»Det hendte paa et Theater, at der gik Ild i Coulisserne. “Bajads” kom for at underrette Publicum derom.

Man troede, det var en Vittighed og applauderede; han gjentog det; man lo og jublede endnu mere.

Saaledes tænker jeg, at Verden vil gaae til Grunde under almindelig Jubel af vittige Hoveder, der troer, at det er en Witz.«

(En bajads er en klovnefigur)
“Enten-eller”, Søren Kierkegaard

af Mogens Winther

For nyligt kom så meddelelsen at også januar måned 2024 var den varmeste måned nogensinde registreret globalt.

Denne meddelelse var identisk for både amerikanske og europæiske kilder. Men så holder enigheden også op.

Det Europæiske klima datacenter Copernicus skrev for januar:

“The month was 1.66°C warmer than an estimate of the January average for 1850-1900, the designated pre-industrial reference period.”1

Det amerikanske NOAA skrev derimod at den globale temperatur stigning for samme januar måned var 1,27 C:

“The January global surface temperature was 1.27°C (2.29°F) above the 20th-century average of 12.2°C (54.0°F), making it the warmest January on record. This was 0.04°C (0.07°F) above the previous record from January 2016.”2

Når man læser to så forskellige temperaturer, 1.66 grader kontra 1.27 grader, er den umiddelbare reaktion måske en hovedrysten.

Men problemet er hvad temperaturstigningen skal ses i forhold til.

Det europæiske Copernicus angiver den nuværende temperaturstigning i forhold til ”præ industrielt”, hvormed menes temperaturen i forhold til en såkaldt ”baseline” fra 1850 frem til 1900.

Noaa angav temperaturen i forhold en ”baseline” på den varme periode 1900-1999, det tyvende århundrede, denne temperaturstigning er derfor knap så kraftig.

For at forvirre billedet, angiver Nasa temperaturstigningen i forhold til 1880-1899, altså en tredje baseline.

“NASA also rated January 2024 as the warmest January on record, 1.44 degrees Celsius (2.59 °F) above the 1880-1899 period, which is its best estimate for when preindustrial temperatures occurred.”3

Man bør altså lige dobbeltlæse teksten grundigt inden man farer løs på tastaturet.

Dertil kommer endnu et forvirrende punkt, Copernicus anvender temperatur målinger fra flere uafhængige kilder, hvorimod NOAA kun anvender egne data.

Den interne forskel mellem de publicerede data diskuteres netop nu videnskabeligt, se f.eks. faktaboks i denne artikel fra Januar 20244

Bemærk også denne diskussion i Berkeley rapporten5

og især denne graf:

Grafen er interessant, fordi den viser at temperaturforløbene er næsten fuldkommen synkrone, når det gælder de seneste årtier.

Men usikkerheden kommer når man går langt tilbage til tiden før 1900, så hvad er det præindustrielle niveau?

I øvrigt har Copernicus netop offentliggjort de allerseneste tal for februar 2024, til 1,72 mod 1,66 for januar6.

Men nu er det ikke de enkelte datapunkter der definerer skrækscenariet, men derimod et statistisk gennemsnit over flere målinger.

Mange har svært ved at acceptere at en global opvarmning kan give noget så kaotisk som en rask lille snestorm i vort lille Danmark. Men det globale klima er en usædvanlig kompliceret mekanisme, som vi mennesker er ved at fumle løs på.

Og som vi tidligere skrev, er den nuværende situation alvorlig, de fatale 1,5 graders opvarmning vi netop nu er ved at overskride øger risikoen for såkaldte ”run away” points, der starter en kaskade af effekter vi ikke kan stoppe.

For nyligt skrev Adrian Lema, chef for ”Nationalt Center for Klimaforskning”, DMI, og Eigil Kaas, klimaforsker i NCKF og professor ved Københavns Universitet en kronik i Politiken 16 januar 2024. I kronikken advarer de to kendte forskere mod at slække på klimakravene,

”Drop defaitismen. Hold fast i 1,5 graders-klimamålet”.

Og kronikken slutter med denne advarsel :

”De brutale følger af klimaforandringerne er beskrevet i rapporterne fra IPCC. Udfordringerne i et varmere klima rammer skævt; og hårdt hos nogle af dem, der ikke har medvirket til at skabe problemerne – men ingen steder på kloden går fri for ændringer.

