af Sven Magnusson, oversat af Willy Wegner.

Introduktion: Sai Baba, indledning
1. del: Er miraklerne ægte?
2. del: En falden Gud

Afsløringen af Sai Babas fusk med mirakler og hans homoseksuelle aktivitet har fået mange til at forlade hans bevægelse.

Kilden til følgende informationer – frem til afsnittet om Annastina Vrethammar – er primært en hjemmeside på Internettet: www.myfreeoffice.com/saibabaexposed.html. Forskellige personer har skrevet artiklerne. Men siden er ikke aktiv i skrivende stund.

Den gode Sai Baba

Sai Baba fødtes i byen Puttaparthi i Indien 1926. Han forklarede tidligt at han var den genfødte Shirdi Sai Baba og kaldte sig selv Sathya Sai Baba. Han siges i dag at have over en million tilhængere over hele verden, blandt disse en række fremstående indere. Mange af disse har grundlæggende forandret deres liv efter kontakten med swamien. Han siges at være en avatar , det vil sige Gud i menneskelig skikkelse.

Sai Baba er en udemærket taler på sit sprog, telugu. Han kan være virkelig inspirerende at lytte til. Han kommer ikke med noget radikalt nyt, udover prædikener over den gamle hinduiske lære med de fem grundlæggende værdier: dharma (religion, retfærdighed) ahimsa (ikke-vold, ikke ødelægge) prema (stærk kærlighed til Gud) sathya (sandhed) og shanti (fred). Hans tilhængere forsøger oprigtigt at følge disse principper. De mange sociale indretninger og former for velgørenhed, som drives i Sai Babas navn, har et meget godt ry på grund af hengivenheden og uselviskheden hos de Sai Baba-disciple som leder dem. Ved universitetet SSSIHL tages der ingen afgifter fra studenterne. Det koster heller ikke patienterne noget at blive behandlet på det sygehus som drives af Sai Baba-bevægelsen.

Den dårlige Sai Baba

Man kan undre sig over hvordan Sai Baba har kunnet få så mange tilhængere, som han har gjort et livsafgørende indtryk på. Svaret er: miraklerne. Det utrolige sker næsten dagligt, hvor Sai Baba er. Swamien foretager nogle cikelbevægelser med en hånd, og frem kommer den hellige aske vibhuthi, samt ure, ringe, halsbånd med mere, som gives bort. Sai Baba selv forklarer at han er Gud inkarneret i Kaliyuga, det vil sige i den nuværende tidsalder. Når denne påstand knyttes til hans daglige materialisationer, skabes der et forundringsvækkende billede af en overmenneskelig personlighed.

Meenakshi Srikanth fortæller at nogle dage efter at han begyndte ved Sai Babas college, gjorde swamien det, efter et antal bevægelser med sine hænder i luften, pludseligt at frembringe et smykke med et smukt billede af Lord Muruga. Srikanth blev forbløffet. Han havde aldrig set noget lignende. Han vendte tilbage til studenterhjemmet og begyndte ivrigt at beskrive swamiens mirakel for nogle ældre studenterkammerater. De lo alle højt af ham. Nogle af dem trak ham til siden og sagde: “Begynd nu selv ikke at tro på alt det der. Det går stærkt med at blive en hengiven discipel, men det tager lang tid at komme ud af det.” En kammerat foretog en håndbevægelse og frembragte på tilsyneladende mirakuløs vis aske, og en anden frembragte en ring.

Hvordan Sai Baba fusker

På www.myfreeoffice.com/saibabaexposed/video.html findes en beskrivelse af hvordan Sai Baba fusker.

I den venstre hånd, som enten er knyttet eller holder nogle breve, gemmer Sai Baba det som han tænker at “materialisere” ud af den tomme luft. Når Sai Baba går rundt blandt folket, tager han imod deres breve med den højre hånd og fører dem siden over til den venstre. Hele tiden holder han genstanden, som skal “materialiseres”, i den venstre hånd i det han venter på det rette øjeblik til at føre den over til den højre hånd. Når han er parat til at flytte en genstand, fører han den højre hånd under den venstre, og man ser tydligt på hændernes bevægelser at noget flyttes. Nogle sekunder senere foretager han cirkelbevægelser med den højre hånd – og frem kommer en “materialiseret” genstand, som gives til en discipel.

Tilskueren bør ikke kigge på swamiens smilende ansigt, hans snurrende højre hånd eller hans overdådige hår, men i stedet på hans venstre hånd: skjult i håndfladen med nogle fingre findes det som han har tænkt sig at fremdrage, vibhutikugler (de som har set ham frembringe vibhuti, kan huske at han foretager en søndersmuldrende bevægelse med sine fingre, når asken kommer) ringe eller hvad som helst.

Svindlen påstås at kunne ses på en videofilm, God Lives In India , som mange af hans tilhængere har set.

