af Willy Wegner


Sønder Stenderup er sidste forpost før skovområdet kendt som Stenderupskovene. Mod nord ligger Nørreskov, mod nordøst Midtskov og i sydøstlig retning Sønderskov. Ialt omkring 845 hektar skov på en halvø omgivet af Kolding fjord og Lillebælt. Området sorterer under Haderslev Statsskovdistrikt, og på dit lokale bibliotek vil du kunne finde en turguide til skovene.

I dette område er rådyrbestanden indenfor de sidste par år blev halveret. Hvad det betyder er der lidt usikkerhed om, som oftest nævnes omkring 150 dyr. Nogle af rådyrene har mødt deres skæbne i form af et ukendt "dræberdyr". Søndag den 4. januar 1998 blev et nyt offer for dræberdyret fundet. "Tydelige spor viste, at rådyret var blevet slæbt ti-femten meter bort, inden det blev spist næsten op. På kampladsen blev der fundet dyrehår…" skrives der i Jyllands-Posten 6. januar.

En senere analyse viste dog at de fundne hår stammede fra et rådyr, og så var man lige vidt.

Bent Juncker-Hansen er vildtkonsulent ved Haderslev Statsskovdistrikt. Han havde tidligere mistænkt nogle hunde for at stå bag drabene, men nu er hundene afskrevet:

"Det mystiske er, at de dræbte rådyr er blevet nedlagt ved strubebid. Det er den måde store kattedyr afliver deres bytte på, og mystikken bliver ikke mindre af, at dræberen har fortæret byttet fra hovedet. Det er en fremgangsmåde, der tyder på, at et rovdyr af kattefamilien står bag. En stor hund ville gå efter køllerne på dyrenes bagben,"

citeres han for.

Ifølge samme artikel har et kattedyr været iagttaget tidligere i skovene. Tilbage i oktober forrige år var et ægtepar ude for at plukke brombær. De så et rødbrunt dyr, der kom farende ud af noget krat. Det satte sig og stirrede på dem, og det havde katteører. Da de kom hjem slog de op i et leksikon, og beskrivelsen passede på en los. Nu er det blot sådan, at lossen ikke lever her i landet, medmindre den er stukket af et eller andet sted fra, eller blevet smuglet ind over grænsen af los-smuglere. Ingen har meldt en los savnet.

En los er fire til fem gange større end en voksen hankat, men har en meget kort og busket hale.

Men der er ingen grund til frygt for den lokale befolkning eller folk på skovtur. Ej heller er der meldt om forsvundne eller halvt fortærede kondiløbere.

"En los er et sky dyr",

udtaler skovrider Carsten Ørnsholt.

"Det jager tidligt om morgenen og sent om aftenen, og da er der ikke mange mennesker i skoven. Efter at have spist et rådyr vil jeg tro, den kan klare sig i fire-fem dage, hvor den blandt andet hviler sig i træerne."

I debatten omkring det mystiske dræberdyr lærer man også, at der sandelig er forskel på eksperter – for eksempel vildkonsulenter og vildtbiologer. I en større artikel i Jyllands-Posten 24. januar, under rubrikken "Naturen nu", skriver vildtbiolog Hans Bjarne Hansen detaljeret om kattedyr og i særdeleshed om lossen:

"Det hed sig jo, at det især var hoved og forende på de dræbte dyr, der var ædt. Og enhver ved da, at en los, ligesom i øvrigt de fleste andre store katte, dræber deres bytte med bid i struben, hvorefter de går igang med at æde først kødet på køllerne. Tænk bare på, hvordan løver og leoparder jager i fjernsynet."

Men drabene på rådyr fortsætter, uden det har været muligt at identificere det skyldige rovdyr. Trods overvågning af de dræbte dyr om natten, så er "gerningsdyret" åbenbart ikke vendt tilbage til åstedet for dets ugerning.

I slutningen af januar så en person – der ønskede at være anonym – et stort korthalet kattedyr. Vidnet er 99,9 pct. sikker, udtaler vildtkonsulent Erik Juncker-Hansen i Jyllands-Posten 30. januar. Ikke desto mindre mente vidnet først at der var tale om et rådyr, men da dyret lod sig beskue i profil blev det til en næsten et hundrede procent los!

Den 1. februar traskede 500 mennesker rundt i Stenderupskovene, i håb om at få øje på det mystiske dyr. Det lykkedes ikke – måske har dyret hørt hoben komme listende på lette fjed!

Den 13. februar meddeles det, at Haderslev Statsskovdistrikt nu har en gipsaftøbning af dræberdyret fodaftryk, men danske eksperter er vildt uenige om, hvilket dyr aftrykket stammer fra. Nogle dømmer los, andre noget andet. Atter er man lige vidt. Den 23. februar skriver Jyllands-Posten et det nu er fem uger siden der sidst er fundet rester efter et måltid rådyrkøb.

Og hvad så? Er mysteriet pist borte? Som med så mange andre og tidligere historier, så har dræberdyret vel blot gjort sig usynlig! Endelig kan jeg da foreslå, at dræberdyret enten har fundet anden føde, har ændret kostvaner og er blevet vegetar eller har forladt området på grund af den megen opmærksomhed. Det er jo et sky dyr, har vi lært.

