af Bernard Howard, oversat af Robert Madsen

Da jeg talte ved konferencen for to et halvt år siden, var der mange argumenter omkring hvornår det næste årtusinde ville begynde. Nu er der ingen tvivl om, at vi er vel inde i den tredje tusind-års periode siden noget vigtigt angiveligt skete.

Det er svært at forstå hvad skeptikere tænkte for tusind år siden; de skeptiske tanker for hundrede år tilbage er mere tilgængelige. Vi kan betragte de fremskridt, om nogen, folk som os har gjort i den tid. Mit belæg, for at kunne dække dette emne, er baseret på mine observationer inden for feltet gennem to tredjedele af perioden.

Nogle af mine sammenligninger vil blot vise en ændring i smag og behag, andre udskiftningen af en overtro eller mani med en anden. For eksempel så havde de ektoplasma, nu har vi bøjede skeer; Dengang slag under bordet og nu psykokinese. Der er ikke tid til at se på enhver paranoral mani eller pseudovidenskabelig overbevisning, så jeg vil blot vælge at betragte nogle få eksempler.

For at starte i den deprimerende ende, så se på den voksende accept af astrologi. Min læsning af tidlig skeptisk litteratur, antyder at vores kammerater for hundrede år siden regnede astrologi for en af de gængse intellektuelle svagheder i befolkningen, og halvtreds år tidligere regnede en kommentator med, at astrologi og andet vås ville uddø, når almindelig uddannelse blev introduceret. Selv en løselig opgørelse over den nuværende situation gør os langt fra så optimistiske, og det til trods for godt og vel hundrede års skolepligt.

“Man må håbe at dagen snart oprinder, hvor lovgiverne vil uddanne befolkningen med mere direkte midler, og derved forhindre gentagelsen af vrangforestillinger som disse [Hjemsøgte Huse] … ved at sikre, at ethvert barn født inden for deres lande får en uddannelse i overensstemmelse med civilisationens fremskredne stadie… Hvis spøgelser og hekse ikke og aldeles er forkastede, så er skylden ikke det uvidende folks, men derimod loven og regeringen, der har forsømt at oplyse dem.” C. Mackay, 1840’ene.

Astrologi og kiromanti (håndlæsning)
I hans forord til ” Illusions and Delusions of the Occult of the Early 20th Century" skriver Rawcliffe henkastet “Intet forsøg er blevet gjort for at sætte sig ind i sådanne grundløse okkulte metoder som astrologi, kiromanti eller lignende naive former for spådomme”. Sammenlign dette med hvad en kommentator i nutiden skrev; astrologi er “den eneste ‘videnskab’ som redaktører af britiske aviser og aktualitets TV-programmer ser ud til at forstå”.

Helbred
Nu vender jeg mig mod emnet; helbredet – Dengang, som nu, bekymrede tvivlsomme og svigagtige behandlinger dem, der havde et kritisk sind. Gennem det sidste århundrede har de enorme fremskridt i viden om hvorledes kroppen fungerer, skabt et skift i hvor fokus ligger. Det der ikke har ændret sig, er folks længsel efter sundhed forenet med en gennemgående uvidenhed om hvorledes man opnår den, samt pseudomedicinens udøveres kapringer af nye videnskabelige opdagelser.

Medicinske vibrationer
Opdagelsen af radiobølger og udbredelsen af radioudsendelser trak et spor efter sig af kvaksalvere, der lukrerede på folks fascination, men dårlige forståelse af den nye videnskab.

Forrest for disse i USA stod Adam Abrams, en ægte doktor med intet mindre end en eksamen fra Heidelberg. Hans teori var, at enhver sygdom havde en specifik frekvens, og behandlingen af sygdommen krævede bølger af samme frekvens. (Hvor har vi hørt dette for nyligt?). Meget belejligt for terapeuten, var tilstedeværelsen af den syge ikke nødvendig; en dråbe blod eller blot en underskrift var lige så godt!

En kommentator sagde om Dr. Abrams sidst i 1950’erne, at han troede at denne terapi var grinet ihjel, og hans apparater rustede på Amerika’s lossepladser. Hvor tog han fejl! I de seneste år har vi set "Dermatronen" et ubrugeligt apparat, brugt af mindst en lægeperson i New Zealand til at diagnosticere forgiftninger, og den ligeså værdiløse “Quantum Booster” der for to år siden sådan imponerede os ved vores konference.

Måske er det eneste fremskridt vi kan registrere her, at antallet af disse apparater er langt færre end de tusinder, der blev solgt af Abrams og hans efterlignere.

