af Dann Simonsen, besvarer et læserbrev fra DJ (anonymiseret efter ønske fra skribenten 6/11-2012)

Modtaget 24. april 2002:

Lad mig starte med at rose jeres hjemmeside, dels pga. indholdet dels formen.

Det glæder mig usigeligt at i fremlægger en skeptisk-kritisk holdning overfor såvel videnskab som filosofi, idet antallet af udokumenterede uvidenskabelige påstande fx. indenfor newage-bevægelser og alternative bevægelser vokser for hver dag der går.

Men at være videnskabelig, logisk, kritisk og skeptisk må selvfølgelig ikke udelukke at man udvikler sig og lærer ny viden. Videnskaben har flere gange måtte erkende at ellers anerkendte og grundlæggende paradigmer måtte aflives, fx. “opfattelsen af at jorden skulle være flad som en pandekage” – sagde man andet blev man vel nærmest brændt på bålet. Man skal altså besidde en åben form for skepticisme.

Og nu til mit spørgsmål:

Baggrund : Så vidt jeg er orienteret er “Guds eksistens” hverken bevidst eller det modsatte. Vi kender – set med en videnskabelig synsvinkel – ikke svaret på spørgsmålet. Det samme glæder eksistensen af en mulig oversanselig verden. Blot fordi at vi ikke kan måle/påvise den, kan vi ikke konkludere at den IKKE eksisterer. I gamle dage kunne man vel heller ikke måle/påvise ultraviolet stråling. Altså: også dette spørgsmål må stå åbent, “vi ved ikke om den oversanselige verden eksisterer” – der findes ingen videnskabelige beviser imod (endnu). Set i lyset af ovenstående forhold kan man vel heller ikke UDELUKKE eksistensen af såkaldte åbenbaringer (= budskaber fra den oversanselige verden til menneskene), igen må man vel konkludere “vi ved ikke om de findes” – der findes ingen videnskabelige beviser imod. Mulighederne står åbne.

Anlægger man en logisk-videnskabelig synsvinkel på forskellige spørgsmål, kan disse opstilles som hypoteser (el. usdagn): fx. hypotesen “jorden er flad”. Denne hypotese er siden hen blevet modbevist.

Jeg vil opstille følgende 3 hypoteser:

1) “Gud eksisterer”
2) “der eksisterer en oversanselig-metafysisk verden”
3) “den oversanselige verden kan – hvis den ønsker det – meddele sig til menneskene gennem åbenbaringer”

Jeg ved ikke om vi nogen sinde får (mod)bevist disse hypoteser. Somme tider kan der simpelthen ikke føres bevis for eller imod en given hypotese, men empirien kan tale for eller bekræfte en hypotese. Fx. hypotesen “alle svaner er hvide”. Gå selv ud og kig i naturen, på en heldig dag kan du godt finde 4-5 hvide svaner….men tænk nu hvis du pludselig en dag om 20 år fandt en sort svane – jo så var hypotesen modbevist, en gang for alle – men indtil da bliver den mere og mere sandsynliggjort hver gang du finder en hvid svane.

Nuvel, hvis videnskaben/logikken kan modbevise mine 3 opstillede hypoteser, slutter brevet her.

Hvis ikke……kommer mit egentlige spørgsmål:

“Hvilke krav må vi stille til en mulig åbenbaring?”

Jeg er godt klar over at besvarelsen af spørgsmålet forudsætter en antagelse om at førnævnte 3 hypotese er sande. Men det er vel heller ikke ukendt for videnskaben at gøre visse antagelser, her tænker jeg f.eks. på astronomien (big bang) eller psykologien (Freunds teorier).

Med venlig hilsen
DJ (anonymiseret efter ønske fra skribenten 6/11-2012)


Kære DJ.
Du er religiøs, og det skal du have lov til, men når du samtidig underskriver dig som “læge og forsker”, må det være på sin plads at påpege, at din religiøsitet ind imellem løber om hjørner med dig og undergraver din egen angivelige glæde ved skeptisk kritik af “uvidenskabelige påstande” .

