af Willy Wegner

De fleste, der skriver om Nostradamus’ profetier, forventer at året 1999 bliver det store skæbneår. Et skæbneår, ja, måske! Er hvert år ikke det, et eller andet sted på kloden. Men ligefrem selveste Dommedag? Kan vi tillade os at trække på skuldren, og gøre grin med disse profetier?

Hvis Nostradamus virkelig er så fejlsikker, så vil det jo ske, uanset om vi hyler eller pipper. Lad os da tage konsekvensen, de sidste år indtil katastrofen manifesterer sig. Stift masser gæld og lev livet – følg dine hemmelige lyster!

Skuffelse over at varslede dommedage ikke bliver til noget er en underlig størrelse. Ofte stimler de forventningsfulde sammen på tidspunktet, hvor begivenheden er varslet. En eller anden absurd lyst til at gå til grunde sammen med andre? Hvem bliver først ramt af torden og lynild, hvem bliver ristet først?

I 1980 fejede en alvorlig omgang nostradamitis ind over Frankrig. Den var udløst af en ny bog med fortolkninger af Nostradamus’ profetier, skrevet af M. Pigard de Gurbert under pseudonymet Jean Charles de Fontbrune : Nostradamus : historien et prophète , udgivet af et forlag i Monaco. Bogen blev, alene i Frankrig, solgt i op mod en million eksemplarer. En opinionsundersøgelse viste, at omkring sytten millioner alene i Frankrig troede på profetierne!

Fontbrune, en af vor tids mange Nostradamus-fortolkere, hævdede at have fundet en hidtil skjult nøgle til tydningen af den gamle profets skrifter.

Ifølge Fontbrune havde Nostradamus forudset, at inden dette århundrede gik på hæld, ville vor klode blive hærget af to storkrige. I løbet af 1980erne ville således Tredje Verdenskrig være en kendsgerning, udløst af Khadaffi i Libyen. Som følge heraf ville Paris og Istanbul ligge i radioaktiv aske, og Europa være delt ligeligt mellem muslimer og russerne. Paven, ja han bliver mydet. Således skulle så begyndelsen af 1990erne være nogenlunde fredelig, ovenpå al den tumult.

I det magiske år 1999 skal så den ultimative krig komme. Denne gang er det kineserne og muslimerne der turer frem. Atter ryger der en storby, nemlig Rom, og atter går det ud over en pave.

Vi er i skrivende stund nået til 1997, og det vil kort og godt sige, at vi er bagud for tidsplanen. Men der foreligger sikkert en eller anden venteliste. Et eller andet må være gået galt, og de sytten millioner franskmænd der ifølge en meningsmåling havde troet på profetierne, må nu være dybt skuffede.

Når det drejer sig om at fortolke Nostradamus, så er der næsten frit spil. Som det fremgår af en artikel i Politiken 27. november 1994, skrevet af Anders-Peter Mathiasen, så er der nærmest tale om vrøvlevers, ren volapyk sprogligt set, fra Nostradamus: "Således blandede han sit eget franske med græsk og latin, tilsatte de lokale dialekter samt rim og ordspil og indlagde hvad han ellers kunne finde på af sproglige barrierer og spidsfindigheder."

Ifølge Anders-Peter Mathiasen blev det hele efterfølgende blandet sammen på kryds og tværs. Alle disse vers blev derfor noget af en blandet gryderet der lige siden er blevet holdt i kog. 

Uforståeligheder og tvetydige tekster gjorde Nostradamus til en spåmand for eftertiden.

Gennem næsten 400 år har diverse sandhedsøgende okkultister og profitsøgende fortolkere prøvet at vride Nostradamus’ skrifter for fremtidens gebrækkeligheder. Da udgangspunktet er forvirrende og forvrøvlet gælder vor edb-tids programmør udtryk: "garbage in – garbage out" også i denne situation. Altså: putter du noget møg i maskinen kommer der også møg ud. Som fortolker har du din frihed, det er blot et spørgsmål om anvendelse af metaforer og kryptogrammatiske gymnastiske færdigheder. I overført betydning en slags Rorshach-test, hvor man udfra blækklatter kan se bestemte ting, alt efter ens forventninger, ønsker og referancerammer.

Eksempler :

I en artikel i B.T. 12. september 1994 skriver forfatteren Martin Elmer, at Nostradamus forudså at Hitler ville gøre sin entre på verdenshistoriens scene: "Hitlers navn er derimod ikke korrekt. Han omtales [af Nostradamus] som "Hister", men at det er Adolf Hitler, det drejer sig om, er der ingen tvivl om, da navnet er knyttet til uhyre nøjagtige beskrivelser af nazismens tilsynekomst."

I bedste Rorshach-stil giver navnet Hister associationer. Ret beset er Hister det latinske ord for Danube, som er en biflod til Donau – et vers nævner endog, at der er en bro over Hister! Dette fremgår iøvrigt også af den mest autoritative danske oversættelse af Nostrdamus ved Palle Spore. Noget kunne tyde på, at Elmers reference er Erika Cheethams bog The prophecies of Nostrdamus , hvor hun konsekvent læser Hister = Hitler.

Dersom vor tids statsmænd, således som Martin Elmer efterlyser det, skal tage fortolkerne alvorligt, så er der måske en chance for, at de får ret i dele af deres udlægning af teksten. Hvis profetien tolkes derhen, at næste år vil X droppe en atombombe i hovedet på Y, så er det bedste forsvar vel være et angreb?

Den danske Nostradamus-forsker, Peter Juhl Svendsen, der udgav Nostradamus – fremtidens profet , bringer følgende profeti: "Når jern & dokumenter er indesluttet i en fisk, vil den, som vil forværre krigen, stige ud af den. Hans flåde vil sprede sig vidt over havet og vise sig nær latinsk land."

Svendsen fortolker det (her i uddrag) således, at der generelt er tale om atom-ubåde af Polaris-typen. "Jern" er således synonymt med atomraketter, der styres af datamaskiner (= "dokumenter"). Den der vil forværre krigen kunne være Antikrist. Under henvisning til ordet "fisk", mener Juhl Svendsen at der her kan ligge en skjult datoangivelse, idet han serverer en astrologisk tolkning: "Når Mars og Merkur er i konjunktion i Fiskens tegn." Det skulle ifølge hans kollega i Det Ukendtes Boghandel, astrologen Knud Rame, næste gang skulle have været den 23. marts 1996.

Generelt mener Juhl Svendsen dog ikke, som så mange andre fortolkere, at Nostradamus forudser verdens undergang, men at der vil komme såvel naturkatastrofer og atomkrige af verdensomspændende karakter. Han mener også at have tydet sig frem til, at vi på jorden vil få besøg af ikkejordiske væsener inden år 2002, under ledelse af Tredje Antikrist, som deres leder betitles.

I 1994 udkom endnu en Nostradamus-fortolkning på dansk. Det er Peter Lemesuriers Nostradamus’ profetier for de næste 50 år . Det vil sige, at vi når hen på den anden side af det magiske år 1999. Her i 1997 har Lemesurier udgivet The Nostradamus encyclopedia , hvor han lover at føre læserne ind i det næste årtusindes profetier. Ikke alle profit – undskyld, jeg mener profeti-hungrende fortolkere sætter punktum ultimo 1999.

Tager man – ikke Nostradamus – men alle hans bedrevidende fortolkere alvorligt, så lurer katastrofen om hjørnet. Katastrofen vil primært være af personlig beskaffenhed for den der søger at efterleve forventningen, og må lære at leve med skuffelsen.

Kilde: Para-nyt 1997 nr. 4

[*]