af Willy Wegner


Set, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 1998:3

Ledestjerner 
I Krifa Press 16. februar 1998 – fagligt tidsskrift for Den kristelige Fagbevægelse – må man ifølge nu fhv. arbejdminister Jytte Andersen ikke ansætte personale indenfor det offentlige efter hvilket stjernetegn de er født i:

– Inden for den offentlige forvaltning gælder princippet om, at der ved bedømmelse af ansøgere kun må lægges vægt på saglige hensyn. Brugen af astrologi og spådomskunst i forbindelse med ansættelser kan derfor efter min mening ikke finde sted i det offentlige, udtale arbejdsministeren og fortsætter:

– I princippet kan en privat arbejdsgiver lægge vægt på et utal af usaglige kriterier i forbindelse med ansættelse.

Artiklen i Krifa Press nævner også, at man ikke fra Folketinget vil skride ind med lovgivning på området. Det er en sag som arbejdsmarkedets partnere selv må tackle. Imidlertid er Den kristelige Fagbevægelse beredt på at få afprøvet om erhvervsastrologi er lovligt. Eksempelvis må man ikke forskelsbehandle ansøgere på grund af national oprindelse. Gælder det så også hvilket stjernetegn man er født i? Man ligger nu i venteposition på det første medlem der vil melde sig på banen til en retssag.

Marie Duval alias Anne Cramfort alias ???!
I de to forrige numre af Para-nyt har den nu skrivende redaktør gjort rede for egne forspildte muligheder indenfor lykke og økonomisk gevinst via en magisk og kraftfuld talisman. Jeg ved nu, hvorfor det ikke er muligt at komme i kontakt med Marie Duval: Hun har taget navneforandring til Anne Cramfort!

I en stor to-sidet annonce i det amerikanske tidsskrift Fate (marts 1998) optræder hun nu, under nyt navn men med samme løfter til et amerikansk publikum. Hendes meritter er stadig de samme, det er hendes motiver osse.

Bortset fra det, så fejrer Fate med dette nummer sit 50 års jubilæum. Antonio Huneeus ser tilbage i tiden med ufoer som tema. Loyd Auerbach tager sig af de psykiske aspekter gennem årene. Der er en artikel hvor Curtis og Mary Margaret Fuller mindes. De stiftede tidsskriftet sammen med Raymond Palmer. Blandt flere artikler skal osse nævnes en af Richard Toronto om Shaver mysteriet. Den mystiske mand Richard Shaver og hans fantasier om en befolket, underjordisk verden.

Budd Hopkins syg
Den forkætrede ufoist Budd Hopkins, forfatter til flere hjernesugende bøger om ufo-bortførelser, blev den 1. februar i år indlagt intensivafdelingen på St. Vincents Hospital i New York med et hjertetilfælde. Men de seneste bulletiner lader vide, at han er i bedring. Et amerikansk ufo-blad opfordrer bekymrede fans til at sende et opmuntrende brevkort til patienten. Interesseret? Adresse: PO Box 30233, New York, NY 10011, USA.

Den rammer nok ikke!
I begyndelsen af året så det ud til, at en asteroide var på kollissionskurs. Det kritiske tidpunkt skulle være den 26. oktober 2028. Asteroiden er 1,6 km i diameter og er navngivet XF11.

Først forlød det, at den ville passere så tæt som i en afstand af 42.000 km. Med lidt plus og minus margin, kunne det give sved på panden. I hvert fald gik to amerikanske NASA astronomer i gang med at foretage nøjagtige beregninger, og de nåede frem til en sikker afstand på 1,1 million kilometer. Således læst og stå til troende i hhv. Horsens Folkeblad 12. marts og Politiken 14. marts godt og vel 30 år før begivenheden skal finde sted.

