Mandag er Venus i harmoni med Pluto og gør, at der er harmoni på pengefronten for dem, hvor dette aspekt rammer ind i deres personlige horoskop. Ydermere står Merkur i eksakt konjunktion med pengeplaneten Venus og betoner det med værdierne, herunder kærligheden. Men det kan godt være anbefalelsesværdigt af have lidt is i maven og ikke springe direkte ud i noget, da Solen er i spænding til Jupiter, der har det med at overdrive og være for hurtig på aftrækkeren. Hav derfor tålmodighed og undersøg tingene først.
Tirsdag forsætter de gode energier, og hvor Merkur står godt til Pluto. Der kan med et godt personligt horoskop gøres et godt køb eller en god investering. Der kan generelt træffes gode aftaler og beslutninger.

Så sukkersødt lød det fra astrolog Karl Aage Jensens ugentlige bulletin, alt imens at de tommetykke stål gasrør lige uden for Bornholm blev flået i en dramatisk eksplosion vi ikke hørt magen til siden Anden Verdenskrig.

Kan horoskopet virkelig ikke forudsige noget så dramatisk som sprængstoffer? Netop nu frigiver dansk politi nærbilleder af den sprængte gasledning, hvilket næppe kan siges at være “gode energier”.

I Karl Aage Jensens lærebog, “Astrologiens verden”, kan man på side 45 læse:

“står Pluto for magt på de økonomiske, militære og politiske områder, samt for energiressourcer”.

Hvad angår den skønne planet Venus skriver samme Karl Aage side 41:

“Venus er nydelsens og den sanselige modtageligheds planet. Den lader os påskønne skønheden i formernes harmoni og de kærlige følelser i omgivelserne..”

Undskyld, hvordan kan en så sukkersød himmelsk harmoni mellem energiressourcernes Pluto og den kærlige Venus ende i et så øredøvende brag med tommetykke metalsplinter og dommedags forurening af den frygtelige drivhusgas metan?

Ja, nok engang undskyld, men hvordan kan Danmarks – forstår vi – førende national-astrolog tage så meget fejl?

…med mindre… (og dette er skrevet med den sarkastiske distance, det altid er klogt at have, når man har med astrologi at gøre) at Karl Aage Jensen i virkeligheden er Vladimir Putin’s astrolog og dermed lægger horoskoper for fjenden.

For hvis Karl Aage Jensens horoskop skal være sandt, er det fordi horoskopet skal læses fra Putins vinkel. Men så må Karl Aage Jensen jo ryge på listen over folk, der skal boycottes. Som minimum.

Eller hur?

Se en optagelse af den sprængte rørledning på the Guardian.

Opdatering

Efterfølgende har Karl Aage Jensen lagt horoskop for at finde ud af, hvem der stod bag sabotagen:

Er det Rusland, der står bag?

Hvad siger horoskopet om, hvem der står bag sabotagen? Her er vi nødt til at benytte os af øjebliksastrologien, og spørge meget specifikt, om det er russerne, der står bag. Her må vi acceptere, at astrologien på ingen måde udgør noget, der blot minder om bevismateriale i en retssag. Der er derfor kun tale om et forsøg, når vi bruger de almindelige astrologiske tolkningsprincipper. Spørgsmålet blev stillet den 21. oktober 2022 kl. 9.40 i København Ø. Her er AC i Vægten, som er Putins soltegn, og DC er i Vædderen, som kunne vise Rusland som krigsførende nation. Mars (krig) hersker over Vædderens tegn og står i 8. hus (død, transformation). Og Mars er i spænding til AC-herskeren!!! Mars er også i en meget svag spænding til Neptun (vand, miljø). Men da Mars står i Tvillingerne, kan der være tale om et dobbeltspil, der gør sagen ekstra vanskelig at opklare fuldt.

Men Mars i Tvillingerne kan også vise, at der er tale om en krigsførende nation. Man må derfor konkludere, at der astrologisk set er en vis sandsynlighed for, at Rusland står bag. Men på grund af Venus-positionen i 11. hus, kan en ven/støtte af Rusland være indblandet i udførelsen af sabotagen.
Kilde

Hvilket betyder…

  1. Karl Aage Jensen er “nødt til” at benytte sig af “øjebliksastrologien”, men siger også, at der kun er tale om et “forsøg”. Men hvis det kun er et forsøg, hvordan ved astrologen så, at man er “nødt til” at benytte sig af en bestemt form for astrologi?
  2. Hvis spørgsmålet kan besvares (for hvis det ikke kan, hvorfor så overhovedet prøve?) ved at stille det på et bestemt tidspunkt, får man så et andet svar, hvis tidspunket er et andet? Hvis ja, hvad skal man så med svaret? Så kan Rusland både stå bag og ikke stå bag. Hvis nej, hvorfor er tidspunktet for spørgsmålet så overhovedet relevant?
  3. Hvis astrologien alligevel ikke på nogen måde udgør noget, der blot minder om bevismateriale i en retssag, hvad skal vi så med astrologien?