af Willy Wegner, besvarer læserbrev fra Jean Seeberg

Modtaget 15 januar 2002

Til Skeptica.
Bliver Jeres sider ikke lidt ensidigt, når I ikke vil have nogen former for debat på dem?

I skriver I ikke vil have navn på indlæg, da det ikke skal udvikle sig til et egentlig diskussionsforum, det gør mig en del skeptisk, om Skeptica nu også er en objektiv forening, for jeg mener at mange guldkorn netop kommer i forbindelse med debat.

Jeg sender også denne mail for at gøre opmærksom på en artikel bragt i Randers Amstavis den 31. december 2001 samt 2. del, opfølgning af samme, den 2. januar 2002.

2. del henvender sig blandt andet til Willy Wegner, og jeg sender derfor min artikel, (samlet), vedhæftet denne mail.

Jeg mener den hører hjemme på Jeres sider, og jeg vil da også gerne have et svar eller kommentar ang. og meget gerne fra Willy Wegner, for som jeg skriver i artiklen, mener jeg at Wegner udtaler sig om noget han ikke har belæg for, og hvis man skal tage ham alvorlig, må fremføre sig mere objektiv i sine udtalelser.

Jeg har ikke noget imod at blive nævnt ved navn, da jeg helt og holdent kan stå inde for min mening.

Venlig hilsen
Jean Seeberg
Nedre vej 69, Albæk
8900 Randers


Til Jean Seeberg
Det kan godt være, at du synes at vores sider er ensidige uden nogen debat. Men nu er det jo altså ikke “annonceret” som et debatforum. Når vi ikke sætter navn på de få læsermails vi får, så er det blot konsekvent fordi de fleste ikke ønsker det. Vi gør gerne en undtagelse, når indsenderne udtrykkeligt ønsker at få deres navn og adresse nævnt.

Det er godt du er skeptisk, dels i al almindelighed og især med hensyn til om Skeptica er en objektiv forening. Skeptica er nemlig ikke en forening. Skeptica er et website for uafhængige danske skeptikere. Vi er endog så skeptiske, at vi af og til er skeptiske overfor hinanden.

Selvfølgelig kan der komme guldkorn i forbindelse med en debat, men ofte kan der være langt imellem dem når det drejer sig om de områder vi beskæftiger os med. Jeg har set det i andre debatfora, eksempelvis blandt astrologer. Der er ofte tale om skyttegravsdebat hvor det mere går ud på at sværte hinanden til og ofte ender med personlige fornærmelser og en retræte i stil med: nej, nu er det for barnligt, nu gider jeg ikke være med mere. Herefter opdager de at de er blevet gråhårede og at børnene er flyttet hjemmefra – i overført betydning, naturligvis.

Den debatform vil jeg ikke bruge min tid på, endsige den tid det ville tage at være systemansvarlig for et sådant åndeligt stuntcirkus.

Jeg siger tak for den tilsendte artikel , og bringer den naturligvis loyalt i denne forbindelse, lige som jeg bringer det jeg skrev i sin tid om nytårsbølgen – så kan andre kaste deres objektive blik på dette stykke historie.

Du skriver at jeg udtaler mig om noget jeg ikke har belæg for. Jeg refererer sådan set blot hvad der allerede har stået på tryk her og der i samtidens kilder, og knytter nogle generelle betragtninger dertil. Om du vil tage mig alvorligt er din sag, og med hensyn til at udtrykke sig objektivt så gør jeg det faktisk ved at fremføre begge sider af daværende ufo-eksperters udtalelser, men er ikke så tandløs at jeg ikke tør vælge side.

Med hensyn til din artikel, så skriver du: “Jeg er ikke ekspert, som Willy Wegner åbenbart mener han er, men det behøver man vist ikke at være, for at se den “videnskabelige” bortforklaring han her kommer med, ikke holder vand”.

Se, nu er det så dig der ikke er objektiv, og udtaler dig om noget som du ikke har belæg for.

Nej, jeg har ikke påberåbt mig ekspertstatus, og nej, jeg har ikke fremsat “videnskabelige” bortforklaringer, ej heller har jeg, jævnfør din artikel, klandret din far for ikke at være ved sine sansers fulde brug. Tværtimod fremgår det af citatet i bogen, at han var en særdeles opmærksom iagttager og god til at forklare det han havde set, og ikke fablede om moderskibe og rumvæsener. Det har man ufo-eksperter som H.C. Petersen til. Formanden for Skandinavisk UFO Information, Erling Jensen, udtalte: “Det har været ærgeligt, at der – hver gang vi har været udsat for “masseobservationer”, som i dette tilfælde – også har været en naturlig forklaring; men vi må vel leve med det.” Han ville med sin mangeårige erfaring vide, hvis der var noget der ikke “holdt vand”, men lod ikke sit håb om en “mystisk” forklaring løbe af med sig, og lod andre mere engagerede ufo-eksperter om spekulationerne.

Kan du nu se hvad jeg mener med “skyttegravsdebat”? 

De fleste mennesker hader at få forklaret deres “mystiske” oplevelser, det har jeg blandt andet hørt fra de ufologer der indsamler og analyserer ufo-beretninger.

Men hvis du og din familie har haft en mystisk, fantastisk og langtidsholdbar oplevelse i 1972, og den forbliver at være således for dig, så lad da være med at blive fornærmet. Nyd det hellere i stil med: “- nå unger, nu skal i høre om en mystik oplevelse far engang havde!”

“Der findes nu mere mellem himmel og jord, end vi kan forstå”, for nu at citere din far. Han har indlysende ret, og jeg tilføjer gerne: – heldigvis!

Men der findes altså osse mere mellem himmel og jord vi nægter at forstå.

Læs: Mystik over Albæk / af Jean Seeberg
Læs: Nytårsbølgen 1972 / af Willy Wegner

Kilde: Para-nyt 2002 nr. 1

[*]