»Det hendte paa et Theater, at der gik Ild i Coulisserne. “Bajads” kom for at underrette Publicum derom.

Man troede, det var en Vittighed og applauderede; han gjentog det; man lo og jublede endnu mere.

Saaledes tænker jeg, at Verden vil gaae til Grunde under almindelig Jubel af vittige Hoveder, der troer, at det er en Witz.«

(En bajads er en klovnefigur)
“Enten-eller”, Søren Kierkegaard

af Mogens Winther og Claus Larsen

December 2023 blev som ventet den varmeste måned nogensinde registreret på verdensplan. NOAA skriver i sin netop offentliggjorte rapport:

December 2023

The December global surface temperature was 1.43°C (2.57°F) above the 20th-century average of 12.2°C (54.0°F), making it the warmest December on record.1

Også DMI skriver at året 2023 blev det varmeste år siden målingernes start i 1850.2

Mange har svært ved at acceptere at en GLOBAL opvarmning kan give noget så kaotisk som en kold snestorm i lille Danmark. Men det globale klima er en usædvanlig kompliceret mekanisme, som vi mennesker er ved at fumle løs på.3

Og som vi tidligere skrev, er den nuværende situation alvorlig, de fatale 1,5 graders opvarmning er vi meget tæt på at overskride på månedsbasis, hvilket øger risikoen for såkaldte ”run away” points, der starter en kaskade af effekter vi ikke kan stoppe.

Med til at forplumre debatten er det forhold, akkurat som i 2017-2018, at dybfryser kulden i de polare områder normalt holdes på plads af et vindsystem, kaldet ”the polar Vortex”.4

Men dette system svigter markant i disse år, med det resultat at varmen slippes løs i områder, der normalt plejer at være nedfrosset, som man kan se grafikken i NOAA-s rapport.1

Hvad angår det lokalt kolde lokale vejr – DMI antyder i sin sæson prognose at vi igen får en periode med kold østenvind, det vi kaldte ”The Beast from the East !”567

For nyligt skrev Adrian Lema, chef for ”Nationalt Center for Klimaforskning”, DMI, og Eigil Kaas, klimaforsker i NCKF og professor ved Københavns Universitet en kronik i Politiken 16 januar 2024. I kronikken advarer de to kendte forskere mod at slække på klimakravene:

”Drop defaitismen. Hold fast i 1,5 graders-klimamålet”

”De brutale følger af klimaforandringerne er beskrevet i rapporterne fra IPCC. Udfordringerne i et varmere klima rammer skævt; og hårdt hos nogle af dem, der ikke har medvirket til at skabe problemerne – men ingen steder på kloden går fri for ændringer.

 

Naturens luner kan vi intet stille op med, men de kommer oven i de menneskeskabte forandringer, og det mindsker bestemt ikke hastværket med at begrænse vores bidrag til drivhuseffekten. Hellere i dag end i morgen.”8

Disse dystre ord står i skarp modsætning til denne åbenlyse hyldest af ”Trumpismen”, som man kan læse på det borgerlige internetmedie ”Den korte avis”:

”Og måske vil det folkelige oprør mod plutokraterne og de indspiste eliter, som Trump er bannerfører for, sprede sig til andre vestlige lande. Der har allerede været tegn på det ved de seneste valg i Italien, Argentina og Holland, og nu holder de hollandske og tyske bønder massedemonstrationer ved at blokere vejene i protest mod myndighedernes Greta Thunberg-agtige vanvid.

Stadigt flere almindelige mennesker er begyndt at tvivle på påstanden om de menneskeskabte klimaforandringer og indser, at hysteriet har meget lidt med klima at gøre, men alt at gøre med de permanente magthaveres umættelige trang til at koste rundt med befolkningerne.”9

Javel så.

Alle de folk der har en passende kassekredit kan fint betragte det hele som en hysterisk ”wits”, som C. V. Jørgensen sang for år tilbage, og trække sig tilbage til en passende ”hacienda i California”s bjerge.

For denne lukkede klub er det hele en smal sag.

Tilbage bliver, som skrevet af World Economic Forum for nyligt, er misinformation samt forandringer i vejrmønsteret ved at blive det største problem i vort moderne samfund:

“Misinformation and disinformation are biggest short-term risks, while extreme weather and critical change to Earth systems are greatest long-term concern, according to Global Risks Report 2024.”10

Global warming is real and human-caused. It is leading to large-scale climate change. Under the guise of climate “skepticism”, the public is bombarded with misinformation that casts doubt on the reality of human-caused global warming.11

For os nede på gulvet, bliver spørgsmålet endnu engang:

”Lille Mand, hvad nu?”

Den eneste trøst er at tingene forhåbentlig tager tid…

Velvidende at vejret IKKE er det samme som det gennemsnitlige KLIMA – vil vi alligevel vove et blik i denne krystalkugle. Men som DMI’s langtidsprognose viser, er der fortsat risiko for en periode med et blokerende højtryk ved Grønland, en situation der åbner op for en tør periode med kold østenvind:

”Der er flere indikationer på, at højtryk i længere perioder vil dominere på nordlige breddegrader i både marts og april. Dermed kan kold og tør luft i perioder strømme ned over Skandinavien fra nord eller øst og give os perioder med koldt og vinterligt vejr med mulighed for sne eller snebyger, især i marts måned. I løbet af april ser højtryk ud til at i perioder at bygge op over Skandinavien, hvilket kan give os længere perioder af tørt, solrigt og mere forårsagtigt vejr, der er dog fortsat mulighed for indslag af kold luft fra nordlige eller østlige retninger.”5

MetCheck.com antyder en ret kortvarig genudsendelse af vinteren medio februar, men ikke noget større dramatik.12

Det er selvfølgelig fristende at kigge længere frem og planlægge sin sommerferie efter 180 dages prognosen på MetCheck.com, men lad være med at planlægge den kommende sommers gardenparties allerede nu, det er er en kende for optimistisk.

Tilbage er som Mark Twain også sagde: ”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det”. Men klimaet derimod, kan vi alle bidrage til, hver et ton CO2 tæller!

Bemærk i øvrigt denne artikel i ”The Guardian”, dette gør kun ”witzen” endnu mere utålelig:

Arctic zombie viruses in Siberia could spark terrifying new pandemic, scientists warn13

Også denne kronik påpeger også, at vi skal holde fast:

Klimaeksperter: Drop defaitismen. Hold fast i 1,5 graders-klimamålet

Mange fristes til at se sig om efter mere realistiske mål end Parisaftalens stræben efter 1,5 grader. Det gælder særligt nu, hvor kloden i 2023 har slået en kedelig temperaturrekord. Men det er for tidligt at dømme Parisaftalen ude, og vi skal holde fast i dens målsætning.8