af Jacques F. Valleé, oversat af Allan Didriksen

Korncirkler: Meddelelser" fra oven eller menneskelige kunstværker? Nogle personlige tanker over et fraktalt tema

Jacques Vallée har i mange år været særdeles kontroversiel. Denne artikel er også et ret så omstridt tankesæt omkring korncirklerne. De mange konspirationsteoretikere vil sikkert klappe i deres hænder. Vi bringer artiklen som "Spekulative aspekter", ikke fordi vi er enige med Vallée, men for at vise hvad der rører sig på spekulationernes marked. (Red.)

Nøglen til efterforskning af unormale hændelser ligger ofte i at stille de rigtige spørgsmål, mere end at pløje sig igennem en langs liste af tænkte svar og slagsmål om hypoteser. Korncirklerne som har udsmykket de engelske marker i de sidste årtier er et godt eksempel på disse principper. Mange velmenende "paranormale" forskere og new age entusiaster har øjeblikkeligt postuleret at cirklerne er skabt af rumvæsner, mens den generelle opfattelse blandt journalister og akademikere tangerer en opfattelse af bedrageri. Sandt er det at to pensionerede mænd ryddede forsiderne hos verdenspressen som ophavsmændende til mange cirkler. Op gennem årene har adskillige efterforskere – denne artikels forfatter inklusive – mødtes med disse selvbestaltede "kunstnere" som har skabt komplekse kornformationer, som et nyt udstillingsvindue hvor landskabet er brugt som et lærred til at chokere den offentlige bevidsthed og fremprovokere reaktioner. Ingen tvivl om at i det mindste nogle af formationerne – inklusive nogle af de bemærkelsesværdigt komplekse – er deres håndværk.

Dette efterlader de fleste af formationerne uforklarede, især dem som er dukket op på meget kort tid eller er betingede af stor matematisk nøjagtighed. At tegne en cykel eller en edderkop i en mark er en ting, Mandelbrot’s fraktale geometri er noget helt andet.

Da meget sofistikerede formationer begyndte at dukke op i de engelske landskaber blev mange ufo forskere interesserede. (De fleste havde en baggrund fra jordbunds studier relaterende til de mærker der var efterladt i Delphos eller Trans-en-Provence). I stedet for en hovedkuls konklusion omkring oprindelse og formål med formationerne, stillede de en række grundlæggende spørgsmål som disse:

Er der en ændring i karakteren af formationerne gennem tiden? Hvad er det, præcis, der sker med vegetationen inde i de berørte områder.

Er der noget specielt ved stedet hvor fænomenet opstår? For at søge informationer om disse spørgsmål, etablerede de et regelsæt for at indsamle prøver af vegetationen og sendte dem til en række laboratorier for at blive undersøgt mikroskopisk. Resultaterne, som har været diskuteret ved møder i Society for Scientific Exploration (Selskabet for Videnskabelig Udforskning) og andre offentlige møder, har aldrig vakt mediernes interesse (eller især den ufologiske populærvidenskabelige) måske fordi de stred mod indholdet af andre sensationelle hypoteser.

Svarene er som følger:

De tidlige formationer var simple cirkler, så blev det cirkler med satelitter. I de senere år er mere sofistikerede og mere præcist afbildede geometriske figurer dukket op.

Vegetationen er bøjet fordi leddene er sprængte. Stilkene er ikke ødelagt og det er ofte rapporteret at planterne er begyndt at gro igen. Alle de vigtigste formationer blev observeret i umiddelbar nærhed af vigtige forsvarsmæssige forskningscentre og ofte i godt kontrolleret luftrum.

Disse studier peger på kornformationerne som resultat af forsøg med avanceret elektronisk krigsførelse udført af forsvarets samarbejdspartnere. Svaret på spørgsmål (1) giver os det første spor: hvis man forsøger at kalibrere en stråle vil det at tegne et mønster på en hvedemark med et halmstrås nøjagtighed være en ideel testform. Svaret på spørgsmål (2) indkredser den type af energi som er brugt, fordi den mængde af varmestråling som skal sendes ind i et led på en hvedestilk for at fordampe vandet er en kendt størrelse, som laboratorietest i Frankrig og USA fastslog. Svaret på spørgsmål (3) peger på de sandsynlige ophavsmænd til eksperimenterne.

