af Willy Wegner

Set, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 1999:7

Spøgelsesmeter
Så er det her – det ultimative måleinstrument for alle spøgelsesjægere og andre. Kig ind på www.maui.net/~emf/TriFieldNat.html . Her sælges herligheden for kun 199.99 dollars. Instumentet måler ekstremt svage statiske elektriske og magnetiske felter. Også ufoer skulle kunne spores og måles med dette unikke apparatur, svigermødre skrives der intet om. Desværre står jeg ikke lige med cirka 1400 kroner til dette stykke værktøj.

Sandsigeren fra Ugebladet Hjemmet
John Braad har fået udgivet bogen Mit liv som sandsiger . Bogen bygger primært på besvarelser i hans flerårige brevkasse i ugebladet Hjemmet, og skeptikeren Mogens Jacobsen har tidligere dels kritiseret at han forudsiger død, dels klaget over Braads brevkasse til Pressenævnet.

I Kristeligt Dagblad 8 november 1999 udtaler Mogens Jacobsen i et interview med Morten Bonde Pedersen, at han finder, at

– Bogen er smertelig læsning, hvor man må krumme tæer over naiviteten i tankegang og uklar fremstilling med mange selvmodsigelser.

John Braad er næsten blottet for kritisk eftertanke og han forkommer at være helt uden viden om moderne psykologisk forskning, der i dag kan afsløre, hvordan overnaturlige fænomener som for eksempel clairvoyance narrer os, siger psykiateren videre til Kristeligt Dagblad.

Forlægger Anders Thisted fra det nyetablerede forlag Visdom i Århus, er ligeglad med kritikken. Han håber at bogen kan overbevise nogle mennesker om, at parapsykologiske fænomener forekommer. Han er vel også nødt til at tro på sagen selv, når han lægger ud med en bog som denne, der er forlagets første udgivelse.

Apropos “Klodernes kamp”
Har du læst Robert Bartholomews artikel i dette nummer af Para-nyt, har du måske fået lyst til at læse H.G. Wells klassiker, The War of the Worlds ,  på originalsproget. Du finder bogen on-line hvis du orker at bruge din mus HER .

Herrestrupstenen igen – Mere om Birkendegård
– Et storværk om arkæoastronomi

Forfatteren Michael Larsens artikel om Herrestrupstenen i sidste måneds udgave af Nyheder, nye og gamle har udløst et par interessante kommentarer.

Det gådefulde oldtidsanlæg ved Birkendegård bringes igen frem. Det ignoreres fortsat af arkæologerne, mens landbrugsredskaberne bid for bid fjerner sporene af det. — Og så har den første større videnskabelige bog om arkæoastronomi set dagens lys. Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland, hedder det fremragende værk, der er skrevet af den kendte arkæoastronom Clive Ruggles. Vi anmelder bogen. Læs det alt sammen i november-udgaven af Nyheder, nye og gamle på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden.
Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

Interview med James Randi
Orlando Sun-Sentinel bragte den 31. oktober 1999 et stort interview af den omstridte amerikanske skeptiker James Randi. Du kan læse dette kombinerede interview og portræt her: www.sun-sentinel.com/news/specials/amazingrandi/

Uri Geller på banen igen
Og når vi taler om Randi, så er Uri Geller på banen igen. I denne korte artikel Psychic Trickey, kommenterer Randi Uri Geller endnu en gang. Det er i Philly News den 12. november 1999: www.phillynews.com/daily_news/99/Nov/12/local/USID12.htm.

Og Gellers nye bog Mind Medicine omtales i en artikel og interview i Financial Times den 6. november 1999. www.ft.com/hippocampus/q2cddc2.htm

Legoland får konkurrence
I Schweiz planlægger forfatteren Erich von Däniken at anlægge en Mysteriepark. Du kan læse om Dänikens planer på dette sted: www.worldmysteries.ch/

Er der nogen?
Er der nogen ude i universet? Vi du have et aktuelt rids af mulighederne, så har Florida Today lagt et særnummer på nettet. Det er bestemt et besøg værd. Du finder det på adressen:
www.floridatoday.com/space/explore/special/contact/index.htm

Har du chakra-kløe?
I de sidste tre lørdage, har journalist Marie Irgens Jacobsen skrevet om forskellige paranormale emner i Ekstra Bladets lørdagsudgaver. Senest i skrivende stund den 23. oktober. Det gælder aura, clairvoyance med mere – det hele i serien "MELLEM HIMMEL OG JORD". Artiklerne er faktisk ganske interessante og meget underholdende, og har du "kløe i en chakra", kan du måske hente vejledning i denne serie.

