af Stephen Barrett

Kinesiologi er et pseudovidenskabeligt system med muskeltestning og terapi. Det blev grundlagt i 1964 af Georg J. Goodheart, Jr., D.C. og er siden blevet udviklet. Den grundlæggende ide er, at enhver organ-dysfunktion (svækkelse af et organ) er ledsaget af en specifik muskel-svaghed, hvilket gør det muligt at diagnosticere sygdomme ved hjælp af en muskeltest. De fleste praktiserende kinesiologer er kiropraktorer, men naturlæger, læger, tandlæger, “kost-vejledere”, fysioterapeuter, massører, sygeplejersker, og andre mangeartede udbydere (men især fra Nature’s Sunshine) er også involverede. I 1991 sagde 37,2% af 4.835 fuldtidsarbejdende kiropraktorer i Amerika, som svarede på en undersøgelse af The National Board of Chiropractic Examiners (NBCE), at de brugte kinesiologi [1]. Efterfølgende fandt NCBEs undersøgelse, at 31% i Canada, 60% i Australien, og 72% i New Zealand brugte kinesiologi [2,3].Udbredelsen af andre typer af behandlinger er ukendt. Bemærk: Anvendt kinesiologi må ikke forveksles med kinesiologi (biomekanisk), som er det videnskabelige studie af bevægelse.

Bizarre påstande
Tilhængere af kinesiologi hævder, at ernæringsmæssige mangeltilstande, allergier og andre ugunstige reaktioner på mad og fødemidler kan påvises ved at patienten tygger eller sutter på det pågældende eller placerer det under tungen, således at patienten danner mundvand. Nogle kinesiologer råder til, at testmaterialet slet og ret kan holdes i patientens hånd, eller placeres et andet sted på kroppen. Nogle få udfører “surrogat-testning”, hvor man tester styrken i armen på en af forældrene for at finde ud af, hvilke problemer der er hos barnet, der sidder på skødet. Ifølge en bog fra 1987 skrevet til offentligheden med hjælp fra to ledende kiropraktorer, der udøver kinesiologi:

“Den praktiserende kinesiolog er en eksamineret kiropraktor, som kan forklare dig, hvordan dine indre kirtler og organer fungerer og hvilken tilstand de er i, ved at udføre bestemte muskeltests. Han kan også foreslå kosttilskud for at forbedre forskellige tilstande, og han kan demonstrere på dine muskler, at du sandsynligvis har brug for bestemte kosttilskud. Han kan korrigere problemer i din ryg og dine led og strække eller sammenpresse dine muskler for at forbedre din kropslige tilstand. Han kan massere bestemte knudepunkter for nerver, lymfe, blod og akupunktur-meridianer for at stimulere kirtler eller systemisk aktivitet. Han kan rådgive dig om, hvordan du forbliver sund, og han vil være særligt opmærksom på din holdning og dine fødder. Han kan tilbyde en fortræffelig second opinion (anden behandlers mening om dit helbred), hvis du er i behandling hos en fysioterapeut, går til en kiropraktor, der ikke anvender kinesiologi, eller hvis du har været udsat for en ulykke” [4].

Mange tilhængere af muskeltests påstår, at fødemidler testet på disse forskellige måder vil have en omgående effekt. “Gode” ting vil gøre bestemte muskler stærkere, ligesom “dårlige ” ting vil give svaghed, som er tegn på problemer i organet eller andet væv på den samme nerve, blodkar, næringsstof, osv gruppering. En førende kinesiologisk tekst påstår for eksempel:

“Hvis en patient er diagnosticeret til at have en lever-ubalance og den tilknyttede pectoralis major (brystmuskel) er testet svag, få da patienten til at tygge på et stof, der kan hjælpe på leveren, som for eksempel A-vitamin. Hvis … A-vitamin er en passende behandling, vil musklen være stærk ved test” [5].