Bortset fra at kvaksalverne er blevet mere raffinerede, ser jeg også en stærkt svækket autoritetstro. Måske var det fordi, at han var en “ægte” læge, at Journal of the American Medical Association bragte en nekrolog for ovennævnte Dr. Abrams i 1924, hvor de langt fra at anerkende ham som en af deres egne, beskrev man ham i nekrologen som “Lederen af alle charlataner i det tyvende århundrede”, og den samme forening var lige så fordømmende overfor mange andre “healere”.

På den tid var postordre handel også et stort marked (Hvem har ikke hørt om Sears Roebuck Catalogue?), så hvis man kunne stoppe forsendelserne af patent-medicin, ville man tildele salget et stort slag. I USA var det muligt udfra loven om at det er “ulovligt at bruge post til at bedrage folk”. Så et beslutsomt postkontor kunne, hvis det kunne overbevise hovedkontoret, stoppe forsendelserne fra producenterne af patent-medicin. Sammenlignet med disse holdninger, så virker vore dages autoriteter meget svage.

Se på radioaktivitet
Listen af pseudo-elektromagnetiske behandlinger i brug for 100 år siden, fik i 1903 tilføjet radioaktive materialer, efter at Marie Curie fik Nobelprisen.

Hurtigt fremkom påstande om de helende kvaliteter ved “Radium Vand”. Et af disse medikamenter, der proklamerede helbredelse for både gigt og kræft var “Waters of Life” (Livgivende Vand) fra Californien. Et stort kvantum blev beslaglagt af Føderale myndigheder på dets vej østover, og det viste sig udelukkende at indeholde normalt kildevand (Heldigvis ikke noget Radium!). Beslutningen om at dømme dette vand for falsk varebetegnelse blev bekræftet af domstolene.

Sammenlign dette med reaktionen fra vores egen regering, ved en lignende sag i New Zealand; “Infinity Moods of Yellow Remember” [Svært oversætteligt, men noget i retning af ‘Uendeligt Humør fra Gul Hukommelse…!’] – Handels Kommissionen vil ikke foretage sig noget og Sundhedsministeriet står magtesløst fordi “vand er ikke medicin”, og derfor bryder reklame for dette produkt ikke loven for medicinsk markedsføring. – I dette tilfælde er det tydeligvis gået tilbage for os.

Oxygen
“Oxygen” [Ilt] har været et navn der “betyder noget” i over to århundreder – Lige siden at dets betydning for vores metabolisme blev opdaget. Dets naturlige vigtighed blev bredt anerkendt, og dette tiltrak mange svindel terapier. En af disse var “Ilt-donor” i USA. En skive fastgjort til patienten, koblet med en ledning til en hul men forseglet metalstav, nedsænket i vand, fik ilt til at flyde ind i patientens krop og kurerede derved den lidelse som patienten var blevet overbevist om at han/hun led af. En usportslig skeptiker åbnede nogle af stavene; Nogle var tomme, andre fyldt med kul.

Nu har vi Ozon og “Hyperbarisk Oxygen terapi” og endda Poly-atomar Oxygen terapi. Det påstås at Ozon inaktiverer HIV og kurerer AIDS, og påstanden om at der er en sammensværgelse mellem sundhedsmyndighederne og medicinalproducenterne for at kvæle Oxygen terapeuterne er en kendt melodi for skeptikere.

I omkring to århundreder har pseudomedicinens verden vokset ved salget af “patent medicin” [På dansk bruges også udtrykket “Mirakel Medicin”, men jeg vil fortsætte med den direkte oversættelse]. Dette er en mærkelig titel idet et “Patent” er noget offentlige myndigheder uddeler; En garanti for at have de eksklusive rettigheder til gengæld for afsløring af opfindelsen. Disse medikamenter er tværtimod fremstillet udfra hemmelige opskrifter, som regel med udgangspunkt i urter.

Noget patent medicin målrettes universelt, f.eks. behandlinger for “Sløvhed”, “Langsom Lever” o.s.v. andre var rettet mod den ene køn, som til “Svage Mænd” (Vi kan jo gætte på, hvilken svaghed, der hentydes til). Atter andre var mere subtile, som til “Kvindelige lidelser” eller endda imod “Kvindelige uregelmæssigheder” (Og vi kan gætte hvad de gjorde). Som sædvanlig misbruges videnskaben i markedsføringen af disse ting.

Dengang var det svage ideer angående lever, nyrer eller nerver, nu bliver vi bombarderet med bekymrende historier om vitamin- og mineralmangler.

