af Claus Larsen, oversat af Jens Laigaard

Oversætterens bemærkning: Forhåbentlig har ingen glemt tv-serien "Fornemmelse for mord", hvor danske clairvoyante arbejdede på ikke at opklare forbrydelser. Her kommer en amerikansk pendant. 

Dette er en grim historie. Folk vil ikke synes om den. Det er en historie om en bortført pige, en familie ramt af sorg og angst, og en flok gribbe, der slår ned på en plaget familie for at markedsføre deres falske påstande om, at de kan finde ligene af forsvundne folk.

… med en alvorlig forbrydelse: den 5. juni 2002 blev den 14-årige Elizabeth Smart bortført fra sit værelse i Salt Lake City, Utah. Eftersøgningen var omfattende. Politiet brugte mange timer på at lede efter hende. De var ikke i stand til at finde hende. Ingen spor, ingen mistænkte, intet som helst. Nada.

Her så et firma ved navn PSI TECH sin store chance. PSI TECH hævder, at "ved at benytte Teknisk Remote Viewing kan en person indhente informationer om et hvilket som helst menneske, sted eller genstand hvor som helst i tid og rum". På eget initiativ begyndte de en psykisk efterforskning, hvor de vurderede, at Elizabeth var blevet dræbt næsten umiddelbart efter bortførelsen.

I sin dybe fortvivlelse kontaktede Elizabeths onkel, Dave Smart, PSI TECH. Han havde hørt om dette firma og var blevet lokket af deres vilde løfter. Parodien kunne begynde.

I månedernes løb udsendte PSI TECH adskillige erklæringer som beskrev, hvordan deres arbejde skred frem. De havde allerede fortalt, at Elizabeth var død og at hun blev dræbt næsten lige efter at hun var blevet bortført. Som månederne gik offentliggjorde de mere materiale på deres hjemmeside, så alle kunne læse, hvordan det gik med deres undersøgelse. Der kom flere og flere detaljer frem, ikke kun om Elizabeths tilstand, men også om hendes bortfører og stedet hvor hendes lig befandt sig.

Den 12. marts 2003 blev Elizabeth Smart fundet levende og i god behold. Hendes bortførere blev arresteret. Intet af det, PSI TECH havde påstået, viste sig at holde stik. Herefter fik firmaet travlt med at stikke halen mellem benene.

Næsten øjeblikkeligt efter at Elizabeth var fundet i live blev alt materiale omkring hendes sag fjernet fra PSI TECH’s hjemmeside. Næsten . For nogle få, hurtige skeptikere havde held til at redde noget af materialet inden det blev fjernet. I dag er PSI TECH i fuld gang med at udbedre skrammerne i deres renommé med nogle af de mest afskyelige og forvrøvlede bortforklaringer, man har set. Men takket være de hurtige skeptikere er det stadig muligt at læse det, PSI TECH gerne ville holde skjult.

Her er nogle citater fra et par pressemeddelelser udsendt af Dane Spotts, fagchef ved PSI TECH.

"Dagen efter Elizabeths bortførelse udfærdigede PSI TECH en foreløbig rapport om hendes status. Beklageligvis måtte vi konkludere, at hun var afgået ved døden."
PSI TECH’s hjemmeside 6. juni 2002

Bemærk venligst, at PSI TECH var godt i gang med deres egen undersøgelse da Dave Smart kontaktede firmaet, hvilket han gjorde i juli.

"De data vi p.t. har indsamlet er følgende: Elizabeth er død & skjult i et menneskeskabt bygningsværk. Noget af dette bygningsværk har skrånende sider og står i forbindelse med en lang skakt. Hendes lig ligger tæt ved eller under en bunke klippestykker i nærheden af en rist, som befinder sig i et trangt, indelukket rum. Der er muligvis en lysstråle, som skinner ned gennem en skakt, og vi kan høre stemmer og mekaniske lyde (muligvis biler). Der er en jordvej over det sted, hun befinder sig, og et af kendetegnene ved lokaliteten er en høj hvor børn plejede at lege eller hvor de leger i sneen om vinteren. Der er væske i nærheden, muligvis en flod. Det omgivende landskab er bjergrigt med ørkenlignende terræn.

Da det er vanskeligt at finde et mål i ensartet terræn er vi på udkig efter det nærmeste iøjnefaldende kendetegn. I dette tilfælde fandt vi, at det nærmeste kendetegn ved hendes nuværende opholdssted er et historisk monument i et parklignende område (muligvis med religiøs betydning), hvor folk spadserer omkring. Der er en kirkegård og en eller anden slags gammel mølle, og det kunne være "Dette er stedet" monumentet.
PSI TECH’s hjemmeside 22. august 2002

"Nogle få timer efter at vi hørte om bortførelsen her i juni, bragte Joni, jeg selv og et par af vore dygtigste folk vores TRV-evner i anvendelse for at se om Elizabeth stadig var i live. Det var hun desværre ikke. Ved hjælp af Teknisk Remote Viewing kan vi på få minutter og med stor præcision afgøre, om en person er afgået ved døden. I Elizabeths tilfælde vidste vi, at hun allerede var blevet dræbt af sin bortfører. På det tidspunkt var vi overbebyrdet med andre sager, så vi sendte vores foreløbige rapport til politiet i Salt Lake City og vendte atter opmærksomheden mod vores igangværende projekt. Vi mente, det kun måtte være et spørgsmål om tid før politiet eller de frivillige eftersøgere fandt hendes lig."

