Oversat og bearbejdet af Willy Wegner

Astrologien dumper ved en videnskablig mega-test

Et deltaljeret videnskabeligt langtidsstudium foretaget af forskere i England beviser at det centrale princip i astrologi er ugyldigt og uden basis i virkeligheden. Det sætter punktum for for den fantastiske og gamle påstand om at konstellationen af stjerner og planeter på fødselstidspunktet har indvirkning på eller afgør udviklingen for en persons karakter og livsforløb.

”Time Twin”-studiet blev påbegyndt i London i 1958 som et medicinsk forskningsprojekt. Man registrerede mere end 2000 nyfødte, alle født indenfor et interval på få minutter, en bestemt dag i begyndelsen af marts måned. Det primære formål var at sammenligne disse tids-tvillingers helbredsmæssige udvikling. Forskningsområdet blev hurtigt udvidet. Forskningsholdet målte testpersonerne over flere årtier, og nedskrev observationer vedrørende mere end 100 parametre i forbindelse med helbred, beskæftigelse, ægteskabelig situation, ængstelsesniveau, aggresivitet, omgængelighed, IQ-niveau, musiske evner, osv, osv. De søgte at indsamle beviser for ligheder mellem tids-tvillingerne. Imidlertid kunne man ikke registrere nogle ligheder.

”Test-forholdene kunne næppe have været mere fordelagtige for en succes men resultaterne er éntydigt negative”, har dr. Geoffrey Dean, der er tidligere astrolog, nu videnskabmand fra Perth, Australien, skrevet i en rapport om studiet, udgivet i tidsskriftet Journal of Consciousness Studies, Vol. 10, no. 6-7. Ved udarbejdelse af en analyse af studiet, udført af dr. Dean og hans kollega professor Ivan W. Kelly, psykolog ved Saskatchewan-universitetet i Canada, fandt de, at der ikke var nogen specielle træk eller tendenser som var delt af tids-tvillingerne. De var akkurat så forskellige som folk født på enhver anden dag under andre planetare konstellationer.

Påstanden om at stjerner og planeter skulle kunne influere på menneskers karaktertræk og liv har længe været afvist af rationalister og videnskabsfolk idet der i følge alle kendte videnskabelige principper ikke findes mekanismer der på nogen måde kan få dette til at fungere. Her er der (endnu et) emperisk bevis for at det slet ikke virker. Studiet viser klart, at astrologiske forudsigelser baseret på fødselskoordinater ikke korresponderer med virkeligheden. Det er ikke andet end en øvelse i bedrag.

Dette burde være det sidste ord om en af de ældste former for overtro. Men der falder ikke vanskeligt at forudsige, at dette show vil fortsætte. Der er helt klart for mange mennesker, der holder af at blive bedraget og for mange, der tjener gode penge på at bedrage dem.

Læs i øvrigt:

Kilde: Rationalists Internationel.