Rundt om Radin
FDB’s blad Samvirke har tidligere bragt velvillige indlæg om de Sure Skeptikere, og i oktobernummeret anno 99 er turen kommet til modparten, de Hævngerrige Holister. Journalist Thomas Davidsen står for en artikel med titlen "De alternative og de etablerede". Hovedpointen i artiklen er, at den etablerede presse og den danske forsker-elite ikke interesserer sig for parapsykologi og alternativ behandling, og at denne holdning står i vejen for 1) en kvalitetsvurdering af det alternative marked, 2) en tiltrængt revision af det materialistiske verdensbillede.

Davidsen tager udgangspunkt i Radioavisens omtale af Dean Radins bog "The conscious universe". Bogen opsummerer den parapsykologiske forskning og plæderer ved hjælp af statistisk analyse for, at fænomenerne ESP og PK er endeligt bevist. En chokerende nyhed, som blev mødt med total tavshed fra såvel danske videnskabsfolk som resten af den danske presse. Det er simpelt hen for dårligt, mener Davidsen. Og så overlader han tastaturet til billedkunstneren og forfatteren Morten Skriver. Sidste halvdel af artiklen er ét langt citat af Skriver. Han siger en masse skarpe ting, som Davidsen muligvis ikke har kunnet få sig selv til at sige. For eksempel, at det er "på høje tid, at det naturvidenskabelige establishment accepterer, verden er større, mere paradoksal og uforklarlig, end vi har troet en kort overgang. Det er efter min mening nærmest perverst at insistere på, at bevidstheden er en illusion, der er skabt af hjernen."

Skriver er begejstret for Radins bog, som må kunne bruges til at afskaffe den materialistiske naturvidenskab. Hans udtalelser vil kunne genfindes, i endnu mere højtgearet form, i Politikens kronik 9.2.99: "Alt er bevidsthed". Her får videnskaben for alvor på puklen: "Videnskaben har fået sin magt på bekostning af menneskets værdighed. Ved konsekvent at underkende vores mest direkte og universelle åndelige erfaringer som overtro og indbildning har den naturvidenskabelige kosmologi gjort os til fremmede både for os selv og for verden." Og så videre. Vil man kende Skrivers holdning til bunds, bør man læse hans bog "Blomsternes filosofi" fra 1995. Det er en herlig sag, 24 karats holisme, og så er den udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Men tilbage til Radins bog, som er anledningen til de aktuelle skriverier. Er den virkelig en rambuk, som vil bringe naturvidenskabens borg til fald? En artikel i Berlingske Tidende 17.8.99 kommer rundt om både Radin og hans kritikere og giver gode henvisninger til yderligere info på Internettet. Bl.a. en barsk anmeldelse af "The conscious universe", bragt i tidsskriftet Nature. Anmelderen drager Radins statistiske materiale i tvivl og kritiserer hans metode med "meta-analysis", og nævner selvfølgelig også Soal & anden snyd. Yderligere links fører til den heftige debat, som udspandt sig efter anmeldelsen. Begynd her: http://bbs.cruzio.com/~quanta/review.html (JL)

Den skeptiske kaffeklub
I en mail til denne spaltes redaktør noterer Mogens Winther: "Vi har fået plads på lektor Mikkelsens hjemmeside…" Se: www.webhuset.dk/astrodyb/ og klik ind på nyhedsbrevet.

Og ganske rigtigt! Fagastrolog Leif Mikkelsen henviser til den "skeptiske kaffeklub", og muligvis skal det med "kaffe" opfattes nedladende, men jeg vedstår gerne, at jeg skam holder meget af en god kop kaffe – gad vide hvad dybdepsykologiske fagastrologer som Leif Mikkelsen drikker?

Formørkelse?
Ifølge et nyhedstelegram fra Associated Press den 29. oktober 1999, er der sket det sjældne, at en profet siger “undskyld, jeg tog fejl”. Det drejer sig om modeskaberen Paco Rabanne fra Paris. Med afsæt i Nostradamus’ profetier var han overbevist om, at den russiske rumstation Mir den 11. august i år – under solformørkelsen – ville falde ned og udrydde Paris.

“Min analyse var forkert, helt forkert”

har Rabanne udtalt til en fransk tv-station, sammen med sin undskyldning og løfte om ikke at komme med flere forudsigelser.

Oldtidens danskere tegnede solformørkelsen
"Oldtidens danskere tegnede solformørkelsen" er titlen på en særdeles spændende artikel, som kan læses i net-magasinet NYHEDER, NYE OG GAMLE’s oktoberudgave. Artiklen er skrevet af journalisten og forfatteren Michael Larsen (bl.a. bestselleren “Slangen i Sydney”), der dristigt giver sin fortolkning af helleristningerne på én af Danmarks mest kendte billedsten, Herrestrupstenen. Artiklen stod oprindelig at læse i BT, men da ikke alle arkæoastronomi-interesserede er BT-læsere, har vi – med forfatterens tilladelse – valgt også at præsentere den på nettet. Michael Larsens interessante tolkning af Herrestrupstenen findes på hjemmesiden “Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden” på adressen: http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

[*]