af Willy Wegner, med bidrag fra Mogens Winther og Jens LaigaardSet, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden 2001:1

“Dit tal er din skæbne? ..” – Tak skæbne! [MW]
Kristeligt Dagblad – 13 + 14. Februar 2001 bringer en række tema artikler om emnet Numerologi.

Numerologi er som bekendt den "lære" – der hævder at vores skæbne er fastlåst i forhold til vores for og efternavn, fødselsdato med mere. http://www.skepdic.com/numology.html

Hvert enkelt bogstav tillægges en talværdi – herefter beregnes tværsummen.  Og se, børnlille – her er det vigtigt at såvel fornavn som efternavn bevirker tværsumsværdier, der matcher sammen med bl.a. fødselsdatoen.

Avisen interviewer ikke mindst numerolog Annet Kofoed –  http://www.talogmagi.dk/  – hun og Lone Hertz har forfattet bogen "Dit tal er din skæbne" –  http://www.magicinyou.dk/boeger/dit_tal_er_din.htm .

Og som Annet Kofoed betoner – har vi forældre et meget stort ansvar for netop vores børns skæbne…

"Hvis navnets energier ikke stemmer overens med tallene fra fødselsdatoen – kan det spænde ben for barnets liv."

KD interviewer bl.a. en dansk kerne-spirituel-familie – her får den ældste datter på 7 år for tiden får afprøvet en navneforandring – hold nu fast – fra Louise til Luuise!

Den lille pige er dog endnu ikke informeret om hendes nye skæbne-tværsum  – forældrene skal nemlig først lige se om numerologien overhovedet virker.

Men som barnets moder beretter : "Vi vil så at sige ikke lade chancen gå til spilde. Virker det, er det bare fint, men virker det ikke, er der jo ikke noget at gøre ved det. Så laver vi bare vores navne om igen. Vi gør det også meget for vores børns skyld, så de skal få det bedre.."

Jovist – numerologi rummer mange muligheder for en højere harmonisk tilværelse – ikke mindst for numerologen – der typisk tager 950 kroner for en konsultation.

Nygifte ægtepar bør være særligt opmærksomme på numerologiens skæbnesvangre spil. Annet Kofoed fortæller : "Hvis man skal giftes, skal man også være varsom med at tage ægtefællens navn. Man bliver forelsket, fordi ens energier passer sammen, men skifter man efternavn, ændres talværdierne, og forholdet kan muligvis gå i stykker.

Ifølge Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet – er antallet af numerologisk betingede navneforandrings-anmodninger steget fra 300 til 700 indenfor de seneste ti år.

Synsk røvlæser
Vi har hørt om psykiske begavelser der gør brug af håndlæsning, krystalkugler, åndekontakt og kaffegrums med mere – men at læse personers skæbne ud fra deres røv og baller!?

Det kan den engelske clairvoyante kvinde Sam Amos ud fra devisen: – vis mig din røv og jeg skal fortælle dig hvem du er! 

Det koster £30 – cirka 360 kroner – for en halv times røvanalyse. En konsultation hos et engelsk medie kaldes normalt for en "sitting" – det går ikke i dette tilfælde. 

En journalist fra den engelske avis The Independent blottede sig for den synske kvinde, og skrev om det den 22 december 2000. Nysgerrig? Så læs den herlige historie her: A bottom is a lot like a crystal ball.

Skråt op med skeptikerne [JL]
TV 2 Zulus serie om hjemsøgte danskere, "Åndernes magt", blev fulgt op på Zulus hjemmeside med forskellige bidrag, bl.a. fra en kendt redaktør, som leverede "Wegners kommentar" til aftenens afsnit og besvarede seernes spørgsmål i "Wegners brevkasse". Af indlæggene i brevkassen var der især to, som skilte sig ud. Dels et fra seriens tilrettelægger, som var temmelig fornærmet, og dels et fra en Peter la Cour, som var så edderspændt hyperaktivt rasende, at man lige måtte læse hans brev en gang til. Hr. la Cour havde ikke noget spørgsmål til hr. Wegner, men derimod en besked, som i forkortet udgave lød: Du er en fundamentalist, som tror han har fundet sandheden, men du ved bare ikke en skid! (tilføj en lang række krænkende adjektiver og navneord).

Denne la Cour havde også tidligere været på banen for at lufte sine meninger. I dagbladet Information den 3.3.00 har han fået trykt et indlæg, som satiriserer over naturvidenskaben ved at skildre den som en religion. Hvordan manden selv mener, at virkeligheden er skruet sammen, og hvilke veje der er nyttige til at opnå indsigt i denne virkelighed, det får man ikke antydningen af i artiklen. Til gengæld kan ingen være i tvivl om, at manden nærer et hvidglødende had til naturvidenskaben og dens udøvere ("præsterne").