Roswell igen, igen!
I begyndelsen af juli 1998 vil tusindvis af mennesker atter samles i Roswell. Det håber i hvert fald Linda Whitman fra UFO Encounter Committee. Atter loves der koncerter, udklædningskonkurrence, og galaktisk Grand Prix. Dertil en lang foredragsrække på det lokale International UFO Museum. Blandt foredragsholderne vil være bl.a. legandariske Stanton Friedman, Philip Corso og Budd Hopkins (der vel så er kommet sig over sin sygdom). Ønsker du at følge med i denne årlige ufo-jam, eller skal du lige en smut forbi, så se nærmere på nettet her: www.roswell-ufo-encounter.com

Fortean Unconvention 98
Den 25. og 26. april vil hærdede forteanere holde deres årlige møde i London. De er tre temaer som bliver behandlet: kulter, sammensværgelser og kryptozoologi. Blandt de mange foredragsholdere ser jeg navne som: Mark Chorvinsky, Jenny Randles og Dough Skinner. Vil du vide mere, så zap til Fortean Times hjemmeside i vores paralinks.

Stil ind på kanal 18
Desværre er ovennævnte kanal ikke med på de danske kanalvælgere, det er nemlig kanal 18 i Texas, USA. Men der skal ikke herske tvivl om, at hvis det lovede sker, så vil vi sikkert få det bragt også på danske kanaler, hvis det da anses for vigtigt. Og hvad er det så?

Jo, selveste Gud vil dukke op på denne kanal den 25. marts 1998. Det fortæller en tidligere sociologiprofessor fra Taiwan. Han hedder Hon-Ming Chen og bor for tiden i Garland, Texas. Gud vil vise mirakler for åben skærm, og på den måde bevise sine guddommelige evner. Gud vil tale på forskellige sprog, således at de fleste skulle have en chance for at følge med.

I skrivende stund er der blot to dage til, og jeg kan dårligt ramme de rigtige taster af lutter forventning. Om tv-stationen har programsat begivenheden vides ikke, måske vil Gud blot hacke sig ind midt i et talkshow.

Hon-Ming Chen, 42 år, har stiftet en religiøs gruppe ved navn Chen Tao. Det skulle betyde "den sande vej". Og det at Gud vil dukke op på skærmen skal ses som et forvarsel. For den 31. marts vil han personligt møde op og lande sit rumskib i Garland klokken 10 om formiddagen.

Der er tale om endnu en ufo-kult, og derfor er Guds transportmiddel naturligvis et rumskib. Mange der forsker i kulter har frygtet, at Chen Tao skulle være en ny dødskult i stil med Heaven’s Gate; at kultens 21 familier i Texas planlægger et kollektivt selvmord, for at kunne forlade kloden med Guds rumskib den 31. marts. Det skal snart vise sig om de får ret, men svært er det med al den opmærksomhed forud for den afgørende dato.

Kulten kom for alvor til offentlighedens opmærksomhed i december sidste år. En mor anklagede kulten for at have kidnappet en 16-årige pige, og hendes mor anmeldte det til politiet. Yderligere fortalte pigens mor at hendes datter havde betalt hvad svarer til omkring 10.000 kr. for at blive medlem af sekten. At blive frelst koster til gengæld den nette sum af næsten 200.000 kr.

Om det er kultens leder, eller rumskipper Gud der kræver dette beløb, vides ikke.

Men ak, alt imens jeg skrev ovenstående, og har måttet koncentrere mig om mere hverdagsagtige ting, faldt jeg for deadline. I dag den 28. marts erfarer jeg, at grunden til vi ikke har hørt noget fra Guds tv-optræden skyldes, at han fortrød. Enten har han ikke villet afbryde et igangværende program, eller osse har han haft andet at gøre. Hon-Ming Chen har meddelt en muligvis skuffet offentlighed – og en særdeles skuffet menighed -, at det hele er udsat. Nu kan man heller ikke forvente at Guds rumskib vil lande den 31. marts. Samtidig har han erklæret, at kultmedlemmerne er frit stillede til at gøre som de selv vil herefter, men han håber dog, at de har bevaret deres tro på Gud.

[*]