af Jens Laiggard


Ingen dansk avis med respekt for sig selv kan længere finde på at skrive om Loch Ness-uhyret i sommerhalvåret. Det er for pinligt. Men den gamle søslange har fået en værdig arvtager, nemlig korncirklerne, der i sagens natur netop viser sig i den periode, hvor aviserne mangler noget seriøst at skrive om. Det er ganske heldigt.

Også i år er der dukket geometriske figurer op i kornmarkerne, som sædvanlig først og fremmest i England (over 50), men det er vi ligeglade med, for vi har vores egne. Danmark er ved at komme med i de bedre kredse, selv om vore bidrag med hensyn til fantasi og raffineret udførelse er en seks-syv år bagud i forhold til de engelske. Men noget sker der da rundt om i markerne, og i år har mediernes dækning, efter en lidt sløv start, været helt i top.

Hovednummeret var det 113 meter lange og 86 meter brede mønster, som i begyndelsen af august blev skabt i en mark ved landsbyen Borum, lidt uden for Århus. TV2 Østjylland havde et indslag om fænomenet mandag den 7. august, men det affødte ingen reaktioner. Måske fordi der ikke blev vist luftfotos, eller måske fordi hovedpersonen i denne sommersaga netop på dette tidspunkt var ude at rejse – han var i England for at studere korncirkler.

Men han kom på banen i en artikel i Jyllands-Posten mandag den 21. august. Her beretter journalist Ole Sønnichsen om en anden ny korncirkel i udkanten af Odense, og han gengiver samvittighedsfuldt, hvad korncirkelforsker Jonah Ohayv har at sige om sagen. Senere i forløbet kommer det frem, at Ohayv også er NLP-terapeut, og han er sandelig en pryd for standen. Ohayv er vendt tilbage fra England og har dagen før været i Odense for at studere cirklen. Det første, han bliver citeret for, gentager han regelmæsigt gennem hele forløbet, så det må nærmest stå som hans motto:

"Jeg går ikke så meget op i, hvordan korncirklerne er blevet skabt. Jeg vil bare gerne bevise, at de i hvert fald ikke er menneskeskabte."

Ohayv lufter også nogle ideer om, hvordan disse tegn i kornet påvirker omgivelserne:

"Jeg tror på, at symbolerne har en fredsgivende og harmoniserende virkning og måske endda indeholder energier og en helbredende effekt. Der er tale om en meget intelligent energi, der ligner menneskets, men ikke er det. Måske er det en kraft, der er foran os i udviklingen og derfor prøver at inspirere os."

Vi gentager langsomt: intelligent energi. Dette her handler altså ikke om den energi, der er brugt til at lægge kornet ned, men "energier" som findes i de færdige korncirkler. Intelligent energi er vist ikke lige noget, man forsker i på Niels Bohr Institutet, men det har en velkendt klang for os, der holder af at læse tidsskriftet Nyt Aspekt.

Er det nødvendigt at tilføje, at artiklen indledes med spørgsmålet om, hvorvidt korncirklerne mon er lavet af marsmænd eller af kreative landmænd? Det er det ikke.

Med denne artikel om mandagen er der varmet op til en hed uge i cirklernes tegn. Den store dag er onsdag den 23., hvor Jyllands-Posten har et vældigt farvebillede af cirklen ved Borum midt på forsiden. Her er omsider et luftfoto, sådan som det hører sig til, og figuren i den gyldne hvede tager sig da også imponerende ud. Den tilhørende artikel er skrevet af Heidi Plougsgaard, som oplyser, at dette er den til dato mest veludførte og avancerede korncirkel i Danmark. Det er formentlig ikke noget, hun selv ved, men som hun er blevet belært om af Ohayv. Han er på pletten og forklarer, at cirklerne er lavet med en teknik, som mennesker slet ikke har styr på. Han refererer også nogle amerikanske undersøgelser, som skal have vist, at kornet i nogle cirkler er blevet påvirket af høj varme fra mikrobølgeenergi. Plougsgaard staver konsekvent hans navn forkert: Ohavy, men det er også lettere at udtale. Endvidere udnævner hun Mogens Winther til "lærer i astrologi på Sønderborg Amtsgymnasium". En helt vidunderlig fornærmelse, som lektoren forhåbentlig har taget i stiv arm. Winther er på en enkelt gæstevisit for at aflive mystikken, og han bliver sekunderet af Ole J. Knudsen fra Steno Museet. Knudsen er den anden hovedperson i sommerføljetonen, han var faktisk med før Ohayv, idet han optrådte i TV2 Østjyllands første, ubemærkede rapport om Borum-cirklen. Hans rolle var, dengang som nu, den kedelige skeptiker med en naturlig forklaring, og den får han lov at gennemspille endnu et par gange i aftenens tv-nyheder.

