af Willy Wegner


I Sverige kan man i håndbogen Biblioteks- och informationstjänster i Sverige se, at der findes et meget specialiseret arkiv: Arkivet för ufo-forskning (AFU).

Arkivet begyndte sin virksomhed i 1973, og formålet var den gang at opbygge et særligt forskning- og lånebibliotek. Lignende initiativer har været taget andre steder, helt tilbage i ufoerne barndom, mest i erkendelse af, at de offentlige biblioteker ikke kunne stille de der var interesseret i emner tilfreds. De tidlige forsøg, også her i Danmark, er gået i sig selv igen. AFU er således i dag, ganske uomtvisteligt, det største specialarkiv i Europa, ja, måske i hele verden.

AFU ser det som sit formål at indsamle og dokumentere alt hvad der rører sig i kølvandet på ufo-fænomenerne. Det vil sige lige fra de mest vilde spekulationer til videnskablige afhandlinger.

Basissamlingen som afu begyndte med var på 350 bogtitler. Det blev snart til mange flere, og i dag har man mindst 2.300 titler fra hele verden. Dertil kom arkivet til også at rumme en omfattende samling af internationale tidsskrifter; en samling af ufo-rapporter samt person- og foreningsarkiv. Ligeledes blev der tegnet abonnement på udklipsservice, og arkivet har således i dag op mod 25.000 artikler m.m. fra dagpressen. Den totale samligen er støt og roligt vokset gennem årene, og nærmer sig de 200 hyldemeter uforalia.

I 1980 var samlingen så omfattende, at man flyttede arkivet til egne lokaler i Norrköping. De blev i 1993 afløst af endnu større lokaler. De ildsjæle der står bag arkivet i dag er Håkon Blomqvist, som er formand, kasserer er Anders Liljegren og som næstformand finder man Clas Svahn. Dertil kommer Sven-Olov Svensson og Peter Lundström. Folkene bag arkivet overfører deres ekspertise fra deres daglige erhverv, idet der er tale om en bibliotekar, en programmør, en journalist samt en fotograf.

Arkivet er primært blevet opbygget gennem materialedonationer fra foreninger og enkeltpersoner, financieret af frivillige bidrag, kontingenter og økonomiske bidrag fra arkivets bestyrelsesmedlemmer. Man har overtaget “dødsboer” fra nedlagte foreninger, fx GICOFF i Göteborg, forfatteren K. Gösta Rehn, oversætteren og bibliotekaren Roland Adlerberth samt forlaget Parthenon i Hälsingborg, der tilbage i 1950-60’erne udgav en lang række ufo-bøger. Man har således også modtaget en omfattende samling tidsskrifter fra Skandinavisk ufo Information.

I 1993 indgik man sponsoraftaler. Det var også året hvor afu begyndte at få et årligt bidrag fra Riksarkivet, og hvor man blev medlem af etablede arkivforeninger, for eksempel Folkrörelsernas Arkivförbund. AFU er i dag selv et etableret og anerkendt arkiv

Som en væsentlig årsag til at man i dag er nået så langt som man er med arkiveringsarbejdet er også, at arkivet næsten kontinuerligt har haft ansat en række medarbejdere i et forhold svarende til det vi i Danmark kender som jobtilbud for langtidsledige.

AFU har siden 1986 haft en aftale med Riksorganisationen Ufo-Sverige, der tildels også er paraplyorganisation for lokale svenske ufo-foreninger med i alt mellem 1.500 og 2.000 medlemmer. AFU fungerer derfor som forenings- og rapportarkiv. Det har været et stort og fortløbende arbejde, at registrere rapportmatialet, mere end 10.000 ufo-rapporter, på edb. Ikke nok med det. AFU er også gået i krig med norske rapport-materialer og har ambitioner om at inkludere de øvrige nordiske lande, således at der kan etableres en fælles nordisk database med sammenlignelige data.

Medarbejderne i AFU har generelt et kritisk og videnskabeligt forhold til temaet de arbejder med. De vil nødigt opfattes som “troende”, men snarere som aktører i en forudsætningsløs forskning indenfor ufo-problematikken. Arkivet har bidraget med studiematerialer til akademiske afhandlinger indenfor fagområder som psykologi, etnologi og pressehistorie. Meget tidligt udgav man også en svensk ufo-bibliografi.

På længere sigt er det arkivets håb at kunne blive et Nordisk specialarkiv, og være til stor gavn for fremtidens folklorister, religionshistorikere, militærhistorikere, medieforskere m.fl., som dermed vil få et bredere grundlag for at kunne udrede ufo-problematikken både som myte og gåde.

Skulle nogle læsere af dette få lyst til at kontakte AFU, så er adressen:
AFU, Boks 11027, S-600 11 Norrköping, Sverige.

Kilde: Para-nyt 1997 nr. 1

[*]