af Willy Wegner


Set, hørt & læst. Brokker fra massemediernes verden
2001:6

Arkælogi på nettet
December måneds historie: "Helleristninger som astrologisk tegneserie" af Niels Ishøj Christensen.

Niels Ishøj Christensen fortolker den store svenske Fossum-helleristning som en astrologisk tegneserie, som skildrer tvillingestjernerne Castor og Pollux’s rejse gennem vinterhalvåret. Ristninger viser således, at vore forfædre i bronzealderen nøje fulgte stjernerne og deres bevægelser. Ishøj Christensen argumenterer endvidere for, at man i den skandinaviske bronzealder har en haft en astrologi beslægtet med den kaldæiske.
Læs artiklen Helleristninger som astrologisk tegneserie i december-udgaven af Arkæologi på nettet på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden.
Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen / Rud Kjems

Arkæologi på nettet:
November måneds historie: "Rillesten i Store Dyrehave" af Aksel Smith-Petersen

Denne femte artikel i serien om rillesten er skrevet af Aksel Smith-Petersen, som udfra sine studier af rillestenene i Store Dyrehave og er nået frem til, at rillerne ikke er lavet med kløvning for øje. Aksel Smith-Petersen ønsker ikke at involvere sig i teorier om, hvorvidt rillerne er astronomisk orienteret eller skal tolkes som afløbsriller for offerblod, men fremfører på ren teknologisk basis nogle argumenter for sin opfattelse af de omdiskuterede sten. Han løfter også sløret for, hvordan man måske inden længe vil kunne løse gåden om rillernes alder!
Læs artiklen Rillesten i Store Dyrehave  i november-udgaven af Arkæologi på nettet på hjemmesiden Arkæoastronomi – astronomi i oldtiden. Adressen er:
http://www.ancient-astronomy.dk
Med venlig hilsen/Rud Kjems

[*]