af Willy WegnerSet, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 1999:4

EU-støtte til erhvervs-meditation
I en stor artikel i avisen Aktuelt 8. april 1999 skriver Tom Gotfred at man fra EU’s socialfond har støttet et projekt fra TM (Transcendental Meditation) vedrørende meditation i danske virksomheder. Det skulle bevirke at medarbejderne afstresses og bliver mere forandringsvillige. Følgelig forbedres virksomhedens konkurrenceevne. Blot 15-20 pct. af medarbejderne mediterer, vil det have en kollektiv effekt.

Ja, ja – for nogle år siden prøvede TM at komme ind på skoleområdet, senere argumenterede man for, at meditation er kriminalitetsforebyggende. TM har mediteret for fred, og TM’s guru, Maharishi Mahesh Yogi har endog taget æren for, at Berlin-muren faldt – nu blev der fred i verden, udtalte han. Gad vide hvilken verden han mente? Endelig har man angiveligt mediteret for at afværge naturkatastrofer.

I Aktuelt skrives der: "Bevillingen er godkendt af repræsentanter for to ministerier og af parterne på arbejdsmarkedet, blandt andre DA, FTF og LO."

Tom Gotfred er gået i lag med dem der har godkendt projektet. Det er ganske deprimerende læsning – stort set alle de ansvarlige bliver meget svage i blikket, og hukommelsen er ikke hvad den har været. Nogle melder hus forbi, mens andre søger at retfærdiggøre deres beslutning.

Svend Jensen fra TM-Erhverv bliver også interviewet. Ingen firmaer har endnu meldt sig på banen, men ideen skal sælges her i begyndelsen af april ved et antal møder der afholdes i Aalborg, Århus, Kolding, Odense og Frederiksberg.

Endelig er der en udtalelse fra Johannes Aagaard. Om de bevilligende parter siger han kort og godt: "De er garanteret blevet røvrendt!"

Naturlægebog for børn
Vibeke Manniche har i Jyllands-Posten 8. april 1999 en anmeldelse af bogen "Naturlægebog for børn", skrevet af Aviva Jill Romm. Anmelderen finder den problematisk.

Forlaget Aschehough får også et ord med på vejen, når det drejer sig om bogens litteraturhenvisninger. Flere af de i teksten nævnte bøger er oversat til dansk og har altså en dansk titel. Alligevel henvises der til de fremmedsproglige titler.

Ikke i sit vildeste klarsyn…
Ifølge Reuter den 25. marts 1999 begik en spåmand fra Taiwan sit livs fejl, ved ikke at studere sin egen, nærmeste fremtid. Den midaldrende spåmand havde nægtet sin kone de ægteskabelige rettigheder, og det tog hun meget fortydeligt op. Hun droppede sovepiller i mandens drink og da han sov sødeligt, foretog hun et alternativt operativt indgreb på hans ædlere dele med en kniv og skyllede "slapperen" ud i toilettet. Han overlevede, men hans "fremtid" – så at sige – var pist borte. Hvad kan man lære af det?

Astrologi og skepsis
På hjemmesiden Astrologisk Forskning – hjemmeside for Danske Astrologers Forenings Forskningsudvalg – skrev en ‘såkaldt’ astrolog om de såkaldte ‘skeptikere’.

Dansk Skeptiker Forening beskrives som "en art kaffe-klub for ligesindede". Ak, ja – gid det var så vel. Skeptikere er sikkert akkurat så blandet et folkefærd som eksempelvis astrologer, nogle af os "lider" endvidere under det, at vi også er skeptiske overfor skeptikere!

Vi bebrejdes at vi ved vores gennemgang af de offentlige debatter i dagbladene ofte begrænser os til at citere egne indlæg fremfor hele debatten. Nuvel, det vi "kører" er primært et skeptisk site, og med skeptiske synsvinkler. Talsmænd m/k for de modsatte synsvikler er jo så rigeligt repræsenteret, og vi er da ellers flinke til at henvise til de sider hvor de alternative "guldkorn" findes.

Lidt spøgefuldt skal det også bemærkes, at mange alternative påstande ofte kræver stærkere drikke end kaffe, hvis de skal skylles ned.

