af Willy WegnerSet, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 1999:5

Dino2000 ekspedition
En engelsk ekspedition skal til Likoula-regionen i Republikken Congo for at lede efter overlevende fortidsdyr. Som London-avisen The Independent skriver den 4. juni, så lyder det som kasserede stumper fra et Steven Spielberg-manuskript.

Men ekspeditionslederen, Adam Davies, ved hvad han søger: Mokele mbembe, et ti meter langt dyr der går myter om helt tilbage til 1776. Kræet beskrives af nogle som halvt krokodille, halvt elefant. Efter sigende indfangede nogle landsbyfolk en mokele mbembe i 1958. Men de havde ikke sans for biologiske kuriositeter – de var nemlig sultne. De åd dyret og døde efterfølgende af den stærke kost – men nogle må der vel have været, som ikke blev budt til bords, og som bagefter kunne fortælle historien.

I tidens løb har mange andre ekspeditioner forsøgt at finde det congolesiske svar på Nessie, inklusive et forsøg i 1910 gjort af intet mindre end Smithsonian Institute.

Holdet der tager afsted næste år har et skandinavisk islæt, Jan-Ove Sundberg. Han er tidligere redaktør af den svenske udgave af tidsskriftet Det Ukendte og for nuværende "president of the Global Underwater Search Team", der blandt andet prøver at lokalisere en søslange i den norske sø Seljordsvatnett.

Mere skeptiske gemytter mener at Adam Davies kommende ekspedition ikke vil have mere held med sig end hans forrige, hvor han forgæves ledte efter Orang Pendek, et yeti-agtigt væsen, på Sumatra.

Mars – liv eller ej?
Ved den 5. Internationale Mars-konference i midten af juli viste det sig at der var to lejre blandt videnskabsfolkene, henholdsvis en For-liv og en Ikke-liv, når det drejede sig om mulighederne for liv på den røde planet, skrives der i avisen Sacramento Bee fra den 24. juli.

NASA-forskeren David McKay er fortaler for liv og bør vel også stå fast, han var nemlig med i den gruppe forskere der i 1996 offentliggjorde, at man på Antarktis havde fundet en kartoffelstor meteorit med mikrofossiler. Meteoriten stammer angiveligt fra Mars. Siden er der rejst alvorlig kritik fra andre forskere om udlægningen af, at mikroorganismer "beboede" Mars i en svunden fortid, før dinosaurer på jorden fik ben at gå på.

Lederen af den astrobiologiske afdeling ved Caltech, Ken Nealson, har imidlertid sin tvivl. "Jeg har aldrig troet at der var liv på Mars eller ment at der eksisterede stærke beviser for det", har Ken Nealson udtalt. Men han håber at fremtidige ekspeditioner til Mars vil hjælpe til at besvare nogle af spørgsmålene. En   ekspedition i 2003 skulle gøre det  muligt at få nogle Mars-prøver retur i 2008, som man så kan undersøge.

Hvor al tvivl lades ude er i tidsskriftet UFO-kontakt . I nr. 4 fra i år finder man overskrifter som: "Overvåges vi fra Mars?" og "Vidnesbyrd om en civilisation på Venus".

I sidstnævnte artikel skrives det, at canadiske videnskabsfolk faktisk har været på Venus og set store vandfald, brede veje med palmer og – ikke mindst – fået sig en sludder med venusianske kolleger.

Hvorfor i alverden alle disse akademiske diskussioner og konferencer, man kan jo blot tegne et abonnement på UFO-kontakt der udgives af "Sønner og døtre af den kosmiske familie" og som kender sandheden om liv i rummet – og her er det ikke mikroorganismer, der er tale om.

Videnskabelig fup?
En forsker ved navn Robert Lidburdy er blevet bedt om at rydde sit skrivebord på Lawrence Berkeley National Laboratory i USA. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Associated Press den 23. juli. Gennem adskillige år har denne forskers studier mundet ud i, at der var en forbindelse mellem magnetfelterne omkring højspændingsledninger og kræft. At bo nær sådanne højspændingsledninger tilskrev han som årsag til forskellige sygdomme, eksempelvis blodkræft hos børn. Det gjorde selvsagt de mennesker nervøse, som var naboer til højspændingsmaster.

Laboratoriets egne undersøgelse af videnskabsmandens data viste angiveligt, at Lidburdy havde fusket med sine resultater, og på den måde bragt sin arbejdsplads i miskredit med hensyn til nye forskningskontrakter.

En gruppe forskere under National Institutes of Health har fornyligt konkluderet, at der ikke findes afgørende beviser for nogen sammenhæng mellem højspændingsledningers magnetfelter og kræft, men de kan heller ikke udelukke det.

Den 51-årige Lidbury forsvarer sig med, at man ikke taler om at hans forskningsgrundlag – de videnskabelige data – er forkerte, men at humlen ligger i hans tolkning af disse data.

Vil ikke lade naturen råde
Den britiske minister for videnskab, Lord Sainsbury, er enig med en række videnskabsfolk i, at man bør have et globalt varslingssystem mod truende asteroider. Astronomer har advaret, og hele to krabater fra rummet er på en faretruende kurs mod jorden, skrives der i Daily Mirror den 10. juli. Planen er, i bedste "Armageddon" stil, at blæse truende asteroider ud af kurs ved at benytte sig af stjernekrigs-teknologi og komme dem i møde med atomare sprængladninger.

