af Claus Larsen “Blomsterbørns Hørm”, udsendt på på Radio 4, den 13. februar 2020, handlede om astrologi, og undertegnede deltog, sammen med astrologerne Henrik Bisbo og Per Kjærgaard. Studievært var Anders Stjernholm. Anders Stjernholm havde tilrettelagt det sådan, at astrologerne fik første halvdel, mens jeg derefter kunne komme ind med nedslag, som astrologerne så kunne svare på. Det betød så også, at de fik langt mest taletid, hvilket er forståeligt, emnet taget i betragtning. Det viste sig at være en god investering, set fra den skeptiske side. Oprindeligt skulle min modpart have været astrolog Karl Aage Jensen, men han måtte desværre melde afbud aftenen før, hvorfor Henrik Bisbo i sidste øjeblik trådte til. Henrik Bisbo er relativt ny i faget, og Per Kjærgaard er mest kendt for bogen “Astrologiens Idéhistorie”. Dette gjorde det lidt svært for mig på forhånd at undersøge de herrers opfattelse af astrologien, men i løbet af programmet gjorde de det heldigvis klart: Astrologi ikke kan forudsige begivenheder, det er kun symbolsk hjælp til at forstå muligheder for klienten. Astrologerne pegede dog nu og da på konkrete eksempler på astrologiske forudsigelser, endda med øjensynlig videnskabelig støtte, uden dermed at ville erkende, at astrologi faktisk var en spådomskunst.

Fagsnak eller volapyk?

Anders Stjernholm havde før programmet sendt sine fødselsdata til Karl Aage Jensen og senere Henrik Bisbo, så astrologerne kunne lægge horoskop for studieværten. Af de klip, lytterne blev præsenteret for, fremgik det, at Karl Aage Jensen ikke forklarede, hvad der stod i horoskopet. Karl Aage Jensen beskrev i stedet horoskopets tydning med astrologiske udtryk, som Anders Stjernholm så måtte spørge ind til, og senere, i selve programmet, måtte have Henrik Bisbo til at uddybe. Der opstår kommunikationsproblemer i alle brancher, idet klienter ikke kan forventes at forstå fagudtryk, der dækker over en måske dybere forståelse af, hvorfor eksperten konkluderer, som han gør. I andre fag er det måske heller ikke tvingende nødvendigt: Skal ens bil repareres, er man nok ret ligeglad med, hvorfor bilen ikke virkede, den skal bare virke igen. Ens læge bruger heller ikke kun fagudtryk til at beskrive sygdom og behandlingsmetode, men skal formulere det, så patienten har en forståelse af, hvad der sker. Men netop i astrologien er det centralt for klienten at forstå de astrologiske finurligheder. Astrologen kommer, ifølge Henrik Bisbo og Per Kjærgaard, ikke med løsninger, men muligheder for løsninger, muligheder som det er op til klienten at bestemme sig for. Det kan kun ske, hvis klienten har en komplet forståelse for, hvorfor astrologen peger på mulighederne. Astrologer er bestemt gode til at pege på visse muligheder, men de er dårlige til at kommunikere, hvorfor de peger på mulighederne. Her hjælper kodesprog ikke, tværtimod. Kodesprog tjener kun til at distancere astrologen fra klienten, og forstærke astrologens prestige som eksperten i relationen. Tilmed forringes klientens valgmuligheder, da klienten reelt ikke forstår, hvad denne vælger mellem.

Cold reading – eller hot?

