af Dann Simonsen, besvarer et læserbrev

Til Skepticas redaktion.

Jeg skriver dette i håbet om at kunne bidrage til “kampen” mod den overtro og nyreligiøsitet der i større eller mindre grad præger praktisk taget alle menneskers verdensanskuelse. Måske vil Skepticas redaktion overveje at behandle nedenstående emne idet indholdet ofte bliver brugt i kredse af Djævletilbedere som bevis på rigtigheden af deres overbevisning. Jeg betragter Skepticas hjemmeside som det sted man kan hente hjælp hvis ens verdensanskuelse vakler fordi man står overfor umiddelbart uigendrivelige beviser på eksistensen af nogen overnaturligt (jeg takker i øvrigt for denne service). Det ville ærgre mig hvis en skeptiker blev omvendt pga. noget så banalt som følgende.

Jeg faldt over noget ret interessant på internettet forleden dag. Jeg synes i hvert fald det var interessant, og jeg tror mange andre mennesker vil synes det samme. De fleste har garanteret hørt om fænomenet "baglæns maskering" om end betegnelsen måske er fremmed. Det er kort sagt det fænomen at en sang lyrisk set også giver mening når den spilles baglæns. Det siges at det er umuligt for menneskelig intelligens at lave den slags lyrik. Hvem der siger det og hvorfor står hen i det uvisse.

Led Zeppelin lavede (vistnok i 70’erne) en sang kaldet "Stairway to Heaven", et stykke musik der er meget kendt i de fleste kredse. Det viser sig imidlertid at hvis denne sang spilles baglæns, opstår der syv mere eller mindre fulde sætninger der hver især giver mere eller mindre mening. Disse syv sekvenser er lagt ud på en norsk hjemmeside (www.mitt.no/page6.html).

På hjemmesiden findes også de tilsvarende sekvenser spillet baglæns. Teksterne til både de forlæns og baglæns spillede sekvenser er endvidere angivet. Hvis man tvivler på at der virkelig er tale om de rigtige sekvenser spillet baglæns, kan man selv reversere de originale sætninger i et lydbehandlingsprogram (hvilket jeg selv har prøvet).

Alle sekvenserne har satanisk indhold spillet baglæns hvilket ligger til grund for postulatet om at det er Djævlen selv der har udført verbalinspiration. Gyldigheden af dette postulat antager selvfølgelig at man accepterer Djævlens eksistens og dennes indgriben i verden.

Jeg antager eksistensen af to mulige forklaringer på fænomenet:

 1. Den bagvendte mening er fremkommet rent tilfældigt, eller
 2. Sangskriveren har bevidst tilstræbt denne bagvendte mening.

Hvis vi starter med at se på den første hypotese, står det klart at den lyder usandsynlig. Ganske vist kan en mening i noget uforståeligt nonsense hjælpes til verden med en ivrig djævletilbeder som fødselshjælper, men der er trods alt tale om hele syv sætninger i en enkelt sang der alle giver en næsten forståelig betydning. Sætningerne er til tider poetiske, og selv Djævlens nummer, 666 (som angivet i Johannes’ Åbenbaring), indgår i teksten. Det ville være en usandsynlig tilfældighed at både ordet “Lord”, “Satan” og “666” indgår i disse sætninger hvis ikke det var tilstræbt. Dette bringer os videre til den anden hypotese: Sangskriveren har bevidst tilstræbt den bagvendte mening.

Sangskriveren Robert Plant har selv udtalt: " Jeg skrev sangen, men jeg føler der var nogen der førte pennen for mig…”

Han fortæller endvidere at lyrikken blev nedfældet en enkelt aften foran en kamin (gad vide om Djævlen inspireret af Julemanden også invaderer folks huse gennem skorstenen), han har senere ikke ændret et eneste ord, og han er i øvrigt meget stolt over teksten. Inspireret af disse udtalelser er nogle folk villige til at forkaste hypotesen om at sangskriveren bevidst har tilstræbt meningen, og de antager derfor at Djævlen er den egentlige forfatter til teksten.

Occhams Ragekniv fortæller os at den hypotese der forekommer mest sandsynlig bør foretrækkes. Muligheden for at en sangskriver med vilje kan lave en tekst med dobbelt mening, fremstår for mig som værende tusindfold gange mere sandsynlig end antagelsen af at der skulle eksistere et overnaturligt væsen der blander sig i musikeres arbejder (og så i øvrigt håber der en dag er en eller anden der vil spille sangen baglæns og opdage hans budskab).

