af Willy Wegner


Set, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 1998:4 

Mayland far out!
Den amerikanske evangelist Frank Stranges har skrevet en bog med titlen Mellennium VII , hvor han tyder hvad tiden har i svøb til os. Åbenbart har vor jordiske, vestlige kulturs tidsregning universelle konsekvenser, for ifølge Stranges vil årtusindskiftet påvirke alle på denne klode og hele den del af universet som har liv som på Jorden. Det vil tydeligvis sige, at de steder i universet, hvor der er intelligent liv går fri!

Kanonkongens fyrede assistent?
Ifølge en pressenyhed fra Associated Press i december 1997 var en kvindekrop styrtet ned fra himlen. Det skete i Miami, Florida. Ingen så hende falde, men flere hørte nedslaget. Hun landede på en havemur og kroppen blev stort set halveret. Politiet har en teori om, at hun er faldet ud af et fly. En ejendom med tyve etager ligger ikke så langt fra nedslagsstedet, men alligevel for langt væk. Desuden mente man, grundet i kroppens tilstand efter faldet, at hun måtte være kommet fra et noget højere sted – men hvilket? Et fly var altså det bedste bud. Som overskriften antyder, har vi her på redaktionen også en teori.

Baglæns foredrag, kommende trend?
I den første uge af februar 1998 blev der afholdt en ufo-kongres i byen Laughlin i Nevada. Ufo-veteranen James Moseley skriver i Saucer Smear nr. 3 om denne begivenhed og dens deltagere. Ialt skulle 27 foredragsholdere på talerstolen og tale for hinanden og et betalende publikum på 400. Moseley indrømmer blankt, at han skulkede af og til, men at de foredrag han overværede rangerede fra det sublime til det latterlige samt alle mellemstadier. Så har han da vist også fået dækket sig ind.

Eksempelvis excellerede en David Oates med at køre båndoptagelser baglæns. På den måde kunne han få folks taler til at lyde helt anderledes, selvfølgelig! Men – og det er det vigtige – visse sekvenser, kørt baglæns, giver en helt anden mening. James Moseley giver dette eksempel: Da Neil Armstrong landede på månen, sagde han: "One small step for man; one giant leap for mankind". Dette afspillet baglæns lyder angiveligt: "Man will spacewalk", og baglæns tale kommer fra underbevidstheden og er en slags sandhedsserum, mener Oates.

James Moseley falder dog ikke på halen over dette, men mener at David Oates vil være spændende at holde øje med i fremtiden, og kender man lidt til Moseley, så tror jeg at han baglæns mener morsomt . Moseley ser det som en slags lydbåren Rorschach test.

Lytter man længe nok, hører man det man vil høre, eller tolker det man hører som en baglæns sandhed. Ellers kommer der jo ingen mening ud af at sidde og lytte til et tre timers ufo-foredrag baglæns! Efter min mening kan ofte være surt nok at høre det forlæns.

Vil du studere dette nærmere, så klik her ! Vil du ha’ en skeptisk vurdering, så skal du klikke her !

Giv bare CIA skylden!
I forbindelse med ovennævnte kongres, så var en af deltagerne en pensioneret oberstløjtnant ved navn Wendelle Stevens. På selve kongressen fejrede en kreds af ufologerne hans 75 års fødselsdag.

Stevens har udgivet en masse ufo-bøger og har stået som talsmand i USA for den schweiziske kontaktperson Eduard (Billy) Meier, der jo havde forbindelser til Plejaderne lysår hinsides vort solsystem.

James Moseley skriver at der blev talt pænt om Stevens, og at man undgik at nævne hans problemer i 1985. Det var det år Wendelle Stevens begyndte at afsone fire års fængsel for seksuelle overgreb på mindreårige piger.

Stevens hævder den dag i dag, at det var CIA der havde sat en fælde for ham på grund af hans ufo-arbejde. Men hvor mange tror på, at det amerikanske efterretningvæsen bruger mindreårige piger som lokkeduer, for at ramme en amerikansk ufo-troende der i forvejen ikke står til troende?

I kontrast til denne undskyldning skriver Moseley, at netop årene i fængslet var Stevens mest produktive år i udarbejdelse af ufo-relateret materiale.

Djævelens Port
Amerikanske teenagere bør holde sig langt væk fra Devil’s Gate Reservoir i det sydlige Californien. Det turde være konklusionen på et lille indlæg i et nyere nummer af Fate (April 1998). Når man så læser historien, så er den ærligt talt lidt forældet. De fire børn der er forsvundet sporløst i dette område, forsvandt i 1956, 1957 og 1960. At man siden er sluppet så nådigt, skyldes måske at de unge holder sig væk og at det måske ikke mere er stedet for spejderlejre. Men forfatteren spekulerer: blev børnene zappet op i et ufo, eller passerede de gennem en åbning til en anden virkelighed? Mere jordnære forklaringer lades ude af betragtning.

