af Claus Larsen

En nytårstale fra landets regent er normalt en ret forudsigelig affære. Årets vigtigste begivenheder får en pæn, diplomatisk omtale, der sjældet vækker furore hos danskerne. Der har da været skvulp undervejs, som da hun lancerede udtrykket “dumsmart”, men hun har dog aldrig brugt udtrykket “søens folk”.

Men ikke den 31. december 2023. Dronning Margrethe meddelte folket, at hun den 14. januar 2024 ville abdicere og overlade tronen til Kronprins Frederik, der så bliver Kong Frederik X. Præcis 52 år efter, at hun blev udråbt af daværende statsminister Jens Otto Krag (ja, det var dengang), skulle Danmark have en ny regent.

Dronningen har ellers altid fastholdt, at hun blev siddende til hun døde, men det er øjensynligt helbredsproblemer, der har fået hende på andre tanker. Ikke desto mindre kom det som en overraskelse for alle. Selv bookmakerne, der ellers normalt har fingeren på pulsen, havde ikke spottet den mulighed, og her taler vi immervæk om en gruppe, der gerne er villige til at risikere at tabe penge, hvis de tager fejl.

Desværre kan man ikke sige det samme for den gruppe, der netop ikke burde blive overrasket over noget som helst – astrologerne.

Danmarks bedst kendte astrolog, Karl Aage Jensen, der til dagligt kører Astrologihuset og hjemmesiden astrologi.dk, blev også overrasket. I sine ugentlige nyhedsbreve har han i årevis oplyst danskerne om stort og småt, formuleret i et sprog, der konstant åbner for fortolkningsmuligheder. Modus operandi for astrologer er at have uld i mund og derpå efterrationalisere, så det alligevel viser sig, at “astrologien virker”.

Men den ubetinget største nyhed i Danmark i 2023 gik astrologens himmelske næse forbi. På intet tidspunkt gjorde planeterne opmærksom på, at landets regent ville overlade tronen til sin efterfølger. Karl Aage Jensen så ikke abdikationen i hverken dronningens eller kronprinsens horoskop. Ej heller i Danmarks horoskop – lande har åbenbart også horoskoper – kunne han finde noget som helst om denne skelsættende begivenhed, på trods af at dronningens helbredsproblemer er offentlig kendte og dermed også kendt af astrologerne.

Men det hævder astrologerne jo at de kan. Det er ikke fordi astrologerne ikke tidligere har haft fokus på nytårstalerne eller endda abdikation. Om nytårstalen den 31. december 2016 kunne vi læse:

“Månen står i Vandbæreren, så vi kan godt vente en nyhed, som måske ikke er lige så stor som sidste år, men alligevel.

Men hos alle de royale personer har de transit Neptun i spænding til Mars (energi, arbejde). Vi har tidligere tolket det derhen, at dronningen må lægge et stigende antal opgave over til næste generation, og dette er også sket.

Horoskopherskeren Solen står gunstigt til konjunktionen mellem Mars og Neptun, som igen henviser til at nyt livsafsnit for landets regent, men jeg vil tro, at mængden af arbejde, der lægges over til næste generation, vil øges yderligere.

“Hos os såkaldt almindelige mennesker ville en pensionering til dronningen være at anbefale, men hun ønsker selv at fortsætte sin metier, indtil hun falder af pinden, som hun selv udtrykker det.

Vi må ønske for dronningen, at hun træffer de rigtige valg, og det er jeg sikker på, hun vil gøre. Gud bevare Danmark.”1

Det står derfor klart, at man godt kan se en abdikation i regentens horoskop, og i 2016 mente Karl Aage Jensen da heller ikke, at abdikationen ville ske på det tidspunkt. Men allerede året efter, 2017, kunne Karl Aage Jensen levere denne absurde selvmodsigelse:

“Nu kan man ikke i et horoskop se, hvad folk vælger at gøre i specifikke situationer, men man kan bruge horoskopet til at coache den enkelte til at gøre det, der er mest muligt i overensstemmelse med horoskopet og derfor på sigt også guide til at gøre det, der er mest optimalt i den givne situation.”

“Derfor er sagen klar: Det optimale er at sige stop og give stafetten videre til næste generation – eller i det mindste lægge en detaljeret plan for dette.

“Jeg vil derfor springe ud i at forudsige, at dronningen i aften abdicerer for rullende kamera. Det vil være det bedste for helheden: Dronningen selv, nationen og næste generation, som står parat til at tage over og opdatere kongehuset til en mere nutidig institution.”

“Dronningens progressive Merkur er i spænding til Saturn i hendes 10. hus. Og den meget omtalte spænding mellem Merkur og Neptun er stadig ikke helt drevet over. Og så ligger der er stort behov for fornyelse deri, at bemeldte Merkur er i harmoni med Uranus i 10. hus (samfundet, landets ledelse). Derfor kalder tiden og nationen på en væsentlig meddelelse fra hendes majestæt.”2

Man kan altså både se i et horoskop, hvad folk vælger at gøre i specifikke situationer og ikke se det. Når det ikke sker, ja, så var det noget andet, horoskopet handlede om. Når det sker, så var det fordi det klart stod i horoskopet.