I nyreligiøse kredse er Occhams Ragekniv bandlyst, i bedste “Strengt Fortroligt” – stil er den tegn på mangel på fantasi, og personer i dette miljø antager Djævlens indblanding i tekstskrivningen som den mest sandsynlige forklaring. Sangskriveren har jo også benægtet at han selv har tilstræbt meningen!

Vi kan sluttelig konkludere at Led Zeppelin sandsynligvis har opnået det de ville: PR og offentlig omtale…

Med venlig hilsen, Thomas

Kære Thomas.

For et par år siden var der en tv-udsendelse om to teenage-drenge, der havde forsøgt selvmord efter at have lyttet til en heavy metal-plade. Det lykkedes vist nok for den ene, mens den anden overlevede svært skadet – ikke mindst kosmetisk, da han havde skudt sig i hovedet!

De to drenge skulle angiveligt være blevet inspireret af såkaldte subliminal messages, der – i lighed med de eksempler, som du har fundet på den norske hjemmeside – kun kunne høres, hvis pladen blev spillet baglæns. På baggrund af denne fantastiske teori forsøgte den overlevende dreng og hans familie at sagsøge bandet, der uden større problemer vandt sagen, selv om man kunne have forestillet sig, at konstellationen med det stakkels, vansirede offer versus rige, usympatiske heavy rockere kunne have ført til store erstatninger i en retssal på den anden side af Atlanten. (Jeg tror, at det i den konkrete sag drejede sig om bandet Judas Priest, men jeg har ikke været i stand til at få det bekræftet via nettet).

Jeg har kigget på den norske hjemmeside med Led Zeppelin -sangen, som du henviser til, og det er da rigtigt: Når man læser de sataniske sætninger og brudstykker af sætninger, som de mener at have fundet frem til ved at lytte til Stairway to Heaven bagfra, og når man bagefter hører klippene fra sangen (baglæns!), så lyder det besnærende! Jeg tror dog næppe – sådan som du antager – at der er tale om en effekt, som Robert Plant, sangskriveren, har tilsigtet. Jeg er ganske vist ikke selv sangskriver, men som cand.mag i to fremmedsprog ved jeg en smule om sprog. Alligevel ville jeg være fuldstændig lost, hvis jeg skulle sætte mig hen for at skrive blot ganske almindelige sætninger (på et hvilket som helst sprog), der ville komme til at give nogen som helst fornuftig (eller for den sags skyld ufornuftig) mening, hvis de blev indtalt på bånd og derefter afspillet baglæns.

Jeg formoder, at der snarere er tale om et helt andet fænomen, som har været velkendt inden for den rationelle del af perceptions- og kognitionspsykologien i det meste af et århundrede:

Den menneskelige forstand prøver tit at finde mening og betydning på steder, hvor der slet ikke er nogen. Og det lykkes altid så meget nemmere, når ‘meningen’ allerede er fundet (= angivet af andre) og man først derefter selv går løs på virkeligheden for at genfinde den. (Således er den kristne i stand til at se Guds værk i hver eneste lille blomst eller tissemyre – og i det hele taget i naturens "mysterium", selv lang tid efter at mysterierne har fundet andre og betydeligt mere rationelle forklaringer. Og at de overtroiske primært kommer i kontakt med ånder o.s.v., fordi de har et inderligt ønske om at møde dem og ikke fordi de faktisk møder dem, er http://www.skeptica.dk fuld af oplysende eksempler på.

Da du jo efter dit brev at dømme har udstyr og teknisk snilde nok til at kunne "reversere de originale sætninger i et lydbehandlingsprogram", vil jeg derfor anbefale dig at lave din helt egen double blind test på fænomenet:

 1. Lad en fordomsfri person lytte til diverse småbidder af diverse sangtekster spillet baglæns,
 2. Sørg for, at disse småbidder er udvalgt tilfældigt,
 3. Indflet de norske eksempler fra Led Zeppelin,
 4. Lad forsøgspersonen nedskrive den mening, der kan høres ud af eksemplerne.

Det er meget vigtigt, at forsøgspersonen ikke på forhånd bliver præsenteret for den facitliste, som den norske hjemmeside præsenterer: det transskriberede ‘budskab’ fra Satan.

En anden metode, der ikke ville kræve lige så store forberedelser eller teknisk indsigt og apparatur, kunne være at spille de norske udpluk for en uhildet person = en, der ikke aner, hvad det er meningen, at man skal høre i klippene. (Heller ikke i al abstrakthed: noget okkult, noget med satanisme.)