Hvad svarer så Sai Baba på disse anklager? Han fordømmer dem, som spreder denne “falske propaganda”.

Den velærværdige Sai Baba

I det der følger har Meenakshi Srikanth ikke personlige erfaringer, men han har hørt det fra personer som selv har oplevet det. Da Meenakshi kom til studenterhjemmet, fornemmede han at nogle af studenterne indtog en særstilling. De fik ofte samtaler med swamien og kunne frit forlade hjemmet, når de ville. Der var noget særligt med disse studenter, og det var ikke svært at blive klar over hvad det var: de var alle homoseksuelle, hvilket blandt andet fremgik af deres pralende snak. Fra studenterkammerater fik Srikanth at vide, at mange af disse priviligerede studenter var blevet gjort homoseksuelle af Sai Baba, som selv er homoseksuel. Først troede Srikanth ikke sine egne ører, men siden fik han sandheden at vide af nogle af de udsatte elever selv. En af dem der ofte blev kaldt til “samtale” med Sai Baba, “Nandan”, var hjælpeløs. Han kunne ikke gå til sin familie for at klage. Familien havde være Sai Babas tilhængere i 30 år. Da Nandan første gang blev lokket til Sai Baba, sagde swamien at hele verden var hans hustru. Nandan blev bedt om at tænke på sig selv som Radha, som elskede Krishna.

En anden hændelse som Srikanth fortæller om handler om en dreng på hvem Sai baba skulle behandle maven med en olie som han tog ud af luften. Denne gned han ind på drengens “mave og nedefter”.

Sai Baba kommer med to forskellige udtalelser om Betlehemsstjernen

Sai Babas første udtalelse om betydningen af stjernen over Betlehem:

Kristus var født. En vældig, pragtfuld stråling fyldte himlen med lys. Det var et tegn på at Han havde besejret ondskabens og uvidenhedens mørke. Kærlighedens lys var kommet ind i verden. Det var morgengryet af den Gudommelige Ledelses tidsalder.

Sai Babas anden udtalelse:

Den stærkt lysende stjerne som viste sig på Hans Fødselsedag, var den samme stærkt lysende stjerne som optræder på himlen hvert 800’rede år. Stjernen optræder på grund af sit eget naturlige mønster, ikke på grund af Jesus. Emotionelle mennesker siger at denne stjerne viste sig for Jesus. Der findes ingen regel for at lysende stjerner skal vise sig når gudommelige energier eller gudommelige inkarnationer nedstiger til jorden.

Udtalelserne er hentet fra en samling af Sai Babas forelæsninger, kaldt Eastern View .

Man burde forvente at en avatar altid udtaler sig enslydende om de samme sager.

Sai Baba anbefaler beteltygning

Når man læser John Hislops bog Conversations with Bhagawan Sri Sathya Sai Baba , finder man et besynderligt sted (s 24) hvor Sai Baba tygger betel og siger at dette ikke er en dårlig vane og at betel renser blodet. Dette kan opfattes som en anbefaling fra swamien til at tygge betel.

Behøver en alvidende og almægtig avatar medicin? I Taiwan rapporteres 80 procent af alle tilfælde af dødelig mundkræft at bero på beteltygning. Desuden findes der flere beviser for at andre former for kræft, eksempelvis i urinblæren, også stammer fra vanen at tygge betel.

Avataren synes ikke at være oplyst, når det gælder spørgsmål om sundhed.

Annastina Vrethammar kan ikke få det til at gå op

For Annastina Vrethammar har Sai Baba betydet meget. Efter afsløringerne siger hun at det som fortælles om swamien ikke passer med hans anseelse som avatar. Der findes idag mange spørgsmålstegn omkring ham. Derfor har hun besluttet ikke at genoptrykke sin seneste bog og ikke udgive en ny bog hun har skrevet.

Men Annastina mener ikke at alle underværkerne omkring Sai Baba er bluff. Der findes åbenbare oplysninger om hans mirakler, blandt andet at han på mirakuløs vis har vist sig for forskellige mennesker og hjulpet dem, siger hun. Og hun mener at Sai Babas lære er af høj karat.

Sai Baba siger at være Gud, men samtidigt lærer han at vi alle er gudommelige væsener og at Gud er i alt, overalt, påpeger Annastina.

Conny Larssons beretning

Swamien snød hele verden.

Conny Larsson har stået Sai Baba nær. Idag driver han et behandlingshjem for unge i Valdemarsvik.

Kontakten med den indiske swami begyndte med at Conny forsøgte at begå selvmord i Sri Lanka i 1978. Han havde til hensigt at drukne sig. Sai Baba trådte ud af en lille batikhytte i nærheden og gik hen til Conny i vandet.

– Han kaldte mig op af vandet og bad mig om at rejse til Indien.

