af Willy Wegner

Set, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 2000:5

Stonehenge 4: De første sten dukker op
Artiklen "De første sten dukker op" er den fjerde i serien om det gamle monument på Salisbury Plain. Den orienterer om Periode 2 2600-2400 fvt. af Stonehenge’s lange historie. I Periode 2 dukker de første sten op på Stonehenge, og monumentets akse ændres, så den "peger" mod den opgående sol ved sommersolhverv. Bemærk i øvrigt, at det beskedne netmagasin har skiftet navn. Flere af hjemmesidens gæster har givet udtryk for, at det gamle navn NYHEDER, NYE OG GAMLE var ret intetsigende og i hvert fald ikke gav fingerpeg om, at indholdet har noget med arkæologi at gøre. Så fremover hedder det ARKÆOLOGI PÅ NETTET . Så skulle ingen være i tvivl!

Læs artiklen Stonehenge 4: De første sten dukker op i september-udgaven af Arkæologi på nettet på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:

http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

Carrowkeel – endnu en irsk lysboks
I 1963 fandt arkæologen M. J. O’Kelly en besynderlig konstruktion i den berømte irske jættestue Newgrange. Der var tale om en stenkasse, åben i begge ender og placeret over jættestuens indgangsparti. Kassens ene ende vendte ud mod det fri, mens den anden udmundede i loftet i den lange gang.
O’Kelly tolkede konstruktionen som en lysboks gennem hvilken solens stråler – èn gang om året, ved midvinter – var i stand til at trænge ind i gravkamret 20 m inde i højen. Nu har en irsk amatørarkæolog i en anden irsk jættestue fundet en lysboks næsten magen til den i Newgrange. Tilsyneladende har også denne lysboks relation til himmellegemerne.

Læs artiklen Carrowkeel – endnu en irsk lysboks i august-udgaven af Nyheder, nye og gamle på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:

http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

Pyramidalsk
I Jyllands-Posten søndag den 30.4.00 har Ole Sønnichsen en helsides artikel under titlen "Helbredet sat på spidsen". Den handler om Helsepyramiden i Kolding. Interessant tekst, ikke mindst i kraft af det, der ikke står der.

Pyramide-klinikkens fulde titel er Euro Helse Pyramiden, så indehaverne har tilsyneladende forventet et JA ved den kommende folkeafstemning. Og mønterne skal nok komme til at klinge i kassen: allerede det første år har mere end 7000 danskere og tyskere søgt behandling i pyramiden. Sønnichsen opregner samvittighedsfuldt en række sygdomme, som folk har ønsket at blive fri for, men skriver ikke, om der foreligger eksempler på helbredelse. Måske har han bare glemt at spørge. Derimod er han god til at videregive pyramidechef Egon Pedersens ønske om, at klinikken skal fremstå som et seriøst foretagende. Pedersen er heilpraktiker, læser vi, uddannet i Tyskland, hvor heilpraktik er statsanerkendt og belønnet med offentlige tilskud. Og hans pyramideprojekt har kostet 14 millioner kroner.

Egon Pedersen udtaler, at "vi har fået mere troværdighed ved at vise, at nogen vil sætte penge i så stort et projekt. Det har skilt os ud fra mængden."

Ja, det er vigtigt at skille sig ud fra mængden, for der findes desværre mange useriøse alternative behandlere. Men i Helsepyramiden lover man ikke guld og grønne skove. "Heller ikke vi kan helbrede alle," siger Pedersen. Det er en vældig god argumentation, når man vil virke troværdig.

I Helsepyramiden indleder man med irisdiagnose, hvorefter sygdommen behandles med homøopatiske midler. Disse velkendte former for naturmedicin har vakt en vis tillid hos kræftlæge Mogens Kjær fra Aalborg Sygehus. Han har indledt et samarbejde med Helsepyramiden for at undersøge, om alternativ behandling kan lindre bivirkningerne ved kemoterapi.

Kjær udtaler i artiklen, at han ellers i mange år har skældt ud på den alternative behandling. Den er et værre rodsammen, og det er småt med dokumenterede virkninger. "Men mit indtryk af folkene i pyramiden er, at det er fornuftige og seriøse folk, der ikke overskrider et niveau, de kan stå inde for. Derfor forsøger vi et samarbejde." Det skal blive spændende at høre om resultaterne af Mogens Kjærs samarbejde. Lægen nævner ganske vist ikke, at teorien om homøopati er lige så logisk og veldokumenteret som teorien om, at grise kan flyve ved at baske med vingerne. Journalisten kommer heller ikke ind på dette. Så hvis De vil vide mere – er De nødt til at læse videre et andet sted, f.eks. i nogle af de gode off-line artikler om homøopati, som ligger hos Para-nyt. (JL)

Gamle bæster
Danske bøger om kryptozoologi er uhyre sjældne, så det er nok værd at gøre opmærksom på en sag, som udkom i slutningen af sidste år. Det drejer sig om Sten Wijkman Kjærsgaards "De, som søgte men intet fandt", en titel, som virkelig ikke fortæller meget om indholdet, så heldigvis er bogen forsynet med en anderledes dækkende undertitel: "Søslanger, monstre og fabellande".