Heidi Plougsgaard har i øvrigt valgt en original indledning til sin artikel. Ikke et ord om marsmænd. I stedet skriver hun: "Uforklarlige hændelser er ikke forbeholdt Bermudatrekanten og gamle slotte."

Denne artikel får følger. Samme dags aften ved hele Danmark besked med de uforklarlige hændelser i Borum. Både Danmarks Radio og TV2 har haft kameraer i luften over hvedemarken, og nede på jorden har reporterne været i gang med at interviewe folk. "Har østjyderne haft besøg fra det ydre rum," spørger speakeren i TV-avisen på Danmarks Radio, hvorefter han lader Ole J. Knudsen forklare, at det er menneskelige spasmagere, der står bag.

TV2-nyhederne indleder på samme vis: "Drengestreger eller væsener fra det ydre rum?" siger speakeren. TV2 har sikret sig en korncirkelekspert til at udlægge sagen, og nej, det er ikke Ohayv, som af uforklarlige grunde er fraværende i begge tv-indslag. TV2’s reporter taler i stedet med Robby Cordorf, som ikke er bange for at sige ligeud, at det er ufo’er, der laver korncirklerne. Det er også det, vi hele tiden har ventet på at høre. Cordorf har en stump sort-hvid film, hvor vi ser nogle lysende kugler flyve frem og tilbage over en mark, alt imens kornet lynhurtigt lægger sig ned i de velkendte mønstre. Det er en privatoptagelse fra USA, hører vi. Et diskret mærke i billedets hjørne fortæller, at optagelsen har været bragt i – eller er produceret af – Sci-Fi, et selskab, som Deres skribent desværre ikke kender. Det kan være en forkortelse for Science Films, eller måske Science Fiction. Under alle omstændigheder er det aftenens højdepunkt at se denne stump film, og Cordorf sætter en tyk streg under: "Det er ikke et filmtrick, det tør jeg godt skrive under på."

Cordorf gentager også, at der er mikrobølgeeffekter i korncirklerne, blandt andet får de mobiltelefoner til at sætte ud. Hvorefter reporteren ringer op pr. mobil til Ole J. Knudsen, som spadserer rundt inde i det liggende korn. Og Knudsen giver endnu en gang sin forklaring på sagen.

I dagene efter kommer der nye bidrag til debatten. Historien er omsider trængt igennem til den københavnske prese, Politiken bringer en ganske kort artikel, gemt af vejen på side 6 og holdt i et humoristisk toneleje. Men de vægtige indlæg står Jyllands-Posten for. Der er ingen humor at spore i den ledende artikel den 25. august, som under overskriften "Overjordisk vås" langer ud efter "formørkede eksistenser med hang til det overnaturlige". Spalten kunne udmærket være skrevet af Mogens Winther som hævn for det med astrologien, men det er altså avisens øverste, som hermed prøver at sætte et punktum for sagen.

Det lykkes ikke. Nogle dage senere, mandag den 28., bringer Jyllands-Posten den hidtil største artikel i cirkelsagaen. Det er en malende og stemningsfuld beretning, som prøver at sammenfatte hele forløbet, de forskellige indlæg og aktører, med udgangspunkt i marken ved Borum, hvor kornet nu er høstet. Artiklen er skrevet af Poul Blak i den effektive stil, han udviklede i sine unge år som filmanmelder ved Aarhuus Stiftstidende. Han kunne være kort og præcis, her tredive år efter husker jeg stadig en bestemt anmeldelse. Den handlede om "Hvorfor gør de det?", eller måske var det "Sådan gør de det", og lød i sin fulde længde: "Tysk pornofilm."