Et lysebrunt dyr med katteansigt lusker rundt sydvest for Odder. Det blev set mandag den 9. februar. Det skriver Horsens Folkeblad 10. februar. Dyret var på størrelse med en ræv og det havde en kort men temmelig tyk hale. Men det var hverken en ræv eller en vildkat, udtaler vidnet Erik Lintrup:

"Vi så den i flere minutter på 50 meters afstand"

lyder det samstemmende fra ejerne af Lundhoff Bed & Breakfast, Karin og Erik Lintrup. Ægteparret spiste frokost i havestuen, og deres to hunde var først til at reagere. Erik Lintrup, der er jæger, ville rejse sig for at hente kikkert og kamera. Da hundene sprang op, blev dyret skræmt bort.

Også Århus Stiftstidende (Østjylland) bragte samme dag historien, om det kattelignende dyr. Avisen skriver, at det var et kattelignende dyr på størrelse med en ræv. Ansigtet lignede en perserkats, men halen var tyk og 30 til 40 centimeter lang.

Dyret stod i haven på et sted, hvor Eric Lintrup tidligere havde smidt frugter ud til dyrene. Selv stod han cirka 50 meter fra dyret og så på det i cirka et halvt minut, inden hans hunde opdagede det og jog dyret væk. Efterfølgende slog han op i et dyreleksikon. Et billede af en los passede godt nok, til det han havde set. Men farven passede ikke.

Den ene hund er en jagthund, og den reagerede nøjagtigt, som om den havde set et stykke vildt, men tabte hurtigt færten. 

Han er selv jæger og mener sig derfor nok i stand til at skelne de vilde dyr fra hinanden.

"Når jeg tænker på en los i forbindelse med det dyr, jeg så, så skyldes det naturligvis det, jeg har hørt fra Kolding. Men jeg kan konstatere, at jeg så et kattedyr, der mindst var lige så stort som en ræv, af en art, jeg ikke kender.."

Den sidste historie fra Odder-egnen viser, at jeg måske har hold i teorien om at dyret har søgt nyt revir, lige som det med interessen for de udsmidte frugter kan tyde på nye og knapt så opsigtsvækkende kostvaner.

Men tilbage til Haderslev Skovdistrikt. Det menes nu helt sikkert, at det er en los der har huseret. Midt i februar blev der fundet nogle tydelige aftryk, og vildtkonsulent Bent Junker-Hansen tog flux gipsafstøbninger. Disse aftryk er identificeret som hidrørende fra en los. Denne gang af eksperter fra Zoologisk Have i København.

Og i Horsens Folkeblad kan man 12. marts læse: "Los får lov at leve". Det er vildtkonsulent Bent Junker-Hansen der udtaler sig:

"Hvad enten det er en vild los, der er vandret op i Jylland eller en, der er stukket af fra en dyrepark, så har den tilpasset sig forholdene i Stenderupskovene så godt, at den fortjener at få lov til at leve."

Ok, så kan den vel få lov at gå løs på de resterende rådyr. Senere, når de slipper op, så kommer turen til landmændenes frilandsgrise og så fremdeles. I virkeligheden skyldes livsdommen måske blot, at det er den nemmeste løsning: man kan jo ikke finde den forbandede los! Den er åbenbart gået under jorden!

Kilder

 • Bjarne Lampe: Los mistænkes for mystiske drab på rådyr i jysk skovområde. Jyllands-Posten 6. januar 1998.
 • DNA skal afsløre glubsk rovdyr. Ritzaus Bureau 14. januar 1998
 • Mysterium i Stenderupskovene stadig uløst. Ritzaus Bureau 22. januar 1998
 • Dræber-mysterium uløst. Jyllands-Posten 23. januar 1998
 • Hans Bjarne Hansen: Et naturligt fedtlag og en los i skoven. Jyllands-Posten 24. januar 1998
 • Flemming Chr. Nielsen: Hvad er der los? Jyllands-Posten 25. januar 1998
 • Finn Ebbesen: Nyt vidne har set lossen. Jyllands-Posten 30. januar 1998
 • Finn Ebbesen: Dræbte rådyr skaber forvirring. Jyllands-Posten 1. februar 1998
 • Finn Ebbesen: 500 på jagt efter et dræberdyr. Jyllands-Posten 2. februar 1998
 • Hans Bjarne Hansen: Dyr der dræber. Jyllands-Posten 7. februar 1998
 • Los set i haven. Horsens Folkeblad 10. februar 1998
 • Mystisk dyr i baghaven. Århus Stiftstidende (Østjylland) 10. februar 1998
 • Finn Ebbesen: Fodaftryk kan løse gåden om dræberdyr. Jyllands-Posten 13. februar 1998
 • Finn Ebbesen: Eksperter uenige om mystisk rovdyr. Jyllands-Posten 23. februar 1998
 • Jens Bjarne Lampe: Poteaftryk afslører dræberlos. Jyllands-Posten 4. marts 1998
 • Los får lov at leve. Horsens Folkeblad 12. marts 1998
 • Søren Olsen: Kongeligt vildt. Horsens Folkeblad 21. marts 1998

Kilde: Para-nyt 1998 nr. 3

[*]