Ingen undskyldninger

Hvordan forholder Karl Aage Jensen sig så til denne konkrete fiasko? Undskyldninger og beklagelser er der desværre ingen af. Ingen erkendelse eller blot en åbning for muligheden af, at astrologi er humbug. I stedet får vi de sædvanlige efterrationaliseringer for at kunne fastholde bedraget.

Dagen efter nytårstalen sendte Karl Aage Jensen denne svada afsted:

“Det vigtigste aspekt i horoskopet er T-kvadratet mellem Månen (folket), Venus (kærligheden, værdierne) og Saturn (skæbne, karma). Spændingen sker mellem de bevægelige, fleksible tegn og de faste huse. Der er tale om en klar, fast og nødvendig beslutning, der blev meddelt på en retrograd Merkur. Det vil sige, at konsekvensen er, at dronningen vender tilbage til sin stilling fra før 1972 – altså som ’ikke-dronning’. Denne retrograde Merkur afspænder den karmiske Måneknudeakse. Og hvad der er lige så vigtigt, står den sammen med Mars (arbejde, energi) i spænding til Neptun og sender derved dronningen på pension, hvad der stemmer meget fint overens med dronningens eget horoskop, som vi behandlede i bogen Astrologiens mange facetter.”3

I et opfølgende opslag fortalte Karl Aage Jensen:

“Som tillæg til indslaget med tak til dronningen, ser vi nu på de forskellige horoskoper, der er involveret i den historiske meddelelse i dronningens nytårstale den 31. december 2023 kl. 18.12.”

“…og det kan nok være, at meddelelsen kom som en overraskelse for mange, også på en måde for astrologerne, der dog havde et vigtigt hjælperedskab i landets og dronningens horoskoper.”4

Læg mærke til den indirekte indrømmelse af, at korrekt horoskoptydning foregår retroaktivt:

“…ser vi nu på de forskellige horoskoper”.

Bizart nok insisterer astrologen:

“Der var således ikke dengang grund til at tro, at dronningen ikke ville blive siddende til det sidste.”4

og videre:

“Hos os såkaldt almindelige mennesker ville en pensionering til dronningen være at anbefale, men hun ønsker selv at fortsætte sin metier, indtil hun falder af pinden, som hun selv udtrykker det.

Vi må ønske for dronningen, at hun træffer de rigtige valg, og det er jeg sikker på, hun vil gøre. Gud bevare Danmark.”1

Men hvad skal man så med astrologien, især hvis man lægger horoskoper om netop en mulig abdikation?

Karl Aage Jensen kan ikke dy sig for at bryste sig af alligevel at intuitivt at have fornemmet store nyheder:

“Da jeg sad og skrev på artiklen om Christian II og anmeldelsen af hele to nye, fantastiske biografier om Frederik II og Frederik V, slog det mig, at der snart ville indløbe nyt fra kongehuset om dronningen.”

“Der er ikke tvivl om, at dronningen astrologisk set er klar til en pension.”4

Hvorfor skal vi tro på, at Karl Aage Jensen ikke fantaserer lige lovlig lystigt her? Hvorfor skal vi tro på astrologens intution, når han åbenlyst kun kan se, hvad der sker i fremtiden, når denne er blevet nutid?

Hvad så nu?

Astrologerne kan ikke smyge sig uden om, at nyheden, der vil indgå i historiebøgerne på linje med Grevens Fejde, Stavnsbåndets ophævelse, Statsbankerotten i 1813, Nederlaget i 1864, Genforeningen i 1920, Besættelsen fra 1940-1945 og Danmarks indtræden i EF i 1972, ikke blev forudsagt af en eneste astrolog. Det er trods alt første gang i 900 år, at en dansk regent abdicerer.

Når H.M. Dronningen på Statsrådet søndag den 14. januar 2024 abdicerer, er det første gang i næsten 900 år, at det sker i Danmark – der er således tale om en ekstraordinær og historisk begivenhed.5

Så hvad gik galt?

Svaret er lige så kort som det er lammende: Astrologi er fup. Astrologi virker ikke. Astrologer kan ikke tyde horoskoper for at aflure, hvad der vil ske i fremtiden.

Forfatteren vil derfor gerne komme med et nytårsforsæt:

Hver gang forfatterens vej krydser med Karl Aage Jensens vil denne blive konfronteret med denne spektakulære, ja historiske astrologiske fiasko. Forfatteren har tidligere flere gange skullet have mødtes med Karl Aage Jensen i medierne, men hver gang har denne meldt afbud – sjovt nok med kort varsel.

Men det skal nok lykkes en dag. Og skal der snakkes abdikation…

Kilder

  1. DRonningens nytårstale, 31. december 2016, astrologi,dk
  2. Uge 1 astrologisk set, 31. december 2017, astrologi.dk
  3. Abdikationens astrologi, 1.januar 2024, astrologi.dk
  4. Uge 2-24 astrologisk set, 6. januar 2024, astrologi.dk
  5. Abdikation, 11. januar 2024, kongehuset.dk