Vel, her gælder det noget andet. Blak har talt med Heidi Brund Laursen, som sammen med sin mand ejer den nu berømte mark. I den forløbne uge er hun blevet interviewet adskillige gange, men her kommer der interessant nyt på bordet. Vi får at vide, at korncirklen er opstået natten mellem den 4. og 5. august. I Heidi Plougsgaards artikel i selvsamme avis stod der imidlertid, at cirklen blev dannet mellem 3. og 4. august. Ohayv kunne underbygge dette med en oplysning om, at en nabo til korncirklen havde problemer med sit fjernsyn om aftenen den 3. august.

Og der er endnu en uoverensstemmelse. Heidi Brund Laursen forklarer, at hun søndag den 6. august fandt på at kontakte det lokale TV2, fordi hun kom i tanke om, "at TV2 Østjylland for få dage siden har vist et andet mærkeligt aftryk i kornet fra en mark i Solbjerg". Henvender man sig til nyhedsredaktøren ved TV2 Østjylland, får man at vide, at der ikke har været sådan et indslag, hverken få dage eller flere uger før.

Blak og fru Brund Laursen har således held til at bringe lidt ekstra mystik ind i sagen. Og Ole J. Knudsen skal også lige have et spark over skinnebenet. Blak fortæller, hvordan denne ellers "meget sympatiske og vidende planetarieleder" er blevet brugt af tv til at latterliggøre korncirklen, endda to gange – "Idet han dog glemte at fortælle, at han som betydeligt yngre selv løb rundt i byens gader for at sælge et UFO-blad – udsendt af den forening, han selv var et fremtrædende medlem af". Det er en virkningsfuld formulering, som fremmaner billedet af disse skæve eksistenser med deres stakke af Vagttårnet, Land & Folk osv. under armen. Det er rigtigt, at Knudsen har været medlem af SUFOI i mange år. Foreningen udgiver også et blad, men det har aldrig været brugt at løbe rundt i byens gader for at sælge det. Alligevel må man give Blak medhold. Det er virkelig for galt, at Knudsen ikke gik på knæ dér midt i kornmarken, og for åben skærm bekendte, at han havde en blakket fortid som ufo-tilbeder.

Det helt centrale spørgsmål bliver ikke berørt i artiklen. Det er heller ikke blevet rejst i nogen af de talrige andre indlæg i tv og dagblade, selv om blot det at stille spørgsmålet synes at bringe en forklaring ganske nær. Det er et barnligt, enkelt spørgsmål. Hvorfor opstår korncirkler altid om natten?

Med Poul Blaks brede opsummering var høsten stort set bragt i hus. Tilbage var blot et par spredte vittigheder i Politiken, endnu en optræden af Jonah Ohayv – og så sluteffekten. Det forekommer rimeligt, at det var Jyllands-Posten, der bragte det endelige indlæg, eftersom denne avis stort set havde eneret på føljetonen om korncirklerne. Det var journalist Hans Lucht, der satte tingene på plads.

"Jeg kan her afsløre, hvem der står bag. Det gør en flok superintelligente delfiner," skrev han. "De har via tankeoverførsel til stråmænd på jorden dikteret dette billede som indlæg i en debat om ozonlagets forsvinden. Den store af cirklerne forestiller tydeligvis en slags ventilator, der vendt op imod himlen skal afkøle luftmasserne…"

Som en god journalist vil Hans Lucht dog ikke helt udelukke, at der kan stå rumvæsener bag. Men han må påpege, at en korncirkel er og bliver hærværk, også selv om den skulle være en slags kommunikation fra det ydre rum. "Hvem tror de egentlig, de er? Tror de, at de bare kan komme her og skrive, hvad de har lyst til på vores korn. Hvad nu, hvis der står fuck jorden på et sprog ude fra Mælkevejen. Det vil jeg ikke finde mig i. Der skal ikke komme sådan et par rummænd til min planet og spille fandango."

Luchts indlæg er mindst lige så videnskabeligt som nogen af de forudgående, og dertil ikke helt så selvhøjtideligt. Man bør unde sig at læse hans argumentation i sin fulde udstrækning. Artiklen stod som sagt i Jyllands-Posten, datoen var den 3. september år 2000, og overskriften meget passende: Strengt fortroligt.

[*]