af Willy Wegner

UFO-Vision nr. 6 / redigeret af Kim Møller Hansen. – Gentofte : Skandinavisk UFO Information, 1998. – 55 s. : ill. – ISBN 87-87628-74-0. – Kr. 96,00.

På mit bord ligger to publikationer. Begge handler om liv i rummet. Den ene beskæftiger sig primært med mulighederne for liv i form af mikroskopiske organismer, den anden bl.a. om aspekter og troværdigheden af besøg på vor klode af eksotiske fremmede rumvæsener.

Liv i rummet

Bogen Liv i rummet er skrevet af Ole Terny og udgivet af forlaget Bio-Nyt. Her er temaet betingelser for opståen af liv på Mars og i universet.

Læseren finder en grundig gennemgang af forholdene på Mars lige fra planetens størrelse, ekspeditioner til Mars, den lokale vejrudsigt og meget andet. Desuden drages der sammenligninger mellem forskelle og ligheder til vor egen klode.

Langt den væsentligste del af bogen beskæftiger sig med ALH84001. Således hedder en meteorit der angiveligt stammer fra Mars og blev fundet i Antarktis i 1984. Et afsnit beskæftiger sig med denne meteorits historie, analyserne af den og hele den omfattende debat siden slutningen af 1996 og et år frem.

En gennemgående person i bogen er den danske astronom Jens Martin Knudsen. Han har været personen , når aspekter omkring denne meteorit har skullet dækkes i medierne.

Lad mig nævne nogle yderlige aspekter der bliver gennemgået i denne glimrende bog:

    Teorien om spredning af liv med en komet eller asteroide. Betingelse for at liv kan opstå. Hvor mange civilisationer findes der i universet? Når man lytter efter liv i universet.

Tidligere opfattelser omkring liv på Mars bliver taget op, og der bringes også et uddrag af bogen Klodernes kamp . Og hvad nu hvis…! – Ja, hvad nu hvis der er liv og intelligensvæsener derude? Er de monstro venner eller fjender?

Meteoritter kan være årsagen til liv, men de kan så sandelig også betyde det modsatte. I den forbindelse diskuteres bl.a. den mulige årsag til dinosaurernes uddøen.

Bogen er forsynet med fyldige litteraturhenvisninger, men i sig selv er bogen særdeles fyldestgørende og alsidig. Dertil er den en solid modgift til spekulationer om lyksalige møder med joviale marsmænd på værtshuse i Los Angeles.

UFO-Vision

I marts 1998 forelå det sjette hæfte i rækken af UFO-Vision, udgivet af Skandinavisk UFO Information og redigeret af Kim Møller Hansen.

Meget passende, i kølvandet på det man kalder "den moderne ufo-æras" 50 års jubilæum, som blev fejret den 24. juni 1997, finder læseren det første indlæg: Otte dage, der skabte ufologien . Den amerikanske skribent Dennis Stacy begynder selvfølgelig med Kenneth Arnolds skelsættende observationsberetning. Han fortsætter med det påståede styrt af et fremmed rumskib ved Roswell i New Mexico og andre markante begivenheder fra ufoland. Den mest spændende dag venter vi stadig på: den niende dag. Det skulle gerne blive den dag, hvor de ukendte besøgende giver sig uigenkaldeligt til kende.

Men hvad så med de mange bortførelsesberetninger? Adskillige, især amerikanere, hævder jo at have været bortført af ufo-væsener. I afsnittet Lidt for langt ude skriver Jeffrey B. King om Budd Hopkins og hans fremlæggelse af en sådan historie. Det drejer sig om Linda Napolitano der angiveligt har været zappet op i et rumskib. Jeg er enig med forfatteren – det er langt ude!

Kim Møller Hansen leverer en opsamling på Roswell-sagen, og ikke uventet er denne begivenhed rigt dækket, da den jo osse fyldte 50 år i 1997. Der er en kritisk gennemgang af bogen Beyond Roswell skrevet af Michael Hesemann og Philip Mantle. Dertil Stanton Friedmans bog Top secret/Majic . På side 22 finder man et interview med Charles B. Moore, som siger: – Jeg var skyld i Roswell-hændelsen … Ikke at han var den kanoner der pløkkede rumskibet ned, nej – han var skaberen af den ballontype som blev antaget for at være et ufo. Endelig lukkes Roswell af med en omtale af det amerikanske luftvåbens The Roswell report – case closed!

UFO-Vision indeholder også en række boganmeldelser med et variabelt udbud af gode og dårlige kosttilskud i den ufologiske menu.

Hilary Evans bidrager med en stor artikel: Det 20. århundredes myte . Her reflekteres der over ufo-myten på et overordnet plan hvor forskellige del-myter behandles: Nærkontakt myten, Bortførelsesmyten m.v. Vi skal ikke kimse af alt dette ufo-halløj, mener forfatteren, begejstret over at leve i en tid med ufo-myten.

Science fiction var der før "den moderne ufo-æra". Søren Thomas skriver om science fiction i relation til besøg fra rummet. Underholdende!

Med UFO-Vision får man et afbalanceret indblik i ufo-myternes verden, og kan på den måde blive orienteret om tidens tendenser og spekulationer omkring påståede møder med rumfolk og iagttagelser af rumskibe. Men så er det måske, at man som læser bør vende tilbage til Ole Ternys Liv i rummet – bare for at sætte det hele lidt i perspektiv.

Kilde: Para-nyt 1998 nr. 3

[*]