Den altoverskyggende bekymring for nutidens kvinder er ikke uregelmæssigheder, iflg. Annoncørerne, men figuren. Her er et par overskrifter fra forsiden af britiske dameblade (Tabel 1).

Tabel 1.
Overskrifter fra dameblade, 2001

 • Sund Kost, 12 Slanke myter (Læs dette og tab flere pund). English Woman’s Weekly, 24.8.01
 • Slank og Smilende! Sammen tabte Danny og Jan 45½ kg. English Woman’s Weekly, 7.8.01
 • Sidste-øjebliks Slankeplan. Tab vægt på ingen tid! English Woman’s Weekly, 14.8.01
 • 50 lav-kalorie godbidder til at hjælpe dig med at tabe dig. English Woman’s Weekly, 28.8.01
 • Lav-kalorie, lav-kulhydrat, høj-energi. Good Housekeeping, 6.01

Tro ikke at dybdeborende journalistik startede med folkene fra Watergate. Tidligt i sidste århundrede kiggede SH Adams nærmere på patent-medicin postyret i Amerika, og hans fordømmende rapport, udgivet i Collier’s Magazine, skabte så meget røre at Loven om Fødevarer og Medikamenter [Food and Drugs Act] blev vedtaget kort efter. [Denne beskriver ulovligheden ved at fremstille og videresælge forfalskede/fortyndede medikamenter og beskytter imod falsk varebetegnelse.]

Kravet om at indholdsfortegnelsen skulle offentliggøres, belyste mange af farerne og hykleriet ved patent medicin; Farerne kunne være høje koncentrationer af opium (morfin), hykleriet var tilstedeværelsen af høje alkohol koncentrationer i medicin solgt i “afholds-områder”, nogle gange med uvidende hjælp fra afholds-entusiaster. Tag et kig på analyserne i Tabel 2.

Tabel 2.
Alkohol indhold i forskellige drikkevarer

 • Øl: 5-6%
 • Hvidvin: 13.5%
 • Sherry: 18.6%
 • Whisky, Brandy: 37.5%
 • Hostetter’s Bitters
  (En populær Amerikansk patent medicin): 47%

Har synet på dyrs psykiske evner forandret sig over 100 år?
Dengang var der tre eksempler, der blev fremhævet meget, og de var alle fra Tyskland!

“Clever Hans” [Kloge Hans], den regnende hest, er nok den bedst kendte, men der var også Muhamad, der kunne mere end simpel regning, han kunne også udregne kvadratrødder, deltage i en samtale og kendte hans ejers telefonnummer.

Nummer tre var Lola, den super-intelligente hund, der talte længe med sin frue, ved at tappe hendes håndflade med dens pote.

Alle disse er selvfølgelig ren indbildning eller dyrenes reaktioner på ubevidste hints.

En anelse anderledes er den nyere “Sheldrakes hund”, der antageligt “vidste” hvornår dens frue forlod sit arbejde, og derfor satte sig til at vente på hende ved døren. Nøjere observation af dyret afslørede dog hvad Sheldrake selv ikke havde besværet sig med at opdage, nemlig at hunden blot var rastløs, og ofte kom hen til døren på tidspunkter, der ikke havde forbindelse med hvad den fraværende frue lavede.

Mennesker, der kreditteres for en skarp intelligens bliver nogle gange snydt af simpel svindel; Intelligens er ikke det samme som forstand.

Dengang troede skaberen af super-smarte Sherlock Holmes på nogle billeder af alfer, der var skåret ud af en børnebog. Mere nutidigt var børn i stand til at overbevise en eminent fysiker om, at de var “Gellerske” ske-bøjere.

Alt i alt tror jeg dog at det går bedre på dette område. Jeg kender ingen tilsvarende nutidige sager til William Crookes og Oliver Lodges – Begge højt berømte videnskabsmænd, men begge blev snydt af medier til at tro på spiritualisme.

Konklusion
Således ser vi, at selvom detaljerne er ændret, så er lettroenhed og dumhed ikke forsvundet, dette til trods for de fremskridt i uddannelse og viden, som optimisterne forudså. New Zealands skeptikere er ikke i fare for at løbe tør for mål for vore undersøgelser. Vi behøver endnu ikke at opløse os, og gå hjem og sætte os med fødderne oppe foran kaminen.

  Bernard Howard er en af grundlæggerne af NZ Skeptikere .

Kilde: Para-nyt 2002 nr. 4. Fra: New Zealand Skeptic, Summer 2002

[*]