De fleste trosretninger har sine fundamentalister, og det gælder også videnskabs-troen.

"En særlig gruppe fundamentalister har en speciel glæde med at betvivle og latterliggøre andre verdensbilleder. De kaldes skeptiker-bevægelsen og er internationalt organiseret. De går med stor selvfølge ud fra, at de selv besidder den eneste sandhed, og deres formål er at ødelægge alt, hvad der kunne pege i modsat retning."

Peter la Cour fortsætter: "Fundamentalisterne hylder gerne den ekstreme religionsform: Reduktionismen, der lærer, at vi i virkeligheden bare er molekyler. Alt har en fysisk forklaring. Ære være de hellige atomer."

Man bør unde sig selv at støve denne artikel op. Den er, som man siger, et menneskeligt dokument.

Arkæologi på nettet

Februar måneds historie: "Stonehenge 5: De blå sten"
Denne femte artikel i serien om Stonehenge fortæller om the bluestones. I dag er der ikke mange af dem tilbage på den gamle helligdom, men oprindelig har der været ca. 80 – hver vejende 3-4 tons. Hvor kom de blå sten fra, og hvordan kom de til Stonehenge? Disse spørgsmål har gennem tiderne udløst heftige debatter, og først i de senere år er der blandt forskerne ved at være enighed om, hvordan spørgsmålene skal besvares. Efter historien om de blå sten bringes to kommentarer til sidste måneds artikel om Trinderup-monumentet.
Læs artiklen De blå sten i februar-udgaven af Arkæologi på nettet på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

Storpolitisk klartsyn – eller smerteligt (selv)bedrag? [MW]
Ved flere lejligheder har skeptica omtalt den fantastiske clairvoyant – John Braad.

John optræder hver uge i "Hjemmet" – og giver her svar på læsernes mange alvorlige spørgsmål.

Intet er skjult for Johns røntgenblik – i "Danmarks hyggeligste ugeblad" kan man således læse Johns hyggelige svar på spørgsmål som: hvordan det går læserens afdøde mand – hvornår og af hvad læseren vil dø – hvilket barn der har taget pengene – etc…

John har skam mange evner – skal man tro en artikel i Jyllands Posten – 13 Feb 2000 – har John ligefrem samarbejdet med de danske politi.

I året 1999 udgav John Braad en lille fiks bog med selvvalgte succeshistorier: "Mit liv som sandsiger" – 1999 – forlaget "Visdom" – www.visdom.dk ISBN 87-620-0000-4.

Hør blot hvad den klartsynede John kan fortælle om danskernes begejstrede tilslutning til ØMUen:
"EU er kommet for at blive. Det vil vi være med i , og vi kommer også med i den fælles mønt – og den danske krone forsvinder." (John Braad, 1999, s.83).

John er skam sikker i sin sag : "Al den snak, om at vi vil have danske kroner, at vi ikke vil have EU penge, det holder ikke stik…"

Virkeligheden blev som bekendt en anden – med markant flertal stemte danskerne nej til ØMUen

Men hvordan kan en så dygtig clairvoyant dog tage så meget fejl i en sag, der berører så mange?

Hidtil har hverken Hjemmet – eller John Braad selv – ønsket at lade de himmelske evner underkaste en seriøs og videnskabelig test.

Jovist, som chefredaktør Bjarne Ravnsted skriver så smukt – "vi giver blot læserne det, de vil have"… [MW]

Relevante links:
Clairvoyant brevkasse forudsiger død
Grænseløs overtro – om bl.a. danske clairvoyanters medieoptræden i Susan mordsagen.
Sandsigeren fra Ugebladet Hjemmet

Kan mumier hævne sig?
En engelsk egyptolog har forsket i den såkaldte Tutankhamons forbandelse, og han erklærer det for en engelsk opfindelse. Det kan du læse om i en artikel skrevet af David Keys i The Globe and Mail 26 december 2000. Er du interesseret i mere omkring baggrundshistorien, så kan du finde den her på vores egen hjemmeside: Tutankhamons forbandelse .

Skatteøen [JL]
I 1993 udgav Erling Haagensen bogen "Bornholms mysterium". Endnu et bidrag til den omfangsrige serie om hemmelige ordeners hemmelige visdom, men for en gangs skyld handlede det ikke om den hellige gral. Bogen fremsatte den teori, at Bornholms rundkirker er bygget af tempelherrerne og anlagt som punkter i et mønster, som skal vise, at disse forhenværende korsriddere havde hjembragt en avanceret, næsten guddommelig geometrisk viden fra deres ture til det hellige land. I forbindelse med bogen lavede Haagensen sammen med englænderen Henry Lincoln en tv-serie, som blev vist på TV 2 i sommeren 1993 og i øvrigt også på Discovery – endda flere gange.

