Mens alverden skændes om hvem der skal betale noget som helst skriver NOAA i deres oktober klima rapport:

“The October global surface temperature was 1.34°C (2.41°F) above the 20th-century average of 14.0°C (57.1°F), making it the warmest October on record.

The past 10 Octobers (2014–2023) have been the warmest Octobers on record.”

“Den globale overfladetemperatur i oktober var 1,34°C (2,41°F) over gennemsnittet i det 20. århundrede på 14,0°C (57,1°F), hvilket gør det til den varmeste oktober nogensinde.

De seneste 10 oktober (2014-2023) har været de varmeste oktober nogensinde.”
Kilde: NOAA.gov

Globalt set er dette en alvorlig og signifikant tendens, uanset om der i den kommende vinter måtte falde et par snefnug eller tre på Bøllerup Mark.

Dertil kommer at der er forskel: Den globale temperatur er selvfølgelig et gennemsnit af mange målestationer – og rystende nok er denne temperatur på vej opad, og det i den grad. For første gang har vi tilsyneladende for en enkelt dag (17/11) passeret 2 grader-grænsen.

I afsnittet om tørke “Drought”) skriver NOAA i rapporten:

“Tørre forhold fortsatte i store dele af Canada, Sydamerika, Australien, det nordlige Kina og Middelhavsregionen i oktober 2023, mens gavnlig nedbør faldt på tværs af nogle af tørkeområderne på de andre kontinenter.

Unormalt varme forhold fortsatte med at dominere alle kontinenterne. Det var en rekordvarm oktober for Asien og Sydamerika, hvor Afrika, Europa og Nordamerika havde den næstvarmeste oktober. For mange kontinenter strakte rekordvarme sig flere måneder tilbage, hvilket øgede evapotranspiration, som forværrede tørken i de tørre områder og i nogle tilfælde modvirkede gavnlig nedbør. En betydelig del af verdens landbrugsarealer led stadig af lav jordfugtighed og lav grundvandsstand, og satellitobservationer viste stresset vegetation på alle kontinenter.

Tørke har reduceret afgrødeudbyttet og hævet priserne på fødevarer på verdensplan.”

Og som NOAA skriver, tegner 2023 til at blive det varmeste år nogensinde målt:

According to NCEI’s statistical analysis and data through October, there is a greater than 99% chance that 2023 will rank as the warmest year on record.

Det amerikanske National Centre for Atmospheric Science skriver:

“2023 is almost certain to be the warmest year on record, as October is confirmed as the 5th month in a row of record-breaking global temperatures. June, July, August and September all saw previous high temperature records outstripped.”
Kilde