af Willy Wegner


Set, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 2000:1

Progressiv ungdomsskole?
Den kommunale ungdomsskole i Horsens tilbyder ifølge nyeste nummer af bladet Spot On (december 1999/januar 2000) kurser til de 13-19 årige børn og unge. Her vil en alternativ behandler, Anette Hede, undervise i temaer som: irisanalyse, zoneterapi, massage, ansigtsdiagnose, øreakupunktur og naturmedicin. Dette vil der blive lejlighed til at prøve af på sine medkursister, dog ikke brug af nåle til akupunktur, pointeres det. Gad vide, om de også bliver undervist i kritisk stillingtagen?

Unge englændere tror på aliens
Ifølge en engelsk meningsmåling så er der flere unge englændere der tror på rumvæsener og spøgelser, end de der tror på Gud. Electronic Telegraph skriver 18. december 1999, at af de 1000 adspurgte var der 67% af de 15-24 årige som mente at der var noget om snakken, mens blot 23% havde det godt med kristendommen. Undersøgelsen blev foretaget af et mediekonsortium ved navn Roar.

Biskopper svage i troen
Lad os blive lidt i England. Her har BBC – ifølge Horsens Folkeblad den 28. december 1999 – foretaget en rundspørge blandt 103 biskopper. Kun tre af dem troede på, at Gud havde skabt verden på seks dage. 80 af de britiske biskopper tvivlede på beretningen om Adam og Eva i Edens have.

Leksikal overtro
Claus Wøbbe skriver:
I forbindelse med opdatering af mit Lademanns multimedieleksikon faldt jeg over Lademanns hjemmeside på Internet www.lademann.dk .

På en tilhørende side ( www.lademann.dk/lws.htm ) reklamerer Lademann – et ellers seriøst foretagende – for et softwareprogram, der kan fortælle én om sin fortid, nutid og fremtid! Programmet henvender sig, iflg. Lademann, "både til dem, som blot kigger stjerner for sjov – og til astrologistuderende og professionelle.". Lademann mener således øjensynligt, at man kan læse astrologi på Universitetet!

Det er sørgeligt at et forlag, som ellers er kendt for sine seriøse leksikaer, forfalder til overtro som astrologi.

Jeg synes dette fortjener at blive nævnt i et kommende nyhedsbrev – til skræk og advarsel samt til spot og spe!

Stjernebøvl?
Mogens Winther skriver:
For den, der har lyst – er http://www.astrology.dk blevet et interessant diskussions sted – flere af branchens førende astrologer ligger øjensynligt i åben kamp. Skal man tro en række indlæg – befinder astrologien sig i stor krise – ifølge et indlæg ved astrologforeningens formand har næsten 10 astrologskoler måttet dreje nøglen om i de senere år.

– Jeg vil så gerne eje, et fotografi af dig…
Ifølge Electronic Telegraph den 5. januar 2000, så har et skotsk hotel – Templar Lodge Hotel – nær byen Gullane fået sære gæster. Det sker efter nogle japanske golfturister angiveligt har set mystiske ting i området hvor de udslukte vulkaner Berwick Law og Traprain Lew markerer sig i det flade land. Det fortalte turisterne da de kom hjem, så de sære gæster er ikke aliens, men et tv-hold, hyret af et japansk tv-selskab. De har opstillet udstyr for at overvåge området i et halvt år og uophørligt sende billeder til internettet. Desværre oplyses adressen på internettet ikke, men er der læsere af dette, som kan gi’ os et tip, så mail.