Damanhur-kulten har til "huse" i en udgravet hule for foden af et bjerg i Italien. Det har taget dem omkring 13 år at udgrave hulen til fem store kamre der er forbundet af gange og hemmelige døre, skriver den skotske avis The Sunday Mail den 31. Maj 1999.

Kulten blev etableret i 1977 af den 48-årige kunstner Oberto Airaudi, en tidligere forsikringsmand. Han har forsøgt at få NASA til at sende nogle af sine medlemmer ud i rummet, og han hævder at kunne arrangere reinkarnation efter behov.

Kulten hævdes at have omkring 700 medlemmer, og skaren vokser støt. Besøgende, der ønsker at lære kulten at kende, kan leje sig ind i et af de ni sommerhuse der ligger i området der af Airaudi er erklæret for "center for mystisk energi". De besøgende bliver inviteret til at deltage i kultens aktiviteter, og må lære sig italiensk samt gennemgå en lægeundersøgelse. Desuden må de selv betale for det hele.

En af dem der havde været med siden begyndelsen var Fillippo Cerutti. Han er nu faldet fra og har sagsøgt Airaudi for de penge han skød i tempelprojektet. Airaudi kaldes for diktator, og kultmedlemmernes livsvilkår nærmer sig slaveri, hævdes det. De trofaste medlemmer hævder dog, at Airaudi tilbyder dem et vidunderligt liv. Selv siger Auraudi: "Vores livsrytme er meget intens og opskruet, og i begyndelsen kan folk godt føle sig lidt desorientert. Damanhur er ikke noget eventyrland. Det at være åndelig er for os ensbetydende med hårdt arbejde. "

Den engelsksprogede hjemmeside finder du på adressen: www.damanhur.org/tentyris

Sommerferielæsning!
Det lille netmagasin NYHEDER, NYE OG GAMLE præsenterer i juliudgaven en ny – eller næsten ny – dansk bog, som vil være oplagt sommerferielæsning for arkæologisk interesserede. Den fortæller den spændende historie om højfolket, der ligger gravlagt i vore smukke bronzealderhøje.
Artiklen "Sommerferielæsning?!" findes på hjemmesiden "Arkæoastronomi", som har følgende adresse:

http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen, Rud Kjems

Australske skeptikere mødes
Den 6. og 7. november 1999 afholdes der en national konference af Australian Skeptics i Adelaide Convention Centre, North Terrace, Adelaide, South Australia. Desværre kommer Para-nyts redaktion ikke lige forbi, men det er altid interessant at se, hvad man har på programmet rundt om i verden.

Poul-Erik kender SANDHEDEN!
Poul-Erik Nielsen er fra Kolding, og præsenterer sig på nettet med sit delsite: UFO-Sandheden . Som han skriver "Jeg kender sandheden – hele sandheden", og klik blot til hans hjemmeside, dér findes den – sandheden! Alle andre kan gå hjem og lægge sig!

Han skælder ud på Skandinavisk UFO Information, som han mener spreder usaglige og uærlige oplysninger, mens han har mere sympati for UFO-kontakt, der udgives af IGAP – organisationen der har forlængst afdøde George Adamski som guru.

Artikelserie om Stonehenge!
Det lille netmagasin NYHEDER, NYE OG GAMLE tager hul på sommeren med en artikel om Stonehenge, – det mest berømte monument fra Europas forhistorie. Artiklen, der bærer overskriften "Stonehenge anno 1999", fortæller kritisk om den måde, det gamle monument i dag præsenteres på. Artiklen er den første i en serie, som vil belyse en række aspekter vedrørende det gamle helliganlæg.

Artiklen "Stonehenge anno 1999" findes på hjemmesiden "Arkæoastronomi", som har følgende adresse:
http://www.ancient-astronomy.dk

Med venlig hilsen/Rud Kjems

IGAP kongressen 1999 blev aflyst
I forrige udgave af Fragmentarium skrev jeg om det man kunne vente sig af IGAPs varslede kongres. Billedet var ikke rosenrødt, og det har mange andre åbenbart også ment. Tydeligvis var programmet ikke særligt tillokkende, for for kun 62 deltagere havde meldt sig på banen. Det gav ikke det fornødne økonomiske grundlag.

Dette har blandt andet affødt, at IGAPs officielle leder, Ib Laulund, har trukket sig tilbage. Noget han under alle omstændigheder ville have gjort ved årets udgang, skriver han og takker af. Men nu fremskyndet af skuffelsen over den manglende tilslutning.

Bladrer man i UFO-kontakt 1999 nr. 3 fra side 81 til 82 lød tilmeldingen kun på 54, skriver bladets redaktør. Flere kongresser vil der nok ikke blive arrangeret, skrives der. Man vil nu holde sig til mindre møder, måske blot på dagligstue-niveau!

Vejviser til stjernerne
Astronomisk Selskab har udgivet et hæfte på 42 sider: Vejviser til stjernerne . Hæftet kan hentes gratis på de fleste af landets folkebiblioteker.

Med dette hæfte i hånden kan du gå ud i den danske nat og lægge nakken tilbage – for at kigge stjerner altså! Du kan læse hvor og hvornår du kan se stjernebillederne, og endvidere læse om stjernebilledernes historie.

Du kan besøge Astronomisk Selskab her: www.dsri.dk/AS

Kilde: Para-nyt 1999 nr. 5

[*]