1) Det er et stift stykke, når du vil gøre videnskab, logik, kritik og skepsis ansvarlig for alle de grusomheder (af både spirituel og korporlig art), som religionen gjorde sig skyldig i over for de første spæde forsøg på at etablere en naturvidenskabelig indsigt i verden:
“Videnskaben (!) har flere gange måttet erkende, at ellers anerkendte og grundlæggende paradigmer måtte aflives, fx. “opfattelsen af, at jorden skulle være flad som en pandekage””
Det er vel ikke uvæsentligt at påpege, at ‘paradigmet’ i denne sammenhæng var den dogmatiske kristendom – og at videnskabsmændene var dens yderst ufrivillige ofre “- sagde man (?) andet blev man vel (!) nærmest (!) brændt på bålet. Man skal altså besidde en åben form for skepticisme.” – ikke, fordi videnskaben ikke var åben nok, men fordi sandheden om naturen og universet (som den var meget åben over for!) var ilde set blandt de dogmatiske gejstlige. Dette har i øvrigt ikke ændret sig radikalt i den mellemliggende tid: Det kræver som oftest kamp, før sandheden accepteres – og den er undertiden oppe mod stærkere kræfter end den relativt beskedne rolle, som tilkommer den religiøse dogmatisme i dag, i sammenligning med den europæiske middelalder, hvor ikke “man”, men derimod folk med videnskabelige forklaringer, ikke “nærmest”, men rent faktisk blev brændt, og ikke, fordi bødlerne ikke troede på fx “Guds eksistens”, men netop fordi de gjorde! Videnskaben har med andre ord ikke “måttet” erkende noget. Den har slet og ret gjort, hvad den er bedst til, og erkendt – og religionen har med tænders gnidsel, og kun fordi det ikke kunne være anderledes, måttet (!) erkende, at dens – og ikke videnskabens – “grundlæggende paradigmer” var skrupforkerte! At jorden ikke er flad, har den oplyste del af menneskeheden i øvrigt været klar over siden den førkristne oldtid! ‘Allerede de gamle grækere …’

2) Som sandsynliggørelse af din guds eksistens skriver du, at man i gamle dage ikke kunne måle/påvise ultraviolet stråling = i dag kan vi ikke måle/påvise guddommelig stråling. Ergo mangler vi bare de rette måleinstrumenter for at kunne hilse på din gud! Du ser dermed bort fra en helt oplagt forskel på ultraviolet og gud: Før opdagelsen af den ultraviolette stråling eksisterede der ikke en tro på den oversanselige ultraviolethed og al dens væsen, en tro, der kunne ånde lettet op, da den en skønne dag ved naturvidenskabens hjælp opnåede sin endegyldige bekræftelse. Den ultraviolette stråling er en naturvidenskabelig opdagelse – hvilket adskiller den ikke lidt fra det guddommelige!

3) Din Popper-tro er i øvrigt ikke mere klarhedsbefordrende end din længsel efter ‘ægte’ mirakler! Svane-eksemplet er citeret til bevidstløshed, og det bliver ikke mindre barnligt for hver gang:
“Fx. hypotesen “alle svaner er hvide”.”
Bevares, filosoffer kan få meget tid til at gå med den slags, men videnskaben har andre og mere fornuftige ting at tage sig til. En af dem, der kun nåede at få næsehårene svedet lidt af de kristnes åbenhed, beskæftigede sig for eksempel med tyngdekraften. Han undersøgte (og fandt frem til) nogle af de lovmæssigheder, der gælder for accelerationen af faldende legemer og det gjorde han ganske godt, så vidt jeg husker. Hvis han havde været lige så barnlig, som dit eksempel lægger op til (altså bedrevet filosofi, i stedet for videnskab), så havde han i stedet for hævdet, at alle legemer altid og overalt falder, og at det aldrig, aldrig, aldrig nogen sinde vil kunne være anderledes! Altså ikke alene falsk, men også ualmindeligt kedsommeligt sludder!
Ikke engang en ornitolog ville kunne finde på at opstille Poppers svane-hypotese, eftersom ornitologien beskæftiger sig med, hvad og hvordan svaner er, og
ikke rejser jorden rundt for at finde skotskternede svaner, der kunne falsificere den latterlige hypotese!
Hvis ornitologen har været i felten, har han i øvrigt allerede konstateret, at langt fra alle svaner er hvide! Men når man først har fået pillet olien af dem igen, plejer det alligevel at være temmelig tæt på.

