Sundhedsstyrelsen har sammen med Epinion udgivet en lille undersøgelse om årsager til ikke at lade sig vaccinere.

Her figurerer konspirationsteorier som en væsentlig, omend ikke den største, grund. Myter spiller en langt større rolle.