af Willy Wegner


Willard Fuller på tourne i Australien

I det gamle guldsøgerområde i hjertet af Sacramento Valley i Californien, hvor guldfeberen rasede for omkring 150 år siden, hærger nu en ny guldfeber. Det skriver Detroit News den 30 januar 2000. 1

Den nye gulddfeber er dog af en lidt anden karat end i de gode gamle dage. Nu er det Helligånden der er på spil, og mirakler sker: tandfyldninger af sølv og procelænskroner i munden på kristne amerikanere forvandles til det pureste guld!

I Orangevale ligger Family Christian Center, og her trækker den lokale præst Rich Oliver gerne læberne fra hinanden og viser tænder – et glitrende guldkrone lader sig afsløre, og præsten fortæller, at den fik han af Gud i marts måned 1999.

Troen må være stærk på Guds nye skaberkraft, for en journal fra Olivers tandlæge viser, at han fik guldkronen sat på den 29 april 1991. Men konfronteret med dette faktum udtaler Rich Oliver, at dette bestemt ikke er rigtigt, og at det ikke kan svække hans tro på Gud som healer. Nej, man lader sig sandelig ikke vildlede af bagateller som tørre facts! Spørgsmålet er så, om det at ændre amalgam eller porcelæn til guld er en healing – og af hvad? Åndelig kosmetik?

Også et medlem af den lokale menighed står frem. Hun udtaler at Gud ændrede hendes tandfyldninger for at hjælpe hende over en dyb depression efter hendes moders død.

(Fra min skolelærdom husker jeg linjen: “Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde…”)

Ikke nok med det, for nogle dage efter dette mirakel, følte hun en kløen i sin højre underarm, og pludselig så hun at et lille guddommeligt kors var ætset ind på hendes hud. “Det kan give mig gåsehud, når jeg føler at Gud elsker mig så meget”, udtalte hun.

Family Christian Center er et lokalt islæt af det hastigt voksende California Revival Network, et netværk af lokale kirker, hvoraf der næsten er hundrede medlemmer. Netværket blev etableret i 1996 og driver i dag blandt andet en skole, hvor man kan lære at udføre mirakler. Her uddanner man mirakelpræster, som må siges at være en nyskabelse.

Ikke alle er lige begejstrede for disse trossamfund, som tager paranomalitet ind som en del af deres kristne tro. Lederen af Christian Research Institute i Rancho Santa Margarita – han hedder Hank Hanegraaff – har udtalt, at beretningerne om guldtænder blot på foruroligende vis demonstrerer, hvordan evangeliske ledere inddrager overnaturlige fænomener for at udbygge og styrke deres menigheder. Han mener at der indenfor den evangeliske verden er et paradigmeskift fra en tid med en klar lære af Guds ord til en ny tid med esoteriske oplevelser. “Vi befinder os ikke i en tid med en ny stor vækkelse, vi befinder os midt i en tid med et stort frafald”, udtaler Hanegraaff, der i 1997 skrev bogen Counterfeit Revival .

Henk Hanegraaff ser gerne at man vender tilbage til “rødderne” og tjener de fattige og trængende, fremfor at henfalde til det eksotiske som gør troen sårbar for skepticisme og latterliggørelse. Måske tænker han her på blandt andre Michael Shermer fra Skeptics Society. Shermer har kommenteret de guddommelige guldtænder på denne måde: ” – i en verden med kræft, krig og lidelser, skulle Gud så give sig af med at ændre almindelige tandfyldninger til guldfyldninger! Er dét det bedste Gud kan udrette her og nu?”

Ingen ny historie

I midten af 1980’erne rejste en mirakelmand ved navn Willard Fuller rundt i verden. Også han var en “tandlæge af Guds nåde”, og 1987 skrev jeg en mindre artikel om Fuller 2 , som nu skal genopvækkes her:

Willard Fuller på tourne i Australien

Det er almindeligt kendt, at mange mennesker har det rigtig dårligt med at gå til tandlæge. Der er ingen grænser for “gode” undskyldninger, al verdens udflugter og opfindsomhed, når det drejer sig om at undgå et tandlægebesøg. På den anden side har nogle tandlæger taget deres deres forholdsregler. De lokker med en kop afslappende kaffe, inden man bliver placeret i stolen, og er man så havnet i vandret stilling, så fristes der med liflig musik eller hed rock.

Et amerikansk ægtepar har lukreret på dette, og de har scoret en delmængde af de dental-eskapister som tandlægerne aldrig eller kun sjældent ser. Det er Margaret og Willard Fuller. De er, hvis man ellers kan bruge det udtryk: “barfods-tandlæger”!

Willard Fuller er på ingen måde faguddannet tandlæge. Fuller var oprindelig baptistpræst i USA. Men baptistkirken ville ikke anerkende hans healing og mirakler, så deres veje skiltes i 1960. Spørger man i øvrigt til hans kvalifikationer, så er han alkymist. Med Guds nådige assistance kan han forandre et plombe i en tand til en fyldning af enten sølv eller guld. Det er såre enkelt. I samarbejde med Vorherre flytter Willard Fuller lidt rundt på atomerne, og vupti…!