En nydelig bog i stift bind, godt tryk og papir, gennemillustreret i sort-hvid, udgivet af Aschehoug og DR Multimedie i fællesskab. Forfatteren, som nok ikke er kendt af alle, har et lille, alsidigt forfatterskab bag sig, der bl.a. tæller titler som "Kaptajn Cooks dagbog", "Den store Lokumsbog" og "Sangene fra Tangokat og Hej Frede!". Bogen falder i to dele, hvoraf den første handler om fire fabellande, som fortidens mennesker har troet eksisterede (og som enkelte stadig tror på). Vi hører om Atlantis, El Dorado, Mu og de fantastiske skrøner, som John Mandeville diskede op med om de fjerne lande øst for Europa.

Bogens anden del, som er den største, handler om uhyrer til lands, til vands og i luften – men ikke fra vore dage, desværre. Alle beretningerne går mindst 250 år tilbage. Vi taler altså om fabeldyrenes gyldne tid, hvor søfolk, missionærer og opdagelsesrejsende gav fantasien frit løb og digtede de herligste væsener ind i verden. Godt assisteret af alvorlige og omhyggelige naturforskere! Her er alle de kendte skabninger, plus specialiteter som havvædderen og manæten. Illustrationerne er ligeledes de gamle stik, vi kender til hudløshed fra diverse fabeldyrsbøger, suppleret med en del, der virker friske og nyopgravede. De fornøjelige billeder bidrager stærkt til hovedindtrykket af bogen – en hyggelig samling skrøner og fejltagelser fra før verden gik af lave og blev alt for godt kortlagt.

Man kunne godt have ønsket sig nogle nutidige perspektiver, men dem har Kjærsgaard desværre valgt fra. Han skriver i indledningen: "Jeg har forsøgt at finde danske bøger om disse lidt afsides emner, men moderne fremstillinger har jeg ikke kunnet opspore." Gad vide, hvor manden har ledt? På det lokale folkebibliotek kunne han have fået Palle Vibes udmærkede bøger om Loch Ness-uhyret stukket i hånden, og Kirsten Bangs "Atlantis og Norden", for blot at nævne et par stykker. Der skulle heller ikke meget benarbejde til at komme på sporet af Karl Shukers bøger, samtlige årgange af Fortean Times og Fortean Studies. Tænk at få gedesugeren og alle de andre, højst nutidige, vidundere formidlet til det dansklæsende publikum. Men sådan skulle det ikke være, ikke i denne omgang.

Som bogen foreligger er den udmærket. Et nostalgisk frikvarter, når man er kørt sur i alien abductions og gnidrede fotos af mænd i gorilladragter. ( JL)

SDA – amatørarkæologernes forening
Nyheder, nye og gamle bringer her i juli måned en artikel om de danske amatørarkæologers forening – SDA – skrevet af foreningens formand Villy Falk. SDA, som er en landsdækkende forening, blev etableret for 10 år siden og har i dag knap 2000 medlemmer. Foreningen har gennem årene taget en række initiativer og opbygget et tæt samarbejde med de professionelle arkæologer og museerne.

Læs artiklen God og rummelig arena for dansk amatørarkæologi i juli-udgaven af Nyheder, nye og gamle på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

Vikingetidsgrave orienteret efter påskesolen!
Nyheder, nye og gamles juni-historie: Det er en kendt sag, at forhistoriske grave tilhørende samme periode og samme geografiske område meget ofte har en ensartet orientering. Det er ligeledes almindeligt antaget, at disse ensartede orienteringer har relation til astronomiske fænomener. Med udgangspunkt i svenske vikingetidsgrave anviser den svenske arkæolog Jonathan Lindström i denne artikel nye veje i studiet af gravorienteringer i forhistorisk tid. Artiklen er egentlig et foredrag, som Jonathan Lindström holdt på European Association of Archaeologists’ årsmøde i Göteborg i 1998. Det publiceres her for første gang.

Læs artiklen Genopstandelse i påskemorgensolens lys i juni-udgaven af Nyheder, nye og gamle på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

[*]