I november 2000 kom så bogen "Tempelherrernes skat". I den anledning drog Politikens rock-og-livsstils-skribent Kim Skotte til Bornhom for at tale med manden bag de usædvanlige ideer. Resultatet kan læses i artiklen "Bornholms hellige skat", Politiken lørdag d. 11.11.00. Det er herlig lekture for folk med smag for ley-lines og gralsromantik. Ganske vist bliver gralen ikke omtalt, men det lykkes dog for Kim Skotte at nævne både Pagtens Ark og det sted, hvor Jesus’ balsamerede hoved måske ligger begravet.

Artiklen er gennemvævet af spørgsmål, som skal pirre læsernes fantasi. "Befinder en del af Tempelherrernes skat sig under gulvet i Østerlars? … Er der håndskrevne bøger under Østerlars? Havde Tempelherrerne gammel Egyptisk videnskab med hjem?"

Efter at have understreget, at det hele er meget mystisk, smider Skotte lige nogle spørgsmål i den anden vægtskål, for det er jo skik og brug i artikler af denne slags: "Er det alt sammen bare økuller? Hjernespind fra en journalist, der fra 1984-89 var leder af Bornholms lokale tv-station, men som altid har været interesseret i alt fra alkymi til astrologi?"

En vurdering af, hvorvidt Haagensens teorier er sandsynlige eller vildt usandsynlige, får man ikke. Kim Skottes artikel, som breder sig ud over en hel side, er et førsteklasses eksempel på popjournalistik om pseudovidenskabelige emner.

Et stresset job
Man kan tro på meget, og mange børn tror på julemanden. Men findes han i det hele taget? Og hvis han gør, hvordan kan han så nå det hele på den korte tid han har til rådighed? Det er der lavet beregninger på, og du kan læse om dette i den underholdende artikel: Is There a Santa Claus?

Arkæologi på nettet
Januar måneds historie: “Trinderup – Danmarks største megalitanlæg”

I en lille tilgroet skov syd for Hobro ligger et af dansk forhistories mest gådefulde oldtidsminder – et knap 200 m langt stenanlæg, som i sin tid har rummet meget store mængder sten. I dag er der kun lidt tilbage af fordums storhed. Størsteparten af stenene er de sidste århundreder blevet fjernet og brugt som bygningssten andetsteds. Arkæologerne har mærkeligt nok ikke været interesserede i en tilbundsgående undersøgelse af stenanlægget, så dets art og alder kendes ikke. Nogle fagfolk mener, at der er tale om en langdysse fra stenalderen. Andre har foreslået, at Trinderup-monumentet er en røse fra bronzealderen. Det forgravede og tilgroede anlæg har således fortsat sine hemmeligheder i behold.
Læs artiklen Trinderup – Danmarks største megalitanlæg i januar-udgaven af Arkæologi på nettet på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems
GODT NYTÅR!

Dyr åndetro
En forening af krigsveteraner i Vietnam føler sig goft snydt af falske medier. De lukrerer på en udbredt tro i Vietnam der går ud på, at hvis man ikke finder et krigsoffer, altså kan lokalisere hvor den afdødes jordiske rester befinder sig, så vil personens ånd ikke finde hvile. Derfor betaler de gerne op mod tusinde kroner til disse såkaldte psykiske begavelser, oplyser BBC News den 8. december 2000.

Erhvervs-astrologi – endnu en fuser
– eller “Den sikre vej til at blive millionær”…?

[MW]
Den 6 Oktober 1999 bragte dagbladet Information artiklen "Okkultisme: Der er mere mellem himmel og d’Angleterre " Avisens reporter havde besøgt en fornem erhvervs-astrologisk konference på hotel d’Angleterre, København.

Vi citerer fra 1999 artiklen: "Til dem, der ikke orker at starte virksomhed, men skal bruge kontanter i en fart, havde Karen Boesen inviteret en af USAs hotteste erhvervsastrologer, Bill Meridian. Han har specialiseret sig at lægge horoskoper for værdipapirer."

Og minsandten: "Her er dagens stensikre tip, hvis du vil være millionær: Køb aktier i F. L. Schmidt. De stiger med raketfart til næste år, og i øvrigt vil det globale aktieindex toppe to uger før 16. januar 2000, hvor Solen og Merkur står i konjunktion. Det er stensikkert."

