af John Ståhle, besvarer et læserbrev

Kære redaktion
Jeg har fundet jeres hjemmeside og er i almindelighed enig med jer.

Jeg er et menneske, som tror på logikken og videnskaben og er uhyre facineret af sidstnævnte. jeg er typen som læser alle former for videnskabelige artikler og ser National Geografic/Discovey Channel et par timer dagligt.

Jeg er generelt meget skeptisk overfor alt alternativt og kan ihvertfald konstatere at det alternative univers er befolket af ofte meget useriøse behandlere m.m.

Dog har jeg fornyligt måttet "bide i græsset" og jeg er nu fast overbevidst om, at jordstråler er et fysisk faktum man skal tage meget alvorligt.

Baggrunden er følgende:

For 7 år siden flyttede vi ind i et nyt hus. Før den dag havde jeg kun besøgt en læge de foregående ca. 10 år en enkelt gang med en tennisalbue.

1 måned efter indflytningen brød helvede løs og de næste ca. 7 år har været et langt mararidt.

Jeg fik diverse allergier, SVÆR astma, diverse infektioner heraf en livstruende og for højt blodtryk (typisk omkring 180/100 med medicin, uden medicin helt vildt). Desuden fik jeg i stigende grad problemer med træthed og følte at min hjerne langsomt blev nedbrudt. 50-75% af alle dage gik jeg totalt groggy rundt, var irriteret og mindre effektiv, min intellektuelle kapacitet blev ganske enkelt nedbrudt.

Fra da af har jeg været stamgæst i sygehusvæsenet. Jeg tror jeg er blevet undersøgt for stort set alt.

Jeg bemærkede dog at jeg på forretningsrejser og ferier som regel havde det glimrende.

For 2 år siden flyttede vi til Sjælland. I den forbindelse boede jeg 2 måneder hos nogle venner indtil familien kom og i de 2 måneder havde jeg det aldeles super.

Da vi flyttede ind i vores nuværende hus for 2 år siden blev situationen hurtigt decideret desperat. Jeg følte ganske enkelt at min krop blev nedbrudt fra måned til måned og spurgte mig selv om hvornår kroppen ganske gav op (jeg er kun 39 år gammel).

Jeg rendte forsat systemet på dørerne men lægerne kunne ikke konstatere, hvad jeg fejlede. I ren desperation begyndte jeg sidste år, at tage kontakt til diverse private læger for at hoppe diverse ventelister over. Dette har kostet mig ca. 50.000 kr i privatbehandlinger, alt sammen resultatløst.

Jeg har også prøvet diverse alternative behandlinger, alt sammen plat og spild af tid og penge.

For ca. 2 måneder siden var vi en uge på ferie og jeg havde det igen pludselig super. Da jeg kom hjem, så var det som at få en hammer i hovedet.

Jeg ved ikke idag, hvor tanken kom fra. Pludselig gik det op for mig, hvad fællesnævneren for vores nuværende og forrige hus er. De ligger begge for enden af en lang bakke tæt ved en stor å. Så slog det mig at der kunne være årer under vores hus (min viden om jordstråler var nul).

Ind på nettet og så gang i "Google". Bingo, jeg fandt en række interessante sider og valgte at ringe til en behandler som virkede seriøs og som havde forskellige løsningsmodeller på, hvad man kan stille op mod jordståler.

Han kom så for 2 måneder siden. Fandt selvfølgelig ud af at der var mange jordstrålefelter i huset (alternative behandlere finder ALTID noget, forskellen er at ham her havde ret).

Vi fik installeret en boks i huset. Næste dag var mit blodtryk pludselig 130/60 og har ligget stabilt der siden (uden medicin vel at mærke, jeg er stoppet med medicinen). Jeg får det bedre dag for dag og føler mig 10 år yngre.

Min datter er blevet et helt andet menneske og virker meget friskere og vågen nu. Min kone og søn kan ingen forskel mærke, de generes tilsyneladende ikke af jordstråler.

Den jordstråleekspert jeg havde ude, har den holdning at det kun er et spørgsmål om tid, før videnskaben har udviklet måleinstrumenter, som er følsomme nok til at kunne måle jordstråler og den dag det er tilfældet vil jordstråler pludselig blive eksakt videnskab som tages meget alvorligt.

Jeg synes dette lyder logisk og passer godt ind i min måde at tænke på.

Lad os håbe at det sker hurtigt. Efter selv at have lidt i 7 år p.g.a. jordstråler, så er det min overbevisning, at mange lidelser kunne undgås, hvis man automatisk jordstrålesikrede alle huse.

Mvh
Henrik


Kære Henrik,

I en email fra 29. juni 2002 20:06 skriver du: "Jeg tror man skal tage jordstråler alvorligt" og du beskriver, hvorledes du, efter at have skiftet bopæl, i en ca. 5 års periode har lidt af alskens gebrækkeligheder, såsom allergier, SVÆR astma, diverse infektioner, for højt blodtryk mmm.

Efter endnu engang at have skiftet bolig, denne gang til en helt anden geografisk lokation, fortsatte dine helbredsproblemer i endog forværret form i yderligere 2 år. Du har derimod haft det udmærket, når du er borte fra hjemmet.

Herefter fremsætter du en hypothese om, at disse lidelser på begge geografisk lokationer var forårsaget af såkaldte "jordstråler" og at disse skulle have sammenhæng med boligens beliggenhed "for enden af en lang bakke tæt ved en stor å. Så slog det mig at der kunne være årer under vores hus (min viden om jordstråler var nul)."