"… I de følgende måneder modtog vi imidlertid adskillige e-mails fra folk på eftersøgningsholdene og venner og naboer til familien Smart, som bad os om at tage sagen op. På grund af et overvældende arbejdspres var vi ikke på stående fod i stand til at flytte vore ressourcer. Så kontaktede Dave Smart os. Vi havde netop afsluttet arbejdet med sagen om Bradley-pigernes bortførelse og kunne nu atter samle vore ressourcer om at lokalisere Elizabeth."
PSI TECH’s hjemmeside 30. august 2002

Tilsyneladende lykkedes det PSI TECH – undskyld udtrykket – at grave noget information op om hvor Elizabeths lig lå skjult:

"Alle PSI TECH’s data pegede på, at Elizabeths lig befinder sig i eller ved en betonkonstruktion under jordens overflade, i siden af en bakke eller et bjerg. Der er en lang skakt, der anvendes som dræn eller en slags luftkanal."

"… Alle data passer sammen. Et hegn eller en rist af metal over en skrånende underjordisk betonkonstruktion. Stedet viser sig at være et gravkammer. Staten Utah byggede det for ti år siden som opbevaringssted for 75 kister med de jordiske rester af indianere, der blev fundet i en arkæologisk udgravning en halvandet hundrede kilometer borte."

"PSI TECH’s data pegede på, at Elizabeth befandt sig på et religiøst eller helligt sted, muligvis en kirkegård. Først da vi kom personligt til stede blev vi klar over, at det vi havde skitseret var et gravkammer."
PSI TECH’s hjemmeside 22. august 2002

Firmaets fagchef Dane Spotts og direktør Joni Dourif rejste begge til gravpladsen. Det lykkedes dem også at få slæbt et par betjente og statens arkæolog, Kevin Jones, med sig. Krypten blev gennemsøgt og man fandt intet spor af Elizabeth.

Det var ikke så heldigt for PSI TECH, så de begyndte at finde på alle mulige forklaringer på hvorfor Elizabeth Smart ikke var der. De såede endda tvivl om arkæologens motiver til at nægte dem adgang til gravpladsen.

"Er der noget, han vil skjule? I betragtning af omstændighederne virkede Kevins opførsel uforståelig på os begge."
Dane Spotts, fagchef i PSI TECH

Meningen er klar: Når PSI TECH ikke bare kan komme og mase sig ind, mistænkeliggør de dem, der stiller sig i vejen for dem. De kan ikke få det som de vil have det, så derfor må der være nogen, der prøver at skjule noget. At vise hensyn over for dem, der er blevet begravet her – om det så er tusind år siden eller sidste år – det kan da være lige meget.

Det er heldigvis de færreste, der er så arrogante.

PSI TECH udsendte en profil af bortføreren og påstod oven i købet, at de havde fundet en der passede blandt en gruppe af mistænkte. Disse mennesker var kun mistænkt af PSI TECH, ikke af politiet. Denne information og identiteten på den person, der passede til profilen (så nogenlunde …) blev – ifølge PSI TECH – overdraget til politiet.

Jo, De læste rigtigt: firmaet beskyldte en person for denne forbrydelse og gav hans navn til politiet. Sådan bør borgere altid gøre, hvis de har oplysninger der kan bidrage til at opklare en forbrydelse, men kun hvis man ligger inde med ordentlige oplysninger. Hvis man anklager nogen på falsk grundlag, begår man selv en forbrydelse. Og det, PSI TECH gjorde, var at skyde skylden på en uskyldig mand, så de selv kunne få ret.

Flinke folk, hvad?

PSI TECH faldt igennem på alle tre punkter: Find ud af, om hun er i live. Find frem til hende. Identificér hendes bortfører.

