af Dorte Remar

Populære fænomener som clairvoyance, healing, krystalterapi, astrologi, alternative behandlingsformer og nye religiøse bevægelser har fået modstand. En gruppe højtuddannede danske specialister og videnskabsmænd har dannet Skeptiker Forening Danmark, der har til formål at give et konstruktivt modspil til påstande om disse fænomener.

IFØLGE MYTEN drog Kong Arthur og hans riddere på korstog i kristendommens navn og på jagt efter den hellige gral. Vor tids riddere om det runde bord har en anden mission her på kanten af år 2000. I etikkens, saglighedens og videnskabens interesse ønsker de at give modspil til den omsiggribende nye overtro. Og med overtro mener de alt, hvad der hører ind under massebetegnelsen new age som for eksempel astrologi, clairvoyance, healing, krystal-terapi, UFO´er, jordstråler, korncirkler, paranormale fænomener, nye religiøse bevægelser, auralæsning, alternative behandlingsformer og så videre.

"Vi er opstået på græsrodsniveau og er en slags riddere om det runde bord. Men der er ikke noget korstog, for så kunne vi blive ved", siger Mogens Winther , der er lektor i matematik, fysik og astronomi på Amtsgymnasiet i Sønderborg, stiftende medlem i det europæiske astronomilærerforbund samt medredaktør på en række EU-støttede undervisningsprogrammer over Internet, der i 1998 gav ham den nystiftede NKT undervisningspris.

Sammen med en gruppe højtuddannede danske specialister og videnskabsmænd dannede han for halvandet års tid siden Skeptiker Forening Danmark , som stiller sig til rådighed for mennesker, der søger et konstruktivt modspil til New Age-verdenens påstande.

FORENINGEN , der løbende får nye medlemmer, senest en kendt tryllekunster, har ikke organiseret sig formelt med formand og bestyrelse, som det er tilfældet med lignende skeptikerforeninger i blandt andet Norge og USA. Foreløbig har den danske forening slået sig ned på Internettet med egen hjemmeside med diverse links og en mailing-liste med navnene på medlemmerne samt information om deres erhverv og new age-specialer.

Ind i mellem lader skeptikerne høre fra sig i den offentlige debat i medierne i form af kronikker og læserbreve med en kritisk vinkel på emner som job-astrologi og offentlig støtte til oplysningsforbundenes okkulte kurser eller med forsvar for den rationelle kritiske naturvidenskab til forskel fra new age’s udokumenterede forestillingsverden.

Det har vist sig at være et følsomt område at begive sig ind på. Flere af foreningens medlemmer har oplevet vrede reaktioner fra folk, der tog til genmæle over for kritikken. Anonyme trusselsbreve og sågar en dommedagsprofeti, lagt ind på et medlems private hjemmeside på Internettet, er også forekommet.

Hvordan, man som enkeltperson forholder sig til New Age, er et spørgsmål om tro. I det følgende er det skeptikerne, der kommer til orde.

“New Age er jo et stort pengemarked, og når der gås løs på noget, som nogen lever af, kan man opleve ubehagelige reaktioner. Det må man tage med, og det tyder på, at man har pirket til noget",

mener Willy Wegner , der er biblioteksleder ved Hørning Bibliotek, forfatter til flere bøger om ufotro og paranormale fænomener samt medudgiver af Para-nyt , et elektronisk tidsskrift på Internettet.

Willy Wegner er medlem af skeptikerforeningen og redaktør af dens hjemmeside på nettet. Han beskriver foreningens medlemmer som en gruppe af individualister med hver deres kæpheste – og meninger om tidens utrolige tildragelser. Og han har som de øvrige medlemmer en personlig indgangsvinkel til sagen.

“I midten af 1960erne blev jeg selv involveret i UFO-bevægelsen. Jeg troede på ufo’er i starten, syntes det var fantastisk og fascinerende og holdt foredrag om det. Men en lille tvivl nagede, og jeg begyndte at tjekke kilder i engelske og amerikanske tidsskrifter og bøger. Jeg fandt ud af, at det ikke holdt en meter, og siden har jeg været meget opmærksom på at have fakta i orden, når jeg udtaler mig.

I dag har jeg mine fangarme ude i mange emner. Det, jeg synes er mest spændende, er de mennesker, der tror på ting som ufo’er og overnaturlige fænomener. Jeg har ikke noget imod, at de gør det, bare de ikke pådutter andre, at det er sandheden. Det er det, der er problemet. Folk kan tro så meget på noget, at de går i døden for det, som for eksempel tilhængere i dødskulter som Heavens Gate.

Men de new age-troende er også inspirerende på den måde, at man kommer til at se ting i et andet lys, og det provokerer mig til at sætte mig ind i nye områder. Jeg holder af dem og deres besættelse. Det er da for eksempel fascinerende, at man kan tro på, at man er et lysvæsen. Så burde man jo kunne gå ud foran en bil uden at dø af det.”

“Det ville låse mig fast, hvis jeg skulle tro på sådan noget. Jeg kan sagtens leve med, at noget er uforklarligt. Det er det, der er spændende. Efter min mening er mange af dem, der skælder ud på den ortodokse videnskab, forstenede. For videnskaben er enormt meget mere dynamisk og visionær end en new age-tro på selvudvikling. Det er en selvoptaget tro, som er ude af takt med udviklingen i samfundet. Og så er meget af det jo gammel vin på nye flasker. Som for eksempel kanalisering, der såmænd er det samme som spiritisme, der var på mode og stærkt kritiseret i begyndelsen af dette århundrede”,

siger Willy Wegner.

Mogens Winther, der som skeptiker har specialiseret sig i emner som clairvoyance, erhvervs-astrologi og korncirkler, har en etisk og moralsk holdning til den nye overtro.

“For min skyld må folk tro på krystaller eller astrologi. Det er deres egen sag, så længe de opfylder demokratiets regler om gensidig menneskelig respekt. Desværre er dette ikke altid tilfældet, da new age-branchen har meget svært ved at finde sine etiske grænser.

Min egen største anstødssten er, når nogle af disse ting bruges på sagesløse, og det har man set en række ubehagelige eksempler på inden for det seneste år. Der findes i Danmark adskillige clairvoyanter, der påstår, at de kan skabe kontakt til afdøde familiemedlemmer.

Det giver anledning til etiske spørgsmål, ligesom da en calirvoyant for nylig stod frem i en bestemt modsag. En lille pige blev myrdet i et bestialsk seksualmord, og minsandten om ikke clairvoyanten i forisde-historier i aviser og ugeblade kunne bedrage med påståede uhyggelige detaljer om det ene og andet, barnets sidste tanker osv. Det må være grænsen”,

mener Mogens Winther.

Han stiller sig også kritisk overfor erhvervslivets brug af clairvoyanter, astrologer og grafologer i forbindelse med jobansættelser.

“Der findes folk, der påstår at kunne rådgive virksomheder med vurdering af ansøgerne til ledige stillinger og med personalepleje ved hjælp af clairvoyance, astrologi og grafologi. Her er der tale om at vurdere mennesker, der ikke selv har bedt om det, og det er kritisabelt. Vi har religionsfrihed i Danmark, og det giver ikke lov til at måle og veje og dømme en tredjeperson. Den medmenneskelige respekt går tabt, for man bør i det mindste vurdere en person efter vedkommendes kvalifikationer og fremtræden – og ikke efter et par streger i et horoskop, den måde prikken sættes over i’et på eller noget mere udefinerligt som clairvoyance.

Man ser fra tid til anden, at nogle af disse fænomener, for eksempel astrologi, higer efter et officielt videnskabeligt stempel på seriøsitet. Men i samme øjeblik astrologer, clairvoyanter eller pendulsvingere bliver bedt om at dokumentere deres påståede evner i en lille seriøs test, afviser de på det bestemteste. Den amerikanske The James Randi Foundation , der afslørede den gaffelbøjende Uri Geller som svindler, har sålede sat 1,1 millioner dollars på højkant til den person, der kan dokumentere sine overnaturlige evner som andet end pjat. Fonden er ikke kommet af med en eneste cent endnu.

Men latteren er nok det, de er mest bange for inden for hele denne her new age-branche. For latter smitter, breder sig og går direkte ind hos folk”,

siger Mogens Winther.

Cand. Scient. i matematik og fysik på Haderslev Katedralskole, Dan Frederiksen , blev ekspert på jordstråler, da han som studerende valgte at lave et projekt om det alternative emne.

“Jeg var som udgangspunkt positiv, selv om teorien om, at man kan måle stråling en for fysikken ukendt type stråling bestemte steder i jorden, så mærkelig ud. Jeg læste en masse bøger om emnet og fandt frem til fire-fem hovedpersoner inden for jordstrålingsmiljøet. Jeg inviterede dem til at deltage i en test, hvor de uafhængigt af hinanden skulle måle stråler op i område, og derefter skulle deres resultater sammenlignes. Men ingen af dem ville deltage. Det undrede mig, at de fyldte bøger, reklamer og tidsskrifter med sensationelle beretninger om, hvad de kunne, og at de så ikke ville tjekkes.

Min konklusion på projektet blev, at den etablerede videnskab tidligere har undersøgt jordstrålemåling og fundet ud af, at der intet er om snakken. Og at jordstrålemålerne dybest set har det bedst med at leve skjult.

Jordstrålemåling kan være problematisk. Jeg har set tilfælde, hvor kræftsyge har betalt dyrt for at få gravet pilleglas med cement i ned i haven. Og hvor man har solgt syge mennesker dyrt apparatur, der ikke virker, til modvirkning af jordstråling. Det er negativt.

Men ikke alle er svindlere, nogle, måske endda 50 procent, er i god tro. Og hvis de mennesker, der får apparater sat op, føler, de får det bedre, er det okay”,

mener Dan Frederiksen.

Horsens Kommune ønskede på et tidspunkt at få målt en grund, hvor der skulle bygges boliger, for jordstråler. Det ville koste 2,7 millioner af kroner at få det gjort. Men under et byrådsmøde var forskellige fraktioner inden for jordstråleopmåling ved at ryge i korporligt slagsmål, og så blev det forslag droppet.

“Der findes stråling fra jorden, som er både målelig og væsentlig. Fx den forurening med radon, som undertiden kan ophobes i skjulte revner og sprækker i gammelt beton. Den stråling, jordstrålefolket taler om, har dog intet med dette at gøre, hvad de heller ikke hævder.”

“For mit vedkommende går grænsen ved offentlige tilskud. En undersøgelse udført af PLS Consult for blandt andre HK Service sidste år viser, at hver femte dansker går til alternativ behandling, og at området med ikke anerkendte behandlingsformer vil opleve en vækst på mellem fem og otte procent om året de næste ti år. Jeg har det fint med alternativ behandling, så længe det virker som placebo. Men hvis man begynder at give området offentligt tilskud, vil det etablerede system blive korrumperet. For hvorfor skal unge mennesker sidde på skolebænken i 10 år og læse medicin, hvis der findes en lettere vej – fx den alternative, hvor der ingen dokumenteret uddannelse kræves.

På længere sigt vil det også betyde, at der tages ressourcer i form af penge og talent fra den forskning, der gør en forskel, og den gode behandling vil tabe højde”.

Før Dan Frederiksen fik kontakt med skeptikerforeningen, følte han sig lidt som Palle alene i verden, når han skrev artikler med kritik af blandt andet påstanden om, at vuggedød skyldes jordstråling. Antallet af vuggedød faldt i øvrigt med en tredjedel, efter at Sundhedsstyrelsen i 1991 anbefalede forældre at lægge deres baby til at sove på siden eller ryggen.

“Men nu har jeg fundet opbakning og bekræftelse på, at det er godt og nyttigt, det vi laver. Og så er det sjovt. Jeg tror faktisk, at vi gør en forskel. Men om stigningen i interessen for new age og alternativ behandling vil ændre sig på grund af os, er nok tvivlsomt. Hver gang jeg skriver et læserbrev om jordstråling, kan de skrive 70. Der er tale om en helt anden volumen, og de har en helt anden kontakt til befolkningen. Jeg føler det som en overmagt i den offentlige debat",

siger Dan Frederiksen.

Psykiater Mogens Jacobsen har i mange år studeret det alternative marked og har selv prøvet det meste af det, deriblandt at få lagt sit horoskop, blive spået og healet. For tiden undersøger han den i nogle tilfælde skadelige virkning, som clairvoyante spåmænd og astrologer kan afstedkomme på deres klienter.

“Jeg er gået ind i skeptikerforeningen, fordi vi i dag oplever en forbløffende opblussen af gammel overtro og magisk tænkning. Det er selvforstærkende, for jo mere uimodsagt det står, jo flere vil nok prøve en del af disse ting. Alle og enhver kan jo ikke se, at det er noget pjat. Så jeg synes, det er vigtigt at komme med saglige argumenter og at undersøge de forskellige fænomener.

Vi står i dag over for så svære problemer vedrørende fremtiden, og hvordan det skal gå menneskene på jorden, at vi bliver bange. Og vores angst, usikkerhed og mangel på ståsteder i et alt for højt udviklingstempo medfører, at vi søger vildt efter en forklaring på de store spørgsmål i livet. Mange føler sig også uvidende, fordi det moderne videnskabelige billede af virkeligheden med kvantemekanik, gen- og hjerneforskning er så svær at forstå. Så man tørster efter en enkel forklaring.

Inden for alternative fupnumre som helbredelseskunst, astrologi og clairvoyance finder mennesker det, de søger, nemlig en hvis forklaring på tingene.

Og i de alternative terapeuter og spådomskunstnere finder de nogen, der virkelig lytter til én og har tid til i en periode at give sig af med én. Mange af dem er bedre til det end læger og videnskabsfolk.”

“Det er et spændende problem, og det kan næsten ikke undgå at vokse. Den eneste måde at hamle op med det på er, at videnskabsfolk af enhver art bliver pokkers gode til at forklare sig uden at bruge indviklede formler. Der er en tendens til, at højtuddannede mennesker ikke vil gå ind i debatten om new age og alternativ behandling, fordi de ikke vil spilde deres tid på sådan noget pjat. Men det er blevet nødvendigt, at folk, der ved noget om de her ting og forsker i dem, forklarer sig og går til modstand”.

Mogens Jacobsens interesse for sagen er ikke udelukkende af skeptisk karakter. Han er også nysgerrig og vil ikke udelukke, at der er mere mellem himmel og jord.

“Jeg er på jagt efter, om der virkelig kan være noget om det. Men jeg må langsomt erkende, at jo mere jeg med min uddannelse, hjerne og syn på natur og tilværelse har fundet ud af og talt med mennesker om, jo mere har de ting her afsløret sig som fantasi eller direkte bevidst snyderi!”

Kilde: Para-nyt 1999 nr. 8. Fra Samvirke, januar 1999. Gengives her med venlig tilladelse fra såvel Samvirke som forfatteren.

[*]