Det sidste udsagn er i indre modstrid. Du kan ikke både være uvidende om påstande om jordstrålers eksistens og samtidig få den tanke, at der "kunne være [jordstråle]årer under vores hus". Lad foreløbig denne inkonsistens hvile.

Du fortæller endvidere, at efter installationen af en boks i huset er dine sygdomstilfælde ophørt.

Din hypothese er altså: Mine sygdomsanfald er forårsaget af jordstråler og en boks med en form for anti-jordstråler har kureret mig.

Min arbejdsteori er derimod: Du bedrager dig selv – hvilket jo er noget, vi alle gør med regelmæssige mellemrum, når vi har problemer med at forstå sammenhængen mellem virkning og årsag.

Lad os som udgangspunkt antage, at din hypothese er korrekt.

Kan man bekræfte eller afkræfte den ved anvendelse af videnskabelige metoder?
En bekræftelse af hypothesen medfører samtidig at min arbejdsteori er modbevist; en afkræftelse af den styrker min arbejdsteori til – eller snarere over – grænsen for bevis.

Hvordan kan man rent operativt af- eller bekræfte din hypothese?

Mit forslag er et dobbelt blindforsøg som følger:

1.    Uvildig Person-1 (herefter UP1) og Uvildig Person-2 (herefter UP2) er almindeligt agtede og hæderlige personer. Det kan f.eks. være Notarius Publicus, en dommer, en præst …

2.    UP1 kender dig ikke personligt og må ej heller have nogen form for kontakt med dig, før forsøget er afsluttet.

3.    UP1 er indifferent overfor jordstrålers eksistens eller ikke- eksistens.

4.    UP1 må ikke kende dine svar (pkt. 13.).

5.    UP2 må ikke nærmere tilknytning til dig og skal undlade kontakt med dig, indtil forsøget er afsluttet.

6.    Alle deltagere i forsøget skal være enige om, at rejsebrochurer ikke afværger virkningen af  jordstråler.

7.    Jordstråleboksen er aflåst og forseglet.

8.    Hver anden uge ombytter UP1 – eller foregiver at ombytte – din "jordstråleboks" med en fuldstændig  identisk boks indeholdende en passende mængde rejsebrochurer.

9.    Hvis det overhovedet er muligt, skal ombytningen ske ved, at den oprindelige jordstråleboks bliver stående, medens dens indhold skiftevis erstattes med rejsebrochurerne og anti-jordstrålemidlet.

10.    Det er væsentligt, at UP1 holder sin viden for sig selv og samtidig er meget omhyggelig med at sikre, at man ikke kan kende forskel på de to bokse.

11.    Ombytningen skal ske, uden at du eller UP2 ved, om du behandles med anti-jordstråler eller rejsebrochurer.

12.    UP1 fører en hemmelig, skriftlig journal over, hvilken boks der står i dit hus.

13.    Ved hver tilsyneladende ombytning meddeler du skriftligt UP2, om du har haft det godt eller skidt i den netop afsluttede periode. Som svar accepteres kun et helt klart:

         a.    Ja, jeg har haft det godt i tiden <Startdato> til <Slutdato> (implicerer jordstråleboks).

         b.    Nej, jeg har haft det dårligt i tiden <Startdato> til <Slutdato> (implicerer rejsebrochure-boks).

14.    Ved rent gætteri (som at slå plat og krone med en mønt) vil du opnå 50% "Ja"-svar i forbindelse med at jordstråleboksen har stået i dit hus. Grundet på almindelig statistisk usikkerhed i
forbindelse med et lille "univers", vil den faktiske proportion ligge i området ca. 40%-ca. 60%.

15.    Antallet af fiktive eller sande ombytninger skal være mindst 14; aht. statistisk usikkerhed gerne det dobbelte.

16.    Kriteriet for, at jordstråleboksen har en virkning, er at mindst 70,7% af svarene stemmer med, hvilken boks der var opstillet, præcis 70,7% medfører nemlig, at korrelationskoefficenten er 0,5.

17.    Ved forsøgets afslutning samles UP1, UP2 og du og sammenholder UP1s journal med UP2s beholdning af dine svar. Din hypotheses holdbarhed afgøres i forhold til kriteriet i pkt. 16.

En korrelationskoefficent på 0,5 eller højere indikerer, at de undersøgte data varierer på samme måde. At der i dette tilfælde er tale om hændelser, som kan forventes at have sammenhæng, medfører at en høj korrelationskoefficent styrker denne indikation.

Desværre er korrelationskoefficenten ikke et egentligt bevis, idet der kan i stedet være tale om kovarians (jeg kan nævne, at man har observeret kovarians – og en dermed forbunden høj korrelationskoefficent – mellem tomathøsten i Ungarn og fejlprocenten for japanske digitalure og mange andre lignende, helt tilfældige sammentræf).

Bliver hypothesen styrket, er det sandsynliggjort, at hvad der populært betegnes "jordstråler" har forbindelse til et fysisk fænomen. Dette vil være en vigtig erkendelse, og i så fald bliver jordstråler mål for megen forskning i årene der kommer.

Forkastes den, må du se i øjnene, at det havde været billigere og lige så effektivt at anskaffe rejsebrochurer fremfor jordstråleboks og – hvad der vigtigere – at du har behov for hjælp til at afklare et eller flere ukendte problemer, som har vist sig at kunne kureres med placebo.

Hvis du foretrækker blot at tro, har jeg ingen problemer med det – det er dine penge.

Mvh, John Ståhle

Kilde: Para-nyt 2002 nr. 4

[*]