Selvsagt er vattamponer, hvinende bor og bedøvende sprøjter ikke en del af Fullers værktøj. Han kan klare sig med en lommelygte. Den bruger han til at lyse sine patienter i munden med, for bedre at kunne bese de udførte mirakler.

Margeret og Willard Fuller tournerer med deres alternative form for tandbehandling. Måske dukker de op i Danmark på et tidspunkt. Indtil da må læserne her nøjes med et referat fra parrets tourne i Australien.

Efter at have lokket sig et publikum til, blandt andet ved hjælp af annoncer som ovenstående i de lokale aviser, lagde ægteparret Fuller ud i Chatswood.

Det begyndte med en 90 minutters tale. Med kraftfuld stemmeføring fremførte Willard Fuller anekdoter og beretninger om tidligere mirakuløse bedrifter. En af hans mere overbevisende beretninger handlede om en 66-årig kvinde. På kun 17 dage skulle hun have fået ikke færre end 32 nye tænder! Med passende mellemrum forkyndte Fuller, at også her i aften ville Gud foretage tandfyldninger, og publikum blev gejlet op med kollektive lovprisninger såsom “Amen” og “Pris Herren”.

Da den lange tale var slut, defilerede en del af publikum forbi Willard Fuller med åbne munde. Han klappede dem på hovedet og bad til at alt måtte blive fuldkomment. Han inspicerede også deres tænder for at se, om den guddommelige healing var begyndt at virke.

Det fandt han adskillige strålende eksempler på. Fuller påpegede dog, at man måtte være lidt tålmodig, for, som han udtrykte det, så kunne der godt gå op til tre uger før de dentale mirakler var fuldbyrdet (og han selv på sikker afstand, formodentlig).

En australsk organisation bestående af skeptikere, der har sat sig for at afsløre svindel og humbug -Australian Skeptics – havde forinden haft fire personer til konsultation hos en tandlæge. Her havde de fået fastslået hvad der var galt med deres tandsæt. Efter mødet med Willard Fuller blev de atter undersøgt, men der kunne ikke konstateres nogle mirakuløse ændringer.

Ved et andet møde i Melbourne blev Willard Fuller konfrontereret med en tandlæge af den rigtige slags. Fuller stod på scenen og lyste med sin lommelygte ind i munden på en mand og konstaterede: “…her har vi en mand med en brækket tand. Den er endnu ikke fuldstændig repareret, men den hvide farve er begyndt at komme tilbage.”

Tandlægen, der sad blandt publikum, sprang op på scenen for at bese miraklet. Der opstod en meningsudveksling mellem tandlægen og Fuller. Der var et eller andet de ikke var enige om. Fuller forsøgte at verfe tandlægen væk med udtryk som “vantro”. Tandlægen bedyrede at han sandelig var kristen. Fuller diskede op med tidligere tiders bedrifter for at styrke sit image, og han fastslog at vantro forblev vantro. Tandlægen mente, at såfremt Gud gav sig af med at reparere tænder, så var det mere antageligt, at han skabte nye fremfor at lave fyldninger!

Margaret Fuller gav sig så til at diskutere med den formastelige tandlæge, men det forbød hendes ægtemand. Hun måtte ikke diskutere med en vantro!

Måske er det ikke helt tilfældigt, at ægteparret nu tournerer fjernt fra USA. Hjemme i staterne blev der så tidligt som i 1971 foretaget en undersøgelse af Willard Fullers evner. En tandlæge undersøgte og tog røntgenbilleder af 30 personers tænder både før og efter Fullers behandling. Af ti påståede helbredelser kunne ikke en eneste stå for en nærmere undersøgelse. Mirakuløse guldfyldninger viste sig at være tobaksrester. Sølvfyldninger der angiveligt skulle være blevet forandret til fyldninger af guld bestod stadig af sølv. En kvinde der påstod at have fået en mirakuløs sølvfyldning i en af undermundens kindtænder, kom pludselig i tanke om, at den havde hendes almindelige tandlæge vist anbragt for ikke så langt tid siden.

Lad os medgive Willard Fuller så meget, at han kan “spinde guld”! På sin tourne i Australien tjente han i løbet af nogle få uger et sted mellem 30.000 og 40.000 australske dollars. “Priset være Herren”!

PS!
I anledning af et “Healer-træf” i Helsingør i august 1988, var Willard Fuller i Danmark. Men den helt store opmærksomhed fik dog han ikke.

Referencer

  1. Watanabe, Teresa: Religious group says fillings miraculously changed to gold. Detroit News 30 January 2000
  2. Wegner, Willy: Vorherre som tandlæge. Para-nyt 1987 nr. 1

[*]