Jesu Ligklæde
Intet tøjstykke har været så omdiskuteret som det der kaldes Jesus ligklæde. Ifølge den "almindelige" opfattelse og mange katolikkers ønske, er det klædet hvori Jesus blev svøbt da han blev taget ned fra korset. I klædet anes et billede af en mand, og for omkring 50 år siden mente en fransk forsker at kunne påvise, at klædet havde været brugt til en korsfæstet mand.

Der har været foretaget kulstof 14 forsøg med klædet, og resultatet viste at det stammede fra middelalderen. Dette resultat blev der så atter sået tvivl om nogle år senere. Siden er debatten bølget frem og tilbage. At det skulle være Jesu ligklæde er ikke bevist.

I år er ligklædet blevet udstillet i Torino i Italien, i sikker forvaring bag panserglas. Sidst det var udstillet var for tyve år siden, skriver Thomas With i Søndagsavisen 5. april 1998, og konkluderer at ligklædet er et videnskabeligt mysterium. Ingen har nemlig været i stand til at forklare, hvordan billedet er fremkommet.

Hemmelige germanske selskaber
I Weekendavisen (Bøger) 9.-15. januar 1998 findes der en artikel skrevet af Allan A. Lund: Svastika, Atlantis og Thule . Bogen der anmeldes er Vom völkischen Okkultismus bis zur Neuen Rechten . Her læser man om hagekorsets symbolværdi, troen på ariernes oprindelse, Thule-selskabet og meget mere af det der ligger til grund for nazismens overtro, og de efterdønninger der i dag skvulper i dele af de nynazistiske bevægelser. Vi ville gerne have bragt artiklen i Para-nyt, men forfatteren har oplyst, at han faktisk arbejder på en bog om emnet. Derfor nøjes vi med denne korte omtale og referencen.

Intresserer man sig for nazismens okkulte rødder, så skal en bog anmeldt i Para-nyt i 1992 nævnes: Det er The occult roots of Nazism, (London : Tauris & Co., 1992.) skrevet af dr. Nicholas Goodrick-Clarke er en engelsk historiker med speciale i Det tredie Riges historie.

Det er ikke en bog man læser natten over, men som kræver god tid og, i hvert fald for mit vedkommende, supplerende opslag i værker om nordisk mytologi m.v.

Bogen beskriver og fortæller om de hemmelige ariske kulter og den indflydelse de fik på den nazistiske ideologi. Forfatteren koncentrerer sig om ariosofisterne, hvor folkelig nationalisme og arisk racisme gik hånd i hånd, og hvorledes det kom til udtryk i Østrig og Tyskland i perioden 1890-1935.

Man kan læse om Guido von List, om Jörg Lanz von Liebenfels og teozoologien, Rudolf von Sebottendorff og Thule-selskabet med mere. Bogen giver en forståelse af, hvorfor utyske islæt måtte udryddes, og dermed en en begrundelse for de visioner der lå bag de forfærdelige udryddelseslejre i Det tredje Rige, og de tragiske medicinske eksperimenter nazi-læger udførte på deres ofre. [Her bør nævnes: The nazi doctors – medical killing and the psychology of genocide af Robert Jay Lifton. New York : Basic Books, 1986.]

For at forstå baggrunde skal læseren omkring den islandske Edda og den nordiske gudeverden, man skal omkring Helena Petrovna Blavatsky og teosofien, Edward Bulwer-Lytton og meget mere.

På dansk har man hidtil  fragmetarisk kunnet læse om dette tema i bl.a. Louis Pauwels og Jacques Bergiers Den fantastiske virkelighed , bind 1, som Borgens forlag udgav i 1964. Men på nettet kan du også finde Steve Mizrach’s kritiske artikel: The occult and nazism re-examined .

Ny bog fra Clas Svahn
Formanden for UFO-Sverige har skrevet en bog med titlen UFO-mysteriet – från flygande tefat till cirklar i sädesfälten . I bogen er der en gennemgang af dette århundredes mest interessante ufo-beretninger og frem til mysteriet omkring de legendariske korncirkler, skrives der i foromtalen. Læs om bogen på UFO-Sveriges hjemmeside.

Nye medlemmer søges
The Planetary Society er for tiden ude på hvervekampagne i Europa. De kalder sig selv verdens største interessegruppe vedrørende rumforskning. Det oplyses at de har omkring 100.000 medlemmer fordelt på 131 lande. Med hvervematerialerne ligger der et brev fra Steven Spielberg, hvori et medlemsskab anbefales. Foreningen ser ud til at ville drive lobby-virksomhed, således at de ønsker at påvirke rumfartsnationernes rumprogrammer.

Ser man på foreningens hjemmeside, så har de umiddelbart interessant materiale vedrørende den aktuelle rumforskning. Dertil særlige sektioner eller sites med SETI-forskning (søgen efter liv i rummet) og NEO’s (Near-Earth-Objects), det vil sige noget vi kan risikere at få i hovedet.

