af Mogens Winther

Et par kommentarer til TV serien “Fornemmelse for snyd – 1”

Ak ja, hvordan kunne det gå så galt?

Danmark befinder sig på det højeste tekniske niveau nogensinde, men alligevel blomstrer overtroen som aldrig før.

Måske er en del af forklaringen givet for år tilbage i bogen “Formerelse og Fremskridt” (1908) forfattet ved den danske kraniemåler professor K. A. Wieth-Knudsen.

Professoren så med bekymring på de mange nymodens automobiler samt kvindernes interesse herfor.

Vi citerer:

“Når man nutildags spørger en Pariserinde om hendes skønneste Drøm, svarer hun med et dybt suk, hvori hele hendes Længsel kommer til Udtryk …. 120 Kilometers Automobilfart i Timen.”

Disse nymodens biler var skam farlige på mange måder. Motor-rystelser – sammen med mange af tidens øvrige kvinde-nykker og luner – vil ifølge Wieth-Knudsen kunne bevirke en nedsynkning af kvindernes uterus, med en forøget fødselsfrekvens af de såkaldte “rundhoveder” til følge.

Og sådanne “rundhoveder” er skam ikke at spøge med. Ifølge professor Wieth-Knudsen dokumenterer kraniemålinger på gamle ægyptiske mumier, at lige før det dette store rige kollapsede, var man plaget af en særlig høj andel af – netop – rundhoveder!

Om en øget forekomst af rundhoveder kan forklare vore dages overtro ved vi ikke – men de gode gamle kraniemålingsmetoder er i hvert fald kommet på mode igen. Dette afsløres ikke mindst i DR TV-s nye og tiltrængte serie – “Fornemmelser for snyd”.

TV holdet har for nyligt besøgt en “Krop og Sind” messe i KB-hallen, og her kunne man møde den velkendte danske kraniemåler Andre H. Corell. Corell er sammen med flere andre begyndt at genopdyrke de gode gamle kraniemålingsmetoder.

Tidligere har Corell undervist på det newage inspirerede Hovedstadens Oplysnings Forbund – via kurset “Kend din nabo”. Den anvendte lærebog var forfattet ved den tysk-svejtsiske Carl Huter (1861-1912) og viste flere tegninger på forbryder ansigter, bl.a. den berygtede kasse-tyv fra Hildesheim.

Carl Huter skriver selv opmæksom på at hans “ansigtsdiagnose” metoder stemmer overens med de berygtede “Lombroso” profiler, en undersøgelse, der påstår at forbrydere har ganske bestemte fysiske kendetegn.

Særlig agtpågivenhed bør man ifølge Carl Huter vise de personer, der har fortykkede hængeører:

“Henkelohren oder hässliche oder abnormal dicke und grosse Ohren”

– det er nemlig her vi ofte finder økse- , syre – samt sprængstofmordere.

Jovist, således kan man kende det dårlige selskab.

Ubehageligt nok blev Lombrosos atlas over forbryder-kendetegn anvendt af e.g. Gestapo i det tredie Rige.

Lad os skyndsomst vende tilbage til de hjemlige danske forhold. Til Berlingske Tidende (18. August 1998) udtaler naturterapeut Andre’ H. Corell:

“Jeg kan se meget på hjerneskallens og ansigtets form : Religiøs indstilling, etik, praktiske anlæg, hjertets tilstand – både psykisk og fysisk – nyrens og leverens funktion, om folk har sans for form, matematik, sprog, har erhvervssans, humor, finfølelse, et godt kærlighedsliv, om de er flittige og om de er intelligente”

I TV serien “Fornemmelser for snyd” underkastes Corell en videnskabelig test. Resultatet er ikke kendt i skrivende stund, men artiklens forfatter kan på sit clairvoyante knæ fornemme, at Corell nok ikke klarede sig så godt.

Uanfægtet heraf skriver Corell på sine hjemmesider:

“Fysiognomik er en meget eksakt videnskab. Der læses bl.a. næse, mund, øjne, ører, pande, kinder, kæber, hals og hele kraniet. Metoden er blevet testet igen og igen, således at den i dag fremstår gennemarbejdet og virksom.”

Javel.

I så fald finder må vi hellere videregive en række af de – åbenbart hverdags-nyttige – karakteristika, man kan finde i datidens værker:

“Det højere Aandsliv er især knyttet til den del af Hjernen, der ligger i det til højre for den lodrette Linie på Billedet liggende Parti, medens de lavere Sjælefunktioner har hjemme i Nakkepartiet”.

“Og jo mindre ansigtsvinklen er, af desto lavere Beskaffenhed er den paagældenes Aandsliv”

– fra det danske Fysiognomik og Karakterologi, 1928

Jovist, mens vi kaster et granskende blik på vore skumle chefer og kolleger, må vi hellere videregive disse nyttige råd fra “Fysiognomik og Karakterologi”:

“Bredhoveder: Materialistisk anlagte, praktiske Naturer, tilbøjelige til Snæverhjertjethed, dygtige Specialister, men mangler Overblik”.

“Langhoveder: Stort og idealistisk anlagte Naturer, vermhjertede, oftest upraktiske, stor Sans for Æstetik, vidtskuende Overblik”.

Rundhoveder har derimod:

“… Anlæg for Selviskhed, konservative, holder undertiden stædigt på det tilvante.”

Supplerende læsning
Carl Huter selskabets hjemmesider er et besøg værd, selskabets tidsskrift bringer jævnligt kranieartikler om såvel pæne som knap så artige mennesker.

Retfærdigvis skal siges at Huters egne metoder ikke fandt direkte anvendelse i det tredie riges fysiognomiske race politik. Men det interessante er at Carl Huter lovpriser de forbryder profiler, der blev produceret ved kollegaen Cesaro Lombroso:

“Mit diesen 30, meist physiognomischen Merkzeichen. welche ich aus dem Material, das uns Lombroso verschafft hat und das mit dem meinigen übereinstimmt, zusammengesucht habe, sind noch nicht alle körperlichen Merkzeichen, aber doch die hauptsächlichsten gefunden, von denen beim typischen Verbrecher bald das eine, bald das andere Zeichen, bald wenige, bald viele davon immer wiederkehren.”

Og netop disse højt priste Lombroso forbryder profiler fandt anvendelse i det Tredie Rige: se fodnote 51 i dette Holocaust arkiv:

“Nazi policy towards the asocial’ was heavily influenced by the criminal-biological presuppositions of the Italian racial ideologist Cesare Lombroso”

Supplerende links

[*]