Fundet af en svag muskel antages at sætte behandleren i stand til at fastslå sygdom/ubalance i det tilhørende indre organ i kroppen. For eksempel vil en svag muskel i brystet pege på et leverproblem, og en svag muskel nær lysken vil pege på “nyreproblemer”. Hvis en muskel testes “svagere”, efter at et fødeemne/kosttilskud er lagt i patientens mund, antages det at betyde sygdom i det organ, der er forbundet med den muskel. Hvis musklen testes “stærkere” antages det, at pågældende fødeemne/kosttilskud kan helbrede problemer i det forbundne område af kroppen. Testning påstås også at kunne vise, hvilke fødemidler/kosttilskud man mangler, og allergier og andre uhensigtsmæssige reaktioner på mad. Ifølge teorien betyder det, at når en muskel testes “svag”, er den afprøvede substans “dårlig” for patienten. Kinesiologisk “behandling” kan inkludere specielle diæter, kosttilskud, akupressur (tryk med finger forskellige steder på kroppen) og manipulation af ryggen [6].

Goodheart påstår, at kinesiologiske teknikker også kan bruges til at bedømme nerve-, blodkar og lymfesystem, kroppens ernæringsmæssige tilstand, strømmen af “energi” i “akupunktur meridianer” og “strømmen af hjernevæsken”. I et 70-siders-kapitel i “meridianterapi” i en førende lærebog for kinesiologer påpeges, at små forvridninger af leddene influerer på tilstanden i meridiansystemet og omvendt [7].

Den førende udgiver/distributør af kinesiologisk undervisningsmateriale for kiropraktorer/kinesiologer og deres patienter synes at være Systems DC fra Pueblo, Colorado. I en pjece om infektioner og børns helbred fremføres:

“Når en infektion opstår, så få dit barn undersøgt af en kinesiolog. Han kan bedømme energimønstrene og sædvanligvis finde grunden til at infektionen opstod. Ved at rette op på energimønstret inde i kroppen og være specielt opmærksom på kosttilskud og diætbehandling vil de infektioner, som dit barn (ved at bruge naturlig helbredelse) får, være tilstrækkeligt behandlet i de fleste tilfælde [8].

Forskningsresultater
Selv om påstandene om kinesiologi ligger så fjernt fra videnskabelige realiteter, at undersøgelse af dem virker som spild af tid, har kompetente forskere undersøgt muskeltest-metoden i forskellige udførlige, kontrollerede undersøgelser og har demonstreret, hvad der skulle være indlysende for fornuftige mennesker. Nogle har fundet, at der ikke er forskel i muskelrespons ved test af forskellige substanser, mens andre har fundet, at der ikke er nogen forskel mellem resultaterne med testmateriale og placebo (virkningsløst stof). Én undersøgelse har for eksempel fundet, at tre kinesiologers testning af 11 forskellige personer havde signifikant (betydeligt) forskellige vurderinger, deres diagnose af ernæringsmæssige mangler hang ikke sammen med de målte værdier/niveauer, som man fandt ved blod- og serumanalyser. Og muskelreaktionen på fødevareemner afveg ikke signifikant fra reaktionen på placebo [9].

Andre undersøgelser fandt ingen effekt ved at give de anbefalede næringsmidler/kosttilskud, som forventeligt skulle styrke den muskel, der var diagnosticeret “svag” af kinesiologen [10]. Andre forskerer, som lavede en detaljeret, dobbeltblindet undersøgelse, konkluderede, at “muskelrespons synes at være et tilfældigt fænomen” [11]. Endnu en undersøgelse viser, at suggestion (forventning om en bestemt virkning) kan få indflydelse på udfaldet af muskeltesten. Som en del af denne undersøgelse fortalte man studerende, at tygning af M&M (chokoladepastiller) ville give dem en omgående energi, som sandsynligvis ville gøre deres muskler stærkere i testning. Fem ud af ni blev testet stærkere [12].