Men check selv: http://planetary.org

Når toget kører på ÅND!
I Nyt Aspekts nyhedsbrev fra april 1998 skriver Steen Landsy, med et selvretfærdigt smil meget vredt, om skolelederen for AOF i Brønderslev, Frede Hansen. Denne formastelige Frede har nemlig i en kronik tilladt sig at mene, "at overtro, magi og ånder nu figurerer som universel energi, astrologi m.m. i næsten hvert eneste aftenskoleprogram i Danmark". Selv har han forsøgt at sortere og luge ud i Brønderslev.

Landsy giver ham ret så langt, at new age-temaer er godt besat, fordi det trækker folk til. Selv kalder Steen Landsy det bevidsthedsændring, vel vidende, at andre kalder det forførelse. "Men kan folk ikke tænke selv? Er de bare umælende får, som bliver trukket rundt i manegen? Selvfølgelig ikke", skriver Steen Landsy.

Dernæst skriver Landsy: – Der kan ligefrem drages paralleller til de tider (som nok ikke er helt forbi), hvor bibliotekarerne skulle belære os om, hvad der var seriøs læsning. Ikke om man kunne få lov til at låne bøger om personlig udvikling, åndsforståelse og helse, for det var ikke "lødigt". Kunne man endelig få dem, var (er) der måneders ventetid. For stor efterspørgsel – for lille indkøb. Frede Hansen er ikke alene om sin berøringsangst!

Nu ligger det sådan, at selvsamme Steen Landsy i sine unge år var initiativtager og leder i Frederiksberg UFO Studiekreds, det der i dag er vokset til Nyt Aspekt. Den gang var bøger om ufoer akkurat så svære at låne på folkebibliotekerne, men flere af foreningens bestyrelsesmedlemmer gjorde det heller ikke lettere. Nogle af dem havde biblioteksbøger stående på deres hylder hjemme, men de havde ikke lånt dem! Ingen berøringsangst her!

Iøvrigt lugede samme forening også ud blandt medlemmernes litterære bidrag. Bent Sten Olsen havde et manuskript liggende i foreningens trykkeri – det manglede bare at blive samlet og hæftet. Hele oplaget blev "borte", det var ikke "lødigt" nok, skønnede bestyrelsen!

Verden og vi mennesker er skruet underligt sammen. Jeg har i min tid som bibliotekar af og til mødt sure lånere. Nu har de lige købt en rejse til Japan, og så har biblioteket tilladt sig at udlåne bogen "Turen går til Japan" til en anden låner! Jamen, har vi købt for få eksemplarer af bogen? Hvad har bibliotekarer dog imod Japan?

Hvis det er så afgørende, burde man så ikke selv købe "Turen går til Japan". Den hundredelap kan vel ikke vælte et rejsebudget til Japan? Og så kan man endda behandle bogen efter forgodtbefindende.

Med de indkøbsbudgetter især mange jyske biblioteker har, så må vi prioritere i det ugentlige indkøb af nye bøger. Vi har masser af uddannelsessøgende og opgaveskrivende skoleelever. Deres personlige udvikling og fremtidsmuligheder ligger osse i om de har adgang til den relevante litteratur. Her er det eksempelvis ikke bogen om Steen Landsys ni tidligere liv der efterspørges!

Men, selvfølgelig bugner mange bibliotekers hylder af bøger om new age-temaer. Vi køber måske endda  for meget af denne åndelige "krykke-litteratur", ofte skrevet af forfattere der selv har "set lyset" og mener at dette også må være Sandheden for andre. Men er en given bog så altafgørende for ens personlige udvikling, hvorfor køber man den så ikke selv?

Med hensyn til de aftenskoleledere der vælger at oprette kurser i astrologi, krystalhealing osv, så kunne det være interessant at vide, om de selv opfatter det som folkeoplysning, eller om det er et præstationsbehov? Det må da være i orden at en enkelt melder fra.

Steen Landsy afslutter sin belæring således: "Men det, som nu er hverdag, var okkult for årtier siden! Det, som nu er almindelig viden, var sekterisk. naivt vrøvl for bare få år siden…" Han fortsætter: "Lad os ikke hovere! Lad os glædes over, at selvom Frede i Nordjylland slår bremserne i, så kan toget slet ikke stoppes. Årsagen? … Det kører på ÅND!"

Nu skal det måske pointeres, at dette nyhedsbrev kun udsendes til medlemmer. Altså er ovenstående og afsluttende kommentar vedrørende vores hverdag og almindelig viden åbenbart en inside-forståelse. Og når der skrives, " lad os nu ikke hovere !", så må det være fordi han egentlig mener, at der kan være grund til det, og må gribe i egen barm.

Iøvrigt vil jeg nødigt sætte mig ind i et tog der kører på ånd ! Skal jeg køre i tog, så foretrækker jeg et tog der af og til holder ved en station. Jeg sætter også pris på at kunne skife tog i ny og næ, og selv vælge min destination!

[*]