af Willy WegnerSet, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden
1999:8

Ny undersøgelse afslører at religiøst troende også tror på det paranormale
Således skrives der i en pressemedelelse fra www.csicop.org og Skeptical Inquirer, The Magazine for Science and Reason , modtaget af Para-nyt den 11. december 1999.

Tror personer der er overbevist religiøse også på UFOer, ESP og psykiske evner? Almindeligvis har svaret på dette spørgmål være “nej”, men en ny undersøgelse – der vil kunne læses i det første nummer af Skeptical Inquirer år 2000 – antyder, at de to trossystemer ofte går hånd i hånd. Det er et brud med tidligere undersøgelser og almindelig viden.

Erich Goode er professor i sociologi i Stony Brook ved statsuniversitet i New York, og har foretaget en undersøgelse blandt 484 studerende. Han har præsenteret dem for en lang række spørgsmål hvori de kunne erklære sig enig eller uenig, primært omkring religiøs og paranormal tro. Han udvalgte fire spørgsmål gående på kristen konservatisme, tradition eller fundamentalisme, og fem der drejede sig om det paranormale.

Goode opdagede en positiv og betydelig sammenhæng mellem fundamentalisme og paranormalisme, hvor de der var enige i de religiøse spørgsmål mere var tilbøjelige til også at være enige i de paranormale spørgsmål, end de der ikke var enige i de religiøse spørgsmål, men også enige vedrørende det paranormale. “Generelt set”, skriver Goode, “personer der accepterer artikler vedrørende traditionel, fundementalistisk, kristen tro … har også en tendens til at acceptere en delmængde paranormal tro.”

Før i tiden har eksperter ment, at der var et skel mellem tro på traditionelle, fundamentalistiske religiøse dogmer, og troen på parapsykologi, det okkulte og det overnaturlige. Forskere har iagttaget, at i de dele af USA hvor kristendommen havde en tendens til at stå svagt, var new age-tendenserne tilsvarende stærke. Undersøgelser har også vist, at de ikke-religiøse er mere end de “genfødte” beredt til at tro på de klassiske paranomale emner som ufoer og ESP, hvad der vel er knapt så overraskende.

Goode mener at der kan være mange former for paranormal tro der intuitivt appelerer til de kristne, og at mange kristne traditioner kan være grundlag for det paranormale. Videre siger Goode: “Måske er der kun et hårsbredde af forskel i troen på engle og troen på spøgelser; troen på de healende kræfter i Lourdes og troen på psykisk kirurgi; og tro på Himlen fra troen på, at ufoer ikke alene er virkelige fartøjer, styret af supermenneskelige væsener”. Men vi har før set undersøgelser, der har vist mange interessante resulateter. Lad nu blot de der har forstand på den slags, kaste et kritisk blik på Erich Goode”s resultater, og lad os så få et par undersøgelser mere, udført udenfor de universitetsstuderendes rækker.

En englebæ?
I den canadiske by London, Ontario, er man mystificeret over en mærkværdig substans, nedfald fra luften, skriver Canoe den 8. december 1999. Det lignede så meget noget som man normalt skyller ud i toiletter, og en der har undersøgt sagen beroliger – det er ikke et fly der har åbnet for sluserne. Dels var der ingen spor af det blåtfarvede kemikalie der bruges i luftbårne toiletter, dels var der ingen spor efter toiletpapir. Adskillige borgere i London måtte bagefter vaske bl.a. deres biler, mens de arrigt spekulerede over hvem synderen kunne være. Nu skal en biolog undersøge sagen, så måske bliver mysteriet løst. Men har det været en engel, så antyder mængden, at det må have været en ærkeengel!

Kinesisk Bigfoot?
I Kina har man intensiveret jagten på et mystisk bæst, efter en lokal jæger har berettet at have set en 2½ meter høj, rødt behåret og meget hurtig vildmand, oplyses det fra nyhedbureauet Agence France Presse den 3. december 1999. Reuter har den 6. december en lignende meddelelse. Eftersøgningen af dette væsen, – Kinas svar på den amerikanske fætter Bigfoot, – sker i regi af det kinesiske videnskabelige akademi, og foregår ved Shennongjia-naturreservatet.

Gennem årene har videnskabsfolk udgravet adskillige fossile tænder og andre beviser på, at der har levet forhistoriske kæmpeaper i området, men lokale folk har i flere årtier hævdet at et sådant væsen stadig må være spillevende på egnen.

Undveget panter?
I Canada, nærmere bestemt i St. Thomas, Ontario, har politiet fået flere henvendelser om en mystisk sort kat, skrives der i Canoe 26. november 1999. Nogen helt almindelig kat skulle der ikke være tale om. Vidner beretter at den nok vejer omkring 60 kilo – og det kræver bestemt sin whiskas. En politimand udtaler, at en så stor kat meget vel kan være en panter. 