Ifølge astrologerne er dialogen påkrævet, for ellers kan astrologen ikke pejle sig ind på klientens problemer. Jeg forklarede i programmet, at denne teknik åbner op for muligheden for cold reading, eller på dansk, koldlæsning. Cold reading er en psykologisk teknik, der anvendes ikke kun af astrologer, men også håndlæsere og clairvoyante, og går ud på, at man “læser” klienten “kold”: Man har ingen forhåndsviden om klienten, men fisker i stedet efter information fra klienten, uden at denne opdager det. Denne information kombineres med bl.a. visuelle signaler fra klienten, udseende, tøjvalg, sprogbrug, generelle udsagn, bias, og en generel viden om menneskers psykologi og livsvalg. Centralt i processen er en kontinuerlig dialog med klienten, hvor cold readeren hele tiden modificerer sine svar, baseret på klientens feedback. Hvis klienten ikke kender til cold reading, er denne prisgivet cold readeren, som dermed fremstår som en, der kan “læse” klienten baseret på den pågældende form for overtro: En håndlæser kan dermed “læse” folks liv i linjer på håndfladen, en clairvoyant kan kontakte ånder, og astrologen ser dybt ind i klienten fordi horoskopet tydes således. Cold readere kan også forfalde til hot reading, eller mere åbenlyst snyd, ved på forhånd at søge information om klienten, uden at informere denne om det. Henrik Bisbo beskriver på sin hjemmeside, hvordan han ikke kun har brug for fødselsdata, sted og tidspunkt, fra klienten, men også “et kort livsresumé”. Jeg påpegede i programmet, at det sidste åbnede op for muligheden af snyd: Henrik Bisbo kunne med de krævede oplysninger let gå søge information om klienter på internettet. Henrik Bisbos reaktion var skarp: Han var ikke vant til at blive anklaget for at snyde! Reaktionen kom lidt bag på mig, da jeg netop ikke have beskyldt ham for at snyde, men kun sagt, at muligheden forelå. Det kunne selvfølgelig være, at Henrik Bisbo havde misforstået mig i øjeblikket, men der foreligger også en anden mulighed: Dårlig samvittighed. I eftersnakken, da mikrofonerne var slukket, ville Anders Stjernholm have uddybet, hvad Henrik Bisbo så i hans horoskop. Jeg påpegede, at der var intet i Henrik Bisbos tydning, der ikke var cold reading. Anders Stjernholm pegede selv på et konkret eksempel, hvor Henrik Bisbo just havde forklaret en detalje i horoskopet, som Anders Stjernholm ikke kunne genkende: Astrologen vendte på en tallerken, og sagde “Og så alligevel ikke.” Men Henrik Bisbo, suppleret af Per Kjærgaard, benægtede stadig at anvende cold reading, på trods af gentagne forsikringer om, at de godt kendte teknikken. Og så indtraf katastrofen. Tidligere i programmet havde Henrik Bisbo taget det forbehold, at han aldrig havde hørt eller set Anders Stjernholm før, i forbindelse med tydningen af dennes horoskop. Men i eftersnakken kom Henrik Bisbo til at afsløre, at han havde fundet en oplysning om Anders Stjernholms fortid på Google, da astrologen skulle i gang med at lægge horoskopet, og brugt oplysningen til at beskrive Anders Stjernholm astrologisk. Da jeg påpegede, at det ikke var acceptabelt, forsvarede Henrik Bisbo sig med, at han skam havde stoppet dér. Vi skulle altså stole på, at astrologen ikke snød, og hvis han gjorde, ikke snød mere end det, han allerede var blevet afsløret i. Da ingen af astrologerne tilmed kunne forklare, hvad forskellen var på det, de gjorde, og cold reading, skiftede de taktik: Det var da intet problem, hvis bare klienten var tilfreds!

Og hvad kan vi så lære af det?

Det forfærdeligste ved astrologien er derfor ikke, at astrologer bruger forskellige teknikker, der snyder klienten til at tro, at astrologer besidder en dybere indsigt, som man kun kan få gennem astrologien – og astrologen. Det er heller ikke, at astrologer helt åbenlyst anvender disse for klienten bedrageriske teknikker. Det forfærdeligste er, at astrologer ikke ser noget forkert i det. Astrologer snyder ikke, men hvis de gør, gør de det kun, når de er blevet afsløret, og selv om de bruger bedrageriske teknikker, så er det i orden, hvis blot klienten er tilfreds. Programmet kan downloades her.