– Jeg rejste til hans ashram i Puttaparthi. Da kom Sai Baba mig imøde og sagde: “Du er kommet nu!” Jeg sagde at jeg var kommet fra Sverige. “Nej”, sagde han, “du kommer fra Sri Lanka.” Jeg blev siden indkaldt til samtale med Sai Baba næsten hver anden dag. Han kyssede mig på kinden og var meget nær mig kropsligt. Nå, sådan kan vi jo gøre selv i Sverige. Men så tog han mig på bukserne mellem benene og begyndte at massere penis. “Vær ikke bange!” sagde han. “Dette er en guddommelig berøring.” Han trak min penis frem og tog på den, og jeg følte på hans penis. Han forklarede dette med at min kundalini skulle ændres.

– Eftersom han var Gud og havde reddet mit liv, lod jeg det ske. Ja, jeg blev lidt af hans favorit. Jeg havde konstant private samtaler med Sai Baba.

– Vi var altid kropsligt nær hinanden. Så nær har han aldrig været kvinder. Han er intresseret i drenge og mænd fra 8 og op til 30 år. Når man fylder 30, skubbes man til side, og er ikke længere interessant.

Conny Larsson blev en af bevægelsens åndelige ledere i Sverige.

I 1983 begyndte der at komme rygter om at Sai Baba fuskede med materialisationerne og at han havde seksuelt samvær med drenge. Conny affærdigede det hele som usandt.

– Men i 1986 forstod jeg at han var i lag med andre drenge på samme måde som han havde gjort med mig. Jeg gjorde mig bekendt med drengene og stillede dem nogle spørgsmål. De havde alle den samme historie at berette. Swamien havde oralsex med disse drenge der som oftast var heteroseksuelle. Forklaringen var altid at han skulle ændre deres kundalini.

Conny så også selv at Sai Baba fuskede med materialisationer.

– Jeg bestemte mig for ikke at fortælle om det. Jeg troede at han testede min tro på ham.

Conny fik det meget værre gennem afsløringerne. Sai Baba var jo det centrum som hele hans liv kredsede om.

– I januar 1999 kom jeg i kontakt med en svensk dreng, som havde haft sex samtale med swamien. Jeg bemærkede at drengen var rystet. Han fortalte om de samme ting som var sket for mig. Swamien åbner gylpen på drengens bukser og begynder at ornanere ham – men gennemfører intet ” samleje “. Drengen trækker sig tilbage, men swamien giver sig ikke, han fortsætter under gentagne samtaler at gøre seksuelle tilnærmelser. Drengen henvender sig til en læge, men denne, som på grund af sin alder aldrig er blevet udsat for swamiens tilnærmelser, mente at drengen havde misforstået det der var sket.

– Eftersom swamiens forklaring på sin optræden overfor drenge er at han ændrer deres kundalini, spekulerer man på om kvinder ikke har kundalinikraften…

– Under den sidste samtale mellem drengen og swamien var drengens mor med. Hun havde en meget negativ holdning til Sai Baba og ville hente sine to sønner hjem, som var der. Jeg så nu hvordan Sai Baba gemte genstande bag kutten og siden plukkede dem frem det ene efter det andet og “manifesterede” dem “mirakuløst”. Da faldt det hele sammen for mig. Drengen forlod ashramet fuldstændigt sønderknust.

– Man ved nu hvor disse genstande indkøbes, som swamien lader materialisere ud af den tomme luft. Det er i en butik i Hyderabad. Vi som har fået guldgenstande og diamanter af Sai Baba, har leveret dem ind til en ekspertundersøgelse og fået besked om at det er bare ragelse alt sammen og i intet tilfælde guld; diamanter har været farvet glas.

I Sverige er Gimleskolan, som arbejdede i Sai Babas ånd, blevet lukket. Og Conny Larsson har standset filmen om sit liv, hvor Sai Babas betydning for ham er kernen.

Bevægelsen i Sverige fortsætter dog som om ingenting er sket, og fortløbende arrangeres der rejser til Sai Baba.

Conny siger at ledere indenfor bevægelsen længe har kendt til hvad swamien foretager sig med de unge drenge. De siger at det er “guddommeligt”. Ledere kender også til snyderiet og dække over ham. Der findes stærke intresser bag Sai Baba og hans ry for at være en avatar.

Hvordan har nu afsløringerne om Sai Baba påvirket Conny? Han siger at han har måttet ændre sit gudsbegreb.

– Nu er det Gud inden i mig, og i alle mennesker, som jeg tror på. Han fortsætter:

– Jeg føler mig træt og har medlidenhed med alle som har troet på Sai Baba og er blevet snydt. Samtidig vil jeg takke alle Sai-venner for alle de fælles stunder med satsange, lejre og kurser, hvor vi dog genererede kærlighed, sandhed trods den illusion vi i god tro levede i. Endnu en gang: Tak alle sammen!


Conny Larsson sidder bagerst til venstre.

Kilde: Sökaren 2000, nr. 1. Link: www.sokaren.se/

[*]