Ellers skal det være en særdeles overvægtig huskat, kandidat til en vis rekordbog, og som nok kan slå det kattedyr der angiveligt huserede ved Odder her til lands for ikke så længe siden.

Alle tiders top-ti
I begyndelsen af denne måned kårede Physics World magazine en række videnskabsfolk der, efter læsernes mening, er de til alle tider ypperste fysikere i verden. Listen se således ud:

1. Albert Einstein
2. Isaac Newton
3. James Clerk Maxwell
4. Niels Bohr
5. Werner Heisenberg
6. Galileo Galilei
7. Richard Feynman
8. Paul Dirac
9. Erwin Schrödinger
10. Ernest Rutherford

Jættens tå og solhesten
– stjernemyter og solbilleder i det forhistoriske Norden

Artiklen er skrevet af den kendte svenske arkæolog Jonathan Lindström. Han er én af de ganske få skandinaviske arkæologer, som seriøst har beskæftiget sig med arkæoastronomi. At hans indsats også respekteres i udlandet fremgår af, at et af hans arbejder er medtaget i bibliografien i det nyligt udgivne storværk om arkæoastronomi Astronomy in Prehistoric Britain and Ireland.

Jonathan Lindström har glædeligvis stillet flere artikler til rådighed for Nyheder, nye og gamle, så læserne kan se frem til igen at møde Jonathan ham i vort lille net-magasin. Artiklen Jættens tå og solhesten har samme tema som forfatteren Michael Larsens artikel Oldtidens danskere tegnede solformørkelsen: Kan man i bronzealderens rige billedverden finde motiver, som beskriver himmellegemer og astronomiske begivenheder? Hvor Michael Larsen modigt kaster sig ud i dristige fortolkninger, stiller Jonathan Lindström sig mere skeptisk an.

Læs artiklen Jættens tå og solhesten i december-udgaven af Nyheder, nye og gamle på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

“Sund skepsis, tak !”
[fra Mogens Winther]:
Finn Mølgaard Andersen (FMA) havde et interessant læserbrev om homeopatiens fortræffeligheder – KD den 25. September.

Skal man tro FMA, er der ingen tvivl om at denne alternative medicin har faste videnskabelige rødder. Men realiteterne er desværre anderledes – homøopati er som så mange andre alternative metoder uden ethvert videnskabeligt belæg.

I den klassiske homøopati arbejder man med helt ekstreme fortyndingsgrader. Her gælder det gamle 1800 tals kvaksalver-princippet – at "jo højere fortynding, jo stærkere medicin".

Uden at blinke med øjnene arbejder disse homøopater med fortyndinger på typisk 10 i 30.te eller derover.

Ved denne fortyndingsgrad skal patienten konsumere 300 000 liter medicin, for blot at indtage et enkelt molekyle af medikamentet ! (jvf min kronik " Du store medicinmand " – KD – 2. Juli.)

Skal man tro det homøopatiske hovedkatalog fra Drogon fabrikken er fortyndet køkkensalt et godt middel ved depression – særligt ved patienter, hvor "det forværrer tilstanden at blive trøstet."

Og ifølge A. G. Clarkes Homøopatiske Lægemiddel Lære – er fortyndet Cayennepeber godt til "lyse, blodrige personer, flegmatiske, indolente. Kluntede fede børn med uren hud. Personer, der afskyr den kolde, friske luft, anstrengelser og selskab."

Ingen tvivl, vi står skam overfor ganske stærke sager… Og skal man tro de af FMA citerede kilder behøver man ikke engang at hælde de homøopatiske produkter i selve patienten.

Homøopaten dr med Ole Jørgensen skrev nemlig i Berlingske Tidende (7. December 1998) at homøopati er så stærk en medicin, at man kan nøjes med at hælde den i patientens blodprøve…

Og minsandten – straks vil patienten (via en hidtil ukendt fjern-telepati mellem blodprøven og donor) få det bedre!

Når man på denne fantastiske måde kan helbrede folk over afstande – kan man vel også gøre det modsatte?

Så måske varer det ikke længe, før de opfindsomme danske alternativ-behandlere begynder at tilbyde karibisk fjern-voodoo?

Det er en privatsag – hvorvidt FMA og andre tror på tidens mange alternative påstande. Men det er ikke nogen privatsag – hvis den i forvejen forgyldte homøopatiske branche modtager offentlig støtte (momsfritagelse) for produkter, som iflg førende EU eksperter ikke har dokumenteret effekt.

Og det er en skandale, hvis denne offentlige støtte er tildelt på basis af fejlagtige påstande om at homøopati skulle være et universitetsfag (jvf.  Kristeligt Dagblad, 20. September).

[*]