Firmaet er det rene humbug. Det har opført sig på en måde, som kun kan vække afsky og forfærdelse hos en forælder over, at nogen kan finde på at fremsætte den slags påstande og forsøge at tjene penge på det. At sige, at PSI TECH nu har travlt med at udbedre ridserne i lakken, er årets underdrivelse. Indrømmede de, at de tog fejl? Kun til dels; for de havde nemlig også ret. De kom bare til at fejltolke de foreliggende data, trods tidligere udsagn om at det ikke var tilfældet:

"Det forbavsende er ikke kun at en dygtig Teknisk Remote Viewer er i stand til at indsamle specifik information om målet, men også at et hold, vi sætter til at arbejde uafhængigt på det samme mål, leverer forskellige stykker af puslespillet som passer sammen på en meget dyb måde. Data om målet begynder at danne et usædvanlig præcist billede af målområdet. Vi forlader os aldrig på en enkelt seance, men anvender adskillige uafhængige TRV-seancer for at bekræfte og underbygge den indsamlede information. Vi kigger efter data som viser overlap og sammenfald. I tilfælde af ensartet terræn ser vi efter det nærmeste usædvanlige træk i det omgivende terræn. Næste trin i processen er at analysere de rå data og samle brikkerne i puslespillet, idet vi sammenholder dem med fysiske landskabstræk. Vi anvender topografiske kort, luftfotos og landskabsbeskrivelser for at afgøre hvor i verden vores målområde kunne være. Ud af dette sammenfatter vi en rapport og afleverer den til rette vedkommende."

Nu hører man en anden sang fra firmaet: (Alle citater er fra "Eftersøgningen af Elizabeth Smart: Hvad lykkedes og hvad mislykkedes" af Joni Dourif, direktør for PSI TECH, 14. marts 2003)

"I onsdags kom nyheden om at Elizabeth Smart var fundet. Siden da er PSI TECH blevet oversvømmet af hadske kommentarer, fordi vi på et tidligt tidspunkt i vores undersøgelse erklærede at hun var død. Jeg må tilstå, at jeg personligt er helt knust. Jeg kan godt forestille mig, hvor rystet og rasende jeg ville blive, hvis min datter var blevet bortført og et velrennomeret efterforskningsbureau fortalte mig, at hun var død."

"For det første, da Elizabeth forsvandt i juni var vi netop ved at lægge sidste hånd på rapporten om vores fire måneder lange projekt vedrørende de forsvundne Bradley-piger i Chicago. Vi var udmattede, og både vi og vores hold på 14 medarbejdere kunne næsten ikke klare tanken om at skulle i gang med en ny sag om forsvundne børn så hurtigt efter."

Det havde der ikke været nævnt noget om før. Faktisk besluttede PSI TECH på eget initiativ at gå i gang med den indledende undersøgelse.

"I de første seancer, som blev udført straks efter Elizabeths bortførelse, deltog kun nogle få af os. Dengang sluttede vi, at hun "knap nok var i live". Men det var en alvorlig fejl, at vi i vores første offentlige redegørelse forhastet konkluderede, at hun var afgået ved døden. Det var en formodning på vor side, fordi vi så hende ligge på det samme sted uden at røre sig. Formodningen blev støttet af efterfølgende seancer, som gav de samme data om at "hun lå ubevægelig og sammenkrummet på et bestemt sted med de samme umiddelbare omgivelser".

Det er en lodret løgn. PSI TECH har intet sted nævnt noget om, at Elizabeth Smart "knap nok var i live". De sagde lige ud, at hun var død.

"Det vil være givende for os at få mere at vide om, hvor Elizabeth blev ført hen og om hun blev bedøvet og pacificeret i en sådan grad, at hun lå stille i længere perioder ad gangen. Uanset om vi antog hende for død, ser det ud til at vore geografiske data stemte overens med det sted, hun blev ført hen."

Nej, det gjorde de ikke. Den "Dette er stedet" mindepark, hvor PSI TECH anbragte Elizabeth Smarts lig, er overhovedet ikke i nærheden af det sted hun blev holdt fanget.

"Vores eftersøgning blev afsporet, da en af hundeførernes sporhunde gav tegn ved indianernes gravkammer i "Dette er stedet" mindeparken. Den grav har vi aldrig identificeret som data om Elizabeths opholdssted. Vi identificerede den som et af de "usædvanlige træk på vejen til hendes opholdssted".

Elizabeth Smart var aldrig i nærheden af det sted. Og dengang det forgik var der ingen, der sagde noget om at være blevet "afsporet" af hunden – det var faktisk på grund af hunden, de ønskede at undersøge stedet.

Hvis De har kvalme, er De ikke alene om det.

Når alt andet slår fejl, skal man så bede foretagender som PSI TECH om at opklare forbrydelser? Selvfølgelig, hvis de kan gøre det de påstår! Men først må de vise at de kan. Og de kan ikke. Det er aldrig sket, at et forsvundet barn er blevet fundet på overnaturlig vis, hverken ved clairvoyance, remote viewing eller noget andet. PSI TECH burde ikke spille på en frygt, som ligger dybt i enhver forælder. Og når de tager fejl, bude de heller ikke søge tilflugt i undskyldninger, som selv den usleste rotte ville holde sig for god til. Kilde:
PSI-TECH: not so smart / by Claus Larsen. – Skeptic Report , April/May 2003

[*]