Naturens luner kan vi intet stille op med, men de kommer oven i de menneskeskabte forandringer, og det mindsker bestemt ikke hastværket med at begrænse vores bidrag til drivhuseffekten. Hellere i dag end i morgen.”7

Bemærk også dette verdenskort fra NOAA, bemærk kulden ligger i år netop i vores område:

(Kilde: NOAA.gov)

Den forholdsvis kolde danske vinter giver luft i sejlende hos de mange klima skeptikere, som falder på knæ for ”Trumpismen”, som man kan se på det borgerlige internetmedie ”Den korte avis”:

“Og måske vil det folkelige oprør mod plutokraterne og de indspiste eliter, som Trump er bannerfører for, sprede sig til andre vestlige lande. Der har allerede været tegn på det ved de seneste valg i Italien, Argentina og Holland, og nu holder de hollandske og tyske bønder massedemonstrationer ved at blokere vejene i protest mod myndighedernes Greta Thunberg-agtige vanvid.

Stadigt flere almindelige mennesker er begyndt at tvivle på påstanden om de menneskeskabte klimaforandringer og indser, at hysteriet har meget lidt med klima at gøre, men alt at gøre med de permanente magthaveres umættelige trang til at koste rundt med befolkningerne”9

Javel så. Det hele er åbenbart bare et stort politisk spil for galleriet, bevares, alle de mennesker der har en passende høj kassekredit (og tilhørende bolig beliggende i høje områder) kan uden problemer fint betragte det hele som en hysterisk ”witz”.

For denne lukkede klub er det hele selvsagt en smal sag. Tilbage bliver, som skrevet af ”World Economic Forum” for nyligt, er misinformation samt forandringer i vejrmønsteret ved at blive det største problem i vort moderne samfund:

“Misinformation and disinformation are biggest short-term risks, while extreme weather and critical change to Earth systems are greatest long-term concern, according to Global Risks Report 2024.”

“Global warming is real and human-caused. It is leading to large-scale climate change. Under the guise of climate “skepticism”, the public is bombarded with misinformation that casts doubt on the reality of human-caused global warming.”10

I den forbindelse er det værd at omtale en nylig artikel hos CNN, der viser at der åbenbart er grænser for hvilken galskab de såkaldte klimabenægtere kan fremføre selv i Guds eget land USA.

CNN artiklen beretter at klimabenægterne skal betale 1 mio Dollars i erstatning for den udskældte videnkabsmand Michael Mann.10

Men som et klik på CNN’s artikel viser, bad CNN de tabende klima benægtere om at kommentere en række udsagn, men åbenbart nej:

““I hope this verdict sends a message that falsely attacking climate scientists is not protected speech,” Mann said in a statement posted on X. Representatives for the defendants did not respond to CNN’s requests for comment.”10

For os nede på gulvet, bliver spørgsmålet derfor endnu engang ”Lille mand, hvad nu?”

Den eneste trøst er at tingene forhåbentlig tager tid, velvidende at vejret ikke er det samme som det gennemsnitlige klima – vil vi alligevel vove et blik i denne krystalkugle.

Som DMI’s langtidsprognose skriver, er der fortsat risiko for en periode med et blokerende højtryk ved Grønland, en situation der åbner op for en tør periode med kold østenvind:

“Polarhvirvlen (Polar Vortex) i Arktis, højt oppe i stratosfæren, som er med til at styre vores vejr i vinterhalvåret, er nylig blevet kraftigt svækket og kan måske gå i stykker. Den kraftigt svækkede polarhvirvel medfører at højtryk i perioder kan dominere på nordlige breddegrader, og at polarjetten bliver svækket og forskudt sydpå. Det vil betyde, at den milde vestlige luftstrøm svækkes, og at koldere luft i perioder kan strømme ned over især Nordeuropa.
Vi ser således ud til at få perioder med køligt og ret ustadigt vejr, med skyer og byger der ind imellem kan være vinterlige. Ved opklaringer og svag vind vil der være stor risiko for nattefrost. I løbet af måneden vil dog også et par højtryksrygge give os dage med tørt og solrigt vejr og efterhånden stigende temperaturer.”11

Varmen ligger på spring lige uden for vores område – det engelske meteorologiske institut havde denne varmerekord på siger og skrive 19,6 grader for januar i Kinlochewe, Skotland.11

Bemærk i øvrigt denne artikel i ”The Guardian” for nyligt, dette gør kun ”witzen” utålelig også for de rødvinsdrikkende ”klimarealister”, som måtte være flyttet ind i deres behageligt højtbeliggende haciendaer.11

Og som om alle disse trusler ikke var nok, er der fortsat en risiko for at Golfstrømmen standser, grundet ændrede saltforhold under den globale opvarmning.14,15

Hvilket netop vil give kulde i vores område.

Det er lige til at få kuldegysninger over!

Noter

En stor tak til pressetjenesten på både NOAA og Odysseus for deres uddybende svar på de spørgsmål vi stillede i arbejdet med denne artikel.

Andre kilder