Efterspil

I dagene efter programmet havde jeg en dialog med Henrik Bisbo, i en Facebook-tråd på hans egen væg1, og på AstroLab’s væg2. Henrik Bisbo benægtede bl.a. at han skulle have lagt horoskop for Anders Stjernholm. Dette er ikke korrekt. En udskrift af det forløb (Start: 12:35):
Anders Stjernholm: “Du har nemlig også lagt et lille horoskop for mig, og ser du det samme med den her MC-akse?” Henrik Bisbo “Altså, nu har jeg ikke kigget på samme måde som Karl Aage, for jeg har ikke haft tid til, jeg fik dine data i formiddags, jeg har ikke haft tid til at kigge lidt på hverken fortid eller fremtid, jeg har kun kigget på din egentlige person. Og det, jeg ser øjeblikkelig, er en snakke-person. Det er kommunikation, det her handler om. Og det er ikke overraskende…nu må jeg så ærligt vedgå, jeg har aldrig hørt eller set dig før, fordi vi kom hjem fra udlandet for ikke så længe siden…du er et helt ubeskrevet blad.” Anders Stjernholm: “Det eneste, du ved nu om mig, det er, at jeg er radiovært og nu ved du også, at jeg er komiker.” Henrik Bisbo “Ja. Og jeg vil sige, at hvis du er komiker, så tror jeg, at du har relativt nemt ved at bore ned i de ting, der ikke er så rare at snakke om, for de fleste mennesker. Sådan lidt forbudte ting, måske. Og siger nogle ting, sådan relativt hurtigt, som kan gøre ondt på nogen, og måske også på dig selv, i virkeligheden. Jeg fornemmer, at du bruger din egen baggrund til nogen af de ting, du laver grin med, med dyb alvor bag, faktisk.” Anders Stjernholm: “Og når du siger fornemmer…?” Henrik Bisbo “Ja, jeg fornemmer, at det er baseret på det, jeg kan se her, fordi et horoskop er jo ikke den evige sandhed, et horoskop er jo baggrundsmateriale for en dialog mellem klient og astrolog.” Anders Stjernholm: “Okay, og kan du fortælle os om, astrologisk, hvad fornemmelsen baseres på?” Henrik Bisbo “Fornemmelsen baseres på, at du har en planetoide, som hedder Chiron, der ligger lige over for din Merkur i Skorpionen, og en Merkur i Skorpionen, det er sådan en, der godt kan lide at bore lidt ned, hvor det gør ondt, og især snakke om det.” Anders Stjernholm: “Okay, og her snakker du en planetoid…” Henrik Bisbo “Ja.” Anders Stjernholm: “Det vil sige, et mindre himmellegeme derude…” Henrik Bisbo “Ja.” Anders Stjernholm: “…som du også arbejder med i din astrologi.” Henrik Bisbo “Ja. Og det har noget at gøre med din sårbarhed, noget af det du har fra din barndom, formentlig, der har gjort ondt på dig, som stadigvæk gør ondt, men det tror jeg, du bruger i din måde at optræde på.”
Henrik Bisbo er som astrolog altså i stand til at fortælle, hvad der er sket i fortiden, og hvad der vil ske i fremtiden. Det gør astrologien til en spådomskunst. Henrik Bisbo lagde horoskop for Anders Stjernholm. I studiet sad han med det horoskop, som han havde lagt for Anders Stjernholm, og som ham gik ud fra, da han sammenlignede Karl Aage Jensens horoskop med sit eget. I eftersnakken diskuterede Henrik Bisbo videre med Anders Stjernholm om det horoskop, som Henrik Bisbo havde lagt. Det var under denne snak, at Henrik Bisbo kom til at afsløre, at han havde google’t Anders Stjernholm før optagelsen.

Kilder

  1. Henrik Bisbo, Facebook
  2. AstroLab, Facebook