Kommunikation med ekstraterrestriale væsener har i århundreder været et dybtfølt ønske blandt Jordboere.

Først var det kunsten, der gennem litteratur og film udforskede de spændende muligheder. Hvem har ikke med begejstring læst Jules Vernes bøger, “Fra jorden til månen” og “Rundt om månen”, Edgar Allan Poes “Rejsen til månen” og især H.G. Wells klassikere “Klodernes Kamp” og “De første mennesker på månen”?

I filmens verden har vi, skønsomt sorteret, koldkrigsfilmen “The Day the Earth Stood Still”, “Abernes Planet” og “The Abyss” med deres løftede pegefinger, de optimistiske “Nærkontakt af 3. Grad” og “E.T.”, “Alien”-tetralogien, den herligt skøre og melankolske “District 9”, og – sidst, men bedst – “2001”.

Senere tog de overtroiske over, med fantasifulde fortællinger om møder, både fysisk og telepatisk, med humanoide, reptilske, insektoide eller grå/grønne foster-lignende ambassadører fra Det Galaktiske Råd.

I den seriøse afdeling har vi videnskaben. De første former for kommunikation var utilsigtede, med radio- og tv-udsendelser, en problematik eminent beskrevet i Carl Sagans scifi roman, “Kontakt”, senere filmatiseret i 1997. Der har været adskillige forsøg på direkte kontakt, hvor det mest berømte er Voyager 1 og 21, to rumsonder opsendt i 1977, begge medbringende hver deres fonografiske plader (slå det op, unger).

Men Danmark kan også være med. Fredag den 13. (selvfølgelig!) november 2015 sendte DR i samarbejde med Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet, en hilsen til planeterne omkring stjernen HR 8832, som man kan finde indenfor stjernebilledet Cassiopeia2. Skepticas egen Ole J. Knudsen fik til opgave at forfatte introduktionen til budskabet, der er på dansk (hvorfor taler rumvæsener altid amerikansk?) og indeholder både faktuelle oplysninger om vores planet og de problemer, vi har skabt for os selv3.

Der går lidt tid, før eventuelle beboere omkring HR 8832 modtager beskeden, for stjernen befinder sig 21,35 lysår fra vores planet, så et eventuelt svar vil tidligst ankomme i 2057.

Det vil give os tid til at forberede os, i fald rumvæsenerne skulle besøge os med fjendtlig hensigt. Det er der heldigvis ikke meget, der tyder på4. Men man ved jo aldrig…

 

Kilder

  1. Voyager Golden Record
  2. Til alle jer fra nogen af os, Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet
  3. Hele hilsenen fra Danmark til stjernen HR 8832, Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet
  4. A researcher estimates there are four malicious extraterrestrial civilizations in our galaxy