Rillesten 1: De forhistoriske symbolriller
Rud Kjems skriver:
I over 10 år har danske fagarkæologer og en gruppe amatørforskere stredes bravt om de såkaldte rillesten, – større som regel enkeltliggende sten med én eller flere riller indhugget. Der findes flere hundrede af dem spredt udover Danmark, og i skovområder er de vist særlig hyppige. Amatørforskerne daterer dem til oldtiden og mener, at der er tale om hellige sten med tilknytning til forfædrenes kult. Flere tolkningsforslag har været fremlagt fra amatørforskernes side, bl.a. disse: – rillestenene har haft tilknytning til frugtbarhedskulten – de har været vejvisersten til betydningsfulde kultsteder – rillerne har været astronomisk orienteret bl.a. til solhvervene. Fagarkæologerne afviser alle disse teorier og tolker rillerne som kløveriller lavet af stenhuggere i nyere tid. Debatten mellem de to parter har til tider været lidt hvas. Ingen af siderne har givet indrømmelser, og den årelange debat har vel nærmest fjernet parterne yderligere fra hinanden. I januar-udgaven af Nyheder, nye og gamle præsenteres amatørforskernes syn på rillestenene i artiklen "De forhistoriske symbolriller". Den er skrevet af forhenværende statsskovrider Einar Laumann Jørgensen, som gennem alle årene har været frontfiguren blandt amatørforskerne. I en senere artikel vil fagarkæologernes tolkning af rillestenene blive fremlagt.

Læs artiklen "De forhistoriske symbolriller" i januar-udgaven af Nyheder, nye og gamle på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er: http://www.ancient-astronomy.dk
Venlig hilsen og godt nytår! – Rud Kjems

Rillesten 2: Alle riller er kløveriller fra nyere tid!
I sidste udgave af "Nyheder, nye og gamle" bragte vi forhenværende statsskovrider E. Laumann Jørgensens afsluttende indlæg i en meget langstrakt debat om de såkaldte rillesten. Laumann Jørgensens teori går ud på, at rillestenene rundt om i Danmark kan opdeles i to typer. Den ene type fremviser smalle, stejle riller med flad bund. Det er tekniske kløveriller efterladt af stenhuggere, som af én eller anden grund aldrig gennemførte kløvningen. Den anden type er forsynet med brede riller, hvis tværsnit er u-formet. Siderne er slebet, og bunden er bred og buet. Disse riller er efter Laumann Jørgensens mening forhistoriske. De er ikke blevet lavet for at kløve stenen, men er rituelle, religiøse symboler. Arkæologerne derimod tolker begge typer riller som kløveriller, og de mener, at rillerne er indhugget i stenene i nyere tid. Fremprovokeret af Laumann Jørgensen fremlagde arkæologerne Flemming Kaul og Knud J. Krogh i 1990 museumsverdenens syn på rillestenene i form af en artikel i "Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie". Artiklen kaldte de "En lidet påagtet stenkløvningsteknik – og om oldtidsminder som stenbrud". I vort lille netmagasins februar-udgave vil vi præsentere nogle af arkæologernes synspunkter og argumenter og Laumann Jørgensens kommentarer til disse.
Læs artiklen "Alle riller er kløveriller fra nyere tid"  i februar-udgaven af Nyheder, nye og gamle på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

Kan stadig bide fra sig
En mand fra Nepal der mødte op til tandlægebehandling i byen Birgunj opgave sit fødselsår til 1832. Den gamle gubbe, Ram Avtar Saha Kanu, menes nu ubestrideligt at være verdens ældste person, og har stadig femten tænder i munden, konstaterede man på klinikken. Man prøver nu fra officielt hold at få fastslået, om han husker rigtigt. Læst i Nando Times den 2. januar 2000.

Videnskabelig uddannelse har svære kår
Det er ikke længere kun i Kansas, at kampen står mellem videnskab og fundamentalistisk kristen tro. I Kentucky, Colorado, Alabama og mange flere stater i USA er det lykkedes religiøse fundamentalister at undertrykke vital videnskabelig viden om livets oprindelse og universet fra videnskabelige undervisningsplaner og forsøgt at erstatte det med religiøse doktriner under et videnskabeligt dække.