Det er fristende at konkludere at en form for rum-baseret våben er ved at blive udviklet. Jeg er lidt tilbageholdende med at antage dette, på grund af omkostningerne der er involveret. Selv om satelitter skulle repræsentere den ultimative platform for et sådant våben, hvilket ikke er indlysende for mig, kan kalibrationstests udføres langt billigere fra et konventionelt fly. I de sager hvor vidner har set formationer blive skabt, har de beskrevet et rødligt genskær ved jordoverfladen og vegetationen blev nedbøjet på få minutter, som tegnede en figur meget på den samme måde som en elektronstråle "maler" et digitalt billede på en computer skærm. Fra samtaler med de involverede efterforskere ville strålen næppe være en simpel infrarød stråle. I stedet for kunne det være en kombination af laser og mikrøbølger eller en form for maser. Måske disse, i stigende grad, sofistikerede forsøg er designede, præcist til at fastlægge optimale kombinationer.

Dette efterlader flere sager ubesvarede: Hvorfor ser vidner ikke disse svævende platforme hvis de bare flyver over landskabet. Hvad med de to pensionisters "tilståelser" om hvordan de havde set cirklerne blive til med brædder og snor? Og hvorfor fortsætter eksperimenterne når teknologien har nået et så højt stade af perfektionisme? Jeg har kun forsigtige svar til disse nye spørgsmål.

For mange år siden holdt jeg et foredrag om UFO research på Oxford universitetet. En af de deltagende, et medlem af det fysiske fakultet, fortalte mig om en interessant oplevelse. Hans hobby var at hangglide over det engelske landskab. Ved en lejlighed, på en klar eftermiddag, var han overrasket over at se hans fly reflekteret i en overflade som syntes at være ubevægeligt i atmosfæren. Han fløj omkring objektet og så at det var en perfekt, reflekterende, cylinder. Det er klart at en sådan genstand ville have "lav-observante" karakteristika – En visuel "stealth" platform.

Det som er er mistænkeligt ved de to ældre mænds "bekendelser" er at det dukkede op samtidigt på forsiderne af internationale aviser og CNN den samme dag. Enhver publiceret forfatter, som er bekendt med vanskeligheden ved at få mediernes opmærksomhed vil vide, at det kræver et virkelig stærkt public relations firma for at få en historie på forsiden af The Wall Street Journal og The New York Times, Le Figaro og mange andre aviser samme dag. Hvorfra fik de to pensionister den power som fik deres historie trykt verden over? Resultatet var øjeblikkeligt : Pressen og, mere vigtigt, de fleste videnskabsmænd tabte interessen for historien i 10 år.

Hvorfor fortsætter disse forsøg? Jeg må indrømme at jeg ikke har noget godt svar på dette spørgsmål. Det synes langt ude i skoven at antage at de er blevet mere sociologiske end teknologiske i udtrykket, selv om dette kunne være årsagen til en forklaring. Før eller siden vil sandheden komme frem og den ville kunne bruges til at miskreditere hele forsamlingen af paranormale researchere, som hastigt har dekrypteret de fremmedes kode i kornformationerne eller har fabuleret om tilbagekomsten af druider, jordens lys eller beskeder fra Gaia uden først at have orden i deres basale fysikfærdigheder. Det kan også være at sådanne hypoteser kolblodigt er "plantet" i new age miljøet som et psykologisk krigsførelseseksperiment og at den sande opfattelse af kornformationerne således kan blive gemt for seriøs opmærksomhed i meget lang tid.

Hvorfor skulle nogen ønske at udvikle en sådan stråle? Ødelæggelse af missiler (eller bare simpel forstyrrelse af deres elektronik) ville være et åbenlyst formål, men adskillige projekter er allerede ved at producere sådanne våben, herunder Boeing og andre producenter for forsvarsindustrien. Men måske vi opfatter forkert når vi antager at det er strålen selv som er et våben; måske den simpelthen skal bruges til at guide større mængder af energi (eksempelvis plasmaenergi eller ildkuglen skabt ved et kernevåbens eksplosion) til sit mål. Vores verdens trusselsbillede indeholder mål som vi ikke ønsker at sprænge i luften men hellere vil smelte inde i en ildkugle. Sådanne mål kunne være et biologisk laboratorium eller en kemisk fabrik hvor man helst vil undgå spredningen af mikropartikler. Er det hvad disse uskyldige mønstre i de engelske marker virkelig fortæller os at vi skal forberede os på? I så fald vil deres budskaber være meget mere foruroligende end nogen kommunikation fra rumvæsener, hvad enten de er venlige eller ej.

Kilde: UFO UpDates 7 October 2002. © Jacques F. Vallée

[*]