Nogle mennesker, der gennemgår en kinesiologisk muskeltest, fortæller, at selv om de kæmpede imod så meget de kunne, var kinesiologen i stand til at trykke deres arm ned. Divergerende resultater i forskellige muskeltests kan bero på suggestion, variationer i, hvor hårdt der trykkes, vægtstangsprincippet eller eftersving kan have en indvirkning, og/eller muskeltræthed. Distraktion kan også spille en rolle. (At berøre en anden del af kroppen, lige før armen presses ned, kan få patienten til at fokusere mindre på at gøre modstand). Men svindel (med vilje eller ubevidst) kan også være en faktor. En pludselig opadgående bevægelse kan få en “stiv” muskel til at slappe af, så den umiddelbart kan presses nedad. Jeg har opdaget, at hvis det bliver gjort hurtigt, er testpersonen ude af stand til at opdage det. Prøv det selv på en ven.

Tvivlsomme “standarder”
The International College of Applied Kinesiology (ICAK) , grundlagt midt i 70erne, har lavet “standarter” baseret på arbejde fra Goodheart og hans tilhængere, som påstår, at de har udviklet kinesiologien til “et omfattende videnskabeligt studie”.

Uddannelsen (som ikke er anerkendt af kiropraktorernes officielle forening) kræver som minimum 300 timers studier hos en ICAK-uddannet, 5000 timer i praktiske øvelser, forfatterskab af to skriftlige afhandlinger, gennemførelse af skriftlige og praktiske eksamener. I overensstemmelse med ICAKs statusberetning fra 1992:

“Kinesiologiske fremgangsmåder er ikke ment som en enerådende metode til diagnostik. Kinesiologisk undersøgelse burde forøge standarden af diagnosticering ikke sætte den tilbage….

Der er både lægmænd og profesionelle, som bruger en form for manuel muskeltest, uden den nødvendige ekspertise i at udføre specifik og præcis testning. Nogle er ikke i stand til at koordinere resultaterne af muskeltest med andre standard diagnostiseringsmetoder. Disse kan blive kilde til fejl, som kunne føre til misfortolkninger af den givne tilstand og på denne måde resultere i fejlagtig behandling eller i undladt behandling af den givne tilstand” [13].

I et nyligt sendt brev til mig fra ICAK-USAs ledende styrelse suppleres med: “Når der er mange, der bruger manuel muskeltestningsmetode, er mange ikke i overensstemmelse med standarderne fra ICAK … Især … testning af substanser ved andre metoder end stimulation af glossofaryngeus-receptorer under tungen eller smagsnerve-receptorer i næsen er helt uden for rammerne af anvendt kinesiologi” [14]. I mine øjne er de ernæringsrelaterede påstande og behandlinger hos dem, der er tilknyttet ICAK, ikke mindre bizarre end de andre muskeltester, som ikke følger ICAKs “standarder”. Ikke overraskende konkluderede en gennemgang af tyve forskningsrapporter udgivet af ICAK, at “ingen af rapporterne indeholdt tilstrækkelig statistisk analyse, og de kunne derfor ikke bevise gyldigheden af deres oplysning om fundne resultater” [15].

Kinesiologiens nye skud på stammen
Muskeltestning og “meridian”-teorier er involveret i mindst fire andre behandlingssystemer mest brugt af kiropraktorer.

Neutral Organizatin Tecknique (NOT) indeholder den antagelse, at kraniet er en “forlængelse af ryggen” [16].

Behandlingsmetoden fortjener opmærksomhed, fordi den ofte er rettet mod handicappede børn. NOTs tilhængere påstår, at “blokerede nervebaner” på grund af forskudte kranieknogler kan være skyld i indlæringsvanskeligheder, cerebral(hjerne)lammelse, schizofreni, Downs syndrom (mongolisme), farveblindhed, sengevædning, mareridt og mange andre problemer.

Udøverne påstår, at “justering af disse knogler ved at udøve pres på forskelligt væv i hovedet kan kurere disse problemer”. Denne påstand er ikke kun uholdbar, den strider også mod det faktum, at knoglerne i kraniet er tæt sammenføjet fra to-års-alderen.