4) En kort kritik af popperismen kan du finde i anmeldelsen af skeptiker-bogen “Bedst af alle verdener” :
http://www.skeptica.dk/pn2000/p_0005_8.htm
(I afsnittet om Dan Frederiksens artikel: Kampen om menneskets oprindelse)
En lignende kritik af hypotese-idéen (incl. svane-eksemplet) kan du finde på:
http://www.gegenstandpunkt.com/dansk/hypotese.htm

5) I et forsøg på at give din religion et skær af videnskabelighed forsøger du at give den form af popperske hypoteser
“1) “Gud eksisterer”
2) “der eksisterer en oversanselig-metafysisk verden”
3) “den oversanselige verden kan – hvis den ønsker det – meddele sig til menneskene gennem åbenbaringer””
hvortil jeg kun kan sige: Jeg kunne personligt godt tænke mig at give Vorherre et par på skrinet, men det min helt personlige idiosynkrasi, som de andre skeptikere ikke kan tages til indtægt for! Men mød dog op med treenigheden af Gud, den oversanselige-metafysiske verden og dens meddelelser, så vi kan få en chance for at hilse på dem. Guderne skal vide, at vi har ventet længe! Med en lille undtagelse, som sagt: Den “oversanselige verden”, som for eksempel kun særligt apparatur gør tilgængelig for vores sanser: flagermusenes ‘radar’, det ultraviolette spektrum eller radiobølgerne, har vi allerede stiftet bekendtskab med! Det dumme er bare, at det hver eneste gang er sket i kraft af videnskaben! Ikke ét eneste af disse reelt eksisterende oversanselige fænomener er blevet gjort tilgængelige (eller blot forudsagt!) af religionerne eller filosoffernes hypoteser!

6) Og hvad dit “egentlige spørgsmål” angår,
“Hvilke krav må vi stille til en mulig åbenbaring?”
så er jeg bange for, at du bliver nødt til at holde os uden for dit “vi” !
Vi stiller nemlig overhovedet ikke krav til åbenbaringer! På det punkt er vi meget beskedne. En hvilken som helst åbenbaring – selv en lille bitte en – vil vi være fuldt ud tilfredse med. Vi mener ikke, at det på nogen måde tilkommer os at stille krav til den slags. Hvis du ligger inde med en, må du derfor ikke tøve med at komme forbi redaktionen ved lejlighed.
Skulle du have en interesse i at høre om, hvilke krav for eksempel Vatikanet stiller til åbenbaringer, så kig på udsendelsen “The Miracle Police”, som engang imellem sendes på Discovery!
Med venlig hilsen
Dann Simonsen

PS  Big Bang er i øvrigt ikke bare en “antagelse” (= poppersk hypotese), som videnskaben har gjort sig, men er en teori, som forklarer de iagttagelser, som astronomerne har gjort af det virkelige univers – helt uafhængigt af dets ønsker! Freuds teorier er i den sammenhæng mere tvivlsomme …
PPS  Som et eksempel på vores åbenhed vil vi ikke tøve med at gøre dig opmærksom på en alternativ mulighed for at få besvaret dine spørgsmål. Vi har for nylig opdaget, at Gud har sin egen brevkasse på:
http://www.herregud.com/
Det kan være, at du kan få svar fra den oversanselige verden dér – hvis ellers “den ønsker det”! God fornøjelse!

PPPS 15. maj 2002: Jeg er ikke naturvidenskabsmand, men befinder mig uddannelsesmæssigt i humaniora og samfundsvidenskaberne. Derfor plejer jeg altid først at høre om de nyeste kosmologiske landvindinger, når de har eksisteret så længe, at de dukker op på National Geographic eller Discovery. En af de sidste ting, jeg hørte, var i en udsendelse, der hed Runaway Universe/Universet på afveje, hvor det blev fortalt, at der for nylig har vist sig et alvorligt problem med Big Bang-teorien: Hvor man tidligere har diskuteret, om universet ville udvide sig i en uendelighed efter knaldet eller om udvidelsen på et tidspunkt ville stoppe og gå den modsatte vej, fordi universets masse var så stor, at tyngdekraften ville trække det sammen igen i en slags ‘Big Implosion’, så tyder de seneste målinger på, at universets udvidelse ikke alene ikke aftager, men at den ligefrem accelererer! Forskerne arbejder forsat på sagen …. At de skulle være på vej til at opdage en flok umeddelsomme oversanselige væsener, der står og trækker i universet, skal jeg ikke kunne udelukke, men jeg tillader mig at være yderst skeptisk …

Til gengæld er det typisk for den videnskabelige måde at tænke og arbejde på, at man sgu får et reelt problem, når man pludselig støder på den slags uventede data, der ikke harmonerer alt for godt med forklaringen på de allerede eksisterende! Mig bekendt er der ingen implosions-tilhænger, der har stillet sig op og fastholdt, at universet helt sikkert vil implodere, men bare har valgt at sløre dette faktum bag data, der tilsyneladende siger det modsatte!

Kilde: Para-nyt 2002 nr. 3

[*]