Sol og måne vil åbenbart ikke makke ret – i hvert fald blev aktiekursen ganske sløj for den pågældende virksomhed – for nyligt optrådte virksomheden i Jyllands Postens oversigt over årets 10 dårligste investeringer, desværre.

I August forsøgte vi at få ISBA – www.businessastrologers.com – til at give et nyt bud på virksomhedens aktiekurs netop her ved årsskiftet – men job-astrologerne forbliver tavse…

Det forstår man egentlig godt – erhvervs astrologi er nemlig ved en nylig tysk retssag officielt stemplet som værende nonsens ("Nichtigkeit" – Juni 27 1997 – "Focus").

FLS har været et af årets mest omdiskuterede virksomheder – når kursen engang vender http://www.bcview.com/bcv20005.gif – skyldes det hverken fuldmåne, tidevand eller øvrige stjernetegnerier – men derimod dygtig og kompetent ledelse.

Supplerende information – læs om en nylig astrologisk Alberti sag i skeptikerbogen "Bedst af alle verdener " – udgivet ved forlaget Fremad 2000.
Nej tak til 1.1 mio Dollars – http://www.skeptica.dk/mw/astrologi/randi.htm .
Erhvervsastrologiens mange evner: http://www.erhvervsastrologi.dk/analyser/hvad.htm
Næste konference på "Erhvervsastrologisk Institut", Kbh. – 10.-11. Feb 2001: http://www.erhvervsastrologi.dk/konferencer_fr.htm

Psykiske detektiver løser gåden [JL]
Dobbeltmordet på Peter Bangsvej på Frederiksberg i 1948 er en af de allerstørste danske kriminalgåder. Da sagen aldrig er blevet opklaret, i hvert fald ikke formelt, har der været frit spillerum for forfattere og journalister, som har villet give et bud på, hvordan sagen hang sammen. Nu melder der sig også et hold overnaturlige opdagere. Ved hjælp af astrologi og clairvoyance har de knækket gåden. Det fortæller de om i bogen "Dobbeltmord – århundredets mordgåde i okkult belysning", der udkom i december. Vi har endnu ikke læst bogen, men glæder os oprigtigt til det, og skal nok vende tilbage med alle de blodige og astrale detaljer.

Satanist hvaler
Det hævdes, at videnskabsfolk fra 1987 til 1999 har opdaget i alt 60 forskellige måder hvaler synger på. Så vidt, så godt. The Newsletter of The North Texas Skeptics fra september 2000 bringer nyheden, og de har den fra Weekly World News.

Men den amerikanske evangelist dr. John Saltersetts hævder til gengæld, at når optagelserne spilles baglæns, så priser hvalerne Satan! De bæster! Folk der har øre for det mener. at hvalerne frembringer sætninger som blandt andet “Gud er død” og “Lucifer er min herre”. Saltersetts, der i øvrigt er stifter af foreningen Soldiers Against Satan, udtaler således: – Den overnaturlige forbindelse til Satan er krystalklar, og fortsætter: – Tag ikke fejl, Djævelen er på arbejde i verden, både til lands og til vands.

Nok er hvaler fandens store, og stinker ad helvede til når de strander i vadehavet – men i ledtog med den onde selv?

Imidlertid jeg finder det ganske interessant, at hvaler “taler” baglænsengelsk. Men hvad siger Greenpeace mon til, at de i årevis har holdt hånden over satanistiske hvaler? Eller er ovenstående blot en sammensværgelse for øgede kvoter til hvalfangst?

Behåret overtro
En 34-årig rumænsk kvinde, Anica Birladeanu, med solid skægvækst bliver mobbet af indbyggerne i Pechea. De mener, at hendes skægvækst er et tegn på, at hun er i ledtog med djævelen. Det skriver Ananova den 7 december 2000. Selv hævder hun, at hun blot er en simpel hyrde der gerne vil være i fred, og i øvrigt går klædt så man ikke skal tro hun er en mand. Hun agter ikke at barbere sig, for skægget holder ansigtet varmt, og hun agter heller ikke at finde sig en mand – hvad fanden sku’ hun bruge sådan en til?

Ufin valgkamp
Det Forenede Kristne Demokratiske Parti i Sydafrika advarer sine partifolk. I Business Day fra den 9 december 2000 kan man læse, at de ikke bør modtage noget fra deres politiske modstandere på selve valgdagen, i særdeleshed mad – de risikerer at falde i søvn eller blive udplyndret. De opfordres derfor af partiets generalsekretær, Mavis Matladi, til at være vågne overfor at blive forhekset, ellers kan man risikere at tabe valget.

[*]
[*]
[*]