NOTs ophavsmand, Carl A. Ferreri, D.C. fra New York City, siger, at han har uddannet hundreder af kiropraktorer i brugen af sin teknik. NOT kom til offentlighedens kendskab i 1988, da kiropraktorer underkastede børn denne behandling i et “forsknings”program sponsoreret af skoleembedesmænd i Del Norte County, Californien. Igennem fem måneder blev dusinvis af børn fra fire til seksten år med epilepsi, Downs syndrom, cerebral parese, dysleksi (ordblindhed) og forskellige andre indlæringsvanskeligheder “behandlet” ved at få deres kranie presset sammen med tommelskruelignende tryk med  hænderne. Børnene var også tvunget til at gennemgå smertefulde tommelfingerpres mod ganen og mod øjnene.

Ifølge nyhedsreportere kæmpede børnene imod, de græd og skreg ,når de med magt blev tvunget til behandlingen.

Det blev rapporteret, at et barn havde sit første anfald, da hans øjenhuler blev “justeret”. Nogle af børnene blev voldelige, eksplosive, oprørske, ubeherskede og fik manglende selvmotivation og handlekraft [17, 18].

I 1991 idømte en domstol Ferreri til at betale $565.000 i erstatning for skader forvoldt på syv børn og deres forældre, som havde anlagt sag om fysisk og psykisk smerte i forbindelse med behandlingen. To andre kiropraktorer, der var involveret i sagen, blev i retten dømt til at betale i alt $207.000.

Tilhængere af Contact Reflex Analysis (CRA) påstår at over tusind helbredsmæssige problemer kan diagnosticeres ved hjælp af muskeltest, ved at kiropraktorens finger eller hånd placeres på et af de 75 “reflekspunkter” på patientens krop. Hvis patientens arm kan presses ned, er der sandsynligvis en tilstand i det tilhørende “refleks”-område, som kræver, at der ordineres kosttilskud (typisk lavet af frysetørrede grøntsager eller dyreorganer). CRAs øverste leder Dick A. Versendaal, D.C. mener, at 80% af alle sygdomme skyldes allergi, de to almindeligste grunde til sygdom angives at være galdeblæresygdomme og stafylokokinfektioner, og fedme skyldes sædvanligvis parasitter.

Neuro Emotional Technique (NET) fokuserer på at “frigøre patientens følelsesmæssige blokeringer, der er oplagret i kroppens hukommelse”. Tilhængerne påstår, at alle har sådanne blokeringer, og at kroppen “afspiller” disse gamle erindringer, som kan indvirke uheldigt på helbredet. Ifølge en nyere artikel: når kroniske patienter ikke synes at få det bedre efter en række behandlinger, og når der er styr på struktur, kost og “forgiftning”, kikker NETudøverne efter et “Neuro Emotional Complex” (NEC), som de føler kan forhindre helbredelse. Udøveren bruger så muskeltestning til at “isolere en problemfyldt begivenhed”, dernæst bedes patienten om at “fastfryse” et indre billede af sin følelsesmæssige tilstand, imens kiropraktoren justerer patientens ryg og ordinerer supplerende produkter og homøopatiske remedier.

NETs grundlægger, Scott Walker, D.C., fra Encinitas, Californien oplyser, at igennem de ti år, han har undervist i teknikken, har 2.700 personer fra sundhedsvæsenet (mest kiropraktorer, men også nogle fysioterapeuter, psykologer og tandlæger) lært det, og de fleste bruger det regelmæssigt i deres arbejde. Ifølge Walker: “grunden til, at homøoterapi virker så godt, er, at det tillader kroppen at huske, hvilke giftstoffer den er nødt til at skille sig af med for at kunne reetablere homøostasis”

Han siger også, at selv om psykoterapi er værdifuld, kan en “følelsesmæssig erindring, som er låst fast i kroppen,” ikke blive behandlet gennem terapi alene [19].

ONE (Our Net Effect) Foundation blev stiftet i 1993 for at hjælpe NET udøvere med en videnskabelig efterprøvning af deres teknik og for at reklamere for NET globalt [20].

Nambudripad’s Allergy Elimination Technique (NAET) er baseret på den antagelse, at allergier skyldes “blokeret energi”, som kan diagnosticeres ved muskeltestning og helbredes permanent med akupressur og/eller akupunkturbehandlinger. Grundlæggeren, Dr. Devi S. Nambudripad er beskrevet på sin web side som akupunktør, kiropraktor, kinesiolog og sygeplejerske, der har praksis i Californien.