Jeg har selv voldsomt svært ved at høre en del af de påståede budskaber, og jeg tror ikke, at mine vanskeligheder primært skyldes min dobbeltsidede høreskade (nytårsfyrværkeri, ikke heavy metal!). Dels ligger trykket på mange af ‘ordene’ helt forkert i forhold til det angivelige indhold: Det ord, der er transskriberet som "live", lyder for eksempel, så vidt jeg kan høre, snarere som "leave", hvilket giver en pudsig sætning, selv hvis man accepterer resten: ‘They gotta leave for Satan’   ???? Dels er selv de påståede transskriberede sætninger ofte rent nonsens: "No other made a path for you, it makes me sad, whose power is Satan." Eller på dansk: "Ingen anden lavede en sti for dig, det gør mig ked af det, hvis magt er Satan" ????

Jeg kan ikke se nogen grund til at tro, at hverken Robert Plant eller hans sataniske muse skulle have tilstræbt dette sludder. Jeg vil derimod tro, at en mere sandsynlig forklaring er, at han har grebet chancen til at profilere sig selv og sine plader, da myten først var opstået! Altså godt nok "PR og offentlig omtale", som du skriver – men først post festum!

Jeg har på fornemmelsen, at der er ret mange sekvenser i det engelske sprog, der kan komme til at lyde lidt hen i retning af "satan", hvis man spiller dem baglæns. Hvis der er nogen blandt læserne af dette, der har masser af tid, energi, og teknisk snilde, så kunne det være et sjovt projekt at spille diverse kristne salmer bagfra og lytte sig frem til steder, hvor de har sataniske budskaber. Her midt i valgkampen kunne man eventuelt også prøve med taler af Poul Nyrup, Bo Bendtzen eller – den mest sataniske af alle – Søren Pind! Sidstnævnte kunne for nyligt ses på dansk TV, hvor han sang tilsyneladende uskyldige sange akkompagneret af en kendt SFer på guitar. Kom ikke og fortæl mig, at der ikke er tale om djævelskab her! Desværre ligger jeg ikke selv inde med en optagelse, som jeg kan spille bagfra.

Endelig ved jeg ikke, om der er andre end mig, der har tænkt over, at butikskæden "Matas" med deres tilsyneladende uskyldige make-up og helse-produkter næsten er "satan" stavet bagfra? Er det faldet nogen ind, hvor mange af den slags butikker der er på Sjælland? Der være en grund til at jyderne kalder den for "Djævleøen" !!!

Alt i alt vil jeg med andre ord formode, at det er mindre farligt for en skrøbelig psyke at lytte til heavy metal – forfra eller bagfra – end det er at lytte til metal-modstandernes vrøvl om skjulte budskaber, men det er jo nok et punkt, hvor du og jeg under alle omstændigheder er enige. Inden for new age-bevægelsen er der i øvrigt i mellemtiden opstået en hel retning (for ikke at sige industri!) omkring en forsker ved navn David Oates, der dyrker ‘fænomenet’ reverse speech, altså de angivelige baglæns-skjulte budskaber i sproget. Hvis du har lyst til at læse mere om reverse speech og David Oates, kan du finde materiale på disse web-sites, som Willy Wegner har gjort mig opmærksom på:

Eksempler på sider, der sympatiserer med David Oates:

 • http:// www.reversespeech.com/intro.shtml
 • http://www.reversespeechconsult.com/
 • http://reversespeech.org/

Eksempler på skeptiske (= kritiske) sider:

 • Skeptic’s Dictionary: http://skepdic.com/backmess.html
 • David Oates’ Theory of Reverse Speech: http://www.skeptics.com.au/journal/revspeech1.htm
 • Artikel fra Skeptical Inquirer: http://www.csicop.org/si/2000-03/reverse-speech.html

Det er måske på sin plads at komme med en advarsel om, at de skeptiske artikler er fulde af regulær oplysning om virkeligheden, og i artiklen fra Skeptical Inquirer vil du kunne finde referencer til de allerede omtalte undersøgelser, der har beskæftiget sig med menneskers tilbøjelighed til at ‘høre’ ting, der slet ikke er der. Artiklen kommer måske på et tidspunkt i dansk oversættelse her på hjem-mesiden (oversætter søges!). Jeg kan derudover ikke henvise til artikler på dansk om fænomenet, men hvis man er interesseret i optiske illusioner, så findes der en (smukt illustreret!) artikel i Para-nyt nr. 5/2000 om dette emne:
http://skeptica.dk/artikler/?p=1093 Med venlig hilsen, Dann Simonsen

Kilde: Para-nyt 2001 nr. 6

[*]