af Willy WegnerSet, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 1999:6

Afsløring
Ved den nys overståede Leeds International UFO Conference i England, er det blevet afsløret at de i ufo-kredse så omtalte MJ-12 dokumenter er et falskneri, og at der kan sættes navn på manden, der har stået bag dokumenterne: Tim Cooper. Han er en amerikansk ufolog, tæt knyttet til mangemillionæren Joe Firmage. Det er den engelske ufo-forfatter Timothy Good der står bag afsløringen, der utvivlsomt vil blive diskuteret i de ufologiske kredse i den kommende tid. Især skal det blive interessant at høre fra dem der har brugt adskillige år på at forsvare dokumenternes ægthed.

Ufoer, kult, religion
Kristeligt Dagblad har 24.8.99 en helsides artikel med titlen "Ny inspiration til troen fra det ydre rum", som er et causeri i anledning af Mikael Rothsteins kommende bog om ufoer og sekter. Det noteres, at en del dommedagskulter forventer at blive frelst af ufoer bemandet af ædle rumbrødre, mens man samtidig ser, at unge fans dyrker serier som "Strengt fortroligt" og i særdeleshed "Star Trek" på en måde, som har mange paralleller til religion. Om de to fænomener er forbundet på anden måde end at de er sider af vores højtudviklede civilisation, kommer artiklen egentlig ikke ind på. Men man får en masse trivia at vide om "Star Trek" serien. Bl.a. at en sort kvindelig skuespiller i 60’erne ønskede at forlade serien, fordi hendes rolle var kedelig, men blev overtalt af Martin Luther King til at blive, fordi hun var et forbillede for unge sorte kvinder og "umuligt kunne desertere fra sin sociale mission". Rette ord på rette sted. Vi håber, at Michael Meyerheim heller ikke deserterer fra sin sociale mission. (JL)

Interview med Mogens Jacobsen
I Femina fra den 26. august 1999 (nr. 34) kan man læse et interview med en skeptiker. Artiklen er skrevet af Hanne Moes Nielsen, og rubrikken lyder: Psykiateren Mogens Jacobsen er vred på de alternative: De udnytter sårbare mennesker. Læs artiklen i Para-nyt 1999 nr. 6

I got stoned and I missed it
Dagbladenes holdning til New Age og paranormalt plattenslageri er temmelig vattet. Artiklerne bliver som regel sunget på melodien "Det er sjovt hvad du fortæller, men ih hvor er det løgn", og så tilføjer skribenten lige i sidste linje: Men lad os nu ikke grine alt for højt, måske er der alligevel mere mellem himmel og jord. En holdning, som bidrager til offentlighedens fornemmelse af, at ingenting er sikkert og alt er muligt. Og temmelig enerhverende for folk med hang til kendsgerninger.

Derfor er det forfriskende at støde på en artikel, som falder udenfor – og en journalist, som ikke nøjes med at referere nyåndelig tågesnak, men også lader os se pengemaskinen bagved. Artiklen ses i Berlingske Tidende den 18.8.99. Det er en dobbeltartikel.

Overskriften til første afdeling er "Stenene holder humøret oppe". Her kigger vi indenfor hos en person, som er et typisk eksempel på kunderne hos stenbutikker og krystalhealere. En 36-årig kvinde, som lider af fibromyalgi, men har en god støtte i sin smertefulde hverdag, nemlig magiske sten. Interessen for sten startede, da hun ville holde op med at ryge og købte en lille lyserød krystal for at have noget i hænderne. "Det kunne såmænd lige så godt have været en kastanje," siger hun, "jeg skulle bare holde hænderne beskæftiget." Det havde været billigere med en kastanje, for nu har hun købt sten for 30.000 kr. Hun er en flittig gæst på New Age-messer, hvor hun som regel slipper en to-tre tusind pr. gang. Og hun udtrykker en – muligvis udbredt – blanding af realitetssans og virkelighedsflugt. Hun mener, at krystalsælgerne snyder, hvor de kan, og at stenene ikke direkte kan hjælpe på hendes smerter eller kurere hendes sygdom. I næste åndedrag kommer det: "Men jeg tror, at min skytsengel hjælper mig igennem mine sten."

Det er jo vældig kært, men så har den onde journalist talt med en antropolog, som forsker i nyåndelighed hos det danske erhvervsliv, og denne antropolog kommer med nogle skarpe kommentarer. Troen på magiske krystaller er skræddersyet til forbrugersamfundet, siger hun. "Man køber sig til en åndelighed, en individuel oplevelse og får derigennem tilfredsstillet et personligt behov. Hvis produktet eller oplevelsen ikke virker, skifter man bare til noget andet." Antropologen mener også, at sten og andre nyåndelige rekvisitter bør overholde de standarder, der gælder i forbrugersamfundet. Og dermed er banen kridtet op til artikel nr. to, som er rigtig grim.

Overskriften lyder: "Ulovlige løfter om sten og krystaller", og så behøver vi egentlig ikke referere mere. Journalisten har Markedsføringslovens § 2, stk. 1 i den ene hånd og Lægemiddellovens § 31, stk. 1 i den anden, og med de to skarpe redskaber laver hun hakkebøf af en række krystalpushere. Yderligere assistance henter hun hos Geologisk Museum og Forbrugerstyrelsen, og så bliver der ikke meget tilbage af indehaverne af Det Ukendtes Boghandel, Heksen & Trolden og Ædelstenshoppen. Kvinden bag sidstnævnte etablissement bliver skildret som den mest forhærdede af hele bundtet, og hun lyder navnet Jytte Holm. Det har ikke været muligt at finde Ædelstenshoppen i telefonbogen eller på Nettet. Kan nogen hjælpe? Har journalisten hørt forkert, og er den stenhårde forretningskvinde i virkeligheden Jette Holm, kendt som"okkult guide" i Eleva2ren, en nøgleperson i danskernes fordummelse? Svaret må vente. Men under alle omstændigheder, tak til den onde journalist på Berlingske, Jeannette Ulnits. (af jelai)

Sikke’ en banan!
Vi nedstammer ikke fra neandertalerne, skrives der i Natur Helse fra august 1999. Man citerer Ingeniøren fra 14. maj 1999: "En mitokondrie-analyse har sandsynliggjort, at neandertaleme ikke er vores direkte forfædre, men en sidegren på slægten Homo."

Med udgangspunkt heri konkluderer Natur Helses redaktør: "Dette er en ganske spændende sandsynlighed, da naturvidenskaben de sidste 150 år har taget det som en kendsgerning, at menneskene nedstammer fra aberne. Åndsvidenskaben påstår det modsatte, nemlig at aberne nedstammer fra degenererede mennesker."

Stonehenge 2: Et nyt monument på Salisbury Plain
I juni startede vort beskedne net-magasin, "Nyheder, nye og gamle", en artikelserie om Stonehenge, – perlen blandt monumenterne fra Europas forhistorie. Her i september præsenteres den anden artikel, som bygger på den nyeste viden om det gamle oldtidsanlæg. Artiklen har følgende afsnit: "STOLPEHULLERNE PÅ PARKERINGSPLADSEN", "LANDSKABET, SOM STONEHENGE BLEV EN DEL AF", "DET FØRSTE STONEHENGE" og "VAR DET FØRSTE STONEHENGE ASTRONOMISK ORIENTERET?"

http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

[*]