Konklusion
Begreberne inden for den anvendte kinesiologi er ikke i overensstemmelse med videnskabelige kendsgerninger om årsagerne til og behandlingen af sygdomme. Kontrollerede undersøgelser har fundet, at der ikke er forskel på resultaterne mellem test af substanser og placebo.

Forskellige resultater fra den ene test til den anden kan bero på suggestion, distraktion, variationer i trykkets styrke, vægtstangsprincip og/eller muskeltræthed. Hvis du møder en behandler, som tror på kinesiologisk muskel-testning til diagnostisering, så sæt kursen mod nærmeste udgang.

Referencer
1. Christenson MG, Morgan DRD. Job analysis of Chiropractic: A Report, Survey Analysis, and Summary of the Practice of Chiropractic within the United States. Greeley, CO: National Board of Chiropractic Examiners, 1993.

2. Christenson MG. Morgan DRD. Job Analysis of Chiropractic in Canada: A Report, Survey Analysis, and Summary of the Practice of Chiropractic within Canada.Greeley, CO: National Board of Chiropractic Examiners, 1993.

3. Christenson MG, Morgan DRD, Job Analysis of Chiropractic in Australia and New Zealand: A Report, Survey analysis, and Summary of the Practice of Chiropractic within Australia and New Zealand. Greeley,CO: National Board of Chiropractic Examiners, 1994

4. Valentine T, Valentine C Applied Kinesiology: Muscle response in diagnosis, therapy and preventive medicine. Rochester,VT: Thorson Publishers, 1987. Written with help from Douglas P. Hetrick, D.C., and Davis S. Walther, D.C.

5. Appliedkinesiology nutritional testing. In Walther DS. Applied kinesiology: Synopsis. Pueblo, Colorado: Systems DC, 1988, p135.

6. Goodheart GJ Jr. You’ll Be Better: The Story of Applied Kinesiology . Geneva, Ohio, AK Printing, undated, published during early 1980s.

7. Meridian Therapy. In Walther DS. Applied Kinesiology: Synopsis. Pueblo, Colorado: Systems DC, 1988, pp. 203 -273.

8. Infections: A lifetime of health for your child. Pueblo, Colorado: Systems DC, 1977.

9. Kenny JJ, Clemens R, Forsythe KD. Applied kinesiology unreliable for assessing nutrient status . Journal of the American Dietetic Association 88:698-704. 1988.

10. Triano JJ. Muscle testing as a diagnostic screen for supplemental nutrition therapy: a blind study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 5:179-182, 1982

11. Haas M and others. Muscle testing response to provocative vertebral challenge and spinal manipulation: a randomized controlled trial of construct validity . Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 17:141-148, 1994.

12. Applied kinesiology – Double-blind pilot study. Journal of Prosthetic Dentistry 45:321-323, 1981

13. Applied kinesiology status statement . International College of Applied Kinesiology – U.S.A. Townsend Letter for Doctors, June 1993, pp 628-629

14. ICAK-U.S.A. Executive Board. Letter to Stephen Barrett, M.D., Nov 11, 1998 .

15. Klinikoski B, Leboeuf C. A review of research papers published by the International College of Applied Kinesiology from 1981 to 1987 . Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 13:190-194, 1990

16. Ferreri CA. N.O.T. Basic Procedures. Brooklyn, NY: Ferreri Institute, 1991.

17. Cooke P. The Crescent City cure. Hippocrates 2(6):61-70, 1988.

18. Unorthodox “cure” for kids spawns lawsuits, outrage. San Francisco Examiner, March 6, 1988.

19. Casura LG. Interview with Scott Walker, D.C., founder of neuroemotional technique (NET), and Steve Shaffer, an NET practitioner. Townsend Letter for Doctors & Patients, July 1998, pp 128-134.

20. The ONE Foundation . Health Pyramid Web site, August 15, 1998.

Kilde: Para-nyt 1999 nr. 8. Oversat af: Hanne May Sørensen. Link: www.quackwatch.com

[*]