Akupunktur
I anledning af sit 25 års jubilæum har Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur i marts i år udsendt et skrift med titlen: "Akupunktur i 25 år : Visioner, Resultater". Skriftet er tilsendt om ikke alle, så de fleste danske folkebiblioteker med sponsorstøtte fra Nycomed Danmark A/S.

I skriftet beretter forskellige medicinere om deres brug af og erfaringer med akupunktur. Af indledningen fremgår det, at akupunktur bliver mere og mere udbredt indenfor det etablerede sundhedssystem. Ruth Kirkeby, formand for selskabet og speciallæge i neurologi, skriver at selskabet har til formål "at arbejde for dansk og international orientering og forskning vedrørende akupunktur". Vil du vide mere, så se enten skriftet på dit lokale folkebibliotek, eller se på selskabets hjemmeside: http://www.acumed.dk/“>
www.acumed.dk

Imidlertid praktiseres denne behandlingsform også af akupunktører uden lægelig uddannelse, og dette er i strid med lovgivningen. I Kristeligt Dagblad kan man 18.3.99 læse, at problemet er rejst overfor sundhedsminister Carsten Koch. Han har lovet at gribe ind.

For at bidrage til et mere bredspektret billede, bringer Skeptica en artikel af dr. Stephen Basser. Han kaster et historisk og kritisk blik på akupunktur, men opfordrer også til forskning omkring akupunktur-behandlingen.

I disse tider hvor repræsentanter fra forskellige alternative behandlingsformer har travlt med at kridte banen op, sandsynligvis med henblik på et kommende officielt Videns- og Forskningscenter og muligheden for autorisation, er det ganske interessant følge med i udviklingen.

Således har også Dansk Selskab for Klassisk Homøopati udsendt en publikation: "En undersøgelse af Klassisk Homøopati", om teorier, praksis og brugererfaringer, skrevet af Helle Egebjerg Andersen (ISBN 87-987279-0-7). Skriftet er på 36 sider og er udgivet på anbefaling af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling, og Michael von Magnus har skrevet forordet. Besøg dem her: http://www.homeopati.dk/”>
www.homeopati.dk

I tidsskriftet Natur Helse fra december 1998 beretter Landsorganisationen Natursundhedsrådet om deres visioner, hvori det indgår at den naturterapeutiske sundhedssektor bør liberaliseres: "Der må skabes lighed for alle terapeuter med momsfritagelse og autorisation, men også garanti for brugerne i form af kvalitetskontrol i forhold til terapeuter, behandlinger, naturmedicin og kosttilskud", skrives der. I samme nummer fremlægger organisationen sit "Sundhedspolitiske program for alternativ medicin og behandling i Danmark". Udgangspunktet er ikke overraskende: Sundhedsvæsenet er i krise! [Wiwe]

Du gamle måne
Else Marie Nygaard har en glimrende helsides artikel i Kristeligt Dagblad d. 5.3.99. Emnet er nutidens myter og ritualer omkring månen, og der kommer interessante ting på bordet. Det vil næppe undre nogen, at artiklen starter på en fødegang. En af de mest udbredte former for månegalskab er ideen om, at der forekommer særlig mange fødsler ved fuldmåne. Artiklen nævner Ivan W. Kellys undersøgelse, som viser, at det ikke passer, og citerer endvidere overlæge Peter Helm fra Hillerød Sygehus. Han har undersøgt sammenhængen mellem fuldmånen og kvinder, som bliver indlagt med vandafgang: "Vi brugte jordemødrenes optegnelser fra 3000 fødsler og kunne konkludere, at der ikke var nogen sammenhæng."

Den slags undersøgelser gør naturligvis ikke indtryk på alle, heller ikke blandt personalet på fødegangene, som er med til at holde liv i myten. Journalisten har talt med tidligere afdelingsjordemoder Dorthe Taxbøl, som siger: "Jeg ved, at der har været lavet mange videnskabelige undersøgelser, der viser, at der ikke er nogen sammenhæng. Men jeg tror, at der er noget om det et eller andet sted."

Kig lige en gang til på den udtalelse. Den er klassisk. Den kunne stå som motto til alle tider for de mennesker, som ønsker at have sine vrangforestillinger i fred og ro, og ikke lader sig gå på af kendsgerninger, sund fornuft og den slags.

Artiklen kommer langt omkring. Vi hører om en århusiansk vikingeklub, som arrangerer fuldmånebadning, og et københavnsk kaffehus, som serverer en særlig fuldmånekaffeblanding. Og om schweizisk måneøl, som brygges ved fuldmåne. Der bliver også plads til en kommentar fra Mogens Winther fra Dansk Skeptikerforening, men den bliver desværre kappet over, før han rigtig får skruet bissen på. Han når næsten kun at sige, at fuldmånen har noget romantisk over sig, og det er jo ikke lige Winther, som vi kender ham bedst.

I den følgende dags avis fortsætter Nygaard med at beskrive det særlige new age-fænomen fuldmånemeditation eller "globalmeditation", som har vundet indpas i Danmark. Det skønnes, at omkring 100 grupper her i landet dyrker denne form for hyggeligt samvær, som er inspireret af okkultisten Alice Bailey. Som et modtræk til dette har en dansk folkekirkepræst siden efteråret 98 afholdt "meditative gudstjenester" ved fuldmåne. Og rigtigt gættet, det er Ole Skjerbæk Madsen, som altid er med fremme, når det gælder om at spille bolden over i okkultisternes egen banehalvdel.

Hvis man orker at læse mere om fuldmånemeditationer, kan man gribe tilbage til Aalborg Stiftstidende d. 1.11.98, hvor der er endnu en helside om emnet. Denne reportage gælder "Skolen for Spirituel Bevidsthed", som drives af tidligere børnehaveklasseleder Anette Hoffmann (aner vi en sammenhæng?). Skolen afholder fuldmånemeditationer, som er ægte hardcore hyggenygge-new age med indisk fløjtespil og kærlige følelser, og som (tro det eller la’ vær’) afsluttes med Bobby McFerrin-sangen "Don’t worry, be happy". Så gak til Aalborg Stiftstidende, hvis De vil have et godt omend anstrengt grin. [Jelai]

Ufo-panik
Den 24. februar bragte flere aviser beretningen om at folk ringede op til såvel politiet som forsvaret. De fortalte om et kraftigt lys på den sydvestlige himmel. Et ufo? Nej, det var planeterne Jupiter og Venus der stod tæt sammen på himlen – to af de mest synlige planeter på himlen. Dette til trods for mediernes mange års formidling af oplysning og populærvidenskab; trods Skandinavisk UFO Informations ofte repeterede naturlige forklaringer på lignende himmelfænomener. Læs iøvrigt Flemming Chr. Nielsens artikel "Nærkontakt af tvivlsom grad" i Jyllands-Posten 28.2.99.

Messe for troende
I begyndelsen af september 1998 var der en messe i KB-Hallen i København, en messe med alle mulige tilbud om tro og frelse. I salighed og tolerance stod de stand ved stand og tilbød sig. Thøger Seidenfaden reflekterer over det og virkelighedsopfattelse i Politiken 6. september 1998.

Lysfænomener
I slutningen af 1998 udkom bogen "Lysfænomener i naturen" skrevet i samdrægtighed af 12 naturvidenskabsfolk, men skrevet i et sprog så alle kan forstå hvad det drejer sig om. På flere måder også en bog der burde være obligatorisk læsning for ufologer. Se iøvrigt nærmere på denne hjemmeside: www.astro.ku.dk/lys Bogen er anmeldt i Information 23. december 1998.

Alt er bevidsthed
I en kronik i Politiken 9. februar 1999 skriver Morten Skriver om, hvorledes han som sin første handling efter at have fået adgang til internettet, søger på ordet "parapsykologi". Han undres over alle de anerkendte universiteter m.v. han får på skærmen. Han anbefaler varmt bogen The Conscious Universe af Dean Radin, og skriver: "Jeg er netop blevet færdig med læsningen og befinder mig stadig i en tilstand af undren og chok. Uden omsvøb, nøgternt og systematisk fortæller Dean Radin om en forskning, der har stået på i mere end hundrede år og som fra begyndelsen og stadig mere entydigt har bekræftet de parapsykologiske fænomeners reelle eksistens."

Hvis kronikøren vil have milnet sin chocktilstand, kunne han da begynde med at hjemsøge sit bibliotek og få fremskaffet  boganmeldelsen i Nature vol. 389 October 23 1997.

Kilde: Para-nyt 1999 nr. 4

[*]