedder "Guderne vender tilbage". Og så er der udflugt til Kennedy Space Center.

Der er fare for nedfaldsdyr 
Ja, denne overskrift er fundet i Horsens Folkeblad den 14. august 1997. Uvilkårligt, miljøskadet som jeg er, kom jeg straks til at tænke på forteanske fænomener, hvor eksempelvis frøer, fisk og andre kræ spontant drysser ned fra en skyfri himmel. Men hurtigt stod det klart, at det var katte der blev hentydet til. Du fredsens! Hvad med parakatten? Den springer af og til op, dog uden at overdrive og efterlever straks efter loven om gravitation. Er der mon tale om et nyt varsel fra Meteorologisk Institut?

Imidlertid burde jeg hurtigt have læst videre, for der var tale om katte der bliver vimmer i varmen i åbentstående vinduer. Herfra kan de spontant drysse ned i hovedet på folk som følge af hedeslag. Af og til fordi kattene troede at de kunne flyve, og så, fra eksempelvis tredje sal, målbevidste sprang ud efter en fugl. Altså: falsk alarm!

Spontan trusseantændelse?
Ifølge Aktuelt den 15. august 1997, stod en 25-årig kvinde på sit arbejde, da hun pludselig blev varm i trusserne. De brød uden årsag i brand, forlyder det. Det resulterede i et større brandsår på bagen. Producenten af disse "hot pants" forklarede, at de måtte have været i forbindelse med syre af en slags.

En brolæggerjomfru?
På tunnelbanestationen Hilbalgo i Mexico City dukkede der nogle pletter op på brolægningen. De lignede, ifølge Horsens Folkeblad den 15. august 1997, grangiveligt landets skytshelgen, jomfruen af Guadalupe. Resultat: trafikkaos! Brostenene blev respektfuldt flyttet til en nærliggende park og sikret bag glasplader, så seværdigheden kunne bevares, og måske indgå i en kommende udgave af Turen går til Mexico .

Ved Jupiter!
Natten mellem 31. juli og 1. august blev borgere i Ålborg opskræmt af et mystisk lys på den sydøstlige del af himlen. Lyset bevægede sig frem og tilbage mellem to punkter. Flere folk ringede til politiet for at få en forklaring. Efter at have talt med lufthavnen og SUFOI fik vagthavende fat i en astronom i Århus. I gamle dage ville han nok have leveret en kølig kommentar om, at vidnerne ikke havde set et rumskib, men planeten Venus. Det slap man for her. Det var nemlig Jupiter! Atmosfæriske forstyrrelser i den varme nat fik det til at se ud som om, Jupiter bevægede sig fra side til side. Kilde: Aalborg Stiftstidende 1.8.97 (af jelai)

[*]