De studerende føler sig krænket over disse bestræbelser på at cencurere deres videnskabelige uddannelse. Over hele landet har studerende fra såvel religiøse som ikke-religisøe uddannelsesinstitutioner organiseret sig for at imødegå disse nye kreationist-angreb på videnskabelig uddannelse. Grundet i den nationale udbredelse af kreationist-bevægelsen har studerende ved Campus Freethought Alliance og Young Freethinkers Alliance ligeledes mobiliseret sig på landsplan – “abet efter”, så at sige. De udsender et SOS – et nødsignal fra de amerikanske folkeskoler. SOS står for Save our Schools – red vores skoler – og du kan checke ind på deres kampagne web-side her, hvis du vil vide mere: www.campusfreethought.org/sos/

Det primære mål med SOS-kampagnen er at reetablere evolutionsteorien og videnskabelig kosmologi på deres rette pladser indenfor videnskabelig uddannelse og forbyde alle former for kreationisme i klasseværelserne.
Læst i: SI Electronic Digest 28 december 1999

Magnetisk tiltrækning?
I Los Angeles Times fra den 27. december 1999 kan man læse en artikel skrevet af Jane E. Allen. Det drejer sig om det at millioner af amerikanere føler sig tiltrukket af alternative terapier. Disse terapier – og især fremdrages magnetterapi – er blevet populariseret og populære gennem anekdotiske beviser, ikke grundet videnskabelig forskning.

“Kun nogle ganske få videnskabelige studier har antydet at magneter kan lindre smerter – det nyeste eksempel blev udsendt i denne måned i et tidsskrift for plastikkirurgi,” skriver Jane Allen. Og hendes artikel kan du læse her: www.latimes.com/news/science/
science/19991227/t000117920.html Det der rykker er beretninger fra naboer eller bekendte der siger, at deres hovedpine bliver mildnet ved brug af magneter, eller når man kan læse kritiskløse artikler om alternative mirakler. Så kan det være ganske let at få “magneter på hjernen”!

Århundredets største arkæologiske fund
Tidsskriftet Discovering Archaeology havde i deres nummer fra november-december 1999 deres bud på en top-ti indenfor arkæologiske fund. Check dem selv:

 • The Biblical Mystery in the Desert: The Dead Sea Scrolls Rewrote History for the Time of Jesus
 • Discovering the Tomb of Tutankhamun
 • A Bitter Tale of Old Bones: Finding the First American Meant Fighting the Status Quo
 • The Forgotten Glory of Ur: A Colorful Archaeologist and a Spectacular City Held the Public Eye
 • The Shipwreck at Uluburun: Underwater Archaeology Comes of Age
 • Ötzi, The Man in the Ice: A Human Face from the Late Stone Age
 • The Maya Finally Speak: Decoding the Glyphs Unlocked Secrets of a Mighty Civilization
 • In Search of Ancestors: The Leakey Family Rewrote the Origins of Humanity
 • The Artists of Lascaux: The Roots of Fine Art Run Deep into Our Past
 • China’s Terracotta Army: Silent Soldiers Guard the Breathtaking Tomb of Qin Shihuang
 • The Radiocarbon Revolution: A Chemist Answers the Key Question – How Old Is It?
 • The Next 100 Years: From Monuments to People

Aktuelle læsetips:

Planet Discoveries Raise Questions About Life
http://www.space.com/science/searchforlife/yearend_astrobio_991225.html

Winnipeg researcher chronicles a century of UFO reports
http://www.canoe.ca/NationalTicker/CANOE-wire.2000-UFO-Century.html

A history of hysteria
http://deseretnews.com/dn/view/0,1249,145015969,00.html

Y2K doomsday predictions fade as the new year approaches
http://www.kcstar.com/item/pages/home.pat,local/37741b4e.c26,.html

Close encounters across the Great Wall
http://www.csmonitor.com/durable/2000/01/07/fp6s2-csm.shtml

Prophecy believers brace for Armageddon
http://www.jsonline.com/news/metro/dec99/apoc01123199a.asp

Psychic Jeane Dixon Was FBI Stooge
http://www.apbnews.com/media/gfiles/dixon/index.html

Who was responsible for Y2K hype and panic?
http://deseretnews.com/dn/view/0,1249,145015970,00.html

Truth leaves prophets at a loss
http://www.suntimes.